Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Material trong công cụ Compose

Xây dựng các giao diện người dùng Compose Jetpack bằng các thành phần Material Design có sẵn. Đây là điểm truy cập cấp cao hơn của Compose, được thiết kế nhằm cung cấp các thành phần theo như mô tả trên trang web www.material.io.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 21 tháng 9 năm 2022 1.2.1 - 1.3.0-beta03 -

Cấu trúc

Compose là sự kết hợp của 7 mã nhận dạng Nhóm Maven (Maven Group Id) trong androidx. Mỗi Nhóm chứa một tập con chức năng mục tiêu, và mỗi tập con có một bộ ghi chú phát hành riêng.

Bảng này giải thích các nhóm và đường liên kết đến từng bộ ghi chú phát hành.

NhómMô tả
compose.animationTạo ảnh động trong các ứng dụng Jetpack Compose để làm phong phú trải nghiệm người dùng.
compose.compilerBiến đổi các hàm @Composable và hỗ trợ hoạt động tối ưu hoá bằng trình biên dịch bổ trợ Kotlin.
compose.foundationViết ứng dụng Jetpack Compose bằng các khối dựng có sẵn, cũng như mở rộng nền tảng để xây dựng các thành phần của hệ thống thiết kế của riêng bạn.
compose.materialXây dựng các giao diện người dùng Compose Jetpack bằng các thành phần Material Design có sẵn. Đây là điểm truy cập cấp cao hơn của Compose, được thiết kế nhằm cung cấp các thành phần theo như mô tả trên trang web www.material.io.
compose.material3Xây dựng giao diện người dùng Jetpack Compose bằng các thành phần Material Design 3, phiên bản cải tiến tiếp theo của Material Design. Material 3 có giao diện cập nhật, cũng như các thành phần và tính năng cá nhân hoá Material You, chẳng hạn như màu động. Công cụ này được thiết kế để phù hợp với phong cách đồ hoạ và giao diện người dùng hệ thống mới trên Android 12.
compose.runtimeCác khối dựng cơ bản cho mô hình lập trình và tính năng quản lý trạng thái của Compose, đồng thời là thời gian chạy cốt lõi để trình biên dịch bổ trợ Compose nhắm đến.
compose.uiCác thành phần cơ bản của giao diện người dùng Compose cần thiết để tương tác với thiết bị, bao gồm cả bố cục, bản vẽ và phương thức nhập.

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên Compose, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.compose.material:material:1.3.0-beta02"
}

android {
  buildFeatures {
    compose true
  }

  composeOptions {
    kotlinCompilerExtensionVersion = "1.3.0-beta02"
  }

  kotlinOptions {
    jvmTarget = "1.8"
  }
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.compose.material:material:1.3.0-beta02")
}

android {
  buildFeatures {
    compose = true
  }

  composeOptions {
    kotlinCompilerExtensionVersion = "1.3.0-beta02"
  }

  kotlinOptions {
    jvmTarget = "1.8"
  }
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Hãy xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.3

Phiên bản 1.3.0-beta03

Ngày 21 tháng 9 năm 2022

Phát hành androidx.compose.material:material-*:1.3.0-beta03. Phiên bản 1.3.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Thêm thành phần Pull-To-Refresh (kéo để làm mới) vào Compose (I29168)

Phiên bản 1.3.0-beta02

Ngày 7 tháng 9 năm 2022

Phát hành androidx.compose.material:material-*:1.3.0-beta02. Phiên bản 1.3.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Không có thay đổi nào kể từ phiên bản 1.3.0-beta01

Phiên bản 1.3.0-beta01

Ngày 24 tháng 8 năm 2022

Phát hành androidx.compose.material:material-*:1.3.0-beta01. Phiên bản 1.3.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Sự thay đổi có thể gây lỗi về hành vi

Độ cao tối đa được hỗ trợ cho hộp thoại và cửa sổ bật lên đã giảm xuống còn 8 dp.

Độ cao tối đa được hỗ trợ cho hộp thoại và cửa sổ bật lên trong Compose đã giảm từ 30 dp xuống còn 8 dp. Sự thay đổi này ảnh hưởng đến cả hộp thoại và cửa sổ bật lên tuỳ chỉnh trên giao diện người dùng cũng như Material. Sự thay đổi này được thực hiện để giảm thiểu lỗi hỗ trợ tiếp cận trên các phiên bản Android thấp hơn S, cũng như để đảm bảo rằng các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận trong những cửa sổ đó có thể tương tác với nội dung bên trong hộp thoại hoặc cửa sổ bật lên.

Bạn sẽ chỉ chịu ảnh hưởng của sự thay đổi này nếu đang tạo hộp thoại hoặc cửa sổ bật lên tuỳ chỉnh với độ cao được đặt ở mức lớn hơn 8 dp. Hãy cân nhắc giảm độ cao của hộp thoại hoặc cửa sổ bật lên. Nếu bạn cần chọn không sử dụng hành vi mới này, thì hãy cân nhắc tạo hộp thoại hoặc cửa sổ bật lên của riêng bạn với độ cao mong muốn. Bạn không nên làm vậy vì có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng hỗ trợ tiếp cận. Nhà phát triển cần đảm bảo rằng các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận có thể tương tác và đọc được phần dưới cùng của hộp thoại hoặc cửa sổ bật lên.

Phiên bản 1.3.0-alpha03

Ngày 10 tháng 8 năm 2022

Phát hành androidx.compose.material:material-*:1.3.0-alpha03. Phiên bản 1.3.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.3.0-alpha02

Ngày 27 tháng 7 năm 2022

Phát hành androidx.compose.material:material-*:1.3.0-alpha02. Phiên bản 1.3.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Đóng góp bên ngoài

 • Khắc phục vấn đề AnimatedVisibility với FloatingActionButton trong Scaffold (I3a0ae, b/224005027)

Phiên bản 1.3.0-alpha01

Ngày 29 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.compose.material:material-*:1.3.0-alpha01. Phiên bản 1.3.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Thay đổi tên thông số từ giá trị thành giá trị trong RangeSlider (I3b79a)

Sửa lỗi

 • Cập nhật mẫu huy hiệu để cung cấp nội dung mô tả nội dung có ý nghĩa hơn. (I10b9d)

Phiên bản 1.2

Phiên bản 1.2.1

Ngày 10 tháng 8 năm 2022

Phát hành androidx.compose.material:material-*:1.2.1. Phiên bản 1.2.1 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0

Ngày 27 tháng 7 năm 2022

Phát hành androidx.compose.material:material-*:1.2.0. Phiên bản 1.2.0 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-rc03

Ngày 29 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.compose.material:material-*:1.2.0-rc03. Phiên bản 1.2.0-rc03 bao gồm các thay đổi sau.

 • Không có thay đổi nào kể từ phiên bản 1.2.0-rc02.

Phiên bản 1.2.0-rc02

Ngày 22 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.compose.material:material-*:1.2.0-rc02. Phiên bản 1.2.0-rc02 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-rc01

Ngày 15 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.compose.material:material-*:1.2.0-rc01. Phiên bản 1.2.0-rc01 bao gồm bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

 • Các giao diện trong thư viện compose nay được xây dựng bằng phương thức giao diện mặc định jdk8 (I5bcf1)

Sửa lỗi

 • Cập nhật huy hiệu có thẻ biểu tượng ở đầu để gắn huy hiệu vào nhãn thay vì biểu tượng. (I90993)

Phiên bản 1.2.0-beta03

Ngày 2 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.compose.material:material-*:1.2.0-beta03. Phiên bản 1.2.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Đã sửa lỗi BottomSheetScaffold đang vẽ trên bóng của thanh ứng dụng trên cùng. BottomSheetScaffold hiện cũng xem xét trạng thái của trang tính khi đặt Thanh thông báo nhanh: theo đó Thanh thông báo nhanh sẽ được đặt phía trên trang tính và FAB ở trạng thái đã thu gọn; còn ở trạng thái mở rộng, nó nằm ở cuối trang tính. (Ia80b5, b/187771422)

Phiên bản 1.2.0-beta02

Ngày 18 tháng 5 năm 2022

Phát hành androidx.compose.material:material-*:1.2.0-beta02. Phiên bản 1.2.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-beta01

Ngày 11 tháng 5 năm 2022

Phát hành androidx.compose.material:material-*:1.2.0-beta01. Phiên bản 1.2.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Đây là bản phát hành beta 1.2 đầu tiên!

