API Nhà phát triển Google Play

Tổng quan

Google Play Console cung cấp một bộ API dịch vụ web dựa trên REST, cho phép bạn trực tiếp thực hiện các chức năng như phát hành, báo cáo và các chức năng quản lý ứng dụng khác cho ứng dụng.

Không phải nhà phát triển nào cũng cần sử dụng những API dành cho nhà phát triển này. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể tiếp tục quản lý ứng dụng trực tiếp qua Google Play Console. Tuy nhiên, nếu cần quản lý một số lượng lớn APK hoặc phải theo dõi các giao dịch mua hàng và gói thuê bao của người dùng, bạn có thể thấy các API này hữu ích.

Nội dung bao gồm những gì?

API Nhà phát triển Google Play giúp bạn tập trung vào việc thiết kế và phát triển ứng dụng, đồng thời tiết kiệm thời gian và công sức quản lý các bản phát hành hơn ngay cả khi bạn phát triển sang thị trường mới.

Google Play Console bao gồm một bộ API mà bạn có thể sử dụng để quản lý ứng dụng của mình:

 • API Phát hành cho phép bạn tải lên và phát hành ứng dụng cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến việc phát hành.
 • API Gói thuê bao và Giao dịch mua hàng trong ứng dụng cho phép bạn quản lý các gói thuê bao và giao dịch mua hàng trong ứng dụng. (Trước đây được gọi là "API Trạng thái giao dịch mua".)
 • API Báo cáo cho phép bạn truy xuất thông tin về chất lượng của ứng dụng từ Android vitals.
 • API Trả lời bài đánh giá cho phép bạn truy xuất và trả lời các bài đánh giá về ứng dụng của mình.
 • Permissions API (API Quyền) cho phép bạn tự động hoá việc quản lý quyền trong Play Console.
 • Play Games Services Management API (API Quản lý Dịch vụ trò chơi của Play) cho phép bạn thực hiện lệnh gọi REST để kiểm soát siêu dữ liệu theo phương thức lập trình trong các tính năng của Dịch vụ trò chơi của Google Play.
 • Voided Purchases API (API Giao dịch mua vô hiệu) cung cấp danh sách các đơn đặt hàng liên kết với các giao dịch mua mà người dùng đã vô hiệu.

Bắt đầu

Để bắt đầu sử dụng các API Nhà phát triển Google Play, hãy xem tài liệu bắt đầu.

Publishing API (API Phát hành)

API Phát hành cho phép bạn tự động hoá các nhiệm vụ thường gặp liên quan đến việc phân phối ứng dụng. Từ đó cung cấp hàm tương tự như hàm có sẵn cho nhà phát triển trong Play Console, chẳng hạn như:

 • Tải phiên bản mới của ứng dụng lên
 • Phát hành ứng dụng bằng cách chỉ định APK cho các kênh phát hành khác nhau (alpha, beta, phát hành theo giai đoạn hoặc phát hành chính thức)
 • Tạo và sửa đổi trang thông tin trên Cửa hàng Google Play, bao gồm văn bản và hình ảnh đã bản địa hoá, ảnh chụp màn hình trên nhiều thiết bị

Những nhiệm vụ đó được thực hiện bằng chức năng chỉnh sửa, theo phương pháp tương tự như xử lý giao dịch để thực hiện thay đổi. Điều này cho phép bạn gói nhiều nội dung thay đổi thành một bản chỉnh sửa nháp duy nhất, sau đó thực hiện tất cả nội dung thay đổi cùng một lúc. (Không có nội dung thay đổi nào có hiệu lực cho đến khi bản chỉnh sửa được thực hiện.)

Các phương pháp hay nhất

 • Giới hạn số lần cập nhật ứng dụng. Đừng phát hành bản cập nhật alpha hoặc beta hơn một lần mỗi ngày (ứng dụng chính thức nên được cập nhật với tần suất thấp hơn nữa. Mọi bản cập nhật đều tốn thời gian và có thể cả chi phí của người dùng. Nếu bạn cập nhật quá thường xuyên, người dùng sẽ bắt đầu bỏ qua bản cập nhật hoặc thậm chí gỡ cài đặt sản phẩm.

API Gói thuê bao và Giao dịch mua hàng trong ứng dụng

API Gói thuê bao và Giao dịch mua hàng trong ứng dụng cho phép bạn quản lý danh mục các sản phẩm trong ứng dụng và gói thuê bao của ứng dụng. Ngoài ra, với API Gói thuê bao và Giao dịch mua hàng trong ứng dụng, bạn có thể truy xuất nhanh chi tiết của bất kỳ giao dịch mua nào bằng cách sử dụng yêu cầu GET tiêu chuẩn.

Trong yêu cầu, bạn cung cấp thông tin về giao dịch mua – tên gói ứng dụng, mã nhận dạng giao dịch mua hoặc mã nhận dạng gói thuê bao và mã thông báo giao dịch mua. Máy chủ phản hồi bằng một đối tượng JSON mô tả chi tiết về thông tin giao dịch mua liên quan, trạng thái đơn đặt hàng, trọng tải nhà phát triển và các thông tin khác.

Bạn có thể sử dụng API này theo nhiều cách, chẳng hạn như để báo cáo và điều chỉnh từng đơn đặt hàng riêng lẻ, cũng như để xác minh các giao dịch mua và thời hạn của gói thuê bao. Bạn cũng có thể sử dụng API để tìm hiểu về đơn đặt hàng bị huỷ và xác nhận xem các sản phẩm trong ứng dụng đã được tiêu thụ hay chưa, bao gồm việc có tiêu thụ sản phẩm đó trước khi huỷ hay không.

