ShareTarget

  
Cung cấp khả năng tương thích ngược để sử dụng các phím tắt làm mục tiêu chia sẻ trực tiếp.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 5 tháng 10 năm 2022 1.2.0 - - -

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên ShareTarget, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Hãy đọc phần Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun của mình:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.sharetarget:sharetarget:1.2.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.sharetarget:sharetarget:1.2.0")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem nội dung Thêm phần phụ thuộc cho bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.2.0

Phiên bản 1.2.0

Ngày 5 tháng 10 năm 2022

Phát hành androidx.sharetarget:sharetarget:1.2.0. Phiên bản 1.2.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi lớn từ phiên bản 1.1.0

 • Sửa giá trị rõ ràng bắt buộc cho thuộc tính android:exported dành cho Android 12 (aosp/1742473)

Phiên bản 1.2.0-rc02

Ngày 27 tháng 7 năm 2022

Phát hành androidx.sharetarget:sharetarget:1.2.0-rc02 mà không có thay đổi nào kể từ phiên bản 1.2.0-alpha01. Phiên bản 1.2.0-rc02 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-rc01

Ngày 3 tháng 11 năm 2021

Phát hành androidx.sharetarget:sharetarget:1.2.0-rc01 mà không có thay đổi nào. Phiên bản 1.2.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-beta01

Ngày 1 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.sharetarget:sharetarget:1.2.0-beta01. Phiên bản 1.2.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-alpha01

Ngày 4 tháng 8 năm 2021

Phát hành androidx.sharetarget:sharetarget:1.2.0-alpha01. Phiên bản 1.2.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Chia sẻ giá trị rõ ràng của dịch vụ mục tiêu cho bản sửa lỗi thuộc tính android:exported của Android 12. (aosp/1742473)

Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0

Ngày 13 tháng 1 năm 2021

Phát hành androidx.sharetarget:sharetarget:1.1.0. Phiên bản 1.1.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi lớn kể từ phiên bản 1.0.0

 • Phiên bản 1.1.0 sử dụng ShortcutInfoCompat#Rank để đặt điểm của ChooserTargets ở chế độ tương thích. (aosp/1115363)
 • Đã khắc phục sự cố rò rỉ tài nguyên. (aosp/1259160)
 • Hiện đã thực thi các cảnh báo Không tránh khỏi sai sót. (aosp/1199825)

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 2 tháng 12 năm 2020

androidx.sharetarget:sharetarget:1.1.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.1.0-beta01. Phiên bản 1.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

Phát hành androidx.sharetarget:sharetarget:1.1.0-beta01. Phiên bản 1.1.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Đã khắc phục sự cố rò rỉ tài nguyên. (aosp/1259160)

Phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0

Ngày 14 tháng 5 năm 2020

Phát hành androidx.sharetarget:sharetarget:1.0.0. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng chính của phiên bản 1.0.0

Mô-đun ShareTarget cung cấp thông tin về khả năng tương thích ngược để cung cấp các mục tiêu chia sẻ được hiển thị trong Trang chia sẻ nội dung của nền tảng. Mô-đun này không có API công khai nào và các ứng dụng không cần phải tương tác trực tiếp với mô-đun này. Thay vào đó, ShortcutManagerCompat sử dụng nội bộ thư viện này làm thư viện tiện ích khi cần. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng mô-đun ShareTarget, vui lòng tham khảo Hướng dẫn cung cấp mục tiêu chia sẻ trực tiếp.

Phiên bản 1.0.0-rc01

Ngày 4 tháng 12 năm 2019

androidx.sharetarget:sharetarget:1.0.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.0.0-beta02. Phiên bản 1.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-beta02

Ngày 7 tháng 11 năm 2019

Phát hành androidx.sharetarget:sharetarget:1.0.0-beta02. Phiên bản 1.0.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khi chuyển đổi ShortcutInfos thành ChooserTargets để có khả năng tương thích ngược, hãy sắp xếp các phím tắt dựa trên thứ hạng đã cho.

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 5 tháng 9 năm 2019

androidx.sharetarget:sharetarget:1.0.0-beta01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ 1.0.0-alpha02. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 5 tháng 6 năm 2019

Phát hành androidx.sharetarget:sharetarget:1.0.0-alpha02. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Sửa lỗi

 • Hãy đọc tên tài nguyên các phím tắt từ tệp kê khai thay vì tên mã cứng (b/130500127)

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 13 tháng 3 năm 2019

Phát hành androidx.sharetarget:sharetarget:1.0.0-alpha01.

Mô-đun này cung cấp khả năng tương thích ngược để phát hành các mục tiêu chia sẻ trực tiếp trên các phiên bản Android trước Q. Không có API nào trong mô-đun này có ý nghĩa mà ứng dụng sử dụng trực tiếp, nhưng khi được nhập dưới dạng phần phụ thuộc, sẽ thêm chức năng nền bổ sung vào ShortcutManagerCompat trong mô-đun androidx.core.

Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các thay đổi trong bản phát hành ban đầu này tại đây.

Vui lòng gửi lỗi và yêu cầu về tính năng ở phần Công cụ theo dõi lỗi của ShareTarger.

Tính năng mới

 • Đây là bản phát hành đầu tiên của mô-đun này.