Nội dung nghe nhìn

Chia sẻ nội dung đa phương tiện và chế độ điều khiển với ứng dụng khác. Đã được thay thế bằng media2.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 29 tháng 11 năm 2023 1.7.0 - - -

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên Media, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.media:media:1.7.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.media:media:1.7.0")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.7

Phiên bản 1.7.0

Ngày 29 tháng 11 năm 2023

Phát hành androidx.media:media:1.7.0. Phiên bản 1.7.0 chứa những thay đổi đã được xác nhận này.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.6.0

 • Lấy ForegroundServiceStartNotAllowedException trong MediaButtonReceiver rồi chuyển tiếp đến onForegroundServiceStartNotAllowedException. (I0c939)
 • Thêm BROWSER_SERVICE_EXTRAS_KEY_FAVORITES_MEDIA_ITEM để truyền mục nội dung nghe nhìn thuộc phần Yêu thích vào gói bổ sung gốc MediaBrowserCompat. (Id3a11)
 • Thêm gói bổ sung để đặt các hành động tuỳ chỉnh duyệt qua trong gói bổ sung gốc MediaBrowserCompat và nội dung mô tả MediaItem. (Iab163)
 • Khắc phục IllegalStateException do trả về giá trị rỗng từ MediaBrowserService.onLoadChildren trên các phiên bản Android cũ.

Phiên bản 1.7.0-rc01

Ngày 15 tháng 11 năm 2023

Phát hành androidx.media:media:1.7.0-rc01 mà không có thay đổi nào. Phiên bản 1.7.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.7.0-beta01

Ngày 1 tháng 11 năm 2023

Phát hành androidx.media:media:1.7.0-beta01. Phiên bản 1.7.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục khả năng rò rỉ bộ nhớ của MediaBrowserServiceMediaBrowserServiceCompat. b/37137738.
 • Khắc phục IllegalStateException do trả về giá trị rỗng từ MediaBrowserService.onLoadChildren trên các phiên bản Android cũ.

Phiên bản 1.7.0-alpha01

Ngày 8 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.media:media:1.7.0-alpha01. Phiên bản 1.7.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Lấy ForegroundServiceStartNotAllowedException trong MediaButtonReceiver rồi chuyển tiếp đến onForegroundServiceStartNotAllowedException. (I0c939)
 • Thêm BROWSER_SERVICE_EXTRAS_KEY_FAVORITES_MEDIA_ITEM để truyền mục nội dung nghe nhìn thuộc phần Yêu thích vào gói bổ sung gốc MediaBrowserCompat. (Id3a11)
 • Thêm gói bổ sung để đặt các hành động tuỳ chỉnh duyệt qua trong gói bổ sung gốc MediaBrowserCompat và nội dung mô tả MediaItem. (Iab163)

Phiên bản 1.6.0

Phiên bản 1.6.0

Ngày 20 tháng 4 năm 2022

Phát hành androidx.media:media:1.6.0. Phiên bản 1.6.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.5.0

 • Thêm thành phần bổ sung cần thiết để thiết lập trang Đăng nhập/Cài đặt bằng cách sử dụng CarAppLibrary trên ứng dụng đa phương tiện dành cho Android Auto.

Phiên bản 1.6.0-rc01

Ngày 6 tháng 4 năm 2022

androidx.media:media:1.6.0-rc01 đã phát hành. Phiên bản 1.6.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.6.0-beta01

Ngày 23 tháng 3 năm 2022

Phát hành androidx.media:media:1.6.0-beta01. Phiên bản 1.6.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

 • Không có thay đổi nào kể từ bản phát hành alpha gần đây nhất.

Phiên bản 1.6.0-alpha01

Ngày 23 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.media:media:1.6.0-alpha01. Phiên bản 1.6.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm thành phần bổ sung cần thiết để thiết lập trang Đăng nhập/Cài đặt bằng cách sử dụng CarAppLibrary trên ứng dụng đa phương tiện dành cho Android Auto. (Ifb3ca)

Phiên bản 1.5

Phiên bản 1.5.0

Ngày 9 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.media:media:1.5.0. Phiên bản 1.5.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.4.0

 • Thêm isVolumeFixed vào AudioManagerCompat
 • Thêm MediaConstants để biết cách tạo kiểu một mục đơn và phần trăm hoàn thành.
 • Đối với API cấp 30 trở lên, thư viện sẽ không chèn bộ lọc hiển thị gói cho MediaBrowserCompat. Bạn cần chỉ định một phần tử <queries> trong tệp kê khai ứng dụng.
 • Khắc phục thay đổi không mong muốn về thành phần bổ sung getMediaDescription() trên API 21
 • Năn một số IllegalStateException trên API 19.
 • Khắc phục sự cố trong MediaSessionCompat khi nhắm đến Android 12
 • Khắc phục sự cố trong NotificationCompat trên KitKat

