Trình biên dịch Compose

Biến đổi các hàm @Composable và hỗ trợ hoạt động tối ưu hoá bằng trình biên dịch bổ trợ Kotlin.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 14 tháng 5 năm 2024 1.5.14 - - -

Cấu trúc

Compose là sự kết hợp của 7 mã nhận dạng Nhóm Maven (Maven Group Id) trong androidx. Mỗi Nhóm chứa một tập con chức năng mục tiêu và mỗi tập con có một tập hợp ghi chú phát hành riêng.

Bảng này giải thích các nhóm và đưa ra đường liên kết đến từng tập hợp ghi chú phát hành.

NhómNội dung mô tả
compose.animationTạo ảnh động trong các ứng dụng Jetpack Compose để làm phong phú trải nghiệm người dùng.
compose.compilerBiến đổi các hàm @Composable và hỗ trợ hoạt động tối ưu hoá bằng trình biên dịch bổ trợ Kotlin.
compose.foundationViết ứng dụng Jetpack Compose bằng các khối dựng có sẵn, cũng như mở rộng nền tảng để xây dựng các thành phần của hệ thống thiết kế của riêng bạn.
compose.materialXây dựng các giao diện người dùng Jetpack Compose bằng các thành phần Material Design có sẵn. Đây là điểm truy cập cấp cao hơn của Compose, được thiết kế nhằm cung cấp các thành phần theo như mô tả trên trang web www.material.io.
compose.material3Xây dựng giao diện người dùng Jetpack Compose bằng các thành phần Material Design 3, phiên bản cải tiến tiếp theo của Material Design. Material 3 có khả năng tuỳ chỉnh giao diện cập nhật, cũng như các thành phần và tính năng cá nhân hoá Material You, chẳng hạn như màu động. Công cụ này được thiết kế để phù hợp với phong cách đồ hoạ và giao diện người dùng hệ thống mới trên Android 12.
compose.runtimeCác khối dựng cơ bản cho mô hình lập trình và tính năng quản lý trạng thái của Compose, đồng thời là thời gian chạy cốt lõi để trình biên dịch bổ trợ Compose nhắm đến.
compose.uiCác thành phần cơ bản của giao diện người dùng Compose cần thiết để tương tác với thiết bị, bao gồm cả bố cục, bản vẽ và phương thức nhập.

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên Compose, bạn phải thêm kho lưu trữ Maven của Google vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

android {
  buildFeatures {
    compose true
  }

  composeOptions {
    kotlinCompilerExtensionVersion = "1.5.14"
  }

  kotlinOptions {
    jvmTarget = "19"
  }
}

Kotlin

android {
  buildFeatures {
    compose = true
  }

  composeOptions {
    kotlinCompilerExtensionVersion = "1.5.14"
  }

  kotlinOptions {
    jvmTarget = "19"
  }
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.5

Phiên bản 1.5.14

Ngày 14 tháng 5 năm 2024

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.5.14androidx.compose.compiler:compiler-hosted:1.5.14. Phiên bản 1.5.14 bao gồm các thay đổi sau.

Bản phát hành trình biên dịch này nhắm đến Kotlin 1.9.24.

Sửa lỗi

 • Đảm bảo nội dung cùng dòng được nhận dạng khi thông tin nguồn đang tắt. (Idddb8)

Phiên bản 1.5.13

Ngày 1 tháng 5 năm 2024

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.5.13androidx.compose.compiler:compiler-hosted:1.5.13. Phiên bản 1.5.13 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Việc bỏ qua ở mức độ nghiêm trọng không còn được coi là thử nghiệm và an toàn để sử dụng cho phiên bản chính thức. Đây sẽ là hành vi mặc định trong bản phát hành sắp tới. (I6c8c4)

Sửa lỗi

 • Khắc phục khả năng tương thích nhị phân cho các hàm @Composable với các tham số lớp giá trị có giá trị mặc định và đang gói giá trị không phải là giá trị gốc. (I89465
 • Các bản sửa lỗi ngược dòng cho JS và biên dịch gốc từ Compose đa nền tảng. Hãy xem phạm vi cam kết ở trên để biết toàn bộ thông tin chi tiết.

Phiên bản 1.5.12

Ngày 17 tháng 4 năm 2024

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.5.12androidx.compose.compiler:compiler-hosted:1.5.12. Phiên bản 1.5.12 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục vấn đề biên dịch gia tăng bằng Kotlin 1.9.23. (Ifca55)
 • Sửa các loại không có giá trị rỗng trong tham số giá trị cho các lớp cùng dòng không phải là giá trị gốc. (Ie6bb5)

Phiên bản 1.5.11

Ngày 20 tháng 3 năm 2024

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.5.11androidx.compose.compiler:compiler-hosted:1.5.11. Phiên bản 1.5.11 bao gồm các thay đổi sau.