Thay đổi API

 • Đã đổi tên thành phần kết hợp TextFieldDefaults.BorderStroke để vẽ một nét đường viền trong OutlinedTextField thành TextFieldDefaults.BorderBox. (I5f295)

Phiên bản 1.2.0-alpha08

Ngày 20 tháng 4 năm 2022

Phát hành androidx.compose.material:material-*:1.2.0-alpha08. Phiên bản 1.2.0-alpha08 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Mức sử dụng một phần (giảm/không có vị trí) trong PointerInputChange sẽ không được dùng nữa. Bạn có thể dùng consume() để thay đổi hoàn toàn. Bạn có thể sử dụng isConsumed để xác định xem ai đó đã từng thực hiện thay đổi trước đây hay chưa.
 • Giờ đây, PointerInputChange::copy() luôn tạo một bản sao nông. Điều này có nghĩa là các bản sao của PointerInputChange sẽ được sử dụng sau khi một trong các bản sao được sử dụng. Nếu bạn muốn tạo một PointerInputChange không liên kết, hãy dùng hàm dựng. (Ie6be4, b/225669674)

Phiên bản 1.2.0-alpha07

Ngày 6 tháng 4 năm 2022

Phát hành androidx.compose.material:material-*:1.2.0-alpha07. Phiên bản 1.2.0-alpha07 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-alpha06

Ngày 23 tháng 3 năm 2022

Phát hành androidx.compose.material:material-*:1.2.0-alpha06. Phiên bản 1.2.0-alpha06 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Nội dung cập nhật về API thẻ có thể nhấp để theo dõi các thay đổi tại Surface API (I56bcb)
 • Các bản cập nhật cho API Surface 2, bổ sung các chức năng quá tải cho các nền tảng có thể chọn và có thể chuyển đổi. (Ifcca5)

Phiên bản 1.2.0-alpha05

Ngày 9 tháng 3 năm 2022

Phát hành androidx.compose.material:material-*:1.2.0-alpha05. Phiên bản 1.2.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • LazyVerticalGridLazyHorizontalGrid hiện đang ổn định. (I307c0)
 • LazyVerticalGrid/LazyHorizontalGrid và tất cả API có liên quan đã được di chuyển vào gói con .grid. Vui lòng cập nhật các mục nhập của bạn từ androidx.compose.foundation.lazy thành androidx.compose.foundation.lazy.grid. (I2d446, b/219942574)
 • Hoàn nguyên thay đổi trước đó chỉ dựa vào Chế độ xem cho WindowInsetsControllerCompat và một lần nữa, bạn cần phải sử dụng Cửa sổ để quản lý một số cờ trong cửa sổ. Ngừng sử dụng ViewCompat.getWindowInsetsController và thay vào đó là WindowCompat.getInsetsController để đảm bảo sử dụng đúng Cửa sổ (chẳng hạn như khi Chế độ xem nằm trong một hộp thoại). (I660ae, b/219572936)
 • Văn bản: includeFontPadding hiện bị tắt theo mặc định. Chúng tôi đã xử lý các sự cố cắt từ do includeFontPadding=false và hiện tượng cắt từ sẽ không nảy sinh trong các tập lệnh có phông chữ cao. (I31c84, b/171394808)
 • Thêm API LazyVerticalGrid mới để xác định kích thước trục chéo (I17723)

Phiên bản 1.2.0-alpha04

Ngày 23 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.compose.material:material-*:1.2.0-alpha04. Phiên bản 1.2.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Add support for filter chips (I39a6e, b/192585545)
 • Thêm TextFieldDecorationBoxOutlinedTextFieldDecorationBox. Sử dụng các mã này cùng với BasicTextField giúp bạn tạo trường văn bản tuỳ chỉnh dựa trên trường văn bản Material Design nhưng có thêm nhiều lựa chọn để tuỳ chỉnh.
 • Cung cấp phương thức điều chỉnh khoảng đệm theo chiều ngang và dọc tại các trường văn bản. (I8c9f1, b/203764564, b/191543915, b/189971673, b/183136600, b/179882597, b/168003617)
 • Thêm ComposableTarget, ComposableTargetMarkerComposableOpenTarget cho phép báo cáo thời gian biên dịch khi gọi một hàm có khả năng kết hợp nhắm đến một nội dung ứng dụng mà tính năng này không được thiết kế để sử dụng.

  Trong hầu hết các trường hợp, trình biên dịch bổ trợ của Compose có thể dự đoán các chú thích. Do đó, hiếm khi sử dụng trực tiếp các chú thích này. Có những trường hợp không thể dự đoán được như việc tạo và sử dụng các hàm có khả năng kết hợp, trừu tượng, ứng dụng tuỳ chỉnh (chẳng hạn như phương thức giao diện), các trường hoặc biến toàn cục là các biểu thức lambda của thành phần kết hợp (biến và thông số cục bộ được suy đoán), hoặc khi sử dụng ComposeNode hoặc hàm có khả năng kết hợp liên quan.

  Đối với các ứng dụng tuỳ chỉnh, các hàm có khả năng kết hợp có thể gọi ComposeNode hoặc ReusableComposeNode cần thêm chú thích CompoableTarget cho hàm đó và mọi loại thông số lambda của thành phần kết hợp. Tuy nhiên, bạn nên tạo chú thích được chú thích với ComposableTargetMarker, sau đó sử dụng chú thích được đánh dấu trực tiếp thay cho ComposableTarget. Một chú thích của thành phần kết hợp được đánh dấu bằng ComposableTargetMarker tương đương với ComposbleTarget có tên đủ điều kiện của loại thuộc tính là thông số ứng dụng. Để xem ví dụ về cách sử dụng ComposableTargetMarker, vui lòng xem anroidx.compose.ui.UiComposable. (I38f11)

Phiên bản 1.2.0-alpha03

Ngày 9 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.compose.material:material-*:1.2.0-alpha03. Phiên bản 1.2.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

Phiên bản 1.2.0-alpha02

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

androidx.compose.material:material-*:1.2.0-alpha02 đã được phát hành. Phiên bản 1.2.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Thêm NonRestartableComposable vào các phương thức đang làm quá tải những phương thức hiện có mà không cần logic phức tạp. Điều này làm giảm các bước kiểm tra ghi nhớ do trình biên dịch tạo ra (các bước cân bằng) cho tất cả các thông số được lặp lại trong hàm bên trong được gọi. (I90490)
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho khối hành động (I07100, b/192585545)

Phiên bản 1.2.0-alpha01

Ngày 12 tháng 1 năm 2022

androidx.compose.material:material-*:1.2.0-alpha01 đã được phát hành. Phiên bản 1.2.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Thông tin cập nhật về phần phụ thuộc

 • Nay phụ thuộc vào Kotlin 1.6.10.

Đóng góp bên ngoài

 • ModalBottomSheetState hiện có một cờ isSkipHalfExpanded. Bạn có thể cài đặt trạng thái này thông qua hàm tạo hoặc cập nhật sau bằng cách đặt thuộc tính isSkipHalfExpanded của ModalBottomSheetState thành true. Cập nhật giá trị của isSkipHalfExpanded sẽ khiến trang tính được kết hợp lại. (I18b86, b/186669820)

Phiên bản 1.1

Phiên bản 1.1.1

Ngày 23 tháng 2 năm 2022

androidx.compose.material:material-*:1.1.1 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Sửa NullPointerException tại androidx.compose.ui.platform.RenderNodeLayer.updateDisplayList (aosp/1947059, b/206677462)
 • Khắc phục sự cố do nội dung trong bảng nhớ tạm gây ra khi đọc từ bảng nhớ tạm trên Android. (I06020, b/197769306)
 • Sửa RTL ở LazyVerticalGrid (aosp/1931080, b/207510535)

Phiên bản 1.1.0

Ngày 9 tháng 2 năm 2022

Phát hành androidx.compose.material:material-*:1.1.0. Phiên bản 1.1.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.0.0

 • Hỗ trợ ổn định cho Hiệu ứng cuộn quá mức của Android 12
 • Những cải tiến đối với kích thước đích nhấn
 • Lưu ý rằng, đối với phiên bản Compose 1.0, các thành phần Material sẽ mở rộng không gian bố cục để đáp ứng các nguyên tắc hỗ trợ tiếp cận Material cho kích thước đích nhấn. Ví dụ: đích chạm Nút (Button) sẽ mở rộng tới kích thước tối thiểu 48x48dp, ngay cả khi bạn đặt kích thước nhỏ hơn cho Nút. Điều này giúp căn chỉnh Compose Material phù hợp với hành vi của Thành phần Material Design, tạo ra hành vi nhất quán khi kết hợp Chế độ xem và Compose. Thay đổi này cũng đảm bảo rằng khi bạn tạo giao diện người dùng bằng các thành phần Compose Material, các yêu cầu tối thiểu về hỗ trợ tiếp cận đích nhấn sẽ được đáp ứng.
 • Hỗ trợ ổn định cho Dải điều hướng
 • Đưa một số API thử nghiệm trước đây vào phiên bản chính thức
 • Hỗ trợ các phiên bản Kotlin mới hơn

Phiên bản 1.1.0-rc03

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

androidx.compose.material:material-*:1.1.0-rc03 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.0-rc03 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi về hành vi

Lưu ý rằng, đối với phiên bản Compose 1.0, các thành phần Material sẽ mở rộng không gian bố cục để đáp ứng các nguyên tắc hỗ trợ tiếp cận Material kích thước đích chạm. Ví dụ: đích chạm Nút (Button) sẽ mở rộng tới kích thước tối thiểu 48x48dp, ngay cả khi bạn đặt kích thước nhỏ hơn cho Nút. Điều này giúp căn chỉnh Compose Material phù hợp với hành vi của Thành phần Material Design, tạo ra hành vi nhất quán khi kết hợp Chế độ xem và Compose. Thay đổi này cũng đảm bảo rằng khi bạn tạo giao diện người dùng bằng các thành phần Compose Material, các yêu cầu tối thiểu về hỗ trợ tiếp cận đích nhấn sẽ được đáp ứng.

Sửa lỗi

 • Thêm một số thông tin gỡ lỗi tốt hơn cho trình kiểm tra bố cục khi tiến hành kiểm tra các công cụ sửa đổi đích chạm tối thiểu. (aosp/1955036)

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.1.0-rc01 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

Phiên bản 1.1.0-beta04

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.1.0-beta04 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.0-beta04 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Cập nhật để tương thích với 1.6.0 Kotlin

Phiên bản 1.1.0-beta03

Ngày 17 tháng 11 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.1.0-beta03 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.1.0-beta02

Ngày 3 tháng 11 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.1.0-beta02 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Tính năng gợn sóng và các chỉ báo khác hiện sẽ chỉ bị trễ nếu nằm trong vùng chứa Modifier.scrollable(), thay vì luôn bị trì hoãn khi một sự kiện xảy ra. (Ibefe0, b/203141462)

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.1.0-beta01 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Tính năng gợn sóng hiện hỗ trợ trạng thái di chuột và lấy tiêu điểm. Do đó, thao tác di chuột / tập trung vào một thành phần như Nút giờ sẽ hiển thị lớp phủ trạng thái chính xác.

