wear protolayout

  
Thư viện này cho phép xác định một tập hợp các bố cục của giao diện người dùng và các biểu thức không phải giao diện người dùng được kết xuất/đánh giá trên các nền tảng từ xa.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 22 tháng 2 năm 2023 - - - 1.0.0-alpha04

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên wear-protolayout, bạn phải thêm kho lưu trữ Maven của Google vào dự án. Hãy đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.wear.protolayout:protolayout-proto:1.0.0-alpha03"
  implementation "androidx.wear.protolayout:protolayout-expression:1.0.0-alpha03"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.wear.protolayout:protolayout-proto:1.0.0-alpha03")
  implementation "androidx.wear.protolayout:protolayout-expression:1.0.0-alpha03"
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0-alpha04

Ngày 22 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.wear.protolayout:protolayout-*:1.0.0-alpha04. Phiên bản 1.0.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Giờ đây, ObservableStateStore cũng sẽ thông báo cho trình nghe khi một khoá bị xoá.
 • Chúng tôi đã thêm phiên bản giản đồ kết xuất đồ hoạ và tỷ lệ phông chữ vào DeviceParameters (có thể dùng để tạo bố cục theo điều kiện nhằm phản hồi nhiều phiên bản và chế độ cài đặt phông chữ).
 • Chúng tôi đã thêm tính năng hỗ trợ tạo ảnh động cho các giá trị DynamicInt32 (I05485)
 • Chúng tôi đã thêm điều kiện kích hoạt OnLoadOnConditionalMet. Bạn có thể dùng chúng để bắt đầu tạo ảnh động hỗ trợ điều kiện kích hoạt.
 • Chúng tôi đã thêm trọng số bố cục cho thứ nguyên mở rộng và kích thước tối thiểu cho thứ nguyên được bao bọc.
 • Chúng tôi đã thêm các loại động thời điểm và khoảng thời gian. Bạn có thể dùng chúng để biểu thị một thời điểm hoặc khoảng thời gian trong một biểu thức động.
 • Chúng tôi đã thêm tính năng hỗ trợ AnimatedVectorDrawableSeekableAnimatedVectorDrawable dưới dạng tài nguyên bố cục.

Các thay đổi về API

 • Dữ liệu cảm biến yêu cầu API 29 trở lên. (I8099e)
 • Chúng tôi đã thêm 2 phương thức trợ giúp launchAction (để chạy Hoạt động).

Sửa lỗi

 • Đổi tên set/getSpec thành set/getAnimationSpec trong ảnh động Thẻ thông tin (I3d74b)

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 8 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.wear.protolayout:protolayout-*:1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Chúng tôi thêm toByteArray()fromByteArray() vào các loại Dynamic trong thư viện protolayout-express.
 • Chúng tôi thêm toString() vào các loại Dynamic trong thư viện protolayout-expression.
 • Chúng tôi thêm tính năng hỗ trợ đánh giá cho các loại Dynamic. Bạn có thể sử dụng lớp DynamicTypeEvaluator từ thư viện protolayout-expression-pipeline để đánh giá (và nhận các giá trị cập nhật) cho một loại Dynamic tạo trước đó (DynamicString, DynamicFloat...)
 • Khi không thể phát ảnh động (do trình đánh giá đã tắt hoặc số ảnh động đang chạy đã đạt đến giới hạn đã đặt), các giá trị tĩnh được đặt trên nút có thể tạo ảnh động sẽ được dùng để thay thế ảnh động.

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 25 tháng 1 năm 2023

Phát hành androidx.wear.protolayout:protolayout:1.0.0-alpha02, androidx.wear.protolayout:protolayout-expression:1.0.0-alpha02androidx.wear.protolayout:protolayout-proto:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Các trình xây dựng bố cục từ androidx.wear.tiles:tiles sẽ chuyển sang androidx.wear.protolayout:protolayout. Bản phát hành alpha tiếp theo sẽ không còn dùng các phần tử trong androidx.wear.tiles:tiles nữa.

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 11 tháng 1 năm 2023

Phát hành androidx.wear.protolayout:protolayout-expression:1.0.0-alpha01androidx.wear.protolayout:protolayout-proto:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Bản phát hành này giới thiệu một thư viện mới có tên "Biểu thức ProtoLayout" để tạo biểu thức từ các biến động.