Square tăng năng suất nhờ Compose

Square giúp hàng triệu người bán điều hành doanh nghiệp của họ – từ xử lý thẻ tín dụng bảo mật, giải pháp tại điểm bán hàng cho đến thiết lập cửa hàng trực tuyến miễn phí. Square đã chuyển sang giao diện người dùng khai báo được một thời gian, nhưng thay vì tiếp tục xây dựng khung riêng, họ quyết định chuyển sang Jetpack Compose, tránh chi phí bảo trì và tận dụng những điểm cải tiến mà ứng dụng này mang lại cho hệ thống Khung hiển thị Android.

Giải pháp

Đội ngũ Square bắt đầu xây dựng hệ thống thiết kế của họ trong Compose với mục tiêu giúp nhóm hệ thống thiết kế và các kỹ sư sản phẩm tiến bộ nhanh hơn. Vì ứng dụng của họ vốn được sắp xếp theo cấu trúc luồng dữ liệu một chiều, nên "Các kỹ sư sản phẩm rất dễ dàng hoán đổi trong Compose từng màn hình một." Khi sử dụng Compose, họ nhận thấy rằng "đôi khi đơn giản đến mức bạn nghĩ rằng công việc sẽ trở nên phức tạp hơn. Mọi thứ đều hoạt động bình thường.

Kết quả

"Bằng cách sử dụng Compose, chúng tôi có thể tập trung vào những thứ dành riêng cho Square cũng như cơ sở hạ tầng giao diện người dùng, thay vì giải quyết vấn đề rộng hơn là xây dựng khung giao diện người dùng khai báo."

Nhóm kỹ thuật nhận thấy rằng Compose cải thiện năng suất, giúp họ dễ dàng lập luận, sắp xếp và viết mã hơn. Đồng thời, công cụ Android Studio giúp họ tiết kiệm rất nhiều thời gian.

"Tạo kiểu cho các thành phần đơn giản hơn và nhanh hơn. Việc đọc mã cho các thành phần phức tạp cũng dễ dàng hơn. Việc sắp xếp và làm cho mã dễ dàng hơn trong Compose. Hệ thống bố cục của Compose đơn giản hơn về mặt lý thuyết để dễ dàng lý giải hơn. Bản xem trước giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian khi xây dựng thành phần.”

Bắt đầu

Tìm hiểu thêm về tính năng Compose.