Ghi chú

 • Kể từ phiên bản này, trình biên dịch giờ đây sẽ gọi startReplaceGroup thay vì startReplacableGroup khi một mô-đun được biên dịch bằng thời gian chạy chứa phương thức này. startReplaceGroup được giới thiệu trong thời gian chạy trong Thời gian chạy Compose 1.7.0-alpha03. Các lệnh gọi đến startRestartGroup chỉ được tạo khi nhắm đến các phiên bản thời gian chạy 1.7.0-alpha03 trở lên.

 • Việc gọi startReplaceGroup thay vì startReplaceableGroup cho phép môi trường thời gian chạy phát hiện các thay đổi hiệu quả hơn nhưng có thể ảnh hưởng đến thứ tự mà các thay đổi được Composer phát hiện và gửi đến Applier. Điều này có thể dẫn đến những thay đổi nhỏ về hành vi nếu Applier dựa vào thứ tự các thao tác này được phát hiện.

Tính năng mới

 • Hỗ trợ Kotlin 1.9.23

Sửa lỗi

 • Sửa các loại chung bên ngoài lồng nhau được dự đoán là Không ổn định. (I3437f, b/327643787)
 • Hỗ trợ nhiều tệp cấu hình về độ ổn định. (I8db14, b/325326744)
 • Trình biên dịch Compose hiện chuyển đổi chính xác các hàm bị ghi đè bằng cách đệ quy xem qua các lớp/ghi đè cơ sở. (I2c9f9, b/316196500)
 • Đảm bảo rằng quá trình ghi nhớ tham chiếu hàm không cố gắng thu thập dữ liệu gốc ngầm của nội dung khai báo cục bộ khi chúng không được sử dụng trực tiếp. (Ib1267)
 • Khắc phục việc tạo mã cho hàm lambda chéo dòng có thể kết hợp (khó gặp phải lỗi này nếu không bật tính năng "nonSkippingGroupOptimized"). (Icb2fd, b/325502738)

Phiên bản 1.5.10

Ngày 21 tháng 2 năm 2024

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.5.10androidx.compose.compiler:compiler-hosted:1.5.10. Phiên bản 1.5.10 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Hỗ trợ hằng trực tiếp bên trong khối init. (b/320397488)
 • Sử dụng thông số của trình điều phối để kiểm tra xem hàm có nằm trong lớp cục bộ hay không (b/323123439)

Phiên bản 1.5.9

Ngày 7 tháng 2 năm 2024

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.5.9androidx.compose.compiler:compiler-hosted:1.5.9. Phiên bản 1.5.9 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục các lệnh gọi thành phần kết hợp trong trình khởi chạy đối tượng ẩn danh. (b/320261458, 96315c)
 • Đếm các nội dung khai báo cục bộ đệ quy dưới dạng dữ liệu ghi lại. (b/318745941, e7b4b0)
 • Sửa lỗi nội tại ghi nhớ các thay đổi hành vi liên quan đến ref phương thức Java bằng cách buộc .thay đổi cho các loại hàm có bộ nhớ nội tại. (b/319810819, 77128e)
 • Thêm tính năng tối ưu hoá thử nghiệm để xoá các nhóm xung quanh các hàm không thể bỏ qua (ví dụ: được đánh dấu rõ ràng là @NonSkippableComposable) và các hàm hoàn toàn không thể bỏ qua, chẳng hạn như các hàm và hàm cùng dòng trả về giá trị không phải Đơn vị (ví dụ: remember).
 • Bạn có thể bật tính năng tối ưu hoá này bằng cách truyền tuỳ chọn trình bổ trợ, -P plugin:androidx.compose.compiler.plugins.kotlin:nonSkippingGroupOptimization=true đến trình biên dịch Kotlin. (I1688f)

Phiên bản 1.5.8

Ngày 10 tháng 1 năm 2024

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.5.8androidx.compose.compiler:compiler-hosted:1.5.8. Phiên bản 1.5.8 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Hỗ trợ Kotlin 1.9.22

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi bản dựng Trình biên dịch Compose gửi ra các ngoại lệ khi được tạo bằng Java21. Những người dùng đang sử dụng Trình biên dịch Compose của Google Maven (tức là không tự tạo bản dựng) không bao giờ bị ảnh hưởng bởi lỗi này. (b/316644294)
 • Khắc phục lỗi COMPOSABLE_EXPECTED được báo cáo cho một số phương thức gọi của lambda không cùng dòng. (b/309364913)
 • Thêm lỗi biên dịch cho các tham số mặc định trong các hàm mở (trước đây, lỗi này chỉ bị hạn chế đối với các hàm trừu tượng). Compose hiện không hỗ trợ thay thế tham số mặc định từ các hàm bị ghi đè và không hỗ trợ việc ghi đè một hàm có khả năng kết hợp với tham số mặc định trong thời gian chạy. Sử dụng @Suppress("ABSTRACT_COMPOSABLE_DEFAULT_PARAMETER_VALUE") để loại bỏ, nhưng lưu ý rằng việc ghi đè hàm đó mà không cung cấp giá trị mặc định cho tham số sẽ dẫn đến sự cố trong thời gian chạy.(b/317490247)
 • Sửa lỗi trong bộ nhớ hàm nội tại ngăn cản các giá trị truyền tải chính xác. (b/316327367)

Đóng góp bên ngoài

 • Sửa lỗi chính tả trong tài liệu. (aosp/288106)

Phiên bản 1.5.7

Ngày 19 tháng 12 năm 2023

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.5.7androidx.compose.compiler:compiler-hosted:1.5.7. Phiên bản 1.5.7 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố thời gian chạy Compose khi tham số khoá remember() gọi một Hàm có khả năng kết hợp (b/315855015)
 • Khắc phục sự cố thời gian chạy Compose khi sử dụng return@. (b/315821171)
 • Tránh sử dụng đường dẫn tuyệt đối trong khoá ghi nhớ, cho phép sử dụng bộ nhớ đệm hiệu quả hơn. (b/313937484)

Phiên bản 1.5.6

Ngày 6 tháng 12 năm 2023

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.5.6androidx.compose.compiler:compiler-hosted:1.5.6. Phiên bản 1.5.6 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Hỗ trợ Kotlin 1.9.21

Sửa lỗi

 • Bật tính năng ghi nhớ hàm nội tại – biến đổi trình biên dịch cùng dòng ghi nhớ trong trình bổ trợ trình biên dịch Compose và thay thế các phép so sánh .equals bằng so sánh int của meta tham số cho các tham số ổn định. Điều này dẫn đến việc sử dụng ít ô hơn và thực hiện ít so sánh hơn trong thời gian chạy. Bạn có thể tắt tuỳ chọn này bằng cách cung cấp đối số trình bổ trợ trình biên dịch: -P plugin:androidx.compose.compiler.plugins.kotlin:intrinsicRemember=false. (If675f)
 • Sửa lỗi ghi nhớ các tham chiếu hàm được điều chỉnh và đối số cùng dòng. (b/312738720)
 • Nhận dạng nhóm khi thoát khỏi lệnh gọi hàm cùng dòng (b/312242547)

Đóng góp bên ngoài

 • Khắc phục sự cố thời gian chạy k/native và k/wasm do thiếu câu lệnh trả về trong các Hàm có khả năng kết hợp khi đó là câu lệnh cuối cùng và trả về một hằng số rỗng (aosp/2835716)

Phiên bản 1.5.5

Ngày 29 tháng 11 năm 2023

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.5.5androidx.compose.compiler:compiler-hosted:1.5.5. Phiên bản 1.5.5 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố trong quá trình tra cứu các loại thành phần kết hợp bị ghi đè (Ib6d2c, b/297665426)
  • Thêm stabilityConfigurationPath vào các tham số đã biết (trước đây, lỗi đã ngăn việc sử dụng cờ tệp cấu hình). (b/309765121)
  • Sửa lỗi ghi nhớ (I081d1, I4d7bf)
  • Sửa lỗi kết hợp lại bằng cách tính đến trạng thái tham số không nhất định trong bộ nhớ nội tại (b/263402091)
  • Sửa thông tin dòng gỡ lỗi cho bộ nhớ nội tại (Ic8cf5)
  • Khắc phục sự cố (không giảm được IR) trong quá trình tra cứu loại thành phần kết hợp bị ghi đè tại thời điểm biên dịch (b/297665426)

Đóng góp bên ngoài

 • Ghi nhớ các tham chiếu hàm ổn định bằng các đối số (I4d7bf, b/302680514)

Phiên bản 1.5.4

Ngày 7 tháng 11 năm 2023

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.5.4androidx.compose.compiler:compiler-hosted:1.5.4. Phiên bản 1.5.4 bao gồm các thay đổi sau.

Thông tin cập nhật về phần phụ thuộc

 • Trình biên dịch Compose hiện tương thích với Kotlin 1.9.20

Tính năng mới

 • Thêm tuỳ chọn thử nghiệm để bật chế độ bỏ qua rõ ràng. Chế độ bỏ qua rõ ràng cho phép bỏ qua các thành phần kết hợp có tham số không ổn định. Ngoài ra, những hàm lambda có ảnh chụp không ổn định sẽ được ghi nhớ. Tính năng này đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa sẵn sàng để phát hành công khai. (22421e)
 • Thêm cờ để bật/tắt thông tin nguồn/theo dõi. (4d45f09)
 • Cho phép định cấu hình độ ổn định của các lớp bên ngoài thông qua tệp cấu hình. (If40eb)

Sửa lỗi

 • Khắc phục việc thoát sớm khỏi các hàm có khả năng kết hợp khi không thu thập được thông tin nguồn. (fe6267)
 • Sửa lỗi tiếp tục trong các hàm có khả năng kết hợp. (948362)
 • Khắc phục độ phân giải khi các hàm có khả năng kết hợp được gọi từ trong lệnh gọi hàm có nhiều phương thức nạp chồng phụ thuộc vào loại dữ liệu trả về của biểu thức. (2d36d0)
 • Sửa lỗi ghi nhớ khi tham chiếu hàm không có bộ nhận điều phối. (fc2326)
 • Khắc phục quy trình kiểm tra sửa đổi ngăn việc kết hợp lại các lambda trong một số trường hợp. (db3699)
 • Khắc phục độ ổn định khi biên dịch dần trên các mô-đun. (7d3e127)
 • Giảm phạm vi của @DontMemoize thành chỉ biểu thức lambda. (7a7fa52)
 • Sửa lỗi các Biến không được thu thập chính xác khi sử dụng một giao diện thú vị có thể kết hợp làm lambda. (5ae3556)

Đóng góp bên ngoài

 • Sử dụng ký hiệu đẳng thức cấu trúc để so sánh giá trị số và giá trị rỗng (c612a0)

Phiên bản 1.5.3

Ngày 29 tháng 8 năm 2023

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.5.3, androidx.compose.compiler:compiler-daemon:1.5.3androidx.compose.compiler:compiler-hosted:1.5.3. Phiên bản 1.5.3 bao gồm các thay đổi sau.

Cập nhật về phần phụ thuộc

 • Phiên bản Kotlin được cập nhật lên 1.9.10

Phiên bản 1.5.2

Ngày 23 tháng 8 năm 2023

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.5.2, androidx.compose.compiler:compiler-daemon:1.5.2androidx.compose.compiler:compiler-hosted:1.5.2. Phiên bản 1.5.2 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Chèn số dòng cho các câu lệnh trả về trong các hàm có khả năng kết hợp trả về hằng số. (I42d89)
 • Khắc phục sự cố rò rỉ bộ nhớ do chuyển sang điểm nhập trình bổ trợ trình biên dịch mới. (4f0a101)
 • Dừng chuyển đổi các giao diện thú vị không phải thành phần kết hợp trong trình biên dịch Compose. Điều này khiến các giao diện thú vị được xử lý giống như lambda, bao gồm cả các quy tắc ghi nhớ. (28b3ce9)
 • Sử dụng loại đối số vararg để suy luận độ ổn định trên trang web cuộc gọi. (bc83645)

Phiên bản 1.5.1

Ngày 26 tháng 7 năm 2023

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.5.1, androidx.compose.compiler:compiler-daemon:1.5.1androidx.compose.compiler:compiler-hosted:1.5.1. Phiên bản 1.5.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa các điểm đánh dấu sự kiện theo dõi thành phần kết hợp trong các hàm @ReadOnlyComposable có kết quả trả về sớm gây ra lỗi dấu vết.

Phiên bản 1.5.0

Ngày 18 tháng 7 năm 2023

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.5.0, androidx.compose.compiler:compiler-daemon:1.5.0androidx.compose.compiler:compiler-hosted:1.5.0. Phiên bản 1.5.0 bao gồm các thay đổi sau.

Hỗ trợ K2 thử nghiệm

 • Trình biên dịch Compose 1.5.0 cung cấp tính năng hỗ trợ thử nghiệm cho trình biên dịch K2. Một số tính năng của Compose chưa được K2 hỗ trợ và sẽ có trong các phiên bản trình biên dịch trong tương lai.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.4.0

 • Phiên bản Kotlin được cập nhật lên 1.9.0.
 • Ngừng sử dụng đối số được đặt tên cho lệnh gọi lambda @Composable. Tính năng này dựa vào các API trình biên dịch nội bộ và sẽ không được K2 hỗ trợ.
 • Thêm thông tin chẩn đoán để xác minh chú thích @Composable trong các cuộc gọi dự kiến/thực tế. Cả hai nội dung khai báo dự kiến sẽ có chú giải trùng khớp.

Phiên bản 1.4.8

Phiên bản 1.4.8

Ngày 28 tháng 6 năm 2023

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.4.8, androidx.compose.compiler:compiler-daemon:1.4.8androidx.compose.compiler:compiler-hosted:1.4.8. Phiên bản 1.4.8 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Phiên bản trình biên dịch Kotlin mục tiêu được nâng lên thành 1.8.22.

Sửa lỗi

 • Cải thiện thông báo lỗi cho các chế độ ghi đè @Composable. Giờ đây, hệ thống sẽ chỉ ra chính xác chú thích không khớp.
 • Cảnh báo về chú thích @Composable thừa trên các biểu thức lambda cùng dòng không nên được đánh dấu là thành phần kết hợp. Tính năng này sẽ không được hỗ trợ với trình biên dịch K2.

Phiên bản 1.4.7

Phiên bản 1.4.7

Ngày 3 tháng 5 năm 2023

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.4.7, androidx.compose.compiler:compiler-daemon:1.4.7androidx.compose.compiler:compiler-hosted:1.4.7. Phiên bản 1.4.7 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Hỗ trợ Kotlin 1.8.21
 • Thêm các phiên bản gốc của API State, cho phép theo dõi các giá trị Int, Long, Float và Double trong đối tượng State mà không phát sinh hình phạt khi hộp tự động phát.

Phiên bản 1.4.6

Phiên bản 1.4.6

Ngày 19 tháng 4 năm 2023

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.4.6, androidx.compose.compiler:compiler-daemon:1.4.6androidx.compose.compiler:compiler-hosted:1.4.6. Phiên bản 1.4.6 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Trình biên dịch Compose hiện phụ thuộc vào Java11 (thay vì Java17 mà Compose Trình biên dịch phiên bản 1.4.5 yêu cầu) để hỗ trợ tốt hơn cho những người dùng vẫn đang sử dụng các phiên bản Java cũ hơn.

Phiên bản 1.4.5

Phiên bản 1.4.5

Ngày 12 tháng 4 năm 2023

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.4.5, androidx.compose.compiler:compiler-daemon:1.4.5androidx.compose.compiler:compiler-hosted:1.4.5. Phiên bản 1.4.5 bao gồm các thay đổi sau.

LƯU Ý Bản dựng này của Trình biên dịch Compose yêu cầu môi trường bản dựng của bạn sử dụng Java 17 trở lên. Dựa trên phản hồi của người dùng, chúng tôi sẽ loại bỏ yêu cầu này trở lại Java 11 và theo dõi trong một bản phát hành khác (1.4.6) để hỗ trợ tốt hơn cho những người dùng đang sử dụng các phiên bản Java cũ.

Tính năng mới

Hỗ trợ Kotlin 1.8.20

Sửa lỗi

 • Áp dụng yêu cầu ghi đè toán tử gọi có thể kết hợp cho các lớp và giao diện mở rộng giao diện lambda bằng các chú giải tương ứng.f8f2f78a1a769c2373201027f12700e772e4e97e
 • Cho phép sử dụng chú thích @Composable trên toán tử getValue và đánh dấu phương thức getter được tạo cho uỷ quyền dưới dạng thành phần kết hợp trong IR để đảm bảo phần tử này được chuyển đổi chính xác sau này. f174f6ee60ca957d5cb6d19a5bd02a88267cdf40
 • Khắc phục lỗi thời gian chạy Compose nội bộ (Dự kiến sẽ gọi applyChanges()) cho các hàm cùng dòng.b/274786923
 • Tránh ghi lại ProcessCancelledException vì mã này có ý nghĩa đặc biệt trong IDE.b/274725600

Đóng góp bên ngoài

Phiên bản 1.4.4

Phiên bản 1.4.4

Ngày 22 tháng 3 năm 2023

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.4.4, androidx.compose.compiler:compiler-daemon:1.4.4androidx.compose.compiler:compiler-hosted:1.4.4. Phiên bản 1.4.4 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi trả về hàm lambda cùng dòng của thành phần kết hợp (72172b)
 • Cho phép thành phần kết hợp trả về Nothing (Không tạo ra lỗi khi sử dụng TODO trong hàm có khả năng kết hợp) 3aea8d)

Phiên bản 1.4.3

Phiên bản 1.4.3

Ngày 22 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.4.3. Phiên bản 1.4.3 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa các lệnh gọi thành phần kết hợp có điều kiện trong đối số của lệnh gọi thành phần kết hợp (Ie93edb)

Phiên bản 1.4.2

Phiên bản 1.4.2

Ngày 8 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.4.2. Phiên bản 1.4.2 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Hỗ trợ Kotlin 1.8.10

Sửa lỗi

 • Thêm các nhóm vào phần nội dung của lambda không thể bỏ qua để tránh lỗi kết hợp lại.

Phiên bản 1.4.1

Phiên bản 1.4.1

Ngày 8 tháng 2 năm 2023

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.4.1. Phiên bản 1.4.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Vô hiệu hoá tính năng tối ưu hoá ghi nhớ hàm nội tại (trước đó đã tạo một số lỗi tạo mã).
 • Tắt tính năng ghi nhớ hàm nội tại trong các hàm chứa tham số vararg.
 • Khắc phục sự cố bỏ qua lỗi trong các thành phần kết hợp có tham số mặc định
 • Thêm thông báo lỗi dự phòng phòng vệ nếu không kiểm tra được khả năng tương thích của Kotlin.
 • Xoá thao tác tạo mã bỏ qua khỏi lambda cùng dòng

Phiên bản 1.4.0

Ngày 17 tháng 1 năm 2023

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.4.0. Phiên bản 1.4.0 bao gồm các thay đổi sau.

Những thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.3.0

 • Hỗ trợ Kotlin 1.8.0
 • Tắt tính năng ghi nhớ hàm nội tại
 • Lớp dữ liệu công cụ giao diện người dùng Group hiện có trường isInline. Trường này cho biết liệu nhóm có phải là dành cho lệnh gọi đến một hàm có khả năng kết hợp cùng dòng hay không. Nếu isInlinetrue thì lệnh gọi sẽ đến một hàm có khả năng kết hợp cùng dòng. Tuy nhiên, giá trị này có thể là false đối với các lệnh gọi đến hàm có khả năng kết hợp cùng dòng từ các mô-đun được biên dịch bằng phiên bản trình bổ trợ trình biên dịch Compose không tạo thông tin hàm cùng dòng.
 • ImmutableCollection và phiên bản đồng cấp Persistent của chúng hiện được xem là ổn định.
 • Tham số mới trong AnimatedContent cho nhãn công cụ
 • Khắc phục việc tạo mã bị lỗi cho lambda cùng dòng

Phiên bản 1.4.0-alpha02

Ngày 11 tháng 11 năm 2022

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.4.0-alpha02. Phiên bản 1.4.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm tính năng hỗ trợ cho Kotlin 1.7.21

Phiên bản 1.4.0-alpha01

Ngày 9 tháng 11 năm 2022

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.4.0-alpha01. Phiên bản 1.4.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục khả năng trả về sớm từ hàm có khả năng kết hợp cùng dòng (b/255350755)
 • Khắc phục lỗi giảm theo hiệu ứng chim mồi làm ảnh hưởng đến dịch vụ hỗ trợ Kotlin/JS trong Compose (6a40f8).

Phiên bản 1.3

Phiên bản 1.3.2

Ngày 4 tháng 10 năm 2022

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.3.2. Phiên bản 1.3.2 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Phiên bản này bao gồm bản cập nhật cho Kotlin 1.7.20

Phiên bản 1.3.1

Ngày 7 tháng 9 năm 2022

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.3.1. Phiên bản 1.3.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa IllegalStateException trong đó Trình biên dịch Compose đánh dấu không chính xác các loại đơn vị dưới dạng thành phần kết hợp trong một số trường hợp. (b/237863365)
 • Người dùng nay phải chỉ định phiên bản Kotlin họ muốn khi chặn tính năng kiểm tra phiên bản trình biên dịch (I9e5e2)

Phiên bản 1.3.0

Ngày 10 tháng 8 năm 2022

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.3.0. Phiên bản 1.3.0 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.3.0-rc02

Ngày 3 tháng 8 năm 2022

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.3.0-rc02. Phiên bản 1.3.0-rc02 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.3.0-rc01

Ngày 27 tháng 7 năm 2022

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.3.0-rc01. Phiên bản 1.3.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.3.0-beta01

Ngày 20 tháng 7 năm 2022

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.3.0-beta01. Phiên bản 1.3.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm tính năng hỗ trợ cho Kotlin 1.7.10

Phiên bản 1.2

Phiên bản 1.2.0

Ngày 29 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.2.0. Phiên bản 1.2.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.2.0-rc02

Ngày 22 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.2.0-rc02. Phiên bản 1.2.0-rc02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Xoá lỗi tạo mã Sự kiện theo dõi có thể kết hợp (aosp/2127922)

Phiên bản 1.2.0-rc01

Ngày 15 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.2.0-rc01. Phiên bản 1.2.0-rc01 bao gồm bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-beta03

Ngày 2 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.2.0-beta03. Phiên bản 1.2.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-beta02

Ngày 18 tháng 5 năm 2022

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.2.0-beta02. Phiên bản 1.2.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-beta01

Ngày 11 tháng 5 năm 2022

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.2.0-beta01. Phiên bản 1.2.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

 • Đây là bản phát hành beta 1.2 đầu tiên! Không có thay đổi nào kể từ bản phát hành alpha gần đây nhất.

Tính năng mới

 • Thêm tính năng hỗ trợ cho Kotlin 1.6.21

Phiên bản 1.2.0-alpha08

Ngày 20 tháng 4 năm 2022

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.2.0-alpha08. Phiên bản 1.2.0-alpha08 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-alpha07

Ngày 6 tháng 4 năm 2022

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.2.0-alpha07. Phiên bản 1.2.0-alpha07 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-alpha06

Ngày 23 tháng 3 năm 2022

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.2.0-alpha06. Phiên bản 1.2.0-alpha06 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-alpha05

Ngày 9 tháng 3 năm 2022

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.2.0-alpha05. Phiên bản 1.2.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-alpha04

Ngày 23 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.2.0-alpha04. Phiên bản 1.2.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-alpha03

Ngày 9 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.2.0-alpha03. Phiên bản 1.2.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-alpha02

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.2.0-alpha02. Phiên bản 1.2.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-alpha01

Ngày 12 tháng 1 năm 2022

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.2.0-alpha01. Phiên bản 1.2.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Đã thêm sự hỗ trợ cho 1.6.10 Kotlin.

Phiên bản 1.1

Phiên bản 1.1.1

Ngày 23 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.1.1. Phiên bản 1.1.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa NullPointerException tại androidx.compose.ui.platform.RenderNodeLayer.updateDisplayList (aosp/1947059, b/206677462)
 • Khắc phục sự cố do nội dung trong bảng nhớ tạm gây ra khi đọc từ bảng nhớ tạm trên Android. (I06020, b/197769306)
 • Sửa RTL ở LazyVerticalGrid (aosp/1931080, b/207510535)

Phiên bản 1.1.0

Ngày 9 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.1.0. Phiên bản 1.1.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.0.0

 • Hỗ trợ ổn định cho hiệu ứng Cuộn quá mức của Android 12
 • Những cải tiến đối với kích thước đích chạm
 • Lưu ý rằng đối với phiên bản Compose 1.0, các thành phần Material sẽ mở rộng không gian bố cục để đáp ứng các nguyên tắc hỗ trợ tiếp cận của Material cho kích thước đích chạm. Ví dụ: mục tiêu cảm ứng của nút sẽ mở rộng đến kích thước tối thiểu là 48x48dp, ngay cả khi bạn đặt kích thước Nút nhỏ hơn. Nhờ vậy, Compose Material được điều chỉnh phù hợp với hành vi tương ứng của các Thành phần Material Design, tạo ra hành vi nhất quán khi kết hợp Khung hiển thị và Compose. Sự thay đổi này cũng đảm bảo rằng khi bạn tạo giao diện người dùng bằng các thành phần Compose Material, những yêu cầu tối thiểu về hỗ trợ tiếp cận đích chạm sẽ được đáp ứng.
 • Hỗ trợ ổn định cho Dải điều hướng (Navigation Rail)
 • Ổn định một số API thử nghiệm trước đây
 • Hỗ trợ các phiên bản Kotlin mới hơn

Phiên bản 1.1.0-rc03

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.1.0-rc03. Phiên bản 1.1.0-rc03 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Cập nhật để hỗ trợ Compose Material 1.1.0-rc03

Phiên bản 1.1.0-rc02

Ngày 16 tháng 12 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.1.0-rc02. Phiên bản 1.1.0-rc02 bao gồm các thay đổi sau.

Thông tin cập nhật về phần phụ thuộc

 • Compose Trình biên dịch 1.1.0-rc02 tương thích với Kotlin 1.6.10.

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.1.0-rc01. Phiên bản 1.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về phần phụ thuộc

 • Compose Trình biên dịch 1.1.0-rc01 tương thích với Kotlin 1.6.0.
 • Bạn có thể sử dụng bản dựng 1.6.10 tương thích thông qua SNAPSHOT androidx.dev với buildId 8003490. Đoạn mã phụ thuộc sau sẽ định cấu hình SNAPSHOT cho Compose Trình biên dịch:

  Thêm đoạn mã sau vào tệp build.gradle gốc cho dự án của bạn:

  buildscript {
    repositories {
      google()
      jcenter()
      maven { url 'https://androidx.dev/snapshots/builds/8003490/artifacts/repository' }
    }
  }
  

  Thêm đoạn mã sau vào tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun của bạn có sử dụng Compose:

  android {
    composeOptions {
      kotlinCompilerExtensionVersion = "1.2.0-SNAPSHOT"
    }
  }
  

Phiên bản 1.1.0-beta04

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.1.0-beta04. Phiên bản 1.1.0-beta04 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Cập nhật để tương thích với 1.6.0 Kotlin

Phiên bản 1.1.0-beta03

Ngày 17 tháng 11 năm 2021

androidx.compose.compiler:compiler:1.1.0-beta03 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-beta02

Ngày 3 tháng 11 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.1.0-beta02. Phiên bản 1.1.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.1.0-beta01. Phiên bản 1.1.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-alpha06

Ngày 13 tháng 10 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.1.0-alpha06. Phiên bản 1.1.0-alpha06 có những thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-alpha05

Ngày 29 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.1.0-alpha05. Phiên bản 1.1.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-alpha04

Ngày 15 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.1.0-alpha04. Phiên bản 1.1.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-alpha03

Ngày 1 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.1.0-alpha03. Phiên bản 1.1.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Trình biên dịch Compose hiện hỗ trợ các phiên bản Compose Runtime (1.0). Trước đó, Trình biên dịch Compose chỉ tương thích với Compose Runtime của cùng phiên bản trở lên. Sau khi có sự thay đổi này, Trình biên dịch Compose tương thích với phiên bản cũ hơn của Compose Runtime (1.0). (aosp/1796968)
 • Cập nhật 1.1.0-alpha03 của Compose để phụ thuộc vào Kotlin 1.5.30. (I74545)

Phiên bản 1.1.0-alpha02

Ngày 18 tháng 8 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.1.0-alpha02. Phiên bản 1.1.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 4 tháng 8 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.5

Ngày 3 tháng 11 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.0.5. Phiên bản 1.0.5 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố theo dõi các thực thể derivedStateOf. (aosp/1792247)

Phiên bản 1.0.4

Ngày 13 tháng 10 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.0.4. Phiên bản 1.0.4 bao gồm các thay đổi sau.

