credentials

Thư viện này cấp quyền truy cập hợp nhất vào thông tin xác thực của người dùng. Thông tin này có thể bao gồm mật khẩu, mã xác thực và thông tin xác thực được liên kết. Bạn nên sử dụng thư viện này để tạo trải nghiệm đăng nhập liền mạch và an toàn.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 22 tháng 2 năm 2023 - - - 1.0.0-alpha03

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên credentials, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.credentials:credentials:1.0.0-alpha02

  // optional - needed for credentials support from play services, for devices running
  // Android 13 and below.
  implementation "androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.0.0-alpha02"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.credentials:credentials:1.0.0-alpha02")

  // optional - needed for credentials support from play services, for devices running
  // Android 13 and below.
  implementation("androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.0.0-alpha02")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Không có ghi chú phát hành cho cấu phần phần mềm này.

Phiên bản 1.2

Phiên bản 1.2.0-alpha01

Ngày 8 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.2.0-alpha01androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.2.0-alpha01. Phiên bản 1.2.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Bản phát hành này bổ sung một bộ API mới để hỗ trợ Trình cung cấp thông tin xác thực trong việc lưu trữ và tìm nạp mật khẩu, mã xác thực theo yêu cầu của người dùng.

Các thay đổi về API

 • Thêm các API mới vào để hỗ trợ Trình cung cấp thông tin xác thực.

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 22 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.0.0-alpha03androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm khả năng hỗ trợ cho tính năng Đăng nhập bằng Google.

Các thay đổi về API

 • Cho phép UnsupportedException hoạt động chính xác (I68208)
 • Thêm loại ngoại lệ mới để phù hợp với các trường hợp như khi thiết bị không chứa các cờ cần thiết (If08dd)
 • API ngoại lệ CredentialManager (I72947)

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 8 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.0.0-alpha02androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Các thay đổi về chữ ký API CredentialManager (Iabdec)
 • Các thay đổi về chữ ký API CredentialManager (I977ed)
 • Các thay đổi về chữ ký API CredentialManager (Ia6e9b)

Sửa lỗi

 • Hệ thống không còn hỗ trợ "cable" cũ trong thông số kỹ thuật webauthn. Thay vào đó, "hybrid" hiện được trả về cho danh sách công cụ di chuyển.
 • Transports (công cụ di chuyển) được trả về trong 2 danh sách đa chiều. Danh sách này đã được sửa thành danh sách 1d chính xác.

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 11 tháng 1 năm 2023

Phát hành androidx.credentials:credentials:1.0.0-alpha01androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Bản phát hành này có thư viện jetpack mới cấp quyền truy cập hợp nhất vào thông tin xác thực của người dùng. Thông tin này có thể bao gồm mật khẩu, mã xác thực và thông tin xác thực được liên kết. Bạn nên sử dụng thư viện này để tạo trải nghiệm đăng nhập liền mạch và an toàn.
 • 'androidx.credentials:credentials-play-services-auth:1.0.0-alpha01' là một thư viện không bắt buộc cho phép lưu trữ và truy xuất thông tin xác thực từ Trình quản lý mật khẩu của Google. Phần phụ thuộc này cần thiết cho các thiết bị chạy API Android cấp <= 33.

Các thay đổi về API

 • Thư viện mới với các API mới