Hình ảnh hệ thống chung

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Hình ảnh hệ thống chung (GSI) là hoạt động triển khai Android thuần tuý với Dự án nguồn mở Android chưa sửa đổi (AOSP), có thể chạy được trên nhiều thiết bị Android.

Hỗ trợ GSI trên nhiều thiết bị

Hình 1. Hỗ trợ GSI trên các thiết bị.

Kể từ Android 9 (API cấp 28), Hình ảnh hệ thống chung (GSI) đã được cung cấp cho các nhà phát triển ứng dụng trong suốt chu kỳ phát hành đầy đủ của Android. Là một nhà phát triển ứng dụng, bạn có thể cài đặt và chạy Android GSIs bản mới nhất trên nhiều thiết bị Android hiện có cũng như ở các giai đoạn phát hành hệ điều hành Android khác nhau để thử nghiệm ứng dụng, bao gồm cả giai đoạn Xem trước và Beta! Bằng cách này, ứng dụng của bạn sẽ được mở rộng phạm vi thử nghiệm và bắt đầu sớm hơn nhiều so với trước đây:

 • Tăng phạm vi thử nghiệm trên các thiết bị thực
 • Thêm thời gian để khắc phục các vấn đề về khả năng tương thích của ứng dụng
 • Nhiều cơ hội hơn để khắc phục các sự cố không tương thích trong hệ điều hành Android do các nhà phát triển ứng dụng báo cáo

Lưu ý: Bạn sẽ cài đặt phiên bản GSI mới hơn so với phiên bản Android hiện đã cài đặt trên thiết bị.

Dự án GSI giúp cải thiện hệ sinh thái Android bằng cách cung cấp thêm nhiều giải pháp cải thiện chất lượng của ứng dụng và hệ điều hành trước khi phiên bản mới của hệ điều hành này được phát hành. Dự án cũng được cấp phép nguồn mở.

GSI bao gồm các chức năng hệ thống cốt lõi trong mọi thiết bị chạy Android 9 trở lên; nói cách khác, GSI không bao gồm các tuỳ chỉnh của nhà sản xuất thiết bị. Bạn có thể gặp sự khác biệt về hành vi trong những tình huống sau:

 • Các hoạt động tương tác liên quan đến giao diện người dùng.
 • Quy trình công việc yêu cầu các tính năng phần cứng mới hơn.

Kiểm tra tính tuân thủ của thiết bị

GSI chỉ hoạt động trên các thiết bị có các đặc điểm sau đây:

 • Trình tải khởi động đã mở khóa.
 • Hoàn toàn tuân thủ với Treble.
 • Khởi chạy bằng Android 9 (API cấp 28) trở lên. Các thiết bị được nâng cấp lên Android 9 từ một phiên bản cũ có thể hỗ trợ hoặc không hỗ trợ GSI.

Để xác định xem thiết bị của bạn có thể dùng GSI hay không và bạn nên cài đặt phiên bản hệ điều hành GSI nào, hãy làm như sau:

 1. Kiểm tra tính năng hỗ trợ Treble bằng cách chạy lệnh sau:

  adb shell getprop ro.treble.enabled

  Nếu phản hồi là false, tức là thiết bị của bạn không tương thích với GSI và bạn không nên tiếp tục. Nếu phản hồi là true, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

 2. Bạn có thể kiểm khả năng hỗ trợ giữa các phiên bản bằng cách chạy lệnh sau:

  adb shell cat /system/etc/ld.config.version_identifier.txt \
  | grep -A 20 "\[vendor\]"

  Trong dữ liệu đầu ra, hãy tìm namespace.default.isolated trong mục [vendor].

  Nếu giá trị của thuộc tính đó là true, thì thiết bị sẽ hỗ trợ đầy đủ Bộ phát triển gốc của nhà cung cấp (VNDK) và có thể sử dụng bất kỳ phiên bản hệ điều hành (OS) GSI nào mới hơn phiên bản hệ điều hành của thiết bị. Chọn phiên bản hệ điều hành GSI mới nhất hiện có.

  Nếu giá trị của thuộc tính này là false, thì tức là thiết bị chưa hoàn toàn tuân thủ VNDK và thiết bị này chỉ có thể sử dụng GSI cho cùng một phiên bản hệ điều hành trên thiết bị. Ví dụ: Thiết bị Android 9 (API phiên bản 28) không tuân thủ VNDK chỉ có thể tải hình ảnh GSI của Android 9.

 3. Loại cấu trúc CPU của GSI phải khớp với cấu trúc CPU của thiết bị. Để tìm kiến trúc CPU phù hợp cho hình ảnh GSI, hãy chạy lệnh sau:

  adb shell getprop ro.product.cpu.abi

  Sử dụng đầu ra để xác định cần sử dụng hình ảnh GSI nào khi cài đặt ROM thiết bị của bạn. Ví dụ: trên Pixel 3, đầu ra sẽ cho biết rằng cấu trúc CPU là arm64-v8a, vì vậy, bạn sẽ sử dụng loại arm64 của GSI.

Tải hình ảnh GSI xuống

Các phiên bản GSI ở đây không dành cho OEM sử dụng để chạy và gửi các thử nghiệm tuân thủ. Các OEM nên tiếp tục tham khảo các kênh liên lạc hiện có, chẳng hạn như các Giám đốc Quản lý tài khoản Kỹ thuật để biết các hoạt động liên quan đến kiểm tra việc tuân thủ.

Có một số cách để nhận GSI, tuỳ thuộc vào nhu cầu phát triển của bạn:

 • Đối với Android GSI bản xem trước và Android GSI với GMS, hãy tải xuống từ trang phát hành GSI.
 • Đối với hình ảnh GSI được dựng sẵn mà không có ứng dụng GMS, hãy tải xuống từ trang web AOSP CI.
 • Để xây dựng Android GSI mà không cần GMS, hãy tải mã nguồn xuống từ AOSP và tạo GSI của bạn.

Cài đặt hình ảnh GSI

Lưu ý: Nếu thiết bị của bạn sử dụng Quy trình khởi động được xác minh của Android (AVB), hãy tải xuống và cài đặt ROM hình ảnh sau để tắt AVB trước khi cài đặt ROM GSI: vbmeta.img

Việc cài đặt GSI phụ thuộc vào thiết bị. Tham khảo nhà sản xuất thiết bị của bạn để biết các công cụ và quy trình chính xác. Đối với điện thoại Pixel 3 và các thiết bị mới hơn, có nhiều cách cài đặt như sau:

 • Cài đặt ROM hình ảnh GSI theo cách thủ công — xem phần Cài đặt ROM GSI
 • Sử dụng Bản cập nhật hệ thống động (DSU) cho các thiết bị đã chạy Android 10 — hãy xem trang web Cập nhật hệ thống động
 • Gửi phản hồi của bạn cho chúng tôi

  Hình ảnh GSI giúp xác thực ứng dụng trên Android. Chúng tôi đánh giá cao ý kiến phản hồi của bạn về hình ảnh, công cụ và quy trình bật GSI trên các thiết bị của bạn.

  Để thông báo cho chúng tôi về lỗi hoặc các yêu cầu về tính năng, hãy sử dụng thành phần cho trình theo dõi lỗi chuyên dụng.

  Tài nguyên khác