privacysandbox-tools

  
Thư viện để sử dụng chức năng Hộp cát về quyền riêng tư trong Android
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 7 tháng 12 năm 2022 - - - 1.0.0-alpha02

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên privacysandbox-tools, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun của mình:

Groovy

dependencies {
  // Use to implement privacysandbox toolss
  implementation "androidx.privacysandbox.tools:tools:1.0.0-alpha02"

  // Use to implement privacysandbox tools complications
  implementation "androidx.privacysandbox.tools:tools-complications-data-source:1.0.0-alpha02"
  // (Kotlin-specific extensions)
  implementation "androidx.privacysandbox.tools:tools-complications-data-source-ktx:1.0.0-alpha02"

  // Use to implement a tools style and complication editor
  implementation "androidx.privacysandbox.tools:tools-editor:1.0.0-alpha02"

  // Can use to render complications.
  // This library is optional and toolss may have custom implementation for rendering
  // complications.
  implementation "androidx.privacysandbox.tools:tools-complications-rendering:1.0.0-alpha02"
}

Kotlin

dependencies {
  // Use to implement privacysandbox toolss
  implementation("androidx.privacysandbox.tools:tools:1.0.0-alpha02")

  // Use to implement privacysandbox tools complications
  implementation("androidx.privacysandbox.tools:tools-complications-data-source:1.0.0-alpha02")
  // (Kotlin-specific extensions)
  implementation("androidx.privacysandbox.tools:tools-complications-data-source-ktx:1.0.0-alpha02")

  // Use to implement a tools style and complication editor
  implementation("androidx.privacysandbox.tools:tools-editor:1.0.0-alpha02")

  // Can use to render complications.
  // This library is optional and toolss may have custom implementation for rendering
  // complications.
  implementation("androidx.privacysandbox.tools:tools-complications-rendering:1.0.0-alpha02")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 7 tháng 12 năm 2022

Phát hành androidx.privacysandbox.tools:tools-*:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

 • Các công cụ này hướng đến việc nâng cao khả năng tích hợp với Privacy Sandbox SDK Runtime API. Các công cụ này sẽ giúp bạn tạo mã nguyên mẫu tự động để xác định và tương tác với giao diện tương tác ứng dụng của SDK thời gian chạy.

Tính năng mới – Hỗ trợ thêm để xác định giao diện SDK tương tác ứng dụng chấp nhận lệnh gọi lại và đối tượng giá trị dữ liệu dưới dạng tham số cũng như kiểu dữ liệu trả về – Truyền phát ngoại lệ SDK cho ứng dụng – Hỗ trợ tạo khả năng tương thích ngược cho Thời gian chạy SDK

Các thay đổi về API

 • Thêm chú thích @JvmDefaultWithCompatibility (I8f206)

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 9 tháng 11 năm 2022

Phát hành androidx.privacysandbox.tools:tools-*:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới