Công cụ dòng lệnh

SDK Android bao gồm nhiều gói cần thiết cho quá trình phát triển ứng dụng. Trang này liệt kê các công cụ dòng lệnh quan trọng nhất hiện có, được sắp xếp theo các gói mà các công cụ đó được phân phối.

Bạn có thể cài đặt và cập nhật từng gói bằng Trình quản lý SDK (SDK Manager) của Android Studio hoặc thông qua công cụ dòng lệnh sdkmanager. Tất cả các gói sẽ được tải xuống thư mục SDK Android của bạn, bạn có thể xác định vị trí của gói đó như sau:

  1. Trong Android Studio, hãy nhấp vào File > Project Structure (Tệp > Cấu trúc dự án).
  2. Chọn SDK Location (Vị trí SDK) trong ngăn bên trái. Đường dẫn sẽ được hiển thị trong Android SDK location (Vị trí SDK Android).

Công cụ dòng lệnh trong Android SDK

Vị trí: android_sdk/cmdline-tools/version/bin/

Lưu ý: Gói công cụ dòng lệnh SDK Android (nằm trong cmdline-tools) sẽ thay thế gói Công cụ SDK (nằm trong tools). Với gói mới, bạn có thể cài đặt một phiên bản nhất định của công cụ dòng lệnh và nhiều phiên bản cùng một lúc; với gói cũ, bạn chỉ có thể cài đặt phiên bản mới nhất của các công cụ và mỗi phiên bản chỉ có một phiên bản. Do đó, gói mới cho phép bạn phụ thuộc vào các phiên bản cụ thể của các công cụ dòng lệnh mà không bị ngắt mã khi các phiên bản mới được phát hành. Để biết thông tin về gói công cụ SDK đã ngừng hoạt động, hãy xem Ghi chú phát hành của Công cụ SDK.

Nếu bạn cần các công cụ này chỉ vì không thể sử dụng Android Studio, bạn có thể tải gói công cụ dòng lệnh xuống tại đây.

apkanalyzer
Cung cấp thông tin chi tiết về thành phần của tệp APK sau khi quá trình xây dựng hoàn tất.
avdmanager
Cho phép bạn tạo và quản lý các thiết bị ảo (AVD) Android thông qua dòng lệnh.
lint
Một công cụ quét mã có thể giúp bạn xác định và khắc phục các vấn đề liên quan đến chất lượng cấu trúc của mã.
retrace
Đối với các ứng dụng do R8 biên dịch, công cụ retrace sẽ giải mã dấu vết ngăn xếp đã làm rối mã nguồn rồi ánh xạ trở lại mã nguồn ban đầu của bạn.
sdkmanager
Cho phép bạn xem, cài đặt, cập nhật và gỡ cài đặt các gói trong Android SDK.

Công cụ xây dựng SDK Android

Vị trí: android_sdk/build-tools/version/
Xem thêm: Ghi chú phát hành Công cụ xây dựng SDK

Bạn sẽ cần đến gói này khi xây dựng ứng dụng Android. Hầu hết các công cụ trong bộ công cụ này do công cụ xây dựng gọi tớ đều không dành cho bạn. Tuy nhiên, các công cụ dòng lệnh sau có thể hữu ích:

aapt2
Phân tích, lập chỉ mục và tổng hợp các tài nguyên trên Android thành một định dạng nhị phân được tối ưu hoá cho nền tảng Android và gói các tài nguyên biên dịch thành một gói dữ liệu đầu ra.
apksigner
Ký tệp APK và kiểm tra xem các chữ ký APK được xác minh thành công trên tất cả phiên bản nền tảng mà một tệp APK nhất định hỗ trợ hay chưa.
zipalign
Tối ưu hoá các tệp APK bằng cách đảm bảo rằng tất cả dữ liệu chưa nén đều bắt đầu bằng một đường căn chỉnh cụ thể đồng bộ với thời điểm bắt đầu tệp.

Lưu ý: Bạn có thể dùng nhiều phiên bản công cụ xây dựng để xây dựng ứng dụng cho các phiên bản Android khác nhau.

Công cụ nền tảng SDK Android

Vị trí: android_sdk/platform-tools/
Xem thêm: Ghi chú phát hành Công cụ SDK

Các công cụ này được cập nhật cho mọi phiên bản mới trên nền tảng Android để hỗ trợ các tính năng mới (và đôi khi để sửa hoặc cải thiện các công cụ thường xuyên hơn) và mỗi bản cập nhật sẽ tương thích ngược với các phiên bản trên nền tảng cũ.

Ngoài việc tải xuống từ Trình quản lý SDK, bạn có thể tải Công cụ nền tảng SDK tại đây.

adb
Cầu gỡ lỗi Android (adb) là một công cụ linh hoạt cho phép bạn quản lý trạng thái của một thực thể trình mô phỏng hoặc một thiết bị Android. Bạn cũng có thể sử dụng tệp này để cài đặt APK trên thiết bị.
etc1tool
Một tiện ích dòng lệnh cho phép bạn mã hoá hình ảnh PNG theo tiêu chuẩn nén ETC1 và giải mã hình ảnh nén theo tiêu chuẩn ETC1 về định dạng PNG.
fastboot
Cài đặt ROM trên thiết bị với các nền tảng và hình ảnh hệ thống khác. Để biết hướng dẫn cài đặt ROM hãy xem Hình ảnh gốc về thiết bị Nexus và Pixel.
logcat
Đây là công cụ được gọi thông qua adb để xem nhật ký ứng dụng và hệ thống.

Trình mô phỏng Android

Nằm ở: android_sdk/emulator/
Xem thêm: Ghi chú phát hành của Trình mô phỏng Android

Bạn sẽ cần đến gói này khi xây dựng ứng dụng Android. Gói này bao gồm những công cụ sau:

emulator
Công cụ mô phỏng thiết bị dựa trên QEMU mà bạn có thể sử dụng để gỡ lỗi và thử nghiệm các ứng dụng trong môi trường thời gian thực của Android.
mksdcard
Giúp bạn tạo hình ảnh đĩa để dùng trong trình mô phỏng, nhằm mô phỏng sự hiện diện của bộ nhớ ngoài (chẳng hạn như thẻ SD).

Lưu ý: Trước bản sửa đổi 25.3.0, bộ công cụ trình mô phỏng đã được cung cấp trong gói Công cụ SDK.

Jetifier

Jetifier đọc một thư viện sử dụng các lớp của Thư viện hỗ trợ và xuất một thư viện tương đương với các lớp mới từ AndroidX.