Mediarouter

Cho phép hiển thị và phát nội dung nghe nhìn trên các thiết bị nhận từ xa bằng một giao diện người dùng phổ biến.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 20 tháng 3 năm 2024 1.7.0 - - -

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên MediaRouter, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Hãy đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.mediarouter:mediarouter:1.7.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.mediarouter:mediarouter:1.7.0")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.7

Phiên bản 1.7.0

Ngày 20 tháng 3 năm 2024

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.7.0androidx.mediarouter:mediarouter-testing:1.7.0. Phiên bản 1.7.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm isSystemRoute() vào MediaRouteDescriptorRouteInfo để trả về giá trị true nếu tuyến tương ứng là tuyến do hệ thống quản lý, tức là hệ thống là trình cung cấp tuyến và ứng dụng sẽ chịu trách nhiệm cung cấp mẫu nội dung nghe nhìn cho hệ thống để kết xuất (I949e4). Tai nghe Bluetooth, tai nghe có dây và loa tích hợp là ví dụ về tuyến hệ thống.
 • Ngừng sử dụng MediaRouter.removeRemoteControlClient. Bạn nên gọi setMediaSessionCompat(MediaSessionCompat) thay vì addRemoteControlClient(Object) để không cần gọi removeRemoteControlClient(Object). (I8fc5e).
 • Đặt MediaRouteButton mở rộng AppCompatImageView. (Ib455e).
 • Thêm DEVICE_TYPE_SMARTPHONE để cho biết tuyến nội dung nghe nhìn là một điện thoại thông minh. (I39837).
 • Cải thiện ánh xạ loại thiết bị từ MediaRouter2 sang AndroidX MediaRouter để mô tả các tuyến hệ thống (ví dụ: Bluetooth, HDMI, có dây). (Iccffa)

Sửa lỗi

 • Thêm độ phân giải biểu tượng còn thiếu cho nút tuyến đường có khả năng gây ra một số sự cố riêng lẻ. (cddba9, b/261878418).
 • Khắc phục lỗi khiến isSystemRoute trả về giá trị true cho các tuyến do người dùng thêm vào thông qua android.media.MediaRouter#addUserRoute() (a27f6b).

Tính năng mới

 • Chuyển minSdk lên 19. (e8c4463)

Phiên bản 1.7.0-rc01

Ngày 6 tháng 3 năm 2024

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.7.0-rc01androidx.mediarouter:mediarouter-testing:1.7.0-rc01. Phiên bản 1.7.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.7.0-beta01

Ngày 21 tháng 2 năm 2024

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.7.0-beta01androidx.mediarouter:mediarouter-testing:1.7.0-beta01. Phiên bản 1.7.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.7.0-alpha02

Ngày 7 tháng 2 năm 2024

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.7.0-alpha02androidx.mediarouter:mediarouter-testing:1.7.0-alpha02. Phiên bản 1.7.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Chuyển minSdk lên 19. (e8c4463)

Các thay đổi về API

 • Cải thiện ánh xạ loại thiết bị từ MediaRouter2 sang AndroidX MediaRouter để mô tả các tuyến hệ thống (ví dụ: Bluetooth, HDMI, có dây). (Iccffa)

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi khiến isSystemRoute trả về giá trị true cho các tuyến do người dùng thêm vào thông qua android.media.MediaRouter#addUserRoute() (a27f6b).

Phiên bản 1.7.0-alpha01

Ngày 15 tháng 11 năm 2023

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.7.0-alpha01androidx.mediarouter:mediarouter-testing:1.7.0-alpha01. Phiên bản 1.7.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm isSystemRoute() vào MediaRouteDescriptorRouteInfo để trả về giá trị true nếu tuyến tương ứng là tuyến do hệ thống quản lý, tức là hệ thống là trình cung cấp tuyến và ứng dụng sẽ chịu trách nhiệm cung cấp mẫu nội dung nghe nhìn cho hệ thống để kết xuất (I949e4). Tai nghe Bluetooth, tai nghe có dây và loa tích hợp là ví dụ về tuyến hệ thống.
 • Ngừng sử dụng MediaRouter.removeRemoteControlClient. Bạn nên gọi setMediaSessionCompat(MediaSessionCompat) thay vì addRemoteControlClient(Object) để không cần gọi removeRemoteControlClient(Object). (I8fc5e).
 • Đặt MediaRouteButton mở rộng AppCompatImageView. (Ib455e).
 • Thêm DEVICE_TYPE_SMARTPHONE để cho biết tuyến nội dung nghe nhìn là một điện thoại thông minh. (I39837).

