API Nhà phát triển Google Play

API Nhà phát triển Google Play là một dịch vụ web dựa trên REST, cho phép bạn thực hiện các nhiệm vụ như phát hành và quản lý ứng dụng. Bạn có thể sử dụng API này để tích hợp hoạt động phát hành với quy trình quản lý bản phát hành.

Không phải tất cả nhà phát triển đều cần sử dụng những API này. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ tiếp tục quản lý ứng dụng trực tiếp qua Google Play Console. Tuy nhiên, nếu cần quản lý một số lượng lớn APK hoặc phải theo dõi các giao dịch mua hàng và gói thuê bao của người dùng thì API này rất hữu ích.

Khi sử dụng API Nhà phát triển Google Play, bạn có thể tự động hoá nhiều nhiệm vụ quản lý ứng dụng, bao gồm:

 • Tải lên và phát hành các phiên bản mới của ứng dụng
 • Chỉnh sửa Trang thông tin trên Cửa hàng Google Play, bao gồm văn bản và đồ hoạ đã bản địa hoá
 • Quản lý danh mục sản phẩm trong ứng dụng, trạng thái giao dịch mua sản phẩm và các gói thuê bao ứng dụng

API Nhà phát triển Google Play giúp bạn tập trung vào việc thiết kế và phát triển ứng dụng, đồng thời dành ít thời gian và công sức hơn để quản lý bản các phát hành, ngay cả khi bạn phát triển sang các thị trường mới.

API Nhà phát triển Google Play bao gồm hai thành phần:

 • API phát hành cho phép bạn tải lên và phát hành ứng dụng cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến việc phát hành.
 • API gói thuê bao và giao dịch mua hàng trong ứng dụng cho phép bạn quản lý các gói thuê bao và giao dịch mua hàng trong ứng dụng. (Trước đây được gọi là "API trạng thái giao dịch mua".)

API phát hành

API phát hành dành cho nhà phát triển trên Google Play giúp bạn tự động hoá các công việc thường gặp liên quan đến việc phân phối ứng dụng. Từ đó cung cấp hàm tương tự như hàm có sẵn cho nhà phát triển trong Play Console, chẳng hạn như:

 • Tải phiên bản mới của ứng dụng lên
 • Phát hành ứng dụng bằng cách chỉ định APK cho nhiều Kênh (phát hành) (alpha, beta, phát hành theo giai đoạn hoặc sản xuất)
 • Tạo và sửa đổi trang thông tin trên Cửa hàng Google Play, bao gồm văn bản và hình ảnh đã bản địa hoá, các ảnh chụp màn hình nhiều thiết bị

Những nhiệm vụ đó được thực hiện bằng chức năng bản chỉnh sửa, sử dụng cách tiếp cận như giao dịch để thực hiện nội dung thay đổi – bạn có thể gói nhiều nội dung thay đổi thành một bản chỉnh sửa nháp duy nhất, sau đó thực hiện tất cả nội dung thay đổi cùng một lúc. (Không có nội dung thay đổi nào có hiệu lực cho đến khi bản chỉnh sửa được thực hiện.)

Lưu ý: Không phải tất cả nhà phát triển đều cần sử dụng API này. Bạn có thể sử dụng mọi chức năng mà API này cung cấp thông qua Google Play Console. Tuy nhiên, API này cho phép bạn tích hợp quy trình cập nhật trang thông tin và ứng dụng với các công cụ hiện có. Điều này sẽ rất hữu ích đối với một số nhà phát triển. Đặc biệt, nếu cần quản lý số lượng lớn APK hoặc các trang thông tin đã bản địa hoá ở nhiều miền bản địa, bạn có thể thấy API này cực kỳ hữu ích.

API gói thuê bao và giao dịch mua hàng trong ứng dụng

API này cho phép bạn quản lý danh mục sản phẩm trong ứng dụng và gói thuê bao của ứng dụng. Ngoài ra với API gói thuê bao và giao dịch mua hàng trong ứng dụng, bạn có thể truy xuất nhanh chi tiết của bất kỳ giao dịch mua nào bằng cách sử dụng yêu cầu GET tiêu chuẩn. Trong yêu cầu, bạn cung cấp thông tin về giao dịch mua – tên gói ứng dụng, mã nhận dạng giao dịch mua hoặc mã nhận dạng thuê bao và mã thông báo giao dịch mua. Máy chủ phản hồi bằng một đối tượng JSON mô tả chi tiết về thông tin giao dịch mua liên quan, trạng thái đơn đặt hàng, trọng tải nhà phát triển và các thông tin khác.

Bạn có thể sử dụng API trạng thái giao dịch mua theo nhiều cách, chẳng hạn như để báo cáo và điều chỉnh từng đơn đặt hàng riêng lẻ, cũng như để xác minh giao dịch mua và thời hạn của gói thuê bao. Bạn cũng có thể sử dụng API để tìm hiểu về đơn đặt hàng bị huỷ và xác nhận xem các sản phẩm trong ứng dụng đã được tiêu thụ hay chưa, bao gồm việc có tiêu thụ sản phẩm đó trước khi huỷ hay không.

Lưu ý: API Gói thuê bao và Giao dịch mua hàng trong ứng dụng không sử dụng chức năng "bản chỉnh sửa" giao dịch mới mà API phát hành sử dụng. Các phương thức cho tài nguyên Inappproducts, Purchases.productsPurchases.subscriptions sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Trang tài liệu tham khảo API của mỗi tài nguyên ghi chú cụ thể các phương thức cho tài nguyên đó có sử dụng mô hình "bản chỉnh sửa" hay không.

API trạng thái giao dịch mua là một phần của API Nhà phát triển Google Play phiên bản 2.0, được cung cấp thông qua Google Developers Console.

Sử dụng API

Để bắt đầu thực hiện các lệnh gọi API, bạn sẽ thiết lập và quản lý API Nhà phát triển Google Play trực tiếp từ Google Play Console. Chỉ chủ sở hữu tài khoản nhà phát triển trên Google Play mới có thể quản lý API.

Để truy cập API, bạn cần:

 1. Thiết lập dự án API mới hoặc hiện có
 2. Thiết lập một hoặc nhiều ứng dụng được uỷ quyền, có thể là:

Để biết thông tin đầy đủ, hãy xem trang Bắt đầu của API dành cho nhà phát triển Google Play.

Bản chỉnh sửa theo giai đoạn

Phương thức bản chỉnh sửa API phát hành dành cho nhà phát triển Google Play cho phép bạn chuẩn bị và thực hiện nội dung thay đổi cho ứng dụng trên Google Play. Khi bản cập nhật đã sẵn sàng, bạn có thể triển khai bản cập nhật đó chỉ bằng một thao tác duy nhất. Những thay đổi mà bạn có thể thực hiện bao gồm:

 • Tải một hoặc nhiều APK lên
 • Chỉ định các APK khác nhau cho các "kênh (phát hành)" khác nhau: alpha, beta, phát hành theo giai đoạn và sản xuất
 • Tạo và sửa đổi trang thông tin trên Cửa hàng Play đã bản địa hoá cho ứng dụng
 • Tải ảnh chụp màn hình và hình ảnh khác lên trang thông tin trên Cửa hàng Play của ứng dụng

Sau khi thử nghiệm tất cả nội dung thay đổi, chỉ cần một thao tác để thực hiện các nội dung thay đổi này.

Để biết đầy đủ thông tin chi tiết về các bản chỉnh sửa theo giai đoạn, hãy xem trang Bản chỉnh sửa của API Nhà phát triển Google Play.

Lưu ý: Chức năng "bản chỉnh sửa" giao dịch mới chỉ được API phát hành sử dụng. Các phương thức dành cho API gói thuê bao và mua hàng trong ứng dụng có hiệu lực ngay lập tức. Trang tài liệu tham khảo API của mỗi tài nguyên ghi chú cụ thể các phương thức cho tài nguyên đó có sử dụng mô hình "bản chỉnh sửa" hay không.

