Ứng dụng

Ứng dụng là một khung hiển thị tập trung, xử lý các thao tác quá phức tạp đối với chức năng, thẻ thông tin hoặc thông báo. Ứng dụng trên Wear OS tương tự như giao diện người dùng chính trên ứng dụng dành cho thiết bị di động. Sử dụng các vùng hiển thị như thẻ thông tin, chức năng và thông báo để thực hiện các thao tác đơn giản, nhưng liên kết các vùng này với một ứng dụng để thực hiện các thao tác phức tạp hơn.

Hãy xem xét các nguyên tắc và trường hợp sử dụng sau để hiểu rõ hơn về ứng dụng.

Nguyên tắc về trải nghiệm người dùng

Thiết kế ứng dụng theo nguyên tắc sau:

Tập trung
Tập trung ứng dụng vào các tác vụ quan trọng để giúp mọi người hoàn thành công việc trong vòng vài giây nhằm tránh gây mỏi tay hoặc khó chịu do thiết kế
Trạng thái nông và tuyến tính
Tránh phân cấp sâu hơn 2 cấp độ. Hiển thị bảng điều hướng cùng dòng
Cuộn
Chế độ xem có thể cuộn. Đây là một cử chỉ tự nhiên giúp người dùng xem thêm nội dung trên đồng hồ

Thời điểm dùng ứng dụng

Bạn có thể dùng ứng dụng trong các trường hợp sau:

Thông tin khác
Tập trung ứng dụng vào các tác vụ quan trọng để giúp mọi người hoàn thành công việc trong vòng vài giây nhằm tránh gây mỏi tay hoặc khó chịu do thiết kế.
app-focus
Để có nhiều tương tác hơn
Để cung cấp nhiều tính năng tương tác hơn so với một chức năng hoặc Thẻ thông tin.
app-rich
Điều chỉnh các lựa chọn ưu tiên
Để cung cấp kiến thức và lựa chọn ưu tiên.
app-pref

Tạo ứng dụng

Wear OS hỗ trợ hai cách riêng biệt để tạo ứng dụng:

Compose cho Wear OS là một bộ công cụ giao diện người dùng khai báo hiện đại và là phương pháp được đề xuất để xây dựng ứng dụng trên Wear OS.

Giao diện người dùng dựa trên Compose trong hầu hết trường hợp sẽ làm giảm lượng mã và đẩy nhanh quá trình phát triển ứng dụng Android nói chung. Xem bài viết Tại sao nên dùng Compose để biết thêm thông tin về những ưu điểm chung của khung giao diện người dùng khai báo.

Danh mục Compose Material cho Wear OS tuân theo kiểu chất liệu, tích hợp khả năng hỗ trợ tiếp cận và triển khai sắp xếp theo chủ đề Material, từ đó cho phép bạn tuỳ chỉnh thiết kế cho thương hiệu của mình. Compose cho Wear OS cung cấp nhiều thành phần hơn so với Khung hiển thị và được thiết kế để giúp bạn tạo trải nghiệm người dùng tuân thủ các nguyên tắc thiết kế cho Wear OS.

Nếu bạn hiện có một ứng dụng Wear OS với cơ sở mã lớn dựa trên khung hiển thị, bạn có thể áp dụng dần tính năng Compose bằng cách sử dụng Compose Interoperability API (API Khả năng tương tác của Compose) thay vì phải viết lại toàn bộ cơ sở mã.

Hướng dẫn tạo ứng dụng bằng Compose

Sử dụng Jetpack Compose trên Wear OS
Tìm hiểu cách tạo bằng Compose cho Wear OS.
Tạo danh sách
Tìm hiểu cách tạo danh sách được tối ưu hoá cho thiết bị đeo.
Điều hướng bằng Compose cho Wear OS
Tìm hiểu thêm về cách tạo thành phần điều hướng trong Compose.
Hiệu suất của Compose trên Wear OS
Tìm hiểu thêm về hiệu suất và kiểm thử hiệu suất của ứng dụng.