Compose

Xác định giao diện người dùng theo cách lập trình bằng các hàm có khả năng kết hợp giúp mô tả các phần phụ thuộc dữ liệu và hình dạng của giao diện.

Compose là sự kết hợp của 7 mã nhận dạng Nhóm Maven (Maven Group Id) trong androidx. Mỗi Nhóm chứa một tập con chức năng mục tiêu và mỗi tập con có một tập hợp ghi chú phát hành riêng.

Bảng này giải thích các nhóm và đưa ra đường liên kết đến từng tập hợp ghi chú phát hành.

NhómNội dung mô tả
compose.animationTạo ảnh động trong các ứng dụng Jetpack Compose để làm phong phú trải nghiệm người dùng.
compose.compilerBiến đổi các hàm @Composable và hỗ trợ hoạt động tối ưu hoá bằng trình biên dịch bổ trợ Kotlin.
compose.foundationViết ứng dụng Jetpack Compose bằng các khối dựng có sẵn, cũng như mở rộng nền tảng để xây dựng các thành phần của hệ thống thiết kế của riêng bạn.
compose.materialXây dựng các giao diện người dùng Jetpack Compose bằng các thành phần Material Design có sẵn. Đây là điểm truy cập cấp cao hơn của Compose, được thiết kế nhằm cung cấp các thành phần theo như mô tả trên trang web www.material.io.
compose.material3Xây dựng giao diện người dùng Jetpack Compose bằng các thành phần Material Design 3, phiên bản cải tiến tiếp theo của Material Design. Material 3 có khả năng tuỳ chỉnh giao diện cập nhật, cũng như các thành phần và tính năng cá nhân hoá Material You, chẳng hạn như màu động. Công cụ này được thiết kế để phù hợp với phong cách đồ hoạ và giao diện người dùng hệ thống mới trên Android 12.
compose.runtimeCác khối dựng cơ bản cho mô hình lập trình và tính năng quản lý trạng thái của Compose, đồng thời là thời gian chạy cốt lõi để trình biên dịch bổ trợ Compose nhắm đến.
compose.uiCác thành phần cơ bản của giao diện người dùng Compose cần thiết để tương tác với thiết bị, bao gồm cả bố cục, bản vẽ và phương thức nhập.

Phiên bản

Bảng này liệt kê các phiên bản hiện tại của mỗi nhóm.

Mã Nhóm Maven Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
compose.animation Ngày 10 tháng 7 năm 2024 1.6.8 - 1.7.0-beta05 -
compose.compiler Ngày 14 tháng 5 năm 2024 1.5.14 - - -
compose.foundation Ngày 10 tháng 7 năm 2024 1.6.8 - 1.7.0-beta05 -
compose.material Ngày 10 tháng 7 năm 2024 1.6.8 - 1.7.0-beta05 -
compose.material3 Ngày 26 tháng 6 năm 2024 1.2.1 - 1.3.0-beta04 -
compose.runtime Ngày 10 tháng 7 năm 2024 1.6.8 - 1.7.0-beta05 -
compose.ui Ngày 10 tháng 7 năm 2024 1.6.8 - 1.7.0-beta05 -

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên Compose, bạn phải thêm kho lưu trữ Maven của Google vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

android {
  buildFeatures {
    compose true
  }

  composeOptions {
    kotlinCompilerExtensionVersion = "1.5.14"
  }

  kotlinOptions {
    jvmTarget = "1.8"
  }
}

Kotlin

android {
  buildFeatures {
    compose = true
  }

  composeOptions {
    kotlinCompilerExtensionVersion = "1.5.14"
  }

  kotlinOptions {
    jvmTarget = "1.8"
  }
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Hãy xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Bảng kê khai thành phần

Để biết các bản phát hành mới nhất trong Bảng kê khai thành phần, hãy truy cập vào Trang ánh xạ Bảng kê khai thành phần (BOM) của Compose.

Thông báo

Ngày Thông báo
Ngày 26 tháng 6 năm 2023 Kể từ bản phát hành Compose 1.5.0-beta01, Compose aar nằm trong các cấu phần phần mềm "*-android". Với phiên bản 1.6.0-alpha01, các tệp POM của Compose đã được cập nhật để trỏ đến cấu phần phần mềm "-android" theo mặc định nhằm phân giải phần phụ thuộc trong các hệ thống xây dựng không hỗ trợ Siêu dữ liệu mô-đun Gradle.