Các phương pháp hay nhất

 • Lưu thông tin gói thuê bao trên máy chủ để tránh thực hiện các lệnh gọi API không cần thiết. Khi ứng dụng cần xác minh một gói thuê bao, bạn nên dựa vào thông tin đã lưu trong bộ nhớ đệm trên máy chủ thay vì thực hiện lại lệnh gọi API tới Google.
 • Có hai trường hợp máy chủ bảo mật nên sử dụng API Nhà phát triển Google Play để nhận thông tin gói thuê bao:
  • Máy chủ nhận được một mã thông báo giao dịch mới chưa từng thấy trước đây.
  • Máy chủ nhận được thông báo theo thời gian thực dành cho nhà phát triển (RTDN) cho biết bạn cần sử dụng mã thông báo giao dịch mua để nhận thông tin về gói thuê bao mới.
 • Không thường xuyên kiểm tra API để biết trạng thái gói thuê bao. Ví dụ: đừng gọi API hằng ngày để kiểm tra từng gói thuê bao.
 • Vì bạn nhận được một RTDN khi gói thuê bao hết hạn hoặc gia hạn, do đó bạn không cần lên lịch một lệnh gọi API dựa trên thời gian hết hạn theo lịch.

API Báo cáo

API Báo cáo dành cho các nhà phát triển muốn xây dựng quy trình làm việc tự động ngoài dữ liệu Play Console, hoặc các nhà phát triển sử dụng dữ liệu Play Console để báo cáo và phân tích nội bộ về doanh nghiệp. có thể cùng với các tập dữ liệu khác. Điều này cung cấp cho bạn quyền truy cập có lập trình vào các chỉ số và dữ liệu cấp ứng dụng phục vụ nhu cầu báo cáo, phân tích và tự động hoá nội bộ.

API báo cáo cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu Android vitals, bao gồm tỷ lệ sự cố, tỷ lệ ANR, các vấn đề về đánh thức và khoá chế độ thức, cũng như dấu vết ngăn xếp lỗi.

Các phương pháp hay nhất

 • Phiên bản này của API Báo cáo có giới hạn mặc định là 10 truy vấn mỗi giây. Bạn có thể xem hạn mức sử dụng trong phần Hạn mức của Google Cloud Console. Nếu cần vượt quá giới hạn này, bạn có thể gửi một yêu cầu về hạn mức bằng cách sử dụng biểu mẫu này.

API Trả lời bài đánh giá

API Trả lời bài đánh giá cho phép bạn xem phản hồi của người dùng về ứng dụng của mình và trả lời ý kiến phản hồi này. Bạn có thể sử dụng API này để tương tác trực tiếp với người dùng trong bộ công cụ hỗ trợ khách hàng hiện tại, chẳng hạn như hệ thống CRM.

API Trả lời bài đánh giá cho phép bạn chỉ truy cập vào phản hồi cho các phiên bản phát hành chính thức của ứng dụng. Nếu bạn muốn xem phản hồi về phiên bản alpha hoặc beta của ứng dụng, hãy sử dụng Google Play Console. Ngoài ra, xin lưu ý là API chỉ hiển thị những bài đánh giá có các nhận xét. Nếu người dùng xếp hạng ứng dụng của bạn nhưng không cung cấp nhận xét thì API không thể truy cập phản hồi của họ.

API Quyền

API Quyền cho phép nhà phát triển tự động hoá việc quản lý quyền trong Play Console. Điều này cho phép bạn linh hoạt kiểm soát những người có quyền truy cập vào tài khoản nhà phát triển của bạn mà không cần phải tham gia theo cách thủ công.

Với API Quyền, bạn có thể thực hiện các chức năng quản trị như:

 • Xoá quyền truy cập của người dùng khi họ rời khỏi công ty của bạn.
 • Cấp quyền truy cập vào ứng dụng khi người dùng tham gia nhóm liên quan.

API giao dịch mua hàng bị vô hiệu

API Giao dịch mua vô hiệu cung cấp danh sách các đơn đặt hàng liên kết với các giao dịch mua mà người dùng đã vô hiệu. Bạn có thể sử dụng thông tin từ danh sách này để triển khai hệ thống thu hồi nhằm ngăn người dùng truy cập vào sản phẩm từ các đơn đặt hàng đó.

API này áp dụng cho các đơn đặt hàng trong ứng dụng và gói thuê bao một lần.

Một giao dịch mua có thể được vô hiệu theo các cách sau:

 • Người dùng yêu cầu hoàn tiền cho đơn đặt hàng.
 • Người dùng huỷ đơn đặt hàng.
 • Đơn đặt hàng được hoàn tiền.
 • Nhà phát triển huỷ hoặc hoàn tiền cho đơn đặt hàng. Lưu ý: chỉ những đơn đặt hàng bị thu hồi mới được hiển thị trong API Giao dịch mua vô hiệu. Nếu nhà phát triển hoàn tiền mà không đặt tuỳ chọn thu hồi, các đơn đặt hàng sẽ không xuất hiện trong API.
 • Google huỷ hoặc hoàn tiền cho đơn đặt hàng.

Bằng cách sử dụng API này, bạn có thể tạo ra trải nghiệm cân bằng và công bằng hơn cho tất cả người dùng ứng dụng, đặc biệt nếu ứng dụng của bạn là một trò chơi.