Sửa lỗi

 • Thêm độ phân giải biểu tượng còn thiếu cho nút tuyến đường có khả năng gây ra một số sự cố riêng lẻ. (cddba9, b/261878418).

Phiên bản 1.6

Phiên bản 1.6.0

Ngày 20 tháng 9 năm 2023

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.6.0androidx.mediarouter:mediarouter-testing:1.6.0. Phiên bản 1.6.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng chính kể từ phiên bản 1.4.0

 • Lựa chọn ưu tiên về Danh sách tuyến đường cho nút chuyển đầu ra
 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ tuỳ chọn danh sách tuyến đường vào AndroidX MediaRouter.
 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ chế độ hiển thị cho MediaRouteDescriptor.
 • Sửa đổi MediaMediaButton để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn ((I9dbcb)[https://android-review.googlesource.com/#/q/I9dbcb8d9e5ee4902d48f1bfb4133e04781c6ae35)). Bao gồm:
  • Thêm gợi ý để người dùng kiểm tra xem thiết bị đã tìm có kết nối với cùng một mạng Wi-Fi hay không.
  • Thêm trạng thái kết thúc kèm theo thông báo lỗi sẽ xuất hiện vào cuối khoảng thời gian xác định trước.
 • Thêm tính năng tự động đóng hộp thoại MediaRouter khi màn hình tắt.

Phiên bản 1.6.0-rc01

Ngày 23 tháng 8 năm 2023

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.6.0-rc01androidx.mediarouter:mediarouter-testing:1.6.0-rc01. Phiên bản 1.6.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm tính năng tự động đóng hộp thoại MediaRouter khi màn hình tắt. (Ib25ee).

Sửa lỗi

 • Thay đổi thẻ ghi nhật ký MediaRouter thành AxMediaRouter để phân biệt với nền tảng MediaRouter. (Ib619f).

Phiên bản 1.6.0-beta01

Ngày 9 tháng 8 năm 2023

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.6.0-beta01androidx.mediarouter:mediarouter-testing:1.6.0-beta01. Phiên bản 1.6.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Khắc phục tính năng hỗ trợ cho các API nền tảng Android U. (Ie9117, b/289269026)

Sửa lỗi

 • Sửa bản dịch trong MediaRouteChooserDialog. (d39a7f)

Phiên bản 1.6.0-alpha05

Ngày 21 tháng 6 năm 2023

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.6.0-alpha05androidx.mediarouter:mediarouter-testing:1.6.0-alpha05. Phiên bản 1.6.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Cải thiện giao diện người dùng MediaRouteChooserDialog để xử lý việc thiếu thiết bị được phát hiện bằng cách cung cấp hướng dẫn bằng văn bản cho người dùng (I0cad9, I3d445).

Phiên bản 1.6.0-alpha04

Ngày 7 tháng 6 năm 2023

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.6.0-alpha04androidx.mediarouter:mediarouter-testing:1.6.0-alpha04. Phiên bản này được phát triển trong một nhánh nội bộ.

Tính năng mới

 • Sửa đổi MediaRouteButton để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn (I9dbcb). Bao gồm:
  • Thêm gợi ý để người dùng kiểm tra xem thiết bị đã tìm có kết nối với cùng một mạng Wi-Fi hay không.
  • Thêm trạng thái kết thúc kèm theo thông báo lỗi sẽ xuất hiện vào cuối khoảng thời gian xác định trước.

Các thay đổi về API

 • Cung cấp các loại thiết bị MediaRouteDescriptor mới từ nền tảng. (I75ba6).

Sửa lỗi

 • Sửa tính năng điều chỉnh âm lượng trên các bộ điều khiển tuyến không linh động (I730ec).
 • Đặt MediaRouteButton ở chế độ luôn bật (I1e9ff).
 • Sửa một số quy trình kiểm tra thời gian chạy của phiên bản Android ngăn không cho truy cập các tính năng của Android U bằng thư viện bộ định tuyến nội dung đa phương tiện AndroidX (I97cab).

