Kadran


Her watchface.xml dosyasının kök öğesidir. Rapor, kullanıcılar Wear OS cihazlarında hangi saat yüzünü kullanacaklarını seçtiklerinde kadran önizlemesinde görünmesi gereken öğelerle ilgili bilgileri içerir.

Wear OS 4'te kullanıma sunuldu.

Sözdizimi

<WatchFace width="positive-integer" height="positive-integer"
      clipShape="NONE | CIRCLE | RECTANGLE" cornerRadiusX="float"
      cornerRadiusY="float">
 <!-- Only the required inner element is shown here. -->
 <Scene>
 </Scene>
</WatchFace>

Özellikler

WatchFace öğesi aşağıdaki özellikleri içermelidir:

width
Kadran bileşenlerinin çizildiği görsel ekranın piksel cinsinden genişliği. Şekiller ve özellikler gibi tüm alt geometrik öğelerin boyutları ve konumları görsel ekran boyutuna göre ayarlanır. Görsel ekranın, fiziksel bir Wear OS cihazın ekran çözünürlüğünden farklı bir boyutta olabileceğini unutmayın.
height
Kadran bileşenlerinin çizildiği görsel ekranın piksel cinsinden yüksekliği. Şekiller ve özellikler gibi tüm alt geometrik öğelerin boyutları ve konumları görsel ekran boyutuna göre ayarlanır. Görsel ekranın, fiziksel bir Wear OS cihazın ekran çözünürlüğünden farklı boyutta olabileceğini unutmayın.

WatchFace öğesi, aşağıdaki özellikleri de içerebilir:

clipShape

Kadran önizlemesi için kullanılacak görsel ekranın şekli. CIRCLE değerini kullanırsanız köşelerin yakınındaki öğeler kısmen kesilebilir.

Varsayılan değer CIRCLE değeridir.

cornerRadiusX

Bir elipsin yuvarlak köşeler oluşturan yatay ekseninin yarısının uzunluğu. Yuvarlak dikdörtgen efekti oluşturmak için cornerRadiusY ile birlikte bu değeri kullanın.

RECTANGLE için bir clipShape belirtmediğiniz sürece bu değerin hiçbir etkisi olmaz.

cornerRadiusY

Bir elipsin yuvarlak köşeler oluşturan dikey ekseninin yarısının uzunluğu. Yuvarlak dikdörtgen efekti oluşturmak için cornerRadiusY ile birlikte bu değeri kullanın.

RECTANGLE için bir clipShape belirtmediğiniz sürece bu değerin hiçbir etkisi olmaz.

İç öğeler

WatchFace öğesi, en az bir Scene iç öğe içermelidir.

WatchFace öğesi, aşağıdaki iç öğeleri de içerebilir: