lõi tiện ích cửa sổ

  
Core API (API Lõi) cho Tiện ích thư viện trình quản lý cửa sổ
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 22 tháng 2 năm 2023 - - - 1.0.0-alpha01

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên lõi tiện ích cửa sổ, bạn phải thêm kho lưu trữ Maven của Google vào dự án. Hãy đọc phần Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
    // Use to implement window extensions core
    implementation "androidx.window.extensions.core:core:"
}

Kotlin

dependencies {
    // Use to implement window extensions core
   implementation("androidx.window.extensions.core:core:")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 22 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.window.extensions.core:core:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

  • Thêm một số giao diện cục bộ không dành cho mục đích sử dụng chung của nhà phát triển. Đây là thông tin triển khai để hỗ trợ thư viện androidx.window. Vui lòng xem thư viện androidx.window.