Viewpager

Hiển thị Chế độ xem hoặc Mảnh ở định dạng vuốt được. Nếu có thể, hãy dùng viewpager2.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành thử nghiệm Bản phát hành alpha
Ngày 15 tháng 9 năm 2021 1.0.0 - - 1.1.0-alpha01

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn giúp cải thiện Jetpack tốt hơn. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện vấn đề mới hoặc có ý tưởng để cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các vấn đề hiện có trong thư viện này trước khi bạn tạo một vấn đề mới. Bạn có thể thêm phiếu bầu của mình vào một vấn đề hiện có bằng cách nhấp vào nút gắn dấu sao.

Tạo vấn đề mới

Hãy xem tài liệu về Trình theo dõi vấn đề để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 15 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.viewpager:viewpager:1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-alpha01 chứa các cam kết này.

Sửa các lỗi

  • Thêm sự hỗ trợ cho Android 12 trải dài qua hiệu ứng cạnh cuộn.