Google Play Games Hizmetleri'ni destekleme

Tüm Anında Oyun oyunları, Google Play Oyun Hizmetleri'ni kullanarak otomatik oturum açmayı desteklemelidir. Bulutta kayıtlı ilerleme durumunu geri yüklemek için kullanabileceğiniz tutarlı bir oyuncu kimliği sağlamak için Google Play Games Hizmetleri'ni kullanın.

Kitaplığın boyut etkisi

Google Play Games Hizmetleri kitaplığının boyut etkisi, oyun motorunun Unity, Java veya Yerel'de çalışıp çalışmadığına bağlıdır.

Java

ProGuard hangi sınıfların kullanıldığı konusunda bilgi sahibi olduğundan boyut etkisi minimum düzeydedir.

Unity

Resmi Google Play Oyun Hizmetleri eklentisini kullanarak oyun kaydetme özelliğini Unity oyununuza entegre edebilirsiniz. ProGuard önerilerini kullanırsanız boyut etkisi yaklaşık 200 KB olur.

Yerel biçim

Oyun kaydetme özelliğini Yerel Play Oyun Hizmetleri SDK'sını kullanarak Android NDK'da oluşturulan bir oyunla entegre edebilirsiniz.

Kitaplıkta yer alan Java kodunun büyük kısmını çıkarmak için aşağıdaki genel ProGuard yapılandırmasını kullanın. Play Yapılandırma Hizmetleri'ni kullanarak oturum açma ve oyun kaydetme özelliğini bu APK ile uygulayıp APK'ya yalnızca 250 KB ekleyebilirsiniz.

# The native PGS library wraps the Java PGS SDK using reflection.
-dontobfuscate
-keeppackagenames

# Needed for callbacks.
-keepclasseswithmembernames,includedescriptorclasses class * {
    native <methods>;
}

# Needed for helper libraries.
-keep class com.google.example.games.juihelper.** {
  public protected *;
}
-keep class com.sample.helper.** {
  public protected *;
}

# Needed for GoogleApiClient and auth stuff.
-keep class com.google.android.gms.common.api.** {
  public protected *;
}

# Keep all of the "nearby" library, which is needed by the native PGS library
# at runtime (though deprecated).
-keep class com.google.android.gms.nearby.** {
  public protected *;
}

# Keep all of the public PGS APIs.
-keep class com.google.android.gms.games.** {
  public protected *;
}