Google'ın yüklü olduğu arabalar için Google Play Hizmetleri

Google'ın yerleşik olarak bulunduğu Android Automotive OS arabalar için uygulama geliştirirken, sürücülere güvenli ve tutarlı bir deneyim sunmak amacıyla bazı Google Play hizmetleri kullanılamayabilir veya kısıtlanabilir.

Android Automotive OS, Google Play hizmetleri için mobil uygulamalarla aynı istemci kitaplıklarını kullanır. Böylece mobil uygulamalar için kullandığınız kitaplıkları kullanarak otomotiv uygulamanıza da işlevler ekleyebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, Google'ın yerleşik olarak bulunduğu Android Automotive OS arabalarda kullanılabildiği Android için Google API'leri gösterilmektedir:

API Kullanılabilir paketler
Android Reklam Kimliği (AAID) com.google.android.gms.ads.identifier
Auth com.google.android.gms.auth
com.google.android.gms.auth.account
Kimlik Doğrulama API'sı com.google.android.gms.auth.api
com.google.android.gms.auth.api.credentials
com.google.android.gms.auth.api.signin
Kronet com.google.android.gms.net
FIDO2 com.google.android.gms.fido
Firebase Kimlik Doğrulaması com.google.firebase.auth
Firebase Dinamik Bağlantılar com.google.firebase.dynamiclinks
Firebase için Google Analytics com.google.firebase.analytics

com.google.android.gms.measurement

Google Analytics Hizmetleri com.google.android.gms.analytics
Google Bilinirliği com.google.android.gms.awareness
Google Haritalar com.google.android.gms.maps
Google Pay com.google.android.gms.wallet
Google Play Hizmetleri Yardımcı Programları com.google.android.gms.common
Google Etiket Yöneticisi com.google.android.gms.tagmanager
Konum ve Bağlam com.google.android.gms.location
Etrafımda com.google.android.gms.nearby
Yerler com.google.android.gms.location.places
Play Integrity API com.google.android.play.core.integrity
com.google.android.play.core.integrity.model
SafetyNet* com.google.android.gms.safetynet
İstatistikler com.google.android.gms.stats
Görevler com.google.android.gms.tasks

*SafetyNet Onayı kullanımdan kaldırıldı. Bunun yerine Play Integrity'yi kullanmalısınız.