giao diện người dùng privacysandbox

  
VIỆC CẦN LÀM
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 14 tháng 5 năm 2024 - - - 1.0.0-alpha08

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên privacysandbox-ui, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  // Use to implement privacysandbox ui
  implementation "androidx.privacysandbox.ui:ui:1.0.0-alpha08"

  // Use to implement privacysandbox ui-core
  implementation "androidx.privacysandbox.ui:ui-core:1.0.0-alpha08"
  
  // Use to implement privacysandbox ui-core
  implementation "androidx.privacysandbox.ui:ui-provider:1.0.0-alpha08"
}

Kotlin

dependencies {
  // Use to implement privacysandbox ui
  implementation("androidx.privacysandbox.ui:ui:1.0.0-alpha08")

  // Use to implement privacysandbox ui-core
  implementation("androidx.privacysandbox.ui:ui-core:1.0.0-alpha08")

  // Use to implement privacysandbox ui-provider
  implementation("androidx.privacysandbox.ui:ui-provider:1.0.0-alpha08")

  
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0-alpha08

Ngày 14 tháng 5 năm 2024

Phát hành androidx.privacysandbox.ui:ui-client:1.0.0-alpha08, androidx.privacysandbox.ui:ui-core:1.0.0-alpha08androidx.privacysandbox.ui:ui-provider:1.0.0-alpha08. Phiên bản 1.0.0-alpha08 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm tính năng hỗ trợ sử dụng SandboxedSdkView bên trong PoolingContainer, chẳng hạn như RecyclerView. Khi SandboxedSdkView có thành phần mẹ là PoolingContainer, vòng đời của các phiên giao diện người dùng sẽ được điều chỉnh với vòng đời của PoolingContainer để đảm bảo phiên có thể duy trì được khi tách cửa sổ.

Các thay đổi về API

 • Ngừng sử dụng Privacy Sandbox Activity API (API Hoạt động Hộp cát về quyền riêng tư). Giờ đây, bạn có thể tìm thấy các API này trong Thư viện hoạt động dành riêng androidx.privacysandbox.activity. (I68beb)

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi kết xuất khi hiển thị nội dung từ xa bên trong vùng chứa gộp. (I804df)
 • Khắc phục lỗi gây ra vấn đề kết xuất cho ViewGroups ở chế độ tương thích ngược. (I8de92)
 • Khi một trong các thành phần mẹ của SandboxedSdkViewPoolingContainer, hãy đóng Phiên giao diện người dùng khi PoolingContainer cho biết có thể giải phóng tài nguyên, thay vì tách biệt cửa sổ. (I2046b)

Đóng góp bên ngoài

 • GestureDetectorCompat hiện không còn được dùng nữa vì GestureDetector có sẵn trong minSdk. (Icc4cd)

Phiên bản 1.0.0-alpha07

Ngày 18 tháng 10 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.ui:ui-client:1.0.0-alpha07, androidx.privacysandbox.ui:ui-core:1.0.0-alpha07androidx.privacysandbox.ui:ui-provider:1.0.0-alpha07. Phiên bản 1.0.0-alpha07 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm tính năng hỗ trợ khả năng tương thích ngược cho thư viện. Trên API 33 trở xuống, chế độ xem của trình cung cấp sẽ hiển thị bên trong quy trình của ứng dụng, ở một trình tải lớp khác. (If0b7a)
 • Thêm logic cho phép cam kết đổi kích thước vùng chứa máy chủ lưu trữ và vùng chứa nhà cung cấp trong cùng một khung để tránh hiện tượng giật trên giao diện người dùng. (Ic2cd9)

Các thay đổi về API

 • MinSdk cho thư viện đã chuyển thành API 21. (I474b8)

Phiên bản 1.0.0-alpha06

Ngày 20 tháng 9 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.ui:ui-client:1.0.0-alpha06, androidx.privacysandbox.ui:ui-core:1.0.0-alpha06androidx.privacysandbox.ui:ui-provider:1.0.0-alpha06. Phiên bản 1.0.0-alpha06 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm logic để cắt SandboxedSdkView vào Khung hiển thị "mẹ ràng buộc" mà nó có thể cuộn bên trong. Điều này đảm bảo nội dung của SandboxedSdkView không che khuất các khung hiển thị khác hoặc bất kỳ thành phần giao diện người dùng nào bên ngoài khung hiển thị nội dung gốc. (I9ea94)

Các thay đổi về API

 • Đổi tên SandboxedSdkView.setZOrderOnTopAndEnableUserInteraction thành orderProviderUiAboveClientUi (Iecb7e)

Sửa lỗi

 • Gửi giá trị thứ tự Z chính xác cho máy chủ. (Ib0ddf)
 • Chỉ chuyển tiêu điểm chạm cho thao tác cuộn/hất tay theo chiều dọc. (I0528c)

Phiên bản 1.0.0-alpha05

Ngày 9 tháng 8 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.ui:ui-client:1.0.0-alpha05, androidx.privacysandbox.ui:ui-core:1.0.0-alpha05androidx.privacysandbox.ui:ui-provider:1.0.0-alpha05. Phiên bản 1.0.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm logic để chuyển tiêu điểm chạm đến máy chủ lưu trữ trên các cử chỉ cuộn và hất bắt nguồn từ SandboxedSdkView. Điều này cho phép giao diện người dùng của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ vùng chứa có thể cuộn của ứng dụng để phản hồi chính xác với thao tác cuộn và hất.

Các thay đổi về API

 • Thêm tham số windowInputToken vào SandboxedUiAdapter (Ief578)

Sửa lỗi

 • Đặt trạng thái phiên thành Đang hoạt động sau lần vẽ đầu tiên (I36f3f)
 • Khắc phục vấn đề về bố cục với SandboxedSdkView. (I09cb8)
 • Thêm logic để chuyển tiêu điểm chạm đến máy chủ lưu trữ. (I33b54)
 • Thêm tham số windowInputToken vào SandboxedUiAdapter. Điều này là cần thiết để đảm bảo rằng mã thông báo của SurfaceControlViewHost được liên kết đúng cách với máy chủ lưu trữ của hệ phân cấp được nhúng. (Ief578)
 • Chạy notifyResized bên trong luồng chính. (I62440)
 • Khắc phục sự cố trong quy trình Session.close(). (I5392e)

Phiên bản 1.0.0-alpha04

Ngày 21 tháng 6 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.ui:ui-client:1.0.0-alpha04, androidx.privacysandbox.ui:ui-core:1.0.0-alpha04androidx.privacysandbox.ui:ui-provider:1.0.0-alpha04. Phiên bản 1.0.0-alpha04 bao gồm những thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Giới thiệu SdkActivityLauncher. Một giao diện cho phép các SDK hỗ trợ thời gian chạy khởi chạy các hoạt động. (I5b3dc)

Sửa lỗi

 • Khắc phục điều kiện tranh đấu notifyZOrderChanged. Đảm bảo rằng nhà cung cấp giao diện người dùng nhận được thông báo về tất cả các thay đổi theo thứ tự Z. Nhà cung cấp giao diện người dùng sẽ không được thông báo rõ ràng nếu thứ tự Z của SandboxedSdkView bị thay đổi trước khi gọi openSession.

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 24 tháng 5 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.ui:ui-client:1.0.0-alpha03, androidx.privacysandbox.ui:ui-core:1.0.0-alpha03androidx.privacysandbox.ui:ui-provider:1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • StateChangedListener thông báo cho việc áp dụng các thay đổi trong phiên giao diện người dùng

Các thay đổi về API

 • Thêm StateChangedListener để thay thế ErrorConsumer (Icd5d3)

Sửa lỗi

 • Khắc phục điều kiện tranh đấu notifyZOrderChanged để trình cung cấp giao diện người dùng nhận được thông báo về tất cả các thay đổi theo thứ tự Z

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 19 tháng 4 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.ui:ui-client:1.0.0-alpha02, androidx.privacysandbox.ui:ui-core:1.0.0-alpha02androidx.privacysandbox.ui:ui-provider:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Tắt kiểm thử không ổn định

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 8 tháng 3 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.ui:ui-client:1.0.0-alpha01, androidx.privacysandbox.ui:ui-core:1.0.0-alpha01androidx.privacysandbox.ui:ui-provider:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Đây là các thư viện jetpack mới mà các ứng dụng và SDK hỗ trợ thời gian chạy (Hộp cát về quyền riêng tư) có thể dùng để cho phép ứng dụng (ứng dụng) lưu trữ mọi giao diện người dùng do SDK (nhà cung cấp) cung cấp.