Meta veri


Önceden tanımlanmış veya kullanıcı tanımlı bir anahtar/değer çiftini temsil eder.

Wear OS 4'te kullanıma sunuldu.

Sözdizimi

<Metadata key="string" value="string" />

Özellikler

Her Metadata öğesi key ve value olmak üzere 2 özellik içerir. Kullanıcı tanımlı meta veri öğeleri, hem key hem de value için dize kullanmalıdır.

key için önceden tanımlanmış değerler şunları içerir:

PREVIEW_TIME

Saat yüzü önizlemesinde görünecek zamanı ayarlar. Değer SS:DD:SS biçiminde olmalıdır. Örneğin, 22:10:00 değeri 22:10'u temsil eder.

Bu değer geçersizse veya belirtilmemişse kadranda sistemin varsayılan saati kullanılır.

CLOCK_TYPE

Birincil kadran türünü (DIGITAL veya ANALOG) belirtir. Kadranınız her iki türü de destekliyor olsa bile, saat yüzü önizlemesinde görünecek birincil tür belirtmeniz gerekir.

Bu değer geçersizse veya belirtilmemişse sistem varsayılan olarak ANALOG değerini kullanır.

STEP_GOAL

Kadran önizlemesinde görünen günlük "adım sayısı" hedefini ayarlar. Bu değer, pozitif bir tam sayı olmalıdır.

Bu değer geçersizse veya belirtilmemişse kadranda sistemin varsayılan günlük adım hedefi kullanılır.