Sử dụng API hiệu quả

Quyền truy cập vào API Nhà phát triển Google Play được điều chỉnh để giúp đảm bảo một môi trường mang lại hiệu suất cao cho tất cả ứng dụng sử dụng API đó (như mô tả trong phần Hạn mức). Mặc dù bạn có thể yêu cầu hạn mức thường nhật cao hơn cho ứng dụng, nhưng chúng tôi đặc biệt khuyến nghị bạn nên giảm đến mức tối thiểu quyền truy cập bằng cách sử dụng các kỹ thuật sau:

Phát hành

 • Giới hạn số lần cập nhật ứng dụng – Không phát hành bản cập nhật alpha hoặc beta hơn một lần mỗi ngày. (Ứng dụng chính thức nên được cập nhật với tần suất thấp hơn nữa.) Mọi bản cập nhật đều tốn thời gian và có thể cả chi phí của người dùng. Nếu bạn cập nhật quá thường xuyên, người dùng sẽ bắt đầu bỏ qua bản cập nhật hoặc thậm chí gỡ cài đặt sản phẩm. (Tất nhiên, nếu ứng dụng gặp vấn đề lớn, hãy tiến hành cập nhật và khắc phục vấn đề đó.)

Giao dịch mua hàng một lần

 • Chỉ truy vấn API trạng thái giao dịch mua của các giao dịch mua mới – Tại thời điểm mua, ứng dụng của bạn có thể chuyển mã thông báo giao dịch mua và các thông tin chi tiết khác đến máy chủ phụ trợ. Những máy chủ này có thể sử dụng API trạng thái giao dịch mua để xác minh giao dịch mua.
 • Lưu chi tiết giao dịch mua trong bộ nhớ đệm trên máy chủ – Trong phạm vi có thể, hãy lưu thông tin chi tiết về giao dịch mua của các sản phẩm trong ứng dụng và gói thuê bao vào bộ nhớ đệm trên máy chủ phụ trợ. Nếu ứng dụng liên hệ với các máy chủ phụ trợ trong thời gian chạy để xác minh tính hợp lệ của giao dịch mua thì máy chủ có thể xác minh giao dịch mua đó dựa trên thông tin chi tiết đã lưu vào bộ nhớ đệm, từ đó giảm thiểu việc sử dụng API trạng thái giao dịch mua và cung cấp phản hồi nhanh nhất có thể (cũng như trải nghiệm tốt nhất) cho người dùng.

Gói thuê bao

 • Lưu thông tin gói thuê bao trên máy chủ để tránh thực hiện các lệnh gọi API không cần thiết. Khi ứng dụng cần xác minh một gói thuê bao, bạn nên dựa vào thông tin đã lưu trong bộ nhớ đệm trên máy chủ thay vì thực hiện lại lệnh gọi API tới Google.
 • Có hai trường hợp máy chủ bảo mật nên sử dụng API Nhà phát triển Google Play để nhận thông tin gói thuê bao:

  • Máy chủ nhận được một mã thông báo giao dịch mới chưa từng thấy trước đây.
  • Máy chủ nhận được thông báo theo thời gian thực dành cho nhà phát triển (RTDN) cho biết bạn cần sử dụng mã thông báo giao dịch mua để nhận thông tin về gói thuê bao mới.

  Ngoài ra, hãy lưu ý những điều sau:

  • Không thường xuyên kiểm tra API để biết trạng thái gói thuê bao. Ví dụ: đừng gọi API hằng ngày để kiểm tra từng gói thuê bao.
  • Vì bạn nhận được một RTDN khi gói thuê bao hết hạn hoặc gia hạn, do đó bạn không cần lên lịch một lệnh gọi API dựa trên thời gian hết hạn theo lịch.

Khi tuân thủ các nguyên tắc chung đó, việc triển khai sẽ mang lại hiệu quả hoạt động tốt nhất có thể cho người dùng.

Hạn mức

Bạn phải quản lý hạn mức cho API Nhà phát triển Google Play. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tài liệu về hạn mức.