Phiên bản 1.1.0-alpha06

Ngày 13 tháng 10 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.1.0-alpha06 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.0-alpha06 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Bổ sung tính năng quá tải không có thành phần con cháu cho Bố cục (Layout), mức độ hiệu quả được cải thiện (Ib0d9a)
 • Cách triển khai ExposedDropdownMenu dựa trên ExposedDropdownMenuBox cùng TextFieldDropdownMenu bên trong (If60b2)
 • dismissOnOutsideClick đã được thêm vào PopupProperties, thay thế cho dismissOnClickOutside không còn được dùng nữa. Thuộc tính mới nhận được vị trí nhấp chuột và giới hạn liên kết, cho phép bạn kiểm soát tốt hơn việc có nên gọi onDismissRequest hay không. Ví dụ: thuộc tính này có thể hữu ích trong việc tránh loại bỏ thẻ ký tự liên kết (anchor) cho các lần nhấn vào thẻ ký tự liên kết.
  • updateAndroidWindowManagerFlags đã được thêm vào PopupProperties, cung cấp khả năng kiểm soát ở cấp độ thấp đối với các cờ do cửa sổ bật lên chuyển đến trình Android WindowManager. Thông số của biểu thức lambda sẽ là những lá cờ được tính toán từ giá trị PopupProperties dẫn đến cờ của trình WindowManager: ví dụ: có thể làm tâm điểm (focusable). Kết quả của biểu thức lambda sẽ là những lá cờ cuối cùng được chuyển đến trình Android WindowManager. Theo mặc định, updateAndroidWindowManagerFlags sẽ không thay đổi những lá cờ đã được tính toán từ các thông số. Bạn nên sử dụng API này thận trọng, chỉ trong trường hợp cửa sổ bật lên có các yêu cầu về hành vi rất cụ thể. (I6e9f9)

Phiên bản 1.1.0-alpha05

Ngày 29 tháng 9 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.1.0-alpha05 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Thêm kích thước đích chạm tối thiểu cho các thành phần Material không có đích chạm có thể truy cập. Vì hoạt động thêm không gian bổ sung xung quanh các thành phần để đảm bảo chúng có đích chạm đủ lớn, hoạt động này có thể thay đổi các giao diện người dùng hiện giả định kích thước của các thành phần này là kích thước hình ảnh của chúng mà không tính đến kích thước của đích chạm. Bạn có thể sử dụng thành phần LocalMinimumTouchTargetEnforcement thử nghiệm cục bộ để vô hiệu hoá hành vi này trên một hệ thống phân cấp, nhưng đây chỉ là phương thức giải quyết tạm thời khi cập nhật giao diện người dùng hiện có để phù hợp với kích thước tối thiểu mới. (I9b966, b/149691127, b/171509422)
 • Đã thêm giao diện TextFieldColorsWithIcons thử nghiệm, mở rộng phần TextFieldColors để cung cấp InteractionSource đến leadingColor và trailingColor. Thao tác này cho phép sửa đổi giao diện của TextField theo trạng thái tiêu điểm. (I66923, b/198402662)

Phiên bản 1.1.0-alpha04

Ngày 15 tháng 9 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.1.0-alpha04 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • performGestureGestureScope không còn được dùng nữa. Hai mã lệnh này đã được thay thế bằng performTouchInputTouchInjectionScope. (Ia5f3f, b/190493367)
 • Đã thêm touchBoundsInRoot vào SemanticsNode có kích thước đích nhấn tối thiểu để nhà phát triển có thể đảm bảo rằng đích nhấn đáp ứng các tiêu chí tối thiểu về khả năng tiếp cận. (I2e14b, b/197751214)

Sửa lỗi

 • Cho phép cắt đoạn video nhằm mở rộng giới hạn của đích nhấn bên ngoài khu vực của đoạn video để có mục đích nhấn tối thiểu. (I43e10, b/171509422)
 • Cập nhật thành phần kết hợp Divider để tuân thủ Dp.Hairline đối với thông số độ dày để hỗ trợ vẽ một trình chia pixel duy nhất bất kể mật độ hiển thị là bao nhiêu. (I16ffb, b/196840810)

Phiên bản 1.1.0-alpha03

Ngày 1 tháng 9 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.1.0-alpha03 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Cập nhật 1.1.0-alpha03 của Compose để phụ thuộc vào Kotlin 1.5.30. (I74545)

Thay đổi API

 • Thêm phương thức kiểm tra để nhận giới hạn được cắt đoạn. (I6b28e)
 • Thêm kích thước đích chạm tối thiểu vào ViewConfiguration để sử dụng ngữ nghĩa và phương thức nhập con trỏ nhằm đảm bảo khả năng hỗ trợ tiếp cận. (Ie861c)

Phiên bản 1.1.0-alpha02

Ngày 18 tháng 8 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.1.0-alpha02 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Đóng góp bên ngoài

 • Khắc phục hoạt động của SwipeableState trong trường hợp độ lệch vuốt nằm trong lỗi làm tròn của điểm neo. (I03d39, b/191993377)

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 4 tháng 8 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.1.0-alpha01 đã được phát hành. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Cập nhật phương thức DrawScope#drawImage sử dụng các nguồn và nguồn đích đến để sử dụng thông số FilterQuality không bắt buộc. Cách này hữu ích cho các hình ảnh pixel dùng để tạo pixel khi phóng to cho các hình ảnh dựa trên pixel. Cập nhật thành phần kết hợp BitmapPainter + Hình ảnh để sử dụng thông số FilterQuality tuỳ chọn (Ie4fb0, b/180311607)
 • Đổi tên BadgeBox thành BadgedBox, đã thay đổi các thông số để chấp nhận thành phần kết hợp Huy hiệu. Thêm thành phần Huy hiệu là nội dung huy hiệu thông thường đối với một BadgedBox. (I639c6)
 • Thêm thành phần NavigationRail, xem tài liệu và ví dụ để biết thông tin sử dụng (I8de77)

Sửa lỗi

 • Thêm ví dụ về NavigationRail đã căn chỉnh dưới cùng và bản minh hoạ ứng dụng Danh mục. (I3cffc)
 • Các hộp thoại hiện tuân theo hành vi định kích thước nền tảng. Đặt usePlatformDefaultWidth thành false để ghi đè hành vi này. (Iffaed, b/192682388)
 • Thêm bản minh hoạ navigation-rail vào ứng dụng danh mục. (I04960)
 • Thêm bản minh hoạ huy hiệu vào ứng dụng danh mục. (If285d)

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.5

Ngày 3 tháng 11 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.0.5 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.5 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục sự cố theo dõi các phiên bản derivedStateOf. (aosp/1792247)

Phiên bản 1.0.4

Ngày 13 tháng 10 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.0.4 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.4 bao gồm các thay đổi sau.

Thông tin cập nhật về phần phụ thuộc

 • Cập nhật để phụ thuộc vào Kotlin 1.5.31

Phiên bản 1.0.3

Ngày 29 tháng 9 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.0.3 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.3 bao gồm các thay đổi sau.

Thông tin cập nhật về phần phụ thuộc

 • Cập nhật để phụ thuộc vào Kotlin 1.5.30

Phiên bản 1.0.2

Ngày 1 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.compose.material:material-*:1.0.2. Phiên bản 1.0.2 bao gồm các thay đổi sau.

Cập nhật để hỗ trợ bản phát hành Compose 1.0.2. Compose 1.0.2 vẫn tương thích với Kotlin 1.5.21.

Phiên bản 1.0.1

Ngày 4 tháng 8 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.0.1 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.1 bao gồm các thay đổi sau.

Thông tin cập nhật về phần phụ thuộc

 • Cập nhật để phụ thuộc vào Kotlin 1.5.21.

Phiên bản 1.0.0

Ngày 28 tháng 7 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.0.0 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng chính của phiên bản 1.0.0

Đây là bản phát hành chính thức đầu tiên của ứng dụng Compose. Vui lòng xem blog về Bản phát hành Compose chính thức để biết thêm thông tin chi tiết!

Lỗi đã biết

 • Nếu đang sử dụng Android Studio Bumblebee Canary 4 hoặc AGP 7.1.0-alpha04/7.1.0-alpha05, bạn có thể gặp sự cố sau đây:

   java.lang.AbstractMethodError: abstract method "void androidx.lifecycle.DefaultLifecycleObserver.onCreate(androidx.lifecycle.LifecycleOwner)"
  

  Để khắc phục, hãy tạm thời tăng minSdkVersion lên 24+ trong tệp build.gradle. Sự cố này sẽ được khắc phục trong phiên bản tiếp theo của Android Studio Bumblebee và AGP 7.1. (b/194289155)

Phiên bản 1.0.0-rc02

Ngày 14 tháng 7 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.0.0-rc02 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.0-rc02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Các hộp thoại hiện tuân theo hành vi định kích thước nền tảng. Đặt usePlatformDefaultWidth thành false để ghi đè hành vi này. (Iffaed, b/192682388)

Phiên bản 1.0.0-rc01

Ngày 1 tháng 7 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.0.0-rc01 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Đã thêm thành phần BadgeBox, xem tài liệu và ví dụ để biết thông tin sử dụng (I5e284)
 • useDefaultMaxWidth trong PopupProperties đã được đổi tên thành usePlatformDefaultWidth. (I05710)
 • Hộp thoại hiện có thể áp dụng với toàn bộ chiều rộng của màn hình. (I83929, b/190810877)
 • Thêm nội dung triển khai thanh trượt Phạm vi thử nghiệm (I2f4b3)

Sửa lỗi

 • Để phù hợp với thông số kỹ thuật OutlinedTextField của Material Design với thông tin nhập không hợp lệ, hệ thống ngừng sử dụng màu lỗi cho nhãn khi nhãn đang được dùng làm phần giữ chỗ. Phần sau đúng khi không có văn bản nhập trong trường văn bản và trường văn bản không có tiêu điểm. Với sự thay đổi đó, ý nghĩa của thông số error:Boolean trong hàm TextFieldColors.labelColor() cũng thay đổi: giờ đây, giá trị này sẽ trả về false ngay cả khi giá trị nhập không hợp lệ nếu nhãn đang được dùng làm phần giữ chỗ. (I45f78)

Phiên bản 1.0.0-beta09

Ngày 16 tháng 6 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.0.0-beta09 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.0-beta09 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Thêm thông số Hình dạng vào OutlinedTextField để có thể tuỳ chỉnh hình dạng đường viền (I8f39e, b/181322957)
 • TextOverflow được thay đổi thành lớp cùng dòng. (I433af)

Sửa lỗi

 • Scrim trong BottomDrawer, BackdropScaffold và ModalBottomSheetLayout sẽ biến mất, rồi Color.Unspecified được truyền (I2d899, b/182063309)

Bổ sung quy tắc hồ sơ

Bản phát hành này bổ sung các quy tắc hồ sơ cho những mô-đun Compose sau (I14ed6):

 • androidx.compose.animation
 • androidx.compose.animation-core
 • androidx.compose.foundation
 • androidx.compose.foundation-layout
 • androidx.compose.material
 • androidx.compose.material-ripple
 • androidx.compose.runtime
 • androidx.compose.ui
 • androidx.compose.ui.geometry
 • androidx.compose.ui.graphics
 • androidx.compose.ui.text
 • androidx.compose.ui.text
 • androidx.compose.ui.unit
 • androidx.compose.ui.util

Quy tắc hồ sơ là gì?

 • Quy tắc hồ sơ cho thư viện được chỉ định trong tệp văn bản baseline-prof.txt nằm trong src/main hoặc thư mục tương đương. Tệp này chỉ định quy tắc trên mỗi dòng, trong đó quy tắc trong trường hợp này là mẫu để khớp với phương thức hoặc lớp trong thư viện. Cú pháp cho các quy tắc này là tập mẹ của định dạng hồ sơ ART mà con người có thể đọc được, được dùng khi sử dụng adb shell profman --dump-classes-and-methods .... Các quy tắc này dùng một trong hai biểu mẫu để nhắm mục tiêu vào phương thức hoặc lớp.

 • Quy tắc phương thức sẽ có mẫu sau:

  <FLAGS><CLASS_DESCRIPTOR>-><METHOD_SIGNATURE>
  
 • Và quy tắc lớp sẽ có mẫu sau:

  <CLASS_DESCRIPTOR>
  
 • Ở đây <FLAGS> có một hoặc nhiều ký tự H, SP để cho biết phương thức này có nên được gắn cờ là "Hot", "Startup" hoặc "Post Startup" hay không.

 • <CLASS_DESCRIPTOR> là phần mô tả cho lớp chứa phương thức được nhắm mục tiêu. Ví dụ: lớp androidx.compose.runtime.SlotTable sẽ có phần mô tả là Landroidx/compose/runtime/SlotTable;.

 • <METHOD_SIGNATURE> là chữ ký của phương thức và bao gồm tên, loại thông số và loại dữ liệu trả về của phương thức. Ví dụ: phương thức fun isPlaced(): Boolean trên LayoutNode có chữ ký isPlaced()Z.

 • Những mẫu này có thể có ký tự đại diện (**, *?) để có một quy tắc đơn lẻ bao gồm nhiều phương thức hoặc lớp.

Những quy tắc này có chức năng gì?

 • Phương thức có cờ H cho biết rằng phương thức này là một phương thức "khởi động nóng" và phải được biên dịch trước.

 • Phương thức có cờ S cho biết rằng đây là phương thức được gọi khi khởi động và phải được biên dịch trước để tránh chi phí biên dịch và diễn giải phương thức này tại thời điểm khởi động.

 • Phương thức có cờ P cho biết rằng đây là phương thức được gọi sau khi khởi động.

 • Một lớp có trong tệp này cho biết rằng lớp này được dùng trong khi khởi động và cần được phân bổ trước trong vùng nhớ khối xếp để tránh chi phí tải lớp.

Cơ chế này hoạt động như thế nào?

 • Thư viện có thể xác định những quy tắc mà sẽ được đóng gói trong các cấu phần mềm AAR. Sau đó, khi tệp APK được tạo bao gồm các cấu phần mềm này, các quy tắc này được hợp nhất với nhau và các quy tắc hợp nhất dùng để tạo ra một hồ sơ ART nhị phân nhỏ gọn dành riêng cho tệp APK. Sau đó, ART có thể tận dụng hồ sơ này khi tệp APK được cài đặt trên thiết bị để biên soạn trước một số ứng dụng cụ thể nhằm cải thiện hiệu suất của ứng dụng, đặc biệt là lần chạy đầu tiên. Cần lưu ý rằng việc này sẽ không ảnh hưởng đến các ứng dụng có thể gỡ lỗi.

Phiên bản 1.0.0-beta08

Ngày 2 tháng 6 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.0.0-beta08 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.0-beta08 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

Thay đổi API vi phạm hành vi

 • HÀNH VI VI PHẠM: Thẻ hiện tiêu thụ các lượt nhấp, khiến cho các lượt nhấp được thêm vào qua Card(Modifier.clickable) thành công. Vui lòng sử dụng tuỳ chọn nạp chồng thử nghiệm mới của Thẻ chấp nhận onClick. (Ia8744, b/183775620)
  • Bổ sung tình trạng nạp chồng thẻ mới cho phép xử lý các lượt nhấp cũng như các chức năng có thể nhấp khác: chỉ báo, interactionSource, bật/tắt. Bạn không thể sử dụng Thẻ không thể nhấp thông thường với Modifier.clickable vì Thẻ sẽ không cắt đoạn chỉ báo hiệu ứng gợn sóng trong những trường hợp đó.
 • HÀNH VI VI PHẠM: Nền tảng hiện tiêu thụ các lần nhấp, khiến cho các lượt nhấp được thêm vào qua Surface(Modifier.clickable) thành công. Vui lòng sử dụng tuỳ chọn nạp chồng thử nghiệm mới của nền tảng chấp nhận onClick. (I73e6c, b/183775620)
  • Bổ sung tình trạng nạp chồng Nền tảng mới cho phép xử lý các lượt nhấp cũng như các chức năng có thể nhấp khác: chỉ báo, interactionSource, bật/tắt. Không thể sử dụng nền tảng không thể nhấp thông thường với Modifier.clickable vì nền tảng sẽ không cắt đoạn chỉ báo hiệu ứng gợn sóng trong những trường hợp đó.

Thay đổi API

 • FabPosition đã được chuyển đổi thành lớp cùng dòng từ enum để hỗ trợ hoạt động mở rộng tiềm năng trong tương lai (I030fb)
 • Cách sử dụng enum tái cấu trúc cho các lớp cùng dòng để tránh các vấn đề mang tính toàn diện khi tuyên bố khi thêm vào các giá trị enum mới. (I2b5eb)
 • Thêm thời gian chờ nhấn vào nút có thể nhấp / chuyển đổi để ngăn hiển thị gợn sóng trong khi cuộn / kéo (Ia2704, b/168524931)
 • Thuộc tính ngữ nghĩa của ContentDescription và Văn bản không còn là giá trị đơn lẻ nữa mà là danh sách. Điều này cho phép hợp nhất chúng nguyên vẹn thay vì thực hiện phép nối. Đồng thời cung cấp các API thử nghiệm tốt hơn để tận dụng những thay đổi này (Ica6bf, b/184825850)
 • Modifier.focusModifier() không được dùng nữa và được thay thế bằng Modifier.focusTarget() (I6c860)
 • Thay thế enum FocusState bằng giao diện FocusState (Iccc1a, b/187055290)
 • Đã xoá LocalRippleNativeRendering, giờ đây, phương thức triển khai hiệu ứng gợn sóng với View-backed được hỗ trợ là ổn định (I7fab3, b/188569367)

Sửa lỗi

 • Modifier.onGloballyPositioned() đã được thay đổi để báo cáo các toạ độ của công cụ sửa đổi này trong chuỗi công cụ sửa đổi, chứ không phải là toạ độ bố cục sau khi áp dụng tất cả các công cụ sửa đổi. Tức là thứ tự của các công cụ sửa đổi hiện đang ảnh hưởng đến những toạ độ sẽ được báo cáo. (Ieb67d, b/177926591)
 • Đã thêm một tệp README cho danh mục Compose Material hiện có. (If9191)

Phiên bản 1.0.0-beta07

Ngày 18 tháng 5 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.0.0-beta07 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.0-beta07 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Bạn có thể không cần phải sử dụng các phương thức tiện ích mở rộng hỗ trợ lộ trình trong Navigation Compose. (I22beb, b/172823546)