Phiên bản 1.6.0-alpha03

Ngày 12 tháng 4 năm 2023

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.6.0-alpha03androidx.mediarouter:mediarouter-testing:1.6.0-alpha03. Phiên bản này được phát hành từ một nhánh nội bộ.

 • Thực hiện một số thay đổi về API chế độ hiển thị của MediaRouteDescriptor.
 • Ngừng sử dụng MediaRouteActionProvider.setAlwaysVisibleMediaRouteButton.setAlwaysVisible, đảm bảo nút định tuyến nội dung nghe nhìn luôn hiển thị, bất kể kết nối mạng hoặc tình trạng có sẵn của các tuyến nội dung nghe nhìn.
 • Sửa lỗi điều chỉnh âm lượng cho bộ điều khiển tuyến không linh động. Việc này giúp giải quyết lỗi khi cố gắng điều chỉnh âm lượng của một tuyến đường trong trình chuyển đổi đầu ra sẽ khiến âm lượng quay về giá trị ban đầu (93f409).

Phiên bản 1.6.0-alpha02

Ngày 8 tháng 3 năm 2023

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.6.0-alpha02androidx.mediarouter:mediarouter-testing:1.6.0-alpha02. Phát triển trên nhánh nội bộ.

Tính năng mới

 • Thêm tính năng hỗ trợ tuỳ chọn danh sách tuyến đường vào AndroidX MediaRouter.
 • Thêm khả năng hỗ trợ chế độ hiển thị cho MediaRouteDescriptor.

Sửa lỗi

 • Cải thiện lệnh gọi trình chuyển đổi đầu ra SystemUI trên Android U trở lên.

Phiên bản 1.6.0-alpha01

Ngày 10 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.6.0-alpha01. Phiên bản 1.6.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Lựa chọn ưu tiên về Danh sách tuyến đường cho nút chuyển đầu ra

Các thay đổi về API

 • Cơ chế để ứng dụng định cấu hình nút chuyển đầu ra.

Phiên bản 1.4

Phiên bản 1.4.0

Ngày 3 tháng 5 năm 2023

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.4.0androidx.mediarouter:mediarouter-testing:1.4.0. Phiên bản 1.4.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.3.1

 • Thêm SystemOutputSwitcherDialogController#showDialog để hiện hộp thoại nút chuyển đầu ra của hệ thống hoặc Mảnh cài đặt Bluetooth trên các thiết bị Wear không có nút chuyển đầu ra của hệ thống. (Ic3d78)
 • Khắc phục lỗi hồi quy gây ra sự cố ứng dụng do IllegalArgumentException trong MediaRouterProvider.notifyDynamicRoutesChanged (7d17ea).
 • Thêm MediaRouteDescriptor.Builder.clearControlFilters (I3a4e1)
 • Thêm chú giải MainThread bị thiếu trong MediaRouter. (I3ef6e)
 • Thêm cờ xuất của Broadcast Receiver trên API 33 trở lên (b2a663).

Phiên bản 1.4.0-rc01

Ngày 5 tháng 4 năm 2023

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.4.0-rc01androidx.mediarouter:mediarouter-testing:1.4.0-rc01. Phiên bản 1.4.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

 • Xoá danh sách rỗng trong MediaRouteProviderDescriptor.

Phiên bản 1.4.0-beta02

Ngày 22 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.4.0-beta02. Phiên bản 1.4.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi hồi quy gây ra sự cố ứng dụng do IllegalArgumentException trong MediaRouterProvider.notifyDynamicRoutesChanged (7d17ea).

Phiên bản 1.4.0-beta01

Ngày 25 tháng 1 năm 2023

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.4.0-beta01. Phiên bản 1.4.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

Giờ đây, DynamicGroupRouteController.notifyDynamicRoutesChanged() sẽ gửi IllegalArgumentException khi không có tuyến nào được thông qua ở trạng thái SELECTED (ĐÃ CHỌN) hoặc SELECTING (ĐANG CHỌN). (8f6b3e)

