Lớp học lập trình về Phát triển Android nâng cao

Trang này liệt kê các lớp học lập trình thực hành có trong khoá học Phát triển Android nâng cao.

Học phần 1: Mở rộng trải nghiệm người dùng

Bài 1: Mảnh

Bài 2: Tiện ích ứng dụng

Bài 3: Cảm biến

Học phần 2: Tăng tốc độ và giảm kích thước ứng dụng

Bài 4: Hiệu suất

Học phần 3: Hỗ trợ tiếp cận trong ứng dụng

Bài 5: Bản địa hoá

Bài 6: Hỗ trợ tiếp cận

Học phần 4: Thêm các tính năng địa lý vào ứng dụng

Bài 7: Vị trí

Bài 8: Địa điểm

Bài 9: Bản đồ

Học phần 5: Thành phần hiển thị và đồ hoạ nâng cao

Bài 10: Thành phần hiển thị tuỳ chỉnh

Bài 11: Canvas

Bài 12: Ảnh động

Bài 13: Phát video