Passpoint

Passpoint to protokół Wi-Fi Alliance (WFA), który umożliwia urządzeniom mobilnym wykrywanie hotspotów Wi-Fi zapewniających dostęp do internetu i uwierzytelnianie się w nich.

Więcej informacji o interfejsie Wi-Fi Suggestions API w Passpoint znajdziesz w sekcjach na temat sugestii Wi-Fi API na potrzeby połączeń z internetem oraz WifiNetworkSuggestion.Builder.

Szczegółowe informacje o wdrażaniu Passpoint na Androidzie znajdziesz na stronie Passpoint (Hotspot 2.0).