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố do quá trình triển khai dịch vụ của nhà cung cấp tuân thủ API trả về nhà cung cấp tuyến rỗng. (63f16d)
 • Đảm bảo broadcast receiver được bảo vệ hoạt động trên các ứng dụng nhắm đến API 33 trở lên bằng cách đánh dấu chúng là không được xuất. (784f8b)
 • Khắc phục một số chú giải tính chất rỗng giả trong OverlayListView. (472e3f)
 • Khắc phục lỗi EXTRA_CLOSE_ON_CONNECT trong SystemOutputSwitcherDialogController.showDialog khiến mảnh cài đặt Bluetooth đóng đột ngột trên thiết bị Wear. (28c9d8)
 • Thay đổi thành Javadoc cho phương thức công khai của Nút chuyển đầu ra. (f0ae94, 44d2c9)

Phiên bản 1.4.0-alpha01

Ngày 9 tháng 11 năm 2022

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.4.0-alpha01. Phiên bản 1.4.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm SystemOutputSwitcherDialogController#showDialog để hiện hộp thoại nút chuyển đầu ra của hệ thống hoặc Mảnh cài đặt Bluetooth trên các thiết bị Wear không có nút chuyển đầu ra của hệ thống. (Ic3d78)

Các thay đổi về API

 • Thêm MediaRouteDescriptor.Builder.clearControlFilters (I3a4e1)
 • Thêm chú giải MainThread bị thiếu trong MediaRouter. (I3ef6e)

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố cụ thể trên thiết bị do gọi MediaRouter.removeUserRoute (b/202931542).
 • Sửa lỗi bộ mô tả nhóm không nhận bản cập nhật xử lý khối lượng lớn một cách nhất quán (461303).
 • Thêm cờ xuất của Broadcast Receiver trên API 33 trở lên (b2a663).
 • Khắc phục sự cố do nhận các bộ mô tả tuyến không hợp lệ từ nền tảng (dd5c09).

Phiên bản 1.3

Phiên bản 1.3.1

Ngày 27 tháng 7 năm 2022

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.3.1. Phiên bản 1.3.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Giải quyết vấn đề riêng của thiết bị, trong đó MediaRouter.removeUserRoute() sẽ gửi một IllegalArgumentException không mong muốn (b/202931542).

Phiên bản 1.3.0

Ngày 20 tháng 4 năm 2022

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.3.0. Phiên bản 1.3.0 bao gồm các thay đổi sau.

Những thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.2.0

 • Thêm cờ vào MediaRouterParams có thể dùng để tắt tính năng chuyển liền mạch trong thời gian chạy.
 • Đã thêm một cấu phần phần mềm thử nghiệm có thể đặt lại MediaRouter.
 • Thêm thông số bộ định tuyến để điều chỉnh trải nghiệm người dùng trong MediaRouterControllerDialog.
 • Dạng chú thích rỗng cho các phương thức công khai.
 • Tính năng kiểm tra lint API cho MissingGetterMatchingBuilder được bật cho androidx.
 • Cập nhật phần phụ thuộc trên lõi cho mediarouter lên 1.6.0

Phiên bản 1.3.0-rc01

Ngày 23 tháng 3 năm 2022

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.3.0-rc01. Phiên bản 1.3.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

 • Không có thay đổi nào kể từ bản phát hành thử nghiệm gần đây nhất.

Phiên bản 1.3.0-beta01

Ngày 9 tháng 3 năm 2022

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.3.0-beta01. Phiên bản 1.3.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

 • Không có thay đổi nào kể từ bản phát hành alpha gần đây nhất.

Phiên bản 1.3.0-alpha01

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.3.0-alpha01. Phiên bản 1.3.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm cờ vào MediaRouterParams có thể dùng để tắt tính năng chuyển liền mạch trong thời gian chạy (I53d68)
 • Đã thêm một cấu phần phần mềm thử nghiệm có thể đặt lại MediaRouter. (Id167c)
 • Thêm thông số bộ định tuyến để điều chỉnh trải nghiệm người dùng trong MediaRouterControllerDialog (I7e574)
 • Giá trị rỗng có chú thích cho các phương thức công khai (Ifc901)

Sửa lỗi

 • Đã bật tính năng kiểm tra tìm lỗi mã nguồn API cho MissingGetterMatchingBuilder đối với androidx (I4bbea, b/138602561)

Phiên bản 1.2

Phiên bản 1.2.6

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.2.6. Phiên bản 1.2.6 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố hàm khởi tạo RemotePlaybackClient trên Android 12 b/210684559

Phiên bản 1.2.5

Ngày 1 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.2.5. Phiên bản 1.2.5 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Ẩn nút định tuyến nội dung nghe nhìn trong Trình chuyển đổi đầu ra khi không có tuyến nào để chuyển.
 • Khắc phục các vấn đề về việc kiểm soát số lượng tuyến của thành viên nhóm.