Phiên bản 1.5.0-rc01

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

androidx.media:media:1.5.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.5.0-beta01. Phiên bản 1.5.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.5.0-beta01

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

androidx.media:media:1.5.0-beta01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.5.0-alpha01. Phiên bản 1.5.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.5.0-alpha01

Ngày 3 tháng 11 năm 2021

Phát hành androidx.media:media:1.5.0-alpha01. Phiên bản 1.5.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Cập nhật phần phụ thuộc trên core cho media lên 1.6.0

Thay đổi về API

 • Thêm isVolumeFixed vào AudioManagerCompat
 • Thêm MediaConstants để biết cách tạo kiểu một mục đơn và phần trăm hoàn thành.

Sửa lỗi

 • Đối với API cấp 30 trở lên, thư viện sẽ không chèn bộ lọc hiển thị gói cho MediaBrowserCompat. Bạn cần chỉ định một phần tử <queries> trong tệp kê khai ứng dụng.
 • Khắc phục thay đổi không mong muốn về thành phần bổ sung getMediaDescription() trên API 21
 • Khắc phục việc sử dụng ArrayList không hiệu quả bằng cách đặt kích thước mặc định.
 • Ngăn chặn một số IllegalStateException trên API 19.
 • Khắc phục sự cố trong MediaSessionCompat khi nhắm đến Android 12
 • Khắc phục sự cố trong NotificationCompat trên KitKat

Phiên bản 1.4

Phiên bản 1.4.3

Ngày 13 tháng 10 năm 2021

Phát hành androidx.media:media:1.4.3. Phiên bản 1.4.3 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Thư viện sẽ không chèn bộ lọc hiển thị gói cho MediaBrowserCompat nữa. Vui lòng chỉ định một phần tử <queries> trong tệp kê khai ứng dụng khi nhắm đến API cấp 30 trở lên. (I0a964, b/185314633)

Phiên bản 1.4.2

Ngày 15 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.media:media:1.4.2. Phiên bản 1.4.2 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục tác dụng phụ của getMediaDescription() trên API 21 (I5c05f)

Phiên bản 1.4.1

Ngày 4 tháng 8 năm 2021

Phát hành androidx.media:media:1.4.1. Phiên bản 1.4.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục cờ khả năng thay đổi để tạo PendingIntent nhằm ngăn chặn sự cố khi nhắm đến Android S.
 • Khắc phục ClassVerificationFailure cho NotificationCompat.MediaStyle.

Phiên bản 1.4.0

Ngày 21 tháng 7 năm 2021

Phát hành androidx.media:media:1.4.0. Phiên bản 1.4.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.3.0

 • Thêm khoá gói METADATA_KEY_SERIES_CONTENT_ID mới dùng cho mã nội dung đa phương tiện của chương trình truyền hình trong MediaMetadataCompat
 • Thêm khoá gói METADATA_KEY_NEXT_EPISODE_CONTENT_ID mới dùng cho mã nội dung của tập tiếp theo trong MediaMetadataCompat
 • Không dùng MediaControllerCompat.TransportControls#EXTRA_LEGACY_STREAM_TYPE nữa mà thay bằng MediaConstants#TRANSPORT_CONTROLS_EXTRAS_KEY_LEGACY_STREAM_TYPE
 • Thêm khoá bổ sung để phát ngẫu nhiên nội dung đa phương tiện cho layFromUri
 • Thêm chú thích @Nullable vào lớp Result
 • Khắc phục tình trạng thiếu ý định EXTRA_KEY_EVENT cho MediaButtonReceiver

Phiên bản 1.4.0-rc01

Ngày 30 tháng 6 năm 2021

androidx.media:media:1.4.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.4.0-beta01. Phiên bản 1.4.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.4.0-beta01

Ngày 17 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.media:media:1.4.0-beta01. Phiên bản 1.4.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm khoá gói METADATA_KEY_SERIES_CONTENT_ID mới dùng cho mã nội dung đa phương tiện của chương trình truyền hình trong MediaMetadataCompat

 • Thêm khoá gói METADATA_KEY_NEXT_EPISODE_CONTENT_ID mới dùng cho mã nội dung của tập tiếp theo trong MediaMetadataCompat

