Debugowanie aplikacji na Wear OS

Aby debugować aplikację na Wear OS na zegarku fizycznym, połącz z zegarkiem urządzenie, którego używasz, przez Wi-Fi lub Bluetooth. Jeśli zegarek ma port USB, połącz go przez USB.

Możesz też przetestować przepływy pracy, które obejmują wiele urządzeń, np. zegarek i telefon, jeśli Twoja aplikacja tego wymaga. Więcej informacji o konfigurowaniu połączenia na potrzeby testów znajdziesz w artykule o łączeniu zegarka z telefonem.

Uwaga: jeśli nie masz zegarka, możesz przetestować i uruchomić aplikację w emulatorze w Android Studio.

Zaktualizuj Wear OS do najnowszej wersji

Aby sprawdzić, czy po zainstalowaniu najnowszego oprogramowania aplikacja działa zgodnie z oczekiwaniami, sprawdź, czy Twoje urządzenie testowe ma najnowszą wersję Wear OS, którą obsługuje.

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji systemu na urządzeniu testowym, wykonaj te czynności:

 1. Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi.
 2. Zacznij ładować urządzenie.
 3. Poczekaj, aż bateria urządzenia naładuje się do 50% lub więcej.
 4. Na urządzeniu testowym otwórz Ustawienia > System > Aktualizacje systemu.

  Jeśli aktualizacja systemu jest dostępna, zostanie pobrana i zainstalowana na urządzeniu testowym.

Zainstaluj określoną wersję Wear OS (opcjonalnie)

Jeśli przypadek testowy aplikacji zależy od konkretnej wersji Wear OS, możesz przesłać obraz oprogramowania na zegarki, które obsługują połączenie danych USB. Możesz na przykład zainstalować na zegarku Google Pixel Watch 2 obraz fabryczny lub pełny obraz OTA.

Włączanie opcji programisty na zegarku

Aby debugować na zegarku, włącz opcje programisty. Wystarczy to zrobić tylko raz. Opcje programisty pozostaną włączone, dopóki ich nie wyłączysz. Aby włączyć opcje dla programistów:

 1. Na zegarku otwórz Ustawienia.
 2. Kliknij System > Informacje > Wersje.
 3. Kliknij 7 razy element Numer kompilacji.
 4. Pojawi się komunikat potwierdzający, że jesteś teraz programistą.

Debuguj przez Wi-Fi

Zanim zaczniesz, włącz na zegarku opcje programisty w sposób opisany powyżej.

Połącz zegarek z siecią Wi-Fi

 1. Na zegarku otwórz Ustawienia.
 2. Kliknij Łączność > Wi-Fi.
 3. Wybierz sieć i w razie potrzeby wpisz do niej hasło.

  Uwaga: zegarek i komputer do programowania muszą być połączone z tą samą siecią. Nie wszystkie punkty dostępu są odpowiednie. Do obsługi funkcji adb może być konieczne użycie punktu dostępu, którego zapora sieciowa jest prawidłowo skonfigurowana.

Włącz debugowanie Wi-Fi

 1. Na zegarku otwórz Ustawienia.
 2. Kliknij Opcje programisty > Debuguj przez Wi-Fi.
 3. Po chwili na ekranie pojawi się adres IP zegarka, np. 192.168.1.100. Będzie on potrzebny w następnym kroku, więc zanotuj go.

Sparuj debuger z zegarkiem

 1. Na urządzeniu z Wear OS znajdź opcje debugowania bezprzewodowego w ustawieniach systemu. Kliknij Sparuj nowe urządzenie.
 2. Zapisz kod parowania Wi-Fi oraz adres IP i port.
 3. W oknie terminala na komputerze, którego używasz do programowania, wpisz to polecenie:
  adb pair IP_ADDRESS:PORT
  
 4. Gdy pojawi się prośba, wpisz kod parowania Wi-Fi z kroku 2. Terminal wyświetli informację, czy parowanie się udało. Przykład:
  Enter pairing code: 123456
  Successfully paired to 192.168.1.100:5555
  
Po sparowaniu komputer hosta pojawi się na ekranie Debugowanie bezprzewodowe na liście Sparowanych urządzeń na urządzeniu z Wear OS.

