privacysandbox ads

  
Thư viện này cho phép tích hợp với Privacy Preserving API (API Bảo đảm quyền riêng tư) thuộc Hộp cát về quyền riêng tư trên Android.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 22 tháng 2 năm 2023 - - 1.0.0-beta01 -

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên privacysandbox-ads, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc phần Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {

    implementation "androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices:1.0.0-beta01"

    implementation "androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices-java:1.0.0-beta01"

}

Kotlin

dependencies {

    implementation("androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices:1.0.0-beta01")

    implementation "androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices-java:1.0.0-beta01"

}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 22 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices:1.0.0-beta01androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices-java:1.0.0-beta01. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

Phát hành androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices:1.0.0-beta01androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices-java:1.0.0-beta01. [Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.] – Đây là thư viện Jetpack mới cho phép tích hợp với Privacy Preserving API (API Bảo đảm quyền riêng tư) của Hộp cát về quyền riêng tư (Chủ đề, FLEDGEBáo cáo phân bổ). – Lưu ý: Báo cáo phân bổ đã bị tắt và không thể dùng trong bản phát hành này. – Privacy Sandbox API (API Hộp cát về quyền riêng tư) của Jetpack có thể dùng để thay thế cho các API Hộp cát về quyền riêng tư được cung cấp trong SDK Tiện ích 4.

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 11 tháng 1 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices:1.0.0-alpha01androidx.privacysandbox.ads:ads-adservices-java:1.0.0-alpha01. [Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.] Phiên bản này được phát hành từ một nhánh nội bộ.

  • Đây là thư viện Jetpack mới cho phép tích hợp với Privacy Preserving API (API Bảo đảm quyền riêng tư) của Hộp cát về quyền riêng tư (Chủ đề, FLEDGEBáo cáo phân bổ).
  • Privacy Sandbox API (API Hộp cát về quyền riêng tư) của Jetpack có thể dùng để thay thế cho các API Hộp cát về quyền riêng tư được cung cấp trong SDK phần mở rộng 4.