input

  
Giảm độ trễ của hoạt động tương tác đầu vào bằng cách dự đoán MotionEvents trong tương lai
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 1 tháng 5 năm 2024 - - 1.0.0-beta04 -

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên Input, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.input:input-motionprediction:1.0.0-beta04"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.input:input-motionprediction:1.0.0-beta04")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Không có ghi chú phát hành cho cấu phần phần mềm này.

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0-beta04

Ngày 1 tháng 5 năm 2024

Phát hành androidx.input:input-motionprediction:1.0.0-beta04. Phiên bản 1.0.0-beta04 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Dự đoán sẽ không dừng đột ngột
 • Tính năng dự đoán tích hợp hiện là tính năng mặc định thay vì tính năng dự đoán của hệ thống

Sửa lỗi

 • Chuyển sang 21 làm minSdkVersion mặc định của thư viện androidx (I6ec7f)
 • Sửa thời gian diễn ra sự kiện cho các sự kiện nhiều con trỏ (04824a).
 • Sửa dấu thời gian trong quá khứ cho con trỏ đầu tiên (dee0b0).
 • Sửa lỗi thời gian trong quá khứ không hợp lệ khi có nhiều con trỏ (1189fa).

Phiên bản 1.0.0-beta03

Ngày 20 tháng 9 năm 2023

Phát hành androidx.input:input-motionprediction:1.0.0-beta03. Phiên bản 1.0.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Tăng độ tin cậy của dự đoán khi sử dụng các công cụ chính xác. (57cb7c6)
 • Tối ưu hoá quá trình phân bổ bộ nhớ thư viện dự đoán tích hợp sẵn. (0b7686e)

Phiên bản 1.0.0-beta02

Ngày 26 tháng 7 năm 2023

Phát hành androidx.input:input-motionprediction:1.0.0-beta02. Phiên bản 1.0.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm tính năng hỗ trợ cho API dự đoán hệ thống Android U (I7261f)

Các thay đổi về API

 • Hợp nhất các tệp API công khai và thử nghiệm cho đường dẫn h thông qua đường dẫn m (Ic4630, b/278769092)

Sửa lỗi

 • Sự kiện chuyển động được dự đoán hiện báo cáo thời gian giảm và thời gian xảy ra sự kiện chính xác (I40059)

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 22 tháng 3 năm 2023

Phát hành androidx.input:input-motionprediction:1.0.0-beta01. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Hướng và độ nghiêng có trong sự kiện chuyển động được dự đoán
 • Nội bộ của cụm từ gợi ý được tính toán động

Các thay đổi về API

 • Xoá phương thức close vì không còn cần thiết nữa (I84349)

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 7 tháng 12 năm 2022

Phát hành androidx.input:input-motionprediction:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Đổi tên recordMovement thành recorddispose thành close (I018c0)

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 24 tháng 10 năm 2022

Phát hành androidx.input:input-motionprediction:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Bản phát hành đầu tiên của thư viện dự đoán đầu vào AndroidX. Bản phát hành này gồm một API giúp giảm độ trễ dự kiến của hoạt động tương tác đầu vào bằng cách dự đoán những sự kiện chuyển động trong tương lai.

Các thay đổi về API

 • Giới thiệu MotionEventPredictor, một tiện ích cung cấp sự kiện chuyển động được dự đoán dựa trên các sự kiện chuyển động đã nhận trước đó.