Düğmeler

Düğmeler kullanıcıların işlem veya akış başlatmasına yardımcı olur. Vurgulamayı belirtmek için farklı düğme türleri arasından seçim yapın.

Kapak Düğmeleri

Kaynaklar

Tür Bağlantı kur Durum
Tasarım Tasarım kaynağı (Figma) Kullanılabilir
Uygulama Jetpack Compose Kullanılabilir

Öne çıkanlar

 • İşlemin önem derecesine göre düğme türünü seçin. İşlem ne kadar önemliyse düğme de o kadar öne çıkar.
 • Düğmelerin, gerçekleştirdikleri işlemi belirten net etiketleri olmalıdır.
 • Düğmeleri, kullanıcıların bulma ihtimalinin yüksek olduğu ekrana, mantıklı bir şekilde yerleştirin.
 • Düğmeleri aşırı kullanmayın. Bir ekranda çok fazla düğme olması görsel hiyerarşiyi bozar.

Varyantlar

Altı tür düğme vardır:

 1. Doldurulmuş düğme
 2. Dış çizgi düğmesi
 3. Simge düğmesi
 4. Dış çizgi simge düğmesi
 5. Uzun düğme
 6. Resim düğmesi
Doldurulmuş düğme Dış çizgi düğmesi Simge düğmesi Dış çizgi simge düğmesi
Uzun düğme Resim düğmesi

İşlemin önem derecesine göre düğme türünü seçin. İşlem ne kadar önemliyse düğmesi de o kadar vurgulanmalıdır.

Düğme Vurgusu

Dolgulu ve dış çizgili düğme

Doldurulan düğmeler en görsel etkiye sahiptir ve Kaydet, Şimdi katıl, Onayla veya İndir gibi bir akışı tamamlayan önemli son işlemler için kullanılmalıdır.

Dış çizgili düğmeler orta düzeyde vurgulanmış düğmelerdir. Bu öğeler, bir uygulamadaki birincil işlem olmayan ancak önemli işlemler içerir. Dış çizgili düğmeler, alternatif, ikincil bir işlemi belirtmek için içi dolu düğmelerle uyumludur.

Anatomi

Dolgulu ve dış çizgili düğme anatomisi

 1. Kapsayıcı
 2. Etiket metni
 3. Simge (isteğe bağlı)

Eyaletler

Bir bileşenin durumunun görsel temsili.

Dolgulu ve dış çizgili düğme durumları

 1. Varsayılan
 2. Odaklanmış
 3. Basıldı

Spesifikasyon

Dolgulu ve dış çizgili düğme özellikleri

Simge ve dış çizgi simge düğmesi

İşlemleri küçük bir düzende görüntülemek için simge düğmelerini kullanın. Simge düğmeleri, taşma menüsü veya arama açma gibi açma işlemlerini temsil edebilir ya da favori veya yer işareti gibi açılıp kapatılabilen ikili işlemleri temsil edebilir. Ayrıca medyayı oynatmak veya duraklatmak için de kullanılırlar.

Simge düğmeleri üç boyutta tanımlanabilir: küçük, orta ve büyük.

Anatomi

Simge ve dış çizgi simge düğmesi Anatomi

 1. Kapsayıcı
 2. Simge

Eyaletler

Simge ve dış çizgi simgesi düğme durumları

 1. Varsayılan
 2. Odaklanmış
 3. Basıldı

Durumlar, bir bileşenin veya etkileşimli öğenin durumunu iletmek için kullanılan görsel temsillerdir.

Özellikler

Simge ve dış çizgi simge düğmesi Özellikler

Geniş düğme

Geniş düğmeler normal düğmelere göre daha fazla vurgu yapmak için kullanılır. Önemli işlemleri içerirler. İlgili seçenekleri temsil eden düğmeler bir arada gruplandırılır. Grubun ortak bir paydada buluşması gerekir.

Anatomi

Geniş düğme Anatomi

 1. Kapsayıcı
 2. Baştaki simge
 3. Başlık
 4. Alt başlık

Eyaletler

Geniş düğme durumları

 1. Varsayılan
 2. Odaklanmış
 3. Basıldı

Durumlar, bir bileşenin veya etkileşimli öğenin durumunu iletmek için kullanılan görsel temsillerdir.

Özellikler

Geniş düğme özellikleri

Resim düğmesi

Resim düğmeleri genellikle bir sonraki gezinme düzeyinde kullanılabilen içeriklerin küçük resimlerini görüntülemek için kullanılır. Bunlar genellikle birbiriyle alakalı eylemlerle bir arada gruplandırılır ve grubun ortak bir paydada buluşması gerekir.

Anatomi

Resim düğmesi Teknik özellikleri

 1. Kapsayıcı
 2. Baştaki simge
 3. Başlık
 4. Alt başlık
 5. Şunları içeren resim katmanı:
  1. Scrim (eyalet yer paylaşımı)
  2. Gradyan (yüzey rengine göre)
  3. Resim

Eyaletler

Resim düğmesi Durumları

 1. Varsayılan
 2. Odaklanmış
 3. Basıldı

Durumlar, bir bileşenin veya etkileşimli öğenin durumunu iletmek için kullanılan görsel temsillerdir.