Phiên bản 1.4.0-alpha01

Ngày 5 tháng 5 năm 2021

Phát hành androidx.media:media:1.4.0-alpha01. Phiên bản 1.4.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Không dùng MediaControllerCompat.TransportControls#EXTRA_LEGACY_STREAM_TYPE nữa mà thêm MediaConstants#TRANSPORT_CONTROLS_EXTRAS_KEY_LEGACY_STREAM_TYPE (I62f17)
 • Thêm khoá bổ sung để phát ngẫu nhiên nội dung đa phương tiện cho layFromUri (Ibc63c)
 • Thêm chú thích @Nullable vào lớp Result (I2d617)

Sửa lỗi

 • Khắc phục tình trạng thiếu ý định EXTRA_KEY_EVENT cho MediaButtonReceiver (If7557)

Phiên bản 1.3.1

Phiên bản 1.3.1

Ngày 5 tháng 5 năm 2021

Phát hành androidx.media:media:1.3.1. Phiên bản 1.3.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục việc thiếu ý định EXTRA_KEY_EVENT cho MediaButtonReceiver (If7557)

Phiên bản 1.3.0

Phiên bản 1.3.0

Ngày 7 tháng 4 năm 2021

Phát hành androidx.media:media:1.3.0. Phiên bản 1.3.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi lớn kể từ phiên bản 1.2.0

 • Di chuyển thành phần bổ sung Android Auto vào MediaConstants.

Phiên bản 1.3.0-rc02

Ngày 24 tháng 3 năm 2021

Phát hành androidx.media:media:1.3.0-rc02. Phiên bản 1.3.0-rc02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Đặt FLAG_IMMUTABLE thành PendingIntent cua MediaButtonReceiver, cần thiết cho ứng dụng nhắm đến Android 12.
 • Khắc phục một NullPointerException trong MediaSessionCompat bằng API 27 sau setCallback(null).

Phiên bản 1.3.0-rc01

Ngày 10 tháng 3 năm 2021

Phát hành androidx.media:media:1.3.0-rc01. Phiên bản 1.3.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Không có thay đổi nào từ 1.3.0-beta01.

Phiên bản 1.3.0-beta01

Ngày 10 tháng 2 năm 2021

Phát hành androidx.media:media:1.3.0-beta01. Phiên bản 1.3.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi về API

 • Thêm một hằng số mới PlaybackStateCompat.ACTION_SET_PLAYBACK_SPEED (I9d076)
 • Di chuyển thành phần bổ sung Android Auto vào MediaConstants. (I290ab)
 • Thêm hằng số để ràng buộc các phần tử con gốc MediaBrowserService. (Ifcebd)

Sửa lỗi

 • Thêm FLAG_RECEIVER_FOREGROUND cho ý định đang chờ xử lý của nút nội dung đa phương tiện.

Phiên bản 1.2.1

Media Phiên bản 1.2.1

Ngày 2 tháng 12 năm 2020

Phát hành androidx.media:media:1.2.1. Phiên bản 1.2.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục NPE sau khi gọi MediaSessionCompat#setCallback(null) trong API 27

Phiên bản 1.2.0

Phiên bản 1.2.0

Ngày 16 tháng 9 năm 2020

Phát hành androidx.media:media:1.2.0. Phiên bản 1.2.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi lớn từ phiên bản 1.1.0

 • Bổ sung khả năng hỗ trợ AudioAttributesCompat#setLegacyStreamType cho SDK < 21
 • Hỗ trợ kiểm soát âm lượng cho thư viện androidx.mediarouter
 • Hỗ trợ tốt hơn về khả năng tương tác giữa androidx.mediaandroidx.media2

Phiên bản 1.2.0-rc01

Ngày 2 tháng 9 năm 2020

androidx.media:media:1.2.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.2.0-beta01. Phiên bản 1.2.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-beta01

Ngày 19 tháng 8 năm 2020

Phát hành androidx.media:media:1.2.0-beta01. Phiên bản 1.2.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm tính năng hỗ trợ cho AudioAttributesCompat#setLegacyStreamType cho cấp độ API dưới 21

Các thay đổi về API

 • Thêm MediaConstants#PLAYBACK_STATE_EXTRAS_KEY_MEDIA_ID cho mã nhận dạng nội dung đa phương tiện trong thành phần bổ sung PlaybackStateCompat dự kiến sẽ giống với MediaMetadataCompat#METADATA_KEY_MEDIA_ID của siêu dữ liệu hiện tại.

Sửa lỗi

 • Khắc phục vấn đề về AudioAttributesCompat.Builder#setContentType

Phiên bản 1.2.0-alpha04

Ngày 24 tháng 6 năm 2020

Phát hành androidx.media:media:1.2.0-alpha04. Phiên bản 1.2.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Cung cấp một cách hỗ trợ kiểm soát âm lượng cho thư viện mediarouter

Các thay đổi về API

 • Thêm AudioManagerCompat#getStreamMaxVolume
 • Thêm AudioManagerCompat#getStreamMinVolume

Sửa lỗi

 • Khắc phục vấn đề về khả năng tương tác giữa media và media2 trên SDK < 21

Phiên bản 1.2.0-alpha03

Ngày 10 tháng 6 năm 2020

Phát hành androidx.media:media:1.2.0-alpha03. Phiên bản 1.2.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Xoá MediaConstants.SESSION_EXTRAS_KEY_AUTHTOKEN

Sửa lỗi

 • Đã khắc phục vấn đề về equals() của RemoteUserInfo

Phiên bản 1.2.0-alpha02

Ngày 15 tháng 4 năm 2020

Phát hành androidx.media:media:1.2.0-alpha02. Phiên bản 1.2.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Ngăn chặn việc sửa đổi các lớp VersionedParcelable

Phiên bản 1.2.0-alpha01

Ngày 23 tháng 10 năm 2019

Phát hành androidx.media:media:1.2.0-alpha01. Phiên bản 1.2.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi về API

 • Thêm các phương thức sau:
  • MediaSessionCompat.Callback.onSetPlaybackSpeed()
  • MediaControllerCompat.setPlaybackSpeed()
  • MediaControllerCompat.getSessionInfo()

Sửa lỗi

 • Triển khai biện pháp ngăn chặn đối với BadParcelableException khi chuyển đối tượng Gói (Bundle) qua lệnh gọi IPC
 • Hàm khởi tạo của MediaControllerCompat không còn cho thấy RemoteException
 • Triển khai biện pháp ngăn chặn việc gọi phương thức gọi lại sau MediaSessionCompat.release()

Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0

Ngày 5 tháng 9 năm 2019

Phát hành androidx.media:media:1.1.0. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Thay đổi nhập kể từ phiên bản 1.0.0

 • Ra mắt AudioAttributesCompat

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 13 tháng 6 năm 2019

androidx.media:media:1.1.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào từ 1.1.0-beta02. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Phiên bản 1.1.0-beta02

Ngày 5 tháng 6 năm 2019

Phát hành androidx.media:media:1.1.0-beta02. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Sửa lỗi

 • Phạm vi hạn chế của các phương thức ẩn mà media2-session sử dụng đã được nới lỏng ở LIBRARY_GROUP_PREFIX.

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 7 tháng 5 năm 2019

Phát hành androidx.media:media:1.1.0-beta01. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Tính năng mới

 • Thay đổi IllegalPointerException thành NullPointerException cho các đối số rỗng được đánh dấu là @NonNull.

Phiên bản 1.1.0-alpha04

Ngày 3 tháng 4 năm 2019

Phát hành androidx.media:media:1.1.0-alpha04. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Sửa lỗi

 • Chỉnh sửa hằng số version-compat-test (aosp/933656)

Phiên bản 1.1.0-alpha03

Ngày 21 tháng 3 năm 2019

Phát hành androidx.media:media:1.1.0-alpha03. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố MedaBrowserServiceCompat khi nhiều MediaBrowserCompat cố gắng kết nối. (aosp/930246)

Phiên bản 1.1.0-alpha02

Ngày 13 tháng 3 năm 2019

Phát hành androidx.media:media:1.1.0-alpha02. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố MediaBrowserCompat trong khi kết nối
 • Khắc phục IllegalStateException xảy ra ở getCurrentBrowserInfo()/getBrowserRootHints()
 • Khiến MediaBrowserServiceCompat.getCurrentBrowserInfo() trả về cùng một thực thể RemoteUserInfo cho cùng một MediaBrowserCompat trong onGetRoot()

Phiên bản 1.0.1

Phiên bản 1.0.1

Ngày 30 tháng 1 năm 2019

Phát hành androidx.media:media 1.0.1.

Sửa lỗi

 • Khắc phục một IllegalStateException không mong muốn khi sử dụng MediaBrowserCompat.connect() (aosp/858075)

Phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0-alpha06

Ngày 17 tháng 12 năm 2018

Thay đổi về API

Đổi tên gói media.widget và tên lớp như sau:

 • androidx.media.widget.VideoView2androidx.media2.widget.VideoView
 • androidx.media.widget.MediaControlView2androidx.media2.widget.MediaControlView

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 3 tháng 12 năm 2018

Thay đổi về API

 • Không dùng hai cờ MediaSessionCompat nữa:
  • FLAG_HANDLES_MEDIA_BUTTONS
  • FLAG_HANDLES_TRANSPORT_CONTROLS