Core Ultra Wideband (UWB)

  
Triển khai UWB (băng tần siêu rộng) trên các thiết bị được hỗ trợ.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 7 tháng 12 năm 2022 - - - 1.0.0-alpha04

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên core, bạn phải thêm kho lưu trữ Maven của Google vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun của mình:

Groovy

dependencies {
  // Use to implement UWB (ultra-wideband) on supported devices
  implementation "androidx.core.uwb:uwb:1.0.0-alpha04"
}

Kotlin

dependencies {
  // Use to implement UWB (ultra-wideband) on supported devices
  implementation("androidx.core.uwb:uwb:1.0.0-alpha04")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0-alpha04

Ngày 7 tháng 12 năm 2022

Phát hành androidx.core.uwb:uwb:1.0.0-alpha04androidx.core.uwb:uwb-rxjava3:1.0.0-alpha04. Phiên bản 1.0.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Khi không có nền tảng hỗ trợ GMS, API AndroidX sẽ cố gắng sử dụng dịch vụ phụ trợ AOSP UWB được phân phối tới các OEM qua nền tảng AOSP.(532de0)

Các thay đổi về API

 • Thêm chú thích @JvmDefaultWithCompatibility (I8f206)

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 10 tháng 8 năm 2022

Phát hành androidx.core.uwb:uwb:1.0.0-alpha03androidx.core.uwb:uwb-rxjava3:1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Giới thiệu Đơn vị kiểm soát, là một hồ sơ với phạm vi mới. Những thiết bị UWB có hồ sơ Đơn vị kiểm soát có thể xác định phạm vi kênh mà hai thiết bị sẽ kết hợp.

Thay đổi API

 • Thêm tính năng hỗ trợ đơn vị kiểm soát cho UWB (I52a71)

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 29 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.core.uwb:uwb-rxjava3:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm những thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Ra mắt cấu phần phần mềm tương tác java cho mô-đun uwb. Cấu phần phần mềm mới phụ thuộc vào rxjava3 và sẽ được sử dụng cho các ứng dụng java.

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 15 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.core.uwb:uwb:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm những thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Giới thiệu UWB_CONFIG_ID_1 công khai

Thay đổi API

 • Hiện tại, khoảng cách của RangingResultPosition là rỗng

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 1 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.core.uwb:uwb:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thư viện UWB cung cấp một bộ API để nhà phát triển có thể tương tác với các thiết bị hỗ trợ UWB. Trường hợp sử dụng này chỉ áp dụng cho các thiết bị đã kết nối với giả định là hồ sơ Đơn vị kiểm soát của nhiều phiên UWB, với sự hỗ trợ cho hồ sơ Đơn vị kiểm soát được lên kế hoạch trong thời gian sắp tới. Hai nền tảng API cấp cao nhất là UwbManagerUwbClientSessionScope đều có trong bản phát hành ban đầu này.