Phiên bản 1.0.0-beta06

Ngày 5 tháng 5 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.0.0-beta06 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.0-beta06 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Hiệu ứng gợn sóng đã được di chuyển sang sử dụng RippleDrawable nội bộ trên các thiết bị Android. Điều này có nghĩa là ảnh động hiệu ứng gợn sóng sẽ xảy ra trên RenderThread và sẽ chạy mượt ngay cả khi luồng giao diện người dùng đang tải, chẳng hạn như khi di chuyển giữa các màn hình. Điều này không làm thay đổi nền tảng API của hiệu ứng gợn sóng, nhưng có thể có những thay đổi hành vi phát sinh do thay đổi này. Để hỗ trợ hoạt động di chuyển, hệ thống đã thêm LocalRippleNativeRendering – cung cấp giá trị là false cho CompositionLocal để quay lại thao tác triển khai hiệu ứng gợn sóng trước đó trong CompositionLocalProvider. API này là tạm thời và sẽ bị xoá trong tương lai. Vì vậy, nếu gặp sự cố khiến bạn phải sử dụng API này, vui lòng gửi lỗi. (I902f8, b/168777351, b/183019123)
 • Thêm các API hỗ trợ tiếp cận CollectionInfo và CollectionItemInfo cho phép đánh dấu bộ sưu tập và các mục của bộ sưu tập đó cho các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận (Id54ef, b/180479017)
 • Thêm API hỗ trợ tiếp cận error cho phép đánh dấu một nút chứa dữ liệu đầu vào không hợp lệ (I12997, b/180584804, b/182142737)

Sửa lỗi

 • Cập nhật nội dung triển khai phần lồng ghép danh mục của Compose Material: https://github.com/google/accompanist/pull/365. (I25dc3)
 • Các thành phần con cháu Hàng và Cột có weight(fill = false) không còn giúp thành phần mẹ lấp đầy toàn bộ không gian của trục chính hiện có. (Ied94d, b/186012444, b/184355105)

Phiên bản 1.0.0-beta05

Ngày 21 tháng 4 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.0.0-beta05 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.0-beta05 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Thêm hình ảnh thẻ thông tin thành phần, bộ chọn giao diện và URL trình đơn cụ thể hơn vào danh mục Compose Material hiện có. (I9b58e)

Phiên bản 1.0.0-beta04

Ngày 7 tháng 4 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.0.0-beta04 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.0-beta04 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • THAY ĐỔI API: Trạng thái DrawerState không còn kéo dài SwipeableState thử nghiệm nữa.
  • THAY ĐỔI API: BottomDrawerState hiện được đánh dấu là Thử nghiệm, để khớp với thành phần BottomDrawer thử nghiệm (I81114, b/181656094)
 • Đổi tên hideSoftwareKeyboardshowSoftwareKeyboard trên SoftwareKeyboardController lần lượt thành hide()show().
  • Cung cấp giao diện CompositionLocal đầy đủ cho LocalSoftwareKeyboardController, cho phép cài đặt giao diện (đặc biệt hữu ích trong các thử nghiệm) (I579a6)
 • Đã thêm API hỗ trợ tiếp cận LiveRegion. Nếu nút được đánh dấu là khu vực trực tiếp, các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận sẽ tự động thông báo cho người dùng về các thay đổi của nút (Idcf6f, b/172590946)

Sửa lỗi

 • Thêm nội dung triển khai danh mục Compose Material vào mô-đun hiện có. Hiện thiếu dữ liệu: hình ảnh thẻ thông tin thành phần, bộ chọn giao diện (được thêm vào các thay đổi tiếp theo). (Ie7a94)

Phiên bản 1.0.0-beta03

Ngày 24 tháng 3 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.0.0-beta03 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.0-beta03 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi về API

 • Ngừng sử dụng DefaultMonotonicFrameClock. Việc gọi withFrameNanos hoặc Recomposer.runRecomposeAndApplyChanges không có MonotonicFrameClock nay gửi ra IllegalStateException. (I4eb0d)
 • Thêm API mới LeadingIconTab để hỗ trợ hiển thị biểu tượng và văn bản cùng dòng trong thẻ. (I23267)

Đóng góp bên ngoài

 • [Bởi Jossi Wolf] BottomDrawer hiện sẽ bao gồm nội dung của khe ngăn. BottomDrawer không tạo IllegalStateException khi thành phần mẹ có chiều cao vô hạn. Ngăn dưới cùng hiện sẽ mở ở trạng thái mở rộng nếu ngăn có kích thước nhỏ hơn 50% so với thành phần mẹ. Đã cập nhật các tài liệu quanh BottomDrawerStateModalBottomSheetLayoutState. BottomDrawerState#isOpen sẽ trả về giá trị true ngay bây giờ nếu ở trạng thái mở hoặc mở rộng. (I87241)

Phiên bản 1.0.0-beta02

Ngày 10 tháng 3 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.0.0-beta02 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.0-beta02 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Đã thêm API cục bộ mới của thành phần LocalSoftwareKeyboardController để thay thế giao diện SoftwareKeyboardController trước đó trên TextField. (I5951e, b/168778053)

Sửa lỗi

 • Thực thi các hạn chế sử dụng công khai API thử nghiệm (I6aa29, b/174531520)
 • Thay đổi nội dung căn chỉnh mặc định theo chiều ngang cho TopAppBar và BottomAppBar thành Start, nhất quán với Hàng (Ib2dc7)
 • Bổ sung mô-đun và giao diện người dùng phần giữ chỗ mới cho danh mục Compose Material, hiện được lồng trong bản minh hoạ thử nghiệm tích hợp hiện có. (Idfcb3)
 • androidx.compose.ui:ui không còn phụ thuộc vào AppCompat hay Fragment. Nếu bạn đang sử dụng ComposeView trong ứng dụng và sử dụng Fragment và/hoặc AppCompat, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng AppCompat 1.3+ / Fragment 1.3+ – những phiên bản này cần thiết để thiết lập chính xác vòng đời và chủ thể trạng thái đã lưu cần thiết cho ComposeView. (I1d6fa, b/161814404)

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 24 tháng 2 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.0.0-beta01 đã được phát hành. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Đây là bản phát hành đầu tiên của Compose 1.0.0 Beta.

Thay đổi API

 • Đã đổi tên công cụ sửa đổi kích thước. Modifier.width/height/size được đổi tên thành requiredWidth/requiredHeight/requiredSize Modifier.preferredWidth/preferredHeight/preferredSize được đổi tên thành width/height/size. (I5b414)
 • imageResource và vectorResource hiện là các hàm mở rộng trên các nội dung đồng hành ImageBitmap và ImageVector tương ứng. Các hàm load{Image,Vector,Font}Resource đã bị xoá. (I89130)
 • Các đối tượng sửa đổi kích thước cho hàm nội tại không còn là thử nghiệm. (I15744)
 • Đã xoá các câu nhận định dp (I798d2)
 • Xoá lệnh gọi lại SoftwareKeyboardController khỏi tất cả các trường văn bản để sớm thay thế bằng một API mới. (Iae869, b/168778053)
 • Các biểu thức lambda thao tác công tắc chuyển đổi, hộp đánh dấu và RadioButton hiện có tích chất rỗng. Cập nhật các ví dụ Checkbox-in-clickable-row để sử dụng tính năng này. (If601b, b/171819073)
 • InteractionState đã được thay thế bằng [Mutable]InteractionSource
  • Giao diện chịu trách nhiệm phát / thu thập các sự kiện tương tác.
  • Thay vì chuyển interactionState = remember { InteractionState() } vào các thành phần như ButtonModifier.clickable(), hãy sử dụng interactionSource = remember { MutableInteractionSource() }.
  • Bạn nên sử dụng các hàm mở rộng trên InteractionSource thay vì Interaction.Pressed in interactionState, chẳng hạn như InteractionSource.collectIsPressedAsState().
  • Đối với các trường hợp sử dụng phức tạp, bạn có thể sử dụng InteractionSource.interactions để quan sát luồng tương tác. Hãy xem tài liệu và ví dụ về InteractionSource để biết thêm thông tin.
  • (I85965, b/152525426, b/171913923, b/171710801, b/174852378)
 • Thêm giao diện AccessibilityMananger và LocalAccessibilityMananger trong CompositionLocals (I53520)
 • Xoá bỏ các phương thức LayoutCoordinates không dùng nữa, hãy sử dụng hàm thay vì thuộc tính cho positionInParent và boundsInParent (I580ed, b/169874631, b/175142755)
 • Thanh trượt hiện hỗ trợ trạng thái bật/tắt (I6d56b, b/179793072)
 • Tạo TextInputSession mới cho các phiên nhập từ các thành phần văn bản cấp độ thấp, chẳng hạn như CoreTextField. (I8817f, b/177662148)
 • Xoá AnimationEndReason.Interrupted. CancellationException sẽ được gửi ra nếu ảnh động bị gián đoạn. (I2cbbc, b/179695417)
 • Xoá @ExperimentalRippleApi và đổi RippleAlpha thành một lớp có các thuộc tính thay vì giao diện. (I6df7c)
 • Thêm giao diện TextFieldColors để đại diện cho các màu khác nhau được sử dụng trong TextField và OutlinedTextField ở các trạng thái khác nhau. Để triển khai theo mặc định, hãy xem TextFieldDefaults.textFieldColors và TextFieldDefaults.outlinedTextFieldColors.
 • Thêm đối tượng sửa đổi selectionGroup cho phép đánh dấu bộ sưu tập Tab hoặc RadioButtons cho các mục đích hỗ trợ tiếp cận (Ie5c29)
 • Thêm LazyListState.animateScrollToItem

  Phương thức này cuộn mượt đến một mục cụ thể trong danh sách. (I4bfd7)

 • ScrollableState.smoothScrollBy() đã được đổi tên thành animateScrollBy() LazyListState.snapToItemIndex() đã được đổi tên thành scrollToItem() ScrollState.smoothScrollTo() đã được đổi tên thành animateScrollTo() (I35ded)

 • Giờ đây, mọi thành phần kết hợp được đánh dấu bằng @ReadOnlyComposable đều được xác thực tại thời điểm biên dịch để đảm bảo rằng những lệnh này chỉ thực hiện các lệnh gọi đến @ReadOnlyComposables khác (I58961)

 • Xoá API TargetAnimation. (If47d1, b/177457083)

 • Vị trí cuộn trong Modifier.verticalScroll()/horizontalScroll() nay được biểu thị bằng Ints (I81298)

 • Các gói của phương thức smoothScrollBy và scrollBy đã thay đổi thành androidx.compose.foundation.gestures.* (I3f7c1, b/175294473)

 • Hiện tại, FlingConfig đã được đổi tên thành FlingBehavior, cho phép bạn tuỳ chỉnh các ảnh động tạm ngưng thay vì các giá trị giảm dần được xác định trước. (I02b86, b/175294473)

 • Đã đổi tên công cụ sửa đổi kích thước. Modifier.width/height/size được đổi tên thành requiredWidth/requiredHeight/requiredSize Modifier.preferredWidth/preferredHeight/preferredSize được đổi tên thành width/height/size. (I5b414)

 • defaultMinSizeConstraints được đổi tên thành defaultMinSize. (I4eaae)

 • Hướng (Orientation) đã được chuyển đến gói nền tảng. VelocirtTracker được chuyển từ ui.gesture sang to ui.input.pointer. (Iff4a8, b/175294473)

 • drawerState.open() và drawerState.close() hiện là các hàm tạm ngưng. Sử dụng rememberCoroutineScope() để nhận phạm vi của bản sáng tạo để gọi chúng (I16f60, b/175294473)

 • Nhà cung cấp đã được đổi tên thành CompositionLocalProvider

  • Hàm khởi tạo Composition không còn chấp nhận một thông số chính và không còn được dùng nữa.
  • currentCompositeKeyHash đã được chuyển thành thuộc tính cấp cao nhất của thành phần kết hợp thay vì hàm cấp cao nhất của thành phần kết hợp.
  • CompositionData và CompositionGroup đã được chuyển sang không gian tên androidx.compose.runtime.tooling
  • ComposableLambda đã được đặt thành một giao diện thay vì loại cụ thể, và không còn có các thông số loại nữa.
  • ComposableLambdaN đã được đặt thành giao diện thay vì loại cụ thể, và không còn có thông số loại nữa.
  • Hàm snapshotFlow đã được di chuyển sang không gian tên androidx.compose.runtime
  • phương thức hợp nhất của SnapshotMutationPolicy không còn là thử nghiệm nữa
  • Hàm clearRoots @TestOnly cấp cao nhất đã bị xoá. Dữ liệu này không còn cần thiết nữa.
  • Các hàm keySourceInfoOf và resetSourceInfo đã bị xoá. Các dữ liệu này không còn cần thiết nữa.
  • Composer.collectKeySourceInformation đã bị xoá. Dữ liệu này không còn cần thiết nữa.
  • Các phương thức isJoinedKey, joinedKeyLeft và joinedKeyRight đã bị xoá. Các dữ liệu này không còn cần thiết nữa.
  • Nhiều API cấp cao nhất đã được di chuyển và sắp xếp lại thành các tệp khác nhau. Do ngữ nghĩa lớp tệp Kotlin, khả năng tương thích nhị phân sẽ bị phá vỡ chứ không phải khả năng tương thích nguồn, do đó đây không phải là vấn đề đối với hầu hết người dùng.
  • (I99b7d, b/177245490)
 • Modifier.scrollable đã được làm lại. Bây giờ, tính năng sẽ sử dụng giao diện Scrollable thay vì lớp ScrollableController (I4f5a5, b/174485541, b/175294473)

 • Modifier.draggable nay chấp nhận DraggableState thay cho một biểu thức lambda đơn giản. Bạn có thể tạo trạng thái thông qua rememberDraggableState { delta -> } để nhận được hành vi tương tự trước đây (Ica70f, b/175294473)

 • ZoomableController.smoothScaleBy và ZoomableController.stopAnimation hiện là các hàm tạm ngưng. (I7f970, b/177457083)

 • Xoá một số API không dùng nữa (Ice5da, b/178633932)

 • Thực hiện các thay đổi sau với API Material:

  • Đã thêm thông số contentPadding vào Top/BottomAppBar để cho phép tuỳ chỉnh khoảng đệm mặc định.
  • Các thông số được sắp xếp lại trong BackdropScaffold để tuân thủ các nguyên tắc của API đối với những thông số bắt buộc đứng trước thông số không bắt buộc.
  • Đã di chuyển thông số icon trong BottomNavigationItem sang phía sau selectedonClick.
  • Đã đổi tên thông số alwaysShowLabels trong NavigationNavigationItem thành alwaysShowLabel.
  • Đã đổi tên thông số bodyContent trong một vài thành phần thành chỉ content.
  • Sắp xếp lại các thông số trong ButtonDefaults.buttonColors(). Xin lưu ý rằng vì loại thông số này không thay đổi, nên mã này sẽ không gây ra lỗi. Hãy đảm bảo bạn đang sử dụng các thông số có tên hoặc cập nhật thứ tự theo cách thủ công, nếu không thì mã của bạn sẽ không hoạt động được như trước.
  • Thêm thông số secondaryVariant vào darkColors(). Màu này thường giống với màu secondary trong giao diện tối, nhưng việc thông số để màu thêm tính nhất quán và tuỳ chỉnh thêm.
  • Đã xoá HeightDefaults và animateElevation() trên giao diện API công khai vì chúng không được sử dụng phổ biến/hữu ích.
  • Đã đổi tên onValueChangeEnd trong Slider thành onValueChangeFinished và đặt thành rỗng.
  • Đã đổi tên thông số text trong Snackbar thành content để đảm bảo tính nhất quán.
  • Đã thêm thông số contentPadding vào DropdownMenuItem để cho phép tuỳ chỉnh khoảng đệm mặc định và đặt content làm phần mở rộng trên RowScope.
  • Đổi tên ModalDrawerLayout thành ModalDrawer.
  • Đổi tên BottomDrawerLayout thành BottomDrawer.
  • (I1cc66)
 • BasicTextField hiện chấp nhận Bút vẽ thay vì Màu sắc để tuỳ chỉnh tốt hơn (I83a36)

 • imageResource và vectorResource hiện là các hàm mở rộng trên các nội dung đồng hành ImageBitmap và ImageVector tương ứng. Các hàm load{Image,Vector,Font}Resource đã bị xoá. (I89130)

 • Đã thay đổi Indication#createIndication() thành Indication#rememberUpdatedIndication(InteractionState) và xoá thông số InteractionState khỏi IndicationInstance#drawIndication(). IndicationInstance chỉ có trách nhiệm vẽ các hiệu ứng hình ảnh và không khởi chạy ảnh động / trạng thái ghi để phản hồi các thay đổi của InteractionState. Thay vào đó, các hoạt ảnh và trạng thái ghi này nên diễn ra trong rememberUpdatedIndication(). Thông số indication trong Modifier.indication cũng đã được thay đổi thành một thông số bắt buộc. (Ic1764, b/152525426)

Sửa lỗi

 • Thêm API composition cục bộ LocalSoftwareKeyboardController mới để thay thế giao diện SoftwareKeyboardController trước đây trong TextField. (I658b6, b/168778053)

Phiên bản 1.0.0-alpha12

Ngày 10 tháng 2 năm 2021

androidx.compose.material:material-*:1.0.0-alpha12 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-alpha12 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Modifier.pointerInput hiện yêu cầu các khoá nhớ cho biết thời điểm coroutine phát hiện con trỏ sẽ khởi động lại các phần phụ thuộc mới. (I849cd)
 • BottomDrawerLayout và ListItem đã được đánh dấu là @ExperimentalMaterialApi (Id766e)
 • PaddingValues.Absolute đã được thêm và có thể dùng trong các API chấp nhận PaddingValues. (Ia5f30)
 • onImeActionPerformed đã không còn được dùng. thay vào đó, hãy sử dụng KeyboardActions (If0bbd, b/179071523)
 • Để khớp các quy ước đặt tên phù hợp hơn với ImageBitmap và ImageVector, ImagePainter được đổi tên thành BitmapPainter sang VectorPainter. (Iba381, b/174565889)
 • Animatable.snapTo và Animatable.stop hiện là các hàm tạm ngưng (If4288)
 • ComponentActivity.setContent đã chuyển sang androidx.activity.compose.setContent trong mô-đun androidx.activity:activity-compose. (Icf416)
 • Phương thức giải cấu trúc và copy() được xoá khỏi một số lớp nơi chúng ít khi được sử dụng. (I26702, b/178659281)
 • Tạo halfExpand() và expand() trong ModalBottomSheetState nội bộ (Ic914e)
 • Thay đổi Indication#createInstance thành @Composable và thay đổi LocalIndication để chứa một Chỉ báo (Indication), không phải là () -> Indication. (I5eeea, b/157150564)
 • Hiện đã di chuyển AlertDialog và DropdownMenu sang chỉ sử dụng cho Android. Đã bổ sung thông số PopupProperties vào DropdownMenu để định cấu hình thêm Cửa sổ bật lên cơ bản. (I9c443)
 • loadFontResource không còn được dùng nữa. Thay vào đó hãy sử dụng fontResource. imageResource, loadImageResource, vectorResource và loadVectorResource không còn được dùng nữa. Thay vào đó hãy sử dụng painterResource. (I6b809)
 • Đã xoá thông số toggletoggleModifier khỏi DropdownMenu và đổi tên dropdownModifier, dropdownOffsetdropdownContent lần lượt thành modifier, offsetcontent. DropdownMenu hiện đã hoạt động nhất quán với Popup, trong đó bố cục mẹ được sử dụng cho vị trí của trình đơn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể di chuyển toggle để trở thành thành phần đồng cấp của DropdownMenu và bao gói cả hai trong một Box. Hãy xem ví dụ cập nhật trong tài liệu để biết thêm thông tin sử dụng API này. (I884fb)
 • toIntPx() đã đổi tên thành roundToPx(). (I9b7e4, b/173502290)
 • IntBounds đổi tên thành IntRect và API đã được cải thiện. (I1f6ff)
 • Đã bổ sung các hành động về ngữ nghĩa mở rộng và thu gọn. Đã bổ sung expand và halfExpand trong ModalDownSheetState (Ib5064)
 • Modifier.dragGestureFilter không còn được dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng Modifier.pointerInput { detectDragGestures (...)}. Ngoài ra, hãy sử dụng Modifier.draggable cho các thao tác kéo một trục (I0ba93, b/175294473)
 • Đã đổi tên Ambients để khớp với Ambient -> đổi tên thành phần CompositionLocal. Ambients trước đây được đặt tên là AmbientFoo, CompositionLocals nay có tên là LocalFoo. (I2d55d)
 • Lựa chọn đã được di chuyển sang nền tảng. (I7892b)
 • Tương tự như cách trước đây chúng tôi đã xoá thành phần kết hợp state { 0 } và hiện khuyến khích sử dụng remember { mutableStateOf(0) }, chúng tôi sẽ xoá thành phần kết hợp savedInstanceState { 0 }. Thay vào đó, bạn nên sử dụng rememberSaveable { mutableStateOf(0) }. Thao tác này sẽ tự động lưu và khôi phục nếu bạn có thể lưu trữ loại được dùng trong MutableState trong Gói. Nếu trước đó bạn đã truyền đi một đối tượng trình lưu tuỳ chỉnh, thì bây giờ bạn cần sử dụng một nạp chồng mới của rememberSaveable có tham số stateSaver. Cách sử dụng sẽ có dạng như sau: val holder = rememberSaveable(stateSaver = HolderSaver) { mutableStateOf(Holder(0)) } (Ib4c26, b/177338004)
 • Đã thêm ProgressBarRangeInfo.Indeterminate để đánh dấu các thanh tiến trình không xác định cho tính năng hỗ trợ tiếp cận (I6fe05)
 • @ComposableContract không còn được dùng nữa và thay vào đó là 3 chú thích cụ thể hơn.