Połącz debuger z zegarkiem

 1. Połącz zegarek i komputer z tą samą siecią.
 2. Połącz debuger z zegarkiem, podając jego adres IP i numer portu. Jeśli na przykład adres IP to 192.168.1.100, a numer portu to 5555, polecenie adb connect i jego odpowiedź wyglądają tak:

  adb connect 192.168.1.100:5555
  connected to 192.168.1.100:5555
  

Zegarek jest teraz połączony z debugerem i możesz zacząć go debugować. Wyślij polecenia adb do zegarka, używając flagi -s, podając adres IP zegarka i numer portu:

adb -s 192.168.1.100:5555 <command>

Jeśli nie używasz emulatora i masz podłączone tylko jedno urządzenie na potrzeby debugowania, nie musisz określać adresu:

adb <command>

Debuguj przez Bluetooth

Uwaga: debugowanie Bluetooth działa tylko w przypadku zegarków sparowanych z Androidem z Wear OS 2.

Zanim zaczniesz, sparuj zegarek z telefonem i włącz na zegarku opcje programisty w sposób opisany powyżej. Sprawdź, czy na telefonie są włączone opcje programisty – otwórz na telefonie menu Ustawienia i poszukaj Opcji programisty. W razie potrzeby na telefonie włącz opcje dla programistów.

Włącz debugowanie USB w telefonie

 1. Otwórz na telefonie menu Ustawienia.
 2. Wybierz Opcje programisty i włącz Debugowanie USB.

Włącz na zegarku debugowanie ADB lub Bluetooth

 1. Otwórz na zegarku menu Ustawienia.
 2. Przewiń do sekcji Opcje programisty.
 3. Sprawdź, czy debugowanie ADB jest włączone.
 4. Włącz Debuguj przez Bluetooth.

Włącz debugowanie Bluetooth na telefonie

 1. Na telefonie otwórz aplikację towarzyszącą Wear OS.
 2. Przewiń do sekcji Ustawienia zaawansowane i kliknij, aby wyświetlić opcje Ustawienia zaawansowane.
 3. Włącz Debugowanie przez Bluetooth. Pod opcją pojawi się taki komunikat o stanie:
  Host: disconnected
  Target: connected
  

W tej chwili komputer programistyczny (host) nie komunikuje się z zegarkiem – celem. Musisz dokończyć tworzenie połączenia.

Uwaga: możesz debugować tylko na 1 urządzeniu naraz. Jeśli masz sparowanych kilka zegarków, debugowanie Bluetooth jest włączone tylko przy urządzeniu wybranym na ekranie głównym.

Połącz debuger z zegarkiem

W tym ostatnim kroku używasz wszystkiego: debugera, telefonu i zegarka.

 1. Podłącz telefon do komputera programisty za pomocą kabla USB.
 2. Uruchom w debugerze te 2 polecenia:
  adb forward tcp:4444 localabstract:/adb-hub
  adb connect 127.0.0.1:4444
  

  Uwaga: musisz użyć adresu IP 127.0.0.1. Użyj dowolnego dostępnego portu na komputerze do programowania i użyj tego samego portu w obu poleceniach. W tym przykładzie jest to 4444.

 3. Gdy wpiszesz polecenie „connect”, zegarek poprosi o potwierdzenie, że zezwalasz na debugowanie ADB.
 4. Na telefonie otwórz ekran stanu w aplikacji towarzyszącej Wear OS i sprawdź, czy:
  Host: connected
  Target: connected
  
 5. Zegarek jest teraz połączony z debugerem i możesz zacząć go debugować.

Gdy debugujesz zegarek przez Bluetooth, adb zawsze używa adresu IP 127.0.0.1 oraz przypisanego przez Ciebie portu. W tym przykładzie port to 4444. Wszystkie polecenia adb mają ten format:

adb -s 127.0.0.1:4444 <command> 

Jeśli nie używasz emulatora i masz podłączone tylko jedno urządzenie na potrzeby debugowania, nie musisz określać adresu:

adb <command>

Używaj nagrywania ekranu na Wear OS

Jeśli tworzysz aplikację w systemie macOS, możesz za pomocą projektu GitHub narzędzia na Androida na Maca nagrać film za pomocą urządzenia z Wear OS.

Aby nagrać film za pomocą urządzenia z Wear OS, wykonaj te czynności:

 1. Nagraj nieprzetworzone klatki na zegarku:
  adb shell screenrecord --time-limit 30 --output-format raw-frames --verbose /sdcard/video.raw
 2. Skopiuj nieprzetworzony plik na komputer używany do programowania:
  adb pull /sdcard/video.raw video.raw
 3. Użyj narzędzia ffmpeg, aby przekonwertować nieprzetworzony plik do formatu MP4:
  ffmpeg -f rawvideo -vcodec rawvideo -s 400x400 -pix_fmt rgb24 -r 10 -i video.raw -an -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p video.mp4

  Uwaga: instrukcje pobierania i instalacji znajdziesz na stronie FFmpeg.