Phiên bản 1.2.4

Ngày 16 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.2.4. Phiên bản 1.2.4 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Đã sửa lỗi MediaMediaButton phát lại ảnh động kết nối.
 • Đã sửa cách căn chỉnh dọc của các tuyến trong MediaRouteChooserDialog.

Phiên bản 1.2.3

Ngày 5 tháng 5 năm 2021

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.2.3. Phiên bản 1.2.3 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Đã sửa NullPointerException cho hộp thoại bộ chọn tuỳ chỉnh.
 • Đã sửa lỗi MediaMediaButton hiển thị trạng thái ngắt kết nối ngay cả khi đã kết nối, nếu bị tắt tạm thời.

Phiên bản 1.2.2

Ngày 10 tháng 2 năm 2021

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.2.2. Phiên bản 1.2.2 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Đừng cố chọn lại tuyến đã chọn khi OnDynamicRouteChangedListener.onRouteChanged được gọi.

Phiên bản 1.2.1

Ngày 13 tháng 1 năm 2021

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.2.1. Phiên bản 1.2.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục việc chọn loa điện thoại khi gọi unselect() lúc có BT
 • Sửa thời gian MediaRouter.Callback. Callback#onRouteSelectedCallback#onRouteUnselected sẽ được gọi sau khi OnPrepareTransferListener#onPrepareTransfer hoàn tất.

Phiên bản 1.2.0

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.2.0. Phiên bản 1.2.0 bao gồm các thay đổi sau.

Những thay đổi lớn kể từ phiên bản 1.1.0

 • Hỗ trợ chuyển nội dung nghe nhìn liền mạch cho phép chuyển nội dung nghe nhìn qua Giao diện người dùng hệ thống: Xem Tính năng mới trong video nội dung nghe nhìn để biết thêm chi tiết
 • Đã thay đổi thông tin hướng dẫn về cách đăng ký lệnh gọi lại. Xem mã mẫu trong Javadoc của MediaRouter.addCallback()
 • Thêm trình nghe mới MediaRouter#OnPrepareTransferListener để nhận các sự kiện khi tuyến đã chọn sắp được thay đổi
 • Thêm MediaRouterParams để biểu thị chức năng định tuyến và các loại giao diện người dùng.
 • Không cho phép sử dụng tạm thời các phương thức chỉ sử dụng nội bộ bằng @RestrictTo(LIBRARY)

Phiên bản 1.2.0-rc02

Ngày 1 tháng 10 năm 2020

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.2.0-rc02. Phiên bản 1.2.0-rc02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Đã sửa lỗi RouteController#onUnselect có thể không được gọi khi người dùng ngừng truyền qua Giao diện người dùng hệ thống.

Phiên bản 1.2.0-rc01

Ngày 16 tháng 9 năm 2020

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.2.0-rc01. Phiên bản 1.2.0-rc01 bao gồm bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Đã khắc phục lỗi ngắt kết nối nội dung truyền hiện tại khi thiết bị âm thanh Bluetooth kết nối.
 • Đã sửa lỗi gửi IllegalArgumentException trong MediaRouteProvider#notifyDynamicRoutesChanged().
 • Tắt tính năng truyền từ trình chuyển đổi đầu ra

Phiên bản 1.2.0-beta01

Ngày 2 tháng 9 năm 2020

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.2.0-beta01. Phiên bản 1.2.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

Các thay đổi về API

 • Đặt MediaRouter.OnPrepareTransferListener sử dụng ListenableFuture

Sửa lỗi

 • Sửa biện pháp kiểm soát số lượng của tuyến nhóm.
 • Khi tạo tuyến nhóm, bạn có thể tạo tuyến nhóm trước và tuyến thành viên sau.
 • Đặt chế độ “Dừng” trong Trình chuyển đổi đầu ra.
 • Khắc phục các lệnh gọi lại không được dự kiến
  • RouteController#onSelect khi một phiên định tuyến được tạo.
  • MediaRouter.Callback#onRouteSelected khi chuyển từ điện thoại sang truyền.
  • MediaRouter.Callback#onRouteSelected có thông tin chính xác về tuyến nhóm.
 • Xoá chức năng thực hiện lệnh gọi lại