  • @ComposableContract(restartable = false) đã trở thành @NonRestartableComposable
  • @ComposableContract(readonly = true) đã trở thành @ReadOnlyComposable
  • @ComposableContract(preventCapture = true) đã trở thành @DisallowComposableCalls
  • Xoá @ComposableContract(tracked = true).
  • (I60a9d)
 • Các tiện ích emptyContent()(@Composable () -> Unit).orEmpty() không còn được dùng nữa do không còn có bất kỳ giá trị hoặc tác động tích cực nào về hiệu suất (I0484d)

 • rememberSavedInstanceState() đổi tên thành rememberSaveable() và chuyển sang gói androidx.compose.runtime.saveable. (I1366e, b/177338004)

 • Saver, listSaver(), mapSaver(), autoSaver đã được chuyển từ androidx.compose.runtime.savedinstancestate thành androidx.compose.runtime.saveable (I77fe6)

 • Các thông số trên RounderCornerShape, CutCornerShape và CornerBasedShape đã được đổi tên từ trái/phải thành bắt đầu/kết thúc để hỗ trợ tính năng tự động phản chiếu hình dạng theo hướng rtl (phải sang trái). AbsoluteRounderCornerShape và AbsoluteRounderCornerShape được giới thiệu cho các trường hợp không mong muốn tạo phản chiếu. (I61040, b/152756983)

 • Thay đổi các thông số texticon của Thẻ và thông số label của BottomNavigationItem thành giá trị rỗng, để truyền tải tốt hơn hành vi của thành phần khi các thông số này được cung cấp / không được cung cấp, vì điều này ảnh hưởng đến kích thước và bố cục của thành phần. Nếu đang chuyển emptyContent() để thể hiện là không có văn bản / biểu tượng / nhãn, thì bạn nên sử dụng null. (I57ed4)

 • Đã đổi tên thông số màu contentColorFor thành backgroundColor (I5bb67)

 • TabDefaults không được dùng nữa và thay thế bằng TabRowDefaults. (I0f189)

 • Giới thiệu ColorMatrix API dùng để sửa đổi các giá trị rgb của nguồn nội dung API ColorFilter đã tái cấu trúc làm một giao diện và khớp với cách triển khai PathEffect. (Ica1e8)

 • AnimatedValue/Float hiện không được dùng nữa. Thay vào đó, vui lòng sử dụng Animatable. (I71345, b/177457083)

 • Thêm SemanticsProperties.PaneTitle API. (I20d5a)

 • Đã thêm các thông số đã bật vào Tab và BottomNavigationItem để ngăn hành vi nhấp vào các thông số này. Thay đổi BottomNavigationItem thành RowScope.BottomNavigationItem để thể hiện rõ hơn các yêu cầu về bố cục trong API. (Id683d)

 • tapGestureFilter, doubleTapGestureFilter, longPressGestureFilter và pressIndicaitonGestureFilter không được dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng Modifier.clickable hoặc Modifier.pointerInput với hàm detectTapGestures. (I6baf9, b/175294473)

 • Thêm thông số layoutDirection vào createOutline của Hình dạng (Shape). Hành vi này cho phép tạo các hình dạng nhận biết hướng bố cục. (I57c20, b/152756983)

 • Xoá Recomposer.current(). [Abstract] ComposeView nay được đặt mặc định là các Trình soạn thảo lại theo phạm vi cửa sổ, được tạo ở chế độ tải từng phần theo định hướng của ViewTreeLifecycleOwner cho cửa sổ. Thao tác soạn lại và các cú nhấp hoạt ảnh withFrameNanos-based sẽ bị tạm dừng trong khi Vòng đời lưu trữ máy chủ ngừng hoạt động. (I38e11)

Sửa lỗi

 • Biểu tượng giờ đây sẽ mở rộng quy mô để phù hợp với kích thước và áp dụng công cụ sửa đổi kích thước phù hợp với biểu tượng đó. Ví dụ: giờ đây, Icon(.., modifier = Modifier.size(50.dp) sẽ vẽ trong không gian 50x50 dp. (Ib2ba9, b/178796190)

Phiên bản 1.0.0-alpha11

Ngày 28 tháng Một, 2021

androidx.compose.material:material-*:1.0.0-alpha11 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-alpha11 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Quảng bá một số Material API không còn là @Experimental (I5d20e)
 • Tham số mô tả nội dung đã được thêm vào Image và Icon. Tham số này được dùng để cung cấp thông tin mô tả cho các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận (I2ac4c)
 • Thay đổi giao diện tham số trạng thái Material để có các hàm @Composable trả về State<T>. Thêm Animatable.asState() để giúp chuyển đổi một Animatable thành một State dễ dàng hơn. Đồng thời thay đổi animateElevation thành một đối tượng mở rộng tạm ngưng trên Animatable. (If613c)
 • Snackbar, SnackbarHost, SnackbarHostState không còn là @ExperimentalMaterialAPI nữa (Id1fb5)
 • Các kiểu chữ, hình dạng và vị trí thẻ bị thay đổi không còn là loại dữ liệu nữa. Thêm hàm sao chép cho Kiểu chữ và Hình dạng nhằm thay thế các hàm được tạo. (I40037)
 • Xoá một số Material API trước đó không còn dùng nữa (Ifaa25)

Sửa lỗi

 • onCommit, onDispose và onActive không được dùng nữa, thay vào đó là các API SideEffect và DisposableEffect (If760e)
 • Tính năng chuyển đổi TransitionDefinition-based hiện không được dùng nữa (I0ac57)
 • Trạng thái ban đầu trong updateTransition hiện đã được hỗ trợ (Ifd51d)
 • WithConstraints đã được thiết kế lại dưới dạng createOutline và được chuyển sang foundation.layout. (I9420b, b/173387208)
 • Ngừng sử dụng scrollBy không tạm ngưng, xoá scrollTo không tạm ngưng

  Bạn nên sử dụng các hàm tạm ngưng để kiểm soát tính năng cuộn trang và đợi quá trình cuộn trang hoàn tất. Trong quá trình chuyển đổi này, chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ và/hoặc xoá các phiên bản không tạm ngưng của các hàm này. (Ie9ced)

 • Ngừng sử dụng smoothScrollBy không tạm ngưng Bạn nên sử dụng các hàm tạm ngưng để kiểm soát tính năng cuộn trang và đợi quá trình cuộn trang hoàn tất. Trong quá trình chuyển đổi này, chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ các phiên bản không tạm ngưng của các hàm này. (I12880)

 • Ra mắt ComposeContentTestRule, mã này mở rộng ComposeTestRule và xác định setContent (đã bị xoá khỏi ComposeTestRule). Thêm phương thức trạng thái ban đầu createEmptyComposeRule(). Phương thức này trả về ComposeTestRule và không chạy Hoạt động cho bạn. Sử dụng phương thức này khi bạn muốn chạy Hoạt động trong quá trình thử nghiệm, ví dụ: sử dụng ActivityScenario.launch (I9d782, b/174472899)

 • Hiệu ứng gợn sóng dùng trong Button và FloatingActionButton không còn tuỳ chỉnh được bằng cách cung cấp Chỉ báo mới thông qua AmbientIndication – đây không phải là cách để tuỳ chỉnh các thành phần này và việc này hiện giúp các thành phần này nhất quán với các thành phần Material khác. Để tuỳ chỉnh hiệu ứng gợn sóng trên một ứng dụng, xem RippleTheme. (I546c5)

 • animateAsState nay là animateFooAsState, trong đó Foo trở thành loại của biến được ảnh động hoá, ví dụ: Float, Dp, Offset, v.v. (Ie7e25)

 • BasicTextField đã nhận được một thông số mới có tên là decorationBox. Thông số này cho phép thêm các đồ trang trí như biểu tượng, phần giữ chỗ, nhãn và tương tự như trường văn bản, đồng thời tăng vùng mục tiêu lượt truy cập thông số. (I16996)

 • Khắc phục lỗi khiến không thể đặt chiều rộng của trường văn bản tài liệu là 280.dp (I78373)

 • Thông số canDrag đã bị xoá khỏi Modifier.draggable (Ic4bec, b/175294473)

 • Xoá displaySize vì cần phải tránh dùng tính năng này. Thông thường, bạn nên sử dụng kích thước onRoot() hoặc ít nhất là kích thước cửa sổ. (I62db4)

 • Nền tảng hiện có thể có nhiều thành phần con cháu của bố cục. (I66a92, b/144488459)

 • invalidate và compositionReference() hiện không được dùng nữa và thay vào đó, lần lượt là currentRecomposeScope và rememberCompositionReference. (I583a8)

 • Thay đổi PopupPositionProvider để sử dụng các toạ độ tương đối với cửa sổ, chứ không phải các toạ độ chung. Đổi tên parentGlobalBounds thành anchorBounds và thay đổi windowGlobalBounds thành windowSize: IntSize (I2994a)

 • Duration và Uptime sẽ được thay thế bằng mili giây Long và bước này sẽ xoá phần phụ thuộc của việc nhập con trỏ trong các lớp đó. (Ia33b2, b/175142755, b/177420019)

 • AnimationFloat.fling chấp nhận FlingConfig đã bị xoá. Thay vào đó, hãy sử dụng Animatable.animateDecay tạm ngưng. (I4659b, b/177457083)

 • Các chức năng có thể nhấn, có thể chuyển đổi và có thể chọn, hiện có thể được tạo bên ngoài thành phần (I0a130, b/172938345, b/175294473)

 • Easing đã được thay đổi thành giao diện chức năng (Ib14e5)

 • ScrollableColumn/Row không còn dùng được nữa. Việc sử dụng ScrollableColumn ít hiệu quả hơn so với LazyColumn khi bạn có nội dung cuộn lớn vì với LazyColumn, chúng ta chỉ có thể soạn/đo lường/vẽ các phần tử hiển thị. Để tránh việc người dùng thao tác không hiệu quả, chúng tôi quyết định sẽ ngừng sử dụng ScrollableColumn và ScrollableRow, đồng thời khuyến khích sử dụng LazyColumn và LazyRow thay thế. Người dùng vẫn có thể quyết định rằng họ không cần hoạt động tải rảnh tay và sử dụng các công cụ sửa đổi trực tiếp như sau: Column(Modifier.verticalScroll(rememberScrollState())) (Ib976b, b/170468083)

 • Phương thức trạng thái ban đầu mới của items(count: Int) cho phạm vi của LazyColumn/LazyRow/LazyVerticalGrid. items(items: List)itemsIndexed(items: List) hiện là các hàm mở rộng nên bạn phải nhập thủ công các hàm đó khi sử dụng. Các nội dung nạp chồng phần mở rộng mới cho Mảng: items(items: Array)itemsIndexed(Array) (I803fc, b/175562574)

 • Đã xoá các phương thức thử nghiệm monotonicFrameAnimationClockOf (Ib753f, b/170708374)

 • Phương thức toạ độ chung không còn được dùng nữa và tạo ra phương thức toạ độ mới dựa trên cửa sổ. (Iee284)

 • Bổ sung Modifier.toolingGraphicsLayer để thêm công cụ sửa đổi lớp đồ hoạ khi bật chế độ kiểm tra. (I315df)

 • FocusRequester.createRefs hiện được đánh dấu là thử nghiệm vì lệnh có thể thay đổi. (I2d898, b/177000821)

 • SemanticsPropertyReceiver.hidden được đổi tên thành invisibleToUser và được đánh dấu là @ExperimentalComposeUiApi. AccessibilityRangeInfo được đổi tên thành ProgressBarRangeInfo. stateDescriptionRange được đổi tên thành progressBarRangeInfo. AccessibilityScrollState được đổi tên thành ScrollAxisRange. horizontalAccessibilityScrollState được đổi tên thành horizontalScrollAxisRange. verticalAccessibilityScrollState được đổi tên thành verticalScrollAxisRange. (Id3148)

 • Tận dụng TestCoroutineDispatcher trong thử nghiệm (I532b6)

 • Cập nhật API đồ hoạ vectơ để hỗ trợ việc phân tích cú pháp của việc phủ màu được áp dụng cho thư mục gốc của đồ hoạ vectơ. (Id9d53, b/177210509)

Phiên bản 1.0.0-alpha10

Ngày 13 tháng Một, 2021

androidx.compose.material:material-*:1.0.0-alpha10 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-alpha10 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Sửa đổi Velocity để có các thành phần và các thao tác toán học. (Ib0447)
 • Đổi tên @ExperimentalTesting thành @ExperimentalTestApi để nhất quán với các chú thích api thử nghiệm tương tự (Ia4502, b/171464963)
 • Đổi tên Position thành DpOffset và xoá getDistance() (Ib2dfd)
 • Đã đổi tên Color.useOrElse() thành Color.takeOrElse() (Ifdcf5)
 • Thêm nút bật/tắt đối với Strings.kt nền (I4a5b7, b/172366489)
 • FlowRow và FlowColumn không còn dùng được nữa. Thay vào đó, vui lòng sử dụng một bố cục tuỳ chỉnh. (I09027)
 • Modifier.focus() và Modifier.focusRequester() không còn được dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng Modifier.focusModifier() và Modifier.focusReference(). (I75a48, b/175160751, b/175160532, b/175077829)
 • Đã chuyển nativeClass thành mô-đun giao diện người dùng và nội bộ hoá nội dung đó. Thay vào đó, cập nhật việc sử dụng nativeClass trong các nội dung triển khai ngang bằng để sử dụng 'is MyClass'. (I4f734)

Sửa lỗi

 • Thêm hỗ trợ các trường văn bản chỉ đọc và bị vô hiệu hoá (I35279, b/171040474, b/166478534)
 • animate() hiện được thay thế bằng animateAsState(), trả về State<T> thay vì T. Việc này tạo ra hiệu suất cao hơn, vì phạm vi vô hiệu hoá có thể được thu hẹp đến vị trí mà giá trị trạng thái được đọc. (Ib179e)
 • Thêm API có vai trò ngữ nghĩa và thêm vai trò dưới dạng thông số cho trình SemanticsModifier có thể nhấp, chọn và chuyển đổi. Thay đổi Modifier.progressSemantics sao cho Thanh trượt cũng có thể sử dụng được. (I216cd)

Phiên bản 1.0.0-alpha09

Ngày 16 tháng 12 năm 2020

androidx.compose.material:material-*:1.0.0-alpha09 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-alpha09 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • thêm API để kích hoạt thao tác xử lý ảnh động thủ công và kéo tại Modifier.swipeable (Iaa17a, b/162408885)
 • Đã đổi tên các đối tượng *Constants, chẳng hạn như ButtonConstants để kết thúc bằng giá trị Defaults thay vì chẳng hạn như thành ButtonDefaults. Đồng thời xoá các tiền tố default không cần thiết khỏi các thuộc tính trong các đối tượng mới này. (Ibb915, b/159982740)
 • Compose hỗ trợ các phương thức getter của thuộc tính có thể thực hiện các lệnh gọi tổng hợp. Chúng tôi sẽ không hỗ trợ tính năng này nữa, nhưng cú pháp để khai báo getter thuộc tính là @Composable sẽ thay đổi.

  Cú pháp hiện đã ngừng sử dụng để thực hiện việc này bằng cách tự chú thích thuộc tính.

    @Composable val someProperty: Int get() = ...
  

  Cú pháp hiện đúng để thực hiện việc này là bằng cách chú thích getter của thuộc tính.

    val someProperty: Int @Composable get() = ...
  

  Cả hai cú pháp sẽ hoạt động trong một khoảng thời gian, nhưng cú pháp cũ không còn được dùng nữa sẽ trở thành lỗi biên dịch. (Id9197)

 • Thêm thư viện androidx.compose.material:material-ripple chứa các API có hiệu ứng gợn sóng để cho phép tạo các thành phần tương tác mà không cần đến phần còn lại của thư viện Material và được thay thế bằng rememberRipple. (Ibdf11)

Sửa lỗi

 • Biểu thức lambda trong công cụ sửa đổi độ chênh lệch hiện trả về kết quả IntOffset thay vì Float. (Ic9ee5, b/174137212, b/174146755)
 • Tái cấu trúc ShaderBrush để tạo một phiên bản trình tạo bóng theo yêu cầu khi có sẵn thông tin về kích thước môi trường vẽ. Thao tác này rất hữu ích để xác định các hàm độ dốc chiếm toàn bộ giới hạn vẽ của một thành phần kết hợp tại thời điểm hợp thành mà không cần thực hiện các tuỳ chọn triển khai DrawModifier tuỳ chỉnh.

  Ngừng sử dụng các API hàm khởi tạo độ dốc theo các phương thức ban đầu trên đối tượng Độ dốc (Gradient). (I511fc, b/173066799)

 • Modifier.focusObserver không còn được dùng nữa. Hãy chuyển sang sử dụng Modifier.onFocusChanged hoặc Modifier.onFocusEvent (I30f17, b/168511863, b/168511484)

 • Ngừng sử dụng LazyColumnFor, LazyRowFor, LazyColumnForIndexed và LazyRowForIndexed. