Tổng quan về Android cho Ô tô

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Cài đặt ứng dụng của bạn lên các xe chạy Android Auto hoặc Android Automotive OS. Sử dụng một cấu trúc ứng dụng phù hợp cho cả hai trường hợp để mọi người dùng đều có thể trải nghiệm ứng dụng của bạn.

Android Auto

Android Auto cung cấp trải nghiệm ứng dụng được tối ưu hoá cho người lái xe đối với người dùng có điện thoại Android và ứng dụng Android Auto, nhưng không có xe sử dụng Android Automotive OS. Nếu hệ thống âm thanh nổi trên ô tô hoặc sản phẩm thay thế của người dùng hỗ trợ Android Auto, thì họ có thể dùng ứng dụng của bạn ngay trên màn hình ô tô bằng cách kết nối điện thoại.

Bạn cho phép Android Auto kết nối với ứng dụng dành cho điện thoại bằng cách tạo các dịch vụ mà Android Auto sử dụng để hiển thị giao diện được tối ưu hoá cho người lái xe. Bạn sử dụng lại các dịch vụ này cho ứng dụng Android Automotive OS, nhưng người dùng không cài đặt ứng dụng dành cho điện thoại trên ô tô của họ.

Android Auto đã có hàng triệu người dùng và hàng trăm hệ thống âm thanh nổi trên ô tô hoặc sản phẩm thay thế tương thích.

Giao diện người dùng của Android Auto

Hình 1. Android Auto – hoạt động bằng điện thoại và chạy trên ô tô.

Android Automotive OS

Android Automotive OS là hệ thống thông tin giải trí dựa trên Android được tích hợp sẵn trong các xe. Hệ thống của xe là một thiết bị Android độc lập được tối ưu hoá cho hoạt động lái xe. Với hệ điều hành Android Automotive, người dùng sẽ cài đặt ứng dụng của bạn trực tiếp trên ô tô thay vì điện thoại.

Đối với ứng dụng đa phương tiện, ứng dụng của bạn phải bao gồm dịch vụ trình duyệt nội dung nghe nhìn (xem Tạo ứng dụng đa phương tiện cho xe ô tô để biết hướng dẫn). Bạn có thể sử dụng cùng một dịch vụ trình duyệt đa phương tiện với cả Android Automotive OS và Android Auto. Tuy nhiên, có một số hoạt động, chẳng hạn như đăng nhập và cài đặt, yêu cầu bạn phải thiết kế riêng cho Android Automotive OS. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Điều chỉnh quy trình đăng nhậpCài đặt thiết kế trong nguyên tắc thiết kế ứng dụng cho Android Automotive OS.

Giao diện người dùng của Automotive OS

Hình 2. Android Automotive OS chạy trên ô tô.

Danh mục ứng dụng được hỗ trợ

Android Auto và/hoặc Android Automotive OS hỗ trợ những loại ứng dụng sau đây:

Ứng dụng đa phương tiện (âm thanh)
Ứng dụng đa phương tiện cho phép người dùng duyệt qua và phát nhạc, đài, sách nói và các nội dung âm thanh khác trên ô tô. Bạn có thể xây dựng, thử nghiệm và phân phối ứng dụng đa phương tiện trên Android Auto và Android Automotive OS. Hãy xem bài viết Tạo ứng dụng đa phương tiện cho ô tô để biết thêm thông tin.
Ứng dụng nhắn tin
Ứng dụng nhắn tin cho phép người dùng nhận thông báo đến, đọc to tin nhắn bằng cách sử dụng tính năng chuyển văn bản sang lời nói và gửi tin nhắn trả lời bằng tính năng nhập bằng giọng nói trong ô tô. Bạn có thể tạo, kiểm thử và phân phối ứng dụng nhắn tin trên Android Auto. Hãy xem bài viết Tạo ứng dụng nhắn tin cho Android Auto để biết thêm thông tin.
Ứng dụng điều hướng
Ứng dụng đi theo chỉ dẫn (bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ lái xe/giao hàng) giúp người dùng đến được nơi họ muốn bằng cách cung cấp thông tin đường đi từng chặng. Để phát triển các loại ứng dụng này, bạn hãy sử dụng Thư viện ứng dụng Android cho Ô tô. Hãy xem phần Sử dụng Thư viện ứng dụng Android cho ô tôTạo ứng dụng đi theo chỉ dẫn cho ô tô để biết thêm thông tin.
Ứng dụng Địa điểm yêu thích (CUE)
Ứng dụng CUE cho phép người dùng tìm một vị trí và thực hiện các hành động liên quan. Điều này bao gồm nhưng không chỉ gồm các ứng dụng đỗ xe, sạc và nhiên liệu giúp người dùng tìm thấy một địa điểm để đỗ xe hoặc xác định vị trí trạm sạc hoặc trạm nhiên liệu gần nhất. Ứng dụng CUE cho phép người dùng duyệt qua và khám phá các địa điểm yêu thích có ý định di chuyển. Để phát triển các loại ứng dụng này, bạn hãy sử dụng Thư viện ứng dụng Android cho Ô tô. Hãy xem bài viết Sử dụng Thư viện ứng dụng dành cho Android cho ô tôTạo ứng dụng yêu thích dành cho ô tô để biết thêm thông tin.
Ứng dụng video
Ứng dụng video cho phép người dùng xem video trực tuyến trong khi đỗ xe. Mục đích cốt lõi của các ứng dụng này là hiển thị video phát trực tuyến. Bạn có thể xây dựng, thử nghiệm và phân phối các ứng dụng video trên hệ điều hành Android Automotive. Xem bài viết Tạo ứng dụng video cho hệ điều hành Android Automotive để biết thêm thông tin.

Tài nguyên khác

Để tìm hiểu thêm về Android cho Ô tô, hãy xem các tài nguyên khác sau đây.

Mẫu

Lớp học lập trình

Blog

Video