Kiến thức nâng cao về cách tạo ứng dụng Android bằng Kotlin

hình ảnh nghệ thuật thể hiện android

Chào mừng bạn đến với khoá học Kotlin nâng cao cho Android. Khoá học này do Nhóm đào tạo nhà phát triển của Google xây dựng. Khoá học này cung cấp một loạt lớp học lập trình giúp bạn tìm hiểu các chủ đề nâng cao để xây dựng ứng dụng Android bằng Kotlin. Trong khoá học này, bạn sẽ tìm hiểu các khái niệm nâng cao về lập trình Kotlin dành cho Android và tạo nhiều ứng dụng.

Khoá học này có những nội dung nào?

Khoá học Kotlin nâng cao cho Android bao gồm 6 bài:

Bài 1: Thông báo

Lớp học lập trình này nằm trong loạt nội dung hướng dẫn bạn cách sử dụng thông báo đẩy và thông báo trong ứng dụng.

Bài 2: Đồ hoạ nâng cao

Lớp học lập trình này nằm trong loạt nội dung hướng dẫn bạn cách tạo khung hiển thị tuỳ chỉnh, vẽ trên canvas, cắt đối tượng canvas và sử dụng chương trình đổ bóng để tạo hiệu ứng thú vị.

Bài 3: Ảnh động

Lớp học lập trình này nằm trong loạt nội dung về Ảnh động trên Android.

Để biết nội dung cập nhật về ảnh động, vui lòng truy cập vào phần Thêm ảnh động đơn giản bằng Jetpack Compose.

Bài 4: Địa lý

Lớp học lập trình này nằm trong loạt nội dung hướng dẫn bạn cách thêm bản đồ vào ứng dụng.

Để biết nội dung cập nhật về bản đồ, vui lòng truy cập vào phần Thêm bản đồ vào ứng dụng Android.

Bài 5: Kiểm thử và chèn phần phụ thuộc

Lớp học lập trình này nằm trong loạt nội dung về cách viết và chạy kiểm thử cho Android, bao gồm cả Phát triển hướng kiểm thử, nhóm tài nguyên, Robolectric, AndroidX và ViewModels cũng như LiveData kiểm thử. Bạn cũng sẽ tìm hiểu tính năng chèn phần phụ thuộc và kiểm thử kép.

Bài 6: Đăng nhập

Lớp học lập trình này nằm trong loạt nội dung hướng dẫn bạn cách hỗ trợ việc đăng nhập cho người dùng.

Để biết nội dung cập nhật về FirebaseUI, vui lòng truy cập vào phần Tạo ứng dụng Android bằng Firebase và Jetpack Compose.