Özellikler

Resim düğmesi Özellikler

Kullanım

Düğmeler genellikle bir kullanıcının yapabileceği işlemleri bildirmek için kullanılır. Bunlar iletişim kutuları, kalıcı pencereler, formlar, kartlar ve araç çubukları gibi kullanıcı arayüzü öğelerinde bulunur.

Düğmeler, kullanıcı arayüzünüzdeki işlemleri göstermek için kullanabileceğiniz seçeneklerden yalnızca biridir. Bunları aşırı kullanmayın. Bir ekranda çok fazla düğme olması görsel hiyerarşiyi bozar.

Düğme Anatomisi

 1. Kapsayıcı
 2. Simge
 3. Etiket metni
 4. Başlık
 5. Alt başlık
 6. Resim

Kapsayıcı

Düğmeler, içeriğin etrafında bir kapsayıcı görüntüler. Container, iç dolguyu koruyarak odaklanıldığında 1,1 kat ölçeklendirilir. Container ile ilgili göz önünde bulundurulması gereken bazı noktalar:

 • Kapsayıcı genişliğini, tutarlı dolguya sahip içeriğe göre ayarlayın.
 • Kapsayıcının göreli konumunu duyarlı düzen ızgarasına ayarlayın.
 • Dolgulu düğmeler için düz renk kapsayıcılar kullanın.
 • Dış çizgili düğmeler için odakta fırça ve dolgu rengini kullanın. Odaklandığında, kapsayıcı dış çizgiyle birlikte bir dolgu rengi alır.
 • Geniş ve resim düğmelerinde kapsayıcı genişliği, düzen ızgarasına göre ayarlanır.
 • Üst kapsayıcı ölçeklendikçe kapsayıcı boyutu, konumu ve hizalaması değişebilir.

Düğme kapsayıcısı

Metin ve simge düğmesi kapsayıcılarının köşeleri tamamen yuvarlatılmıştır. Geniş ve resim düğme kapsayıcıları 12 dp'lik yuvarlatılmış kapsayıcılara sahiptir.

Doldurulmuş düğme genişliği, düzen ızgarasına duyarlı olabilir. Düğme genişliği arttığında simgeler ve etiket metni ortada kalır.
Geniş ve resim düğmelerinde kapsayıcı genişliği, üst kapsayıcı tarafından tanımlanır. İçerik sola sabitlenir.

Simge

Simgeler, düğmenin yaptığı işlemi görsel olarak iletir ve dikkat çekmeye yardımcı olur. Bunlar, düğmenin ön tarafına yerleştirilmelidir. Simgeler her zaman kapsayıcı içinde dikey olarak ortalanır.

Farklı boyutlara sahip simge düğmeleri birlikte gruplandırılabilir.
Simgeyi ve metni düğmenin ortasına dikey olarak hizalamayın
İki simgeyi aynı düğmede kullanmayın

Etiket metni

Etiket metni, bir düğmenin en önemli öğesidir. Kullanıcı bir düğmeye dokunduğunda gerçekleşen işlemi açıklar.

Düğme etiketi metninde ilk kelimeye ve özel isimlere büyük harfle yazarak cümle düzeni kullanın. Metni kaydırmaktan kaçının. Maksimum okunabilirlik için etiket metninin tek bir satırda kalması gerekir.

Düğme etiketi metni için ilk kelime ve özel isimler büyük olacak şekilde cümle düzeni kullanın.
Resimlerin üzerine dış çizgili düğmeler yerleştirirken etiket metninin okunaklı olduğundan emin olun. Kontrastı korumak için kenarları kırpın.

Resim

Resim düğmelerinde her zaman gradyan bir yer paylaşımı vardır ve arka planda resmin üzerinde kaydırılır. Gradyan yer paylaşımı, kapsayıcı rengine göre ayarlanır. Etek parmağı duruma göre değişir.

Düğme grupları

Düğmeler, işlemler arasında tutarlı bir gezinme sağlamak için bir satır veya sütunda birlikte görünür. Aşağıdaki bölümlerde dikkat edilmesi gereken noktalar açıklanmaktadır.

Bilgilendirme hiyerarşisi

Her ekranda belirgin, genellikle geniş bir düğmeyle temsil edilen bir temel işlem olmalıdır. Düğmenin daha kolay görünmesi ve anlaşılması gerekir. Diğer düğmeler daha az belirgin olmalı ve kullanıcıları birincil işlemden uzaklaştırmamalıdır.

Gruptaki ilk düğme, ilk olarak odak ona ulaştığı için birincil işlem olarak işlev görür.

Doğrusal düzeni koru

Düğme satırı Düğme sütunu
 1. Satır düzeni
 2. Sütun düzeni

Değişkenleri mantıksal olarak kullanın

Sütun düzeninde tek düğmeli varyantlar korunmalıdır. Satır düzeninde, farklı varyantlar bir düğme grubunda toplanabilir ancak mantık açık olmalıdır. Dolgulu ve dış çizgili düğmeler aynı grupta kullanılabilir, ancak işlemler için net bir hiyerarşi sağlar.

Bir düğme grubunda aynı düğme varyantlarını kullanın.
Uzun düğmelerle resim düğmelerini bir düğme grubunda birlikte kullanın.
Satır düzeninde, metin ve simge düğmeleri bir arada yerleştirilebilir. Birincil düğmenin daha fazla vurgulandığından emin olun.
Sütun düzeninde yalnızca bir düğme varyantı kullanın.