Khóa học này đã quá cũ và không còn được cập nhật. Thay vào đó, vui lòng truy cập vào khoá học Kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Compose để biết các phương pháp mới nhất được đề xuất.

Chào mừng bạn đến với khoá học Kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Kotlin! Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu các thông tin cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng ngôn ngữ lập trình Kotlin. Đồng thời, bạn sẽ tạo một tập hợp ứng dụng để bắt đầu hành trình trở thành nhà phát triển Android.

Thực hiện các bước lập trình đầu tiên trong Kotlin, thêm hình ảnh và văn bản vào các ứng dụng Android, đồng thời tìm hiểu cách dùng các lớp, đối tượng và điều kiện để tạo một ứng dụng giàu tính tương tác cho người dùng.

huy hiệu nhận được


Tạo 2 ứng dụng khác nhau và cải thiện giao diện người dùng của ứng dụng bằng cách tìm hiểu bố cục, nguyên tắc Material Design và các phương pháp hay nhất để phát triển giao diện người dùng (UI).

huy hiệu có thể kiếm được


Tăng cường khả năng của người dùng trong việc di chuyển qua lại, vào và rời khỏi các màn hình khác nhau trong ứng dụng để mang lại trải nghiệm nhất quán và dễ dự đoán cho người dùng.

huy hiệu nhận được


Hãy viết coroutine cho mã phức tạp, đồng thời tìm hiểu về HTTP và REST để lấy dữ liệu từ Internet. Sau đó, sử dụng thư viện Coil để hiển thị hình ảnh trong ứng dụng của bạn.

huy hiệu nhận được


Đảm bảo ứng dụng luôn hoạt động bất kể tình trạng gián đoạn mạng hoặc quy trình thiết yếu để mang lại trải nghiệm mượt mà và nhất quán cho người dùng.

huy hiệu nhận được


Sử dụng API WorkManager của Android Jetpack để lên lịch cho các tác vụ cần thiết trong nền, chẳng hạn như sao lưu dữ liệu hoặc tải nội dung mới xuống. Những tác vụ này sẽ tiếp tục chạy ngay cả khi ứng dụng thoát hoặc thiết bị khởi động lại.

huy hiệu nhận được