Android vitals

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Android vitals là một sáng kiến của Google nhằm cải thiện độ ổn định và hiệu suất của các ứng dụng trong Google Play trên thiết bị Android. Khi người dùng chọn tham gia chạy ứng dụng của bạn, thiết bị Android của họ sẽ ghi lại thông tin về các khía cạnh chất lượng, bao gồm chỉ số ổn định, chỉ số hiệu suất, mức sử dụng pin và từ chối cấp quyền. Dữ liệu này do Google Play tổng hợp và có thể truy cập theo hai cách: thông qua Google Play Console trong trang tổng quan Android vitals, và thông qua API báo cáo dành cho các nhà phát triển Google Play.

Nhà phát triển nên theo dõi tất cả các chỉ số quan trọng để đảm bảo chúng không làm ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm người dùng. Cụ thể, các nhà phát triển nên ưu tiên 4 chỉ số quan trọng chính: tỷ lệ sự cố, tỷ lệ lỗi ANR, lượt đánh thức quá nhiều lần và lỗi với khóa chế độ thức. Các chỉ số quan trọng có hành vi xấu sẽ tác động tiêu cực đến trải nghiệm người dùng trong ứng dụng của bạn, do đó có thể dẫn đến xếp hạng cũng như khả năng phát hiện thấp trên Cửa hàng Play.

Gỡ lỗi hiệu suất ứng dụng và nhận phần thưởng

Tìm hiểu về Android vitals và các công cụ được cải tiến trong Play Console và Android Studio để giúp cải thiện chất lượng ứng dụng của bạn.

Chẩn đoán và khắc phục các hành vi xấu

Các chỉ số quan trọng chính

Tỷ lệ ANR
Tỷ lệ sự cố
Đánh thức quá nhiều lần
Lỗi với khóa chế độ thức một phần

Tất cả các chỉ số quan trọng khác:

Quét tìm Wi-Fi ở chế độ nền quá mức
Sử dụng mạng ở chế độ nền quá mức
Thời gian khởi động ứng dụng
Hiển thị chậm
Khung hình bị treo
Từ chối cấp quyền