KullanıcıYapılandırmaları

Kullanıcının kadranı kişiselleştirmek için değiştirebileceği ayarların kapsayıcısıdır. UserConfigurations içindeki öğeler, kadran düzenleyicisini yapılandırmak için kullanılır.

Wear OS 4'te kullanıma sunuldu.

Sözdizimi

<UserConfigurations>
  <!-- Only the most common inner element is shown here. -->
  <ListConfiguration />
  ...
</UserConfigurations>

İç öğeler

UserConfigurations öğesi, aşağıdaki iç öğelerden en az birini içermelidir: