JavascriptEngine

  
Cho phép ứng dụng Android đánh giá JavaScript.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 22 tháng 2 năm 2023 - - - 1.0.0-alpha04

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên JavascriptEngine, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.javascriptengine:javascriptengine:1.0.0-alpha04"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.javascriptengine:javascriptengine:1.0.0-alpha04")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0-alpha04

Ngày 22 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.javascriptengine:javascriptengine:1.0.0-alpha04. Phiên bản 1.0.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục một trường hợp hiếm gặp của NullPointerException xảy ra khi quy trình hộp cát bị buộc tắt.

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 7 tháng 12 năm 2022

Phát hành androidx.javascriptengine:javascriptengine:1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Giới hạn để sự cố hết bộ nhớ chỉ xảy ra ở vùng cách ly liên quan, chứ không phải trên toàn bộ hộp cát. Không thể dùng vùng cách ly hết bộ nhớ để đánh giá thêm.
 • Hiện tại, tài nguyên mà vùng cách ly lưu giữ sẽ không được giải phóng cho đến khi hộp cát đóng lại. Hành vi giải phóng tài nguyên này có thể thay đổi trong các phiên bản sau của thư viện.

Các thay đổi về API

 • Gửi MemoryLimitExceededException khi hoạt động đánh giá khiến vùng cách ly hết bộ nhớ. (I336ca)

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 5 tháng 10 năm 2022

Phát hành androidx.javascriptengine:javascriptengine:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm những thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm JavaScriptSandbox#isSupported để kiểm tra xem hệ thống có hỗ trợ hộp cát JavaScript hay không.

Các thay đổi về API

 • Gửi SandboxUnsupportedException khi không thể tạo JavaScriptSandbox do thiếu sự hỗ trợ của hệ thống. (I0dcd6)

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 10 tháng 8 năm 2022

Phát hành androidx.javascriptengine:javascriptengine:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Chúng tôi đã thêm tính năng hỗ trợ thử nghiệm cho JavaScriptSandboxJavaScriptIsolate để cho phép ứng dụng đánh giá JavaScript trong môi trường an toàn và bị hạn chế. Đây là khía cạnh đang trong quá trình phát triển; các API có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

 • Vui lòng gửi yêu cầu về tính năng và bản sửa lỗi cho thành phần JavascriptEngine của chúng tôi!