Sử dụng mạng di động quá mức khi ứng dụng ở chế độ nền

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Khi một ứng dụng kết nối với mạng di động ở chế độ nền, ứng dụng đó sẽ đánh thức CPU và bật radio. Việc lặp lại các hoạt động này nhiều lần có thể làm tiêu hao pin của thiết bị. Một ứng dụng được coi là đang chạy ở chế độ nền nếu nó ở trạng thái PROCESS_STATE_BACKGROUND hoặc PROCESS_STATE_CACHED.

Trang này sẽ giải thích cách xác định lý do khiến ứng dụng của bạn sử dụng quá mức mạng di động trong khi chạy ở chế độ nền và cách xử lý.

Phát hiện vấn đề

Không phải lúc nào bạn cũng biết ứng dụng của mình đang sử dụng mạng không đúng cách khi chạy ở chế độ nền. Nếu bạn đã phát hành ứng dụng, Android vitals có thể thông báo cho bạn về sự cố để bạn có thể khắc phục.

Android vitals

Android vitals có thể giúp cải thiện hiệu suất hoạt động của ứng dụng bằng cách thông báo cho bạn qua Play Console khi ứng dụng đang sử dụng mạng di động quá mức ở chế độ nền.

Android vitals coi việc sử dụng mạng ở chế độ nền quá mức là khi một ứng dụng đang gửi và nhận tổng cộng 50 MB mỗi ngày trong khi chạy ở chế độ nền với 0,10% số phiên pin.

Định nghĩa về phiên pin phụ thuộc vào phiên bản nền tảng.

  • Trong Android 10, phiên pin là tổng hợp của tất cả các báo cáo pin nhận được trong khoảng thời gian 24 giờ nhất định. Báo cáo pin được tính trong khoảng thời gian giữa hai lần sạc pin, kể cả khi sạc từ dưới 20% đến trên 80% hoặc từ bất kỳ mức sạc nào đến 100%.
  • Trong Android 11, phiên pin là khoảng thời gian 24 giờ cố định.

Để biết thông tin về cách Google Play thu thập dữ liệu Android vitals, vui lòng xem tài liệu Play Console.

Điều tra hành vi sử dụng mạng di động

Các công cụ như Battery Historian có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mức sử dụng mạng di động của ứng dụng. Công cụ Battery Historian cung cấp hình ảnh trực quan về việc sử dụng radio trên thiết bị di động trên cơ sở từng ứng dụng, giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra với ứng dụng của mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về công cụ Battery Historian, vui lòng xem phần Phân tích mức sử dụng năng lượng với trình Battery Historian. Khi điều tra hành vi sử dụng mạng di động của ứng dụng, bạn phải đặc biệt lưu ý đến dòng Sử dụng mạng di động.

Để biết thêm thông tin về cơ chế sử dụng trình Battery Historian, vui lòng xem nội dung Thống kê pin và Hướng dẫn sử dụng trình Battery Historian.

Giảm mức sử dụng mạng di động

Bạn có thể chuyển dữ liệu sử dụng mạng di động của ứng dụng lên nền trước, cảnh báo người dùng về quá trình tải xuống đang diễn ra, đồng thời cung cấp các tùy chọn kiểm soát để tạm ngưng hoặc dừng quá trình tải xuống. Để thực hiện việc này, hãy gọi DownloadManager và thiết lập setNotificationVisibility(int) nếu phù hợp.