Nguyên tắc thiết kế biểu tượng ứng dụng truyền hình

Hướng dẫn này mô tả cách tạo biểu ngữ và biểu tượng trình chạy cho Android TV.

Những điểm chính cần ghi nhớ

Sau đây là những điểm chính cần ghi nhớ từ trang này:

 • Có 2 loại biểu tượng cho các ứng dụng trên hệ điều hành Android TV trong AndroidManifest.xml:
  • android:icon (tiêu chuẩn, bắt buộc)
  • android:banner (biểu ngữ, bắt buộc)
 • Bạn nên sử dụng biểu tượng thích ứng.
 • Cả biểu tượng và biểu ngữ đều phải tuân thủ các nguyên tắc thiết kế nêu trong hướng dẫn này.
 • Hãy dùng mẫu figma chính thức để tạo biểu ngữ và biểu tượng
 • Hệ điều hành Android TV không hỗ trợ các biểu tượng theo chủ đề.

Tổng quan

Google TV và hệ điều hành Android sử dụng biểu tượng được cung cấp qua AndroidManifest.xml theo 3 cách:

 • Biểu tượng trình chạy (tỷ lệ khung hình 1x1)
 • Biểu tượng trình chạy hình tròn (tỷ lệ khung hình 1x1, nhưng hình tròn)
 • Biểu trưng biểu ngữ (tỷ lệ khung hình 16x9)

Các ứng dụng này được dùng ở những nơi khác nhau cho các trường hợp sử dụng khác nhau, chẳng hạn như hàng Ứng dụng của bạn, Cài đặt hoặc tiến trình cài đặt.

Biểu trưng Biểu ngữ là một biểu trưng có tỷ lệ khung hình 16x9 được dùng trong hệ điều hành Android TV để hiển thị trình chạy ứng dụng. Các ứng dụng TV nên cung cấp biểu ngữ thích ứng 16:9 có các thông số kỹ thuật sau. Bạn cũng có thể cung cấp tài nguyên xhdpi có kích thước là 320 x 180px khi sử dụng API cấp 25 trở xuống.

Kích thước biểu tượng Biểu ngữ TV
Mật độ Cỡ tối thiểu Vị trí thư mục (dưới độ phân giải) Tỷ lệ pixel
mdpi 160 x 90 pixel mipmap-mdpi 1
hdpi 240 x 135 pixel mipmap-hdpi 1,5
xhdpi 320 x 180 pixel mipmap-xhdpi 2
xxhdpi 480 x 270 pixel mipmap-xxhdpi 3
xxxhdpi 640 x 360 pixel mipmap-xxxhdpi 4

Biểu tượng trình chạy

Biểu tượng Trình chạy là một tài nguyên tỷ lệ khung hình 1x1 được dùng ở nhiều vị trí, chẳng hạn như phần Cài đặt và tích hợp phiên Nội dung nghe nhìn (Thẻ Phát hiện nhạc) trên Android TV. Bạn cũng có thể sử dụng biểu tượng trình chạy trong hàng Ứng dụng của bạn trên Google TV.

Kích thước biểu tượng trình chạy
Mật độ Cỡ tối thiểu Vị trí thư mục (dưới độ phân giải) Tỷ lệ pixel
mdpi 80 x 80 pixel mipmap-mdpi 1
hdpi 120 x 120 pixel mipmap-hdpi 1,5
xhdpi 160 x 160 pixel mipmap-xhdpi 2
xxhdpi 240 x 240 pixel mipmap-xxhdpi 3
xxxhdpi 320 x 320 pixel mipmap-xxxhdpi 4

Biểu tượng thích ứng

Kể từ bản phát hành Android 8.0 (API cấp 26), chúng tôi đã hỗ trợ biểu tượng trình chạy thích ứng, giúp tăng tính linh hoạt và hiệu ứng hình ảnh thú vị cho biểu tượng ứng dụng. Đối với các nhà phát triển, điều đó có nghĩa là biểu tượng ứng dụng được tạo thành từ 2 lớp: lớp nền trước và lớp nền sau.

Biểu ngữ thích ứng

Bạn cũng có thể cung cấp biểu ngữ thích ứng cùng với biểu ngữ cũ, tương tự như biểu ngữ biểu tượng trình chạy cũng có 2 lớp.

Biểu ngữ thích ứng trên TV

Biểu tượng trình chạy thích ứng

Để đảm bảo biểu tượng thích ứng hỗ trợ nhiều hình dạng và hiệu ứng hình ảnh, thiết kế phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Cung cấp 2 lớp cho phiên bản màu của biểu tượng: một cho nền trước và một cho nền sau.

Biểu tượng trình chạy thích ứng cho TV

Biểu tượng thích ứng được xác định bằng cách sử dụng các lớp nền trước và nền sau. Vùng an toàn 72 x 72 trong hình ảnh đầu tiên cho thấy vị trí mà biểu tượng và các lớp nền trước không bao giờ bị cắt bớt bằng một mặt nạ có hình dạng.

Bạn không bắt buộc phải sử dụng phiên bản đơn sắc của biểu tượng này vì Android TV không hỗ trợ các biểu tượng theo chủ đề.

Ví dụ

Dưới đây là một số việc nên và không nên xem xét khi thiết kế biểu tượng ứng dụng TV.

Tuân thủ nguyên tắc và giữ biểu trưng trong khu vực an toàn
Tránh sử dụng các yếu tố văn bản hoặc đồ họa để biểu thị bất kỳ thông tin bổ sung nào.
Đừng sử dụng các yếu tố văn bản hoặc đồ hoạ có thể gây hiểu lầm cho người dùng
Không để biểu trưng ra ngoài vùng an toàn
Tránh thêm đường viền xung quanh biểu trưng vì biểu trưng bị cắt và tạo ra hình ảnh chưa trau chuốt.
Tránh cắt biểu trưng
Khi sử dụng biểu ngữ, bạn nên hiển thị toàn bộ biểu trưng, biểu tượng + văn bản.

Ví dụ về trình chạy

Tuân thủ nguyên tắc và giữ biểu trưng trong khu vực an toàn
Đừng sử dụng các yếu tố đồ hoạ hoặc văn bản để biểu thị bất kỳ thông tin bổ sung nào.
Đừng sử dụng các yếu tố văn bản hoặc đồ hoạ có thể gây hiểu lầm cho người dùng
Không để biểu trưng ra ngoài vùng an toàn
Tránh thêm đường viền xung quanh biểu trưng vì biểu trưng bị cắt và tạo ra hình ảnh chưa trau chuốt.
Tránh cắt biểu trưng

Tài nguyên