Thông tin cập nhật về phần phụ thuộc

 • Cập nhật để phụ thuộc vào Kotlin 1.5.31

Phiên bản 1.0.3

Ngày 29 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.0.3. Phiên bản 1.0.3 bao gồm các thay đổi sau.

Thông tin cập nhật về phần phụ thuộc

 • Cập nhật để phụ thuộc vào Kotlin 1.5.30

Phiên bản 1.0.2

Ngày 1 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.0.2. Phiên bản 1.0.2 bao gồm các thay đổi sau.

Cập nhật để hỗ trợ bản phát hành Compose 1.0.2. Compose 1.0.2 vẫn tương thích với Kotlin 1.5.21.

Phiên bản 1.0.1

Ngày 4 tháng 8 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.0.1. Phiên bản 1.0.1 bao gồm các thay đổi sau.

Thông tin cập nhật về phần phụ thuộc

 • Cập nhật để phụ thuộc vào Kotlin 1.5.21.

Phiên bản 1.0.0

Ngày 28 tháng 7 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.0.0. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng chính của phiên bản 1.0.0

Đây là bản phát hành chính thức đầu tiên của ứng dụng Compose. Vui lòng xem blog về Bản phát hành Compose để biết thêm thông tin chi tiết!

Phiên bản 1.0.0-rc02

Ngày 14 tháng 7 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.0.0-rc02. Phiên bản 1.0.0-rc02 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-rc01

Ngày 1 tháng 7 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.0.0-rc01. Phiên bản 1.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-beta09

Ngày 16 tháng 6 năm 2021

androidx.compose.compiler:compiler:1.0.0-beta09 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.0-beta09 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-beta08

Ngày 2 tháng 6 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.0.0-beta08. Phiên bản 1.0.0-beta08 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-beta07

Ngày 18 tháng 5 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.0.0-beta07. Phiên bản 1.0.0-beta07 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-beta06

Ngày 5 tháng 5 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.0.0-beta06. Phiên bản 1.0.0-beta06 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-beta05

Ngày 21 tháng 4 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.0.0-beta05. Phiên bản 1.0.0-beta05 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-beta04

Ngày 7 tháng 4 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.0.0-beta04. Phiên bản 1.0.0-beta04 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-beta03

Ngày 24 tháng 3 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.0.0-beta03. Phiên bản 1.0.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-beta02

Ngày 10 tháng 3 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.0.0-beta02. Phiên bản 1.0.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 24 tháng 2 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.0.0-beta01. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Đây là bản phát hành đầu tiên của Compose 1.0.0 Thử nghiệm beta.

Phiên bản 1.0.0-alpha12

Ngày 10 tháng 2 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.0.0-alpha12. Phiên bản 1.0.0-alpha12 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-alpha11

Ngày 28 tháng 1 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.0.0-alpha11. Phiên bản 1.0.0-alpha11 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-alpha10

Ngày 13 tháng 1 năm 2021

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.0.0-alpha10. Phiên bản 1.0.0-alpha10 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-alpha09

Ngày 16 tháng 12 năm 2020

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.0.0-alpha09. Phiên bản 1.0.0-beta09 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-alpha08

Ngày 2 tháng 12 năm 2020

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.0.0-alpha08. Phiên bản 1.0.0-alpha08 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-alpha07

Ngày 11 tháng 11 năm 2020

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.0.0-alpha07. Phiên bản 1.0.0-alpha07 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Sự dự đoán và truyền tải ổn định. Trình bổ trợ biên dịch Compose sẽ phân tích các loại trình này biên dịch để dự đoán rằng liệu có đủ điều kiện để thực hiện một số hình thức tối ưu hoá nhất định theo thời gian chạy hay không. Kết quả dự đoán này sau đó được tổng hợp dưới dạng siêu dữ liệu vào lớp để trình biên dịch sử dụng trong các mô-đun khác. Ngoài ra, kết quả thời gian chạy của những lần dự đoán này cũng được truyền tới siêu dữ liệu gửi vào các lệnh gọi có thể kết hợp trong quá trình kết hợp. Việc này cần phải có một giao thức siêu dữ liệu khác cho các hàm có khả năng kết hợp, có nghĩa là các hàm có khả năng kết hợp được biên dịch bằng trình biên dịch alpha07 sẽ không tương thích nhị phân với các hàm có khả năng kết hợp được biên dịch bằng bất kỳ phiên bản trình biên dịch nào trước đó. (aosp/1431988)

Phiên bản 1.0.0-alpha06

Ngày 28 tháng 10 năm 2020

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.0.0-alpha06. Phiên bản 1.0.0-alpha06 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-alpha05

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.0.0-alpha05. Phiên bản 1.0.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.0.0-alpha04

Ngày 1 tháng 10 năm 2020

Phát hành androidx.compose.compiler:compiler:1.0.0-alpha04. Phiên bản 1.0.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

androidx.compose:compose-compiler đã được tái cấu trúc thành androidx.compose.compiler:compiler. Đây là bản phát hành đầu tiên trong nhóm mới.