Phiên bản 1.2.0-alpha02

Ngày 22 tháng 7 năm 2020

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.2.0-alpha02. Phiên bản 1.2.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Hãy thêm MediaRouter.Callback#onRouteSelected mới để nhận thông báo khi tuyến đã chọn khác với tuyến được yêu cầu (Ieee16)
 • Thêm trình nghe mới MediaRouter#OnPrepareTransferListener để nhận các sự kiện khi tuyến đã chọn sắp được thay đổi (I6ace1)
 • Thêm MediaRouterParam (I33150)
 • Đã thay đổi thông tin hướng dẫn về cách đăng ký lệnh gọi lại. Xem mã ví dụ trong Javadoc của MediaRouter.addCallback() (I58112)

Phiên bản 1.2.0-alpha01

Ngày 15 tháng 4 năm 2020

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.2.0-alpha01. Phiên bản 1.2.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Không cho phép sử dụng tạm thời các phương thức chỉ sử dụng nội bộ bằng @RestrictTo(LIBRARY)

Sửa lỗi

 • Đã giải quyết sự cố TalkBack trên hộp thoại truyền
 • Trình nghe của DynamicGroupRouterController có Khoá

Phiên bản 1.1

Phiên bản 1.1.0

Ngày 5 tháng 9 năm 2019

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.1.0. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Nhập thay đổi kể từ phiên bản 1.0.0

 • Hỗ trợ nhóm động
  • Cho phép người dùng tự động thêm hoặc xoá thiết bị tuyến.
  • Để bật một nhóm động, hãy gọi MediaRouteButton.enableDynamicGroup(); ứng dụng sẽ hiển thị hộp thoại mới cho nhóm động
  • MediaRouteProvider đã cài đặt cũng phải hỗ trợ nhóm động để thực sự bật chức năng này.

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 13 tháng 6 năm 2019

androidx.mediarouter:mediarouter:1.1.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào từ 1.1.0-beta02. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Phiên bản 1.1.0-beta02

Ngày 5 tháng 6 năm 2019

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.1.0-beta02. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Tính năng mới

 • Hỗ trợ các ngôn ngữ RTL trong hộp thoại MediaRouter

Sửa lỗi

 • Sửa khoảng đệm dưới cùng của hộp thoại MediaRoute

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 7 tháng 5 năm 2019

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.1.0-alpha01. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Tính năng mới

 • Đã thay đổi IllegalPointerException thành NullPointerException cho các đối số rỗng được đánh dấu là @NonNull.

Thay đổi về API

 • Đã thay đổi logic lệnh gọi lại cho DynamicRouteDescriptor. Bây giờ, MediaRouteProvider sẽ gọi MediaRouterProvider.DynamicGroupController.notifyDynamicRoutesChanged thay vì gọi trực tiếp phương pháp gọi lại.

Phiên bản 1.1.0-alpha03

Ngày 3 tháng 4 năm 2019

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.1.0-alpha03. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Sửa lỗi

 • Khắc phục các sự cố xảy ra trên MediaRouteVolumeSlider và RegisteredMediaRouteProvider.

Phiên bản 1.1.0-alpha02

Ngày 13 tháng 3 năm 2019

Phát hành androidx.mediarouter:mediarouter:1.1.0-alpha02. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Tính năng mới

 • Hỗ trợ MediaMediaButton trong chế độ xem trước bố cục của Android Studio

Thay đổi về API

 • Đã thêm phương thức enableDynamicGroup() trong MediaRouteActionProviderMediaRouteButton để bật tính năng nhóm động
 • Đã thêm phương thức setAlwaysVisible(boolean) trong MediaRouteActionProviderMediaRouteButton để cho phép MediaRouteButton luôn hiển thị

Sửa lỗi

 • Dễ dàng nhấp vào các hàng MediaRouteCastDialog
 • Đã xoá các lệnh gọi không cần thiết của lệnh gọi lại onRouteChanged

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 3 tháng 12 năm 2018

Tính năng mới

 • Đã hỗ trợ thêm các tuyến nhóm động
  • Đã thêm các API để hỗ trợ tuyến nhóm động do MediaRouteProviders cung cấp
  • Đã thêm trải nghiệm người dùng mới cho trình chọn tuyến và hộp thoại bộ điều khiển cho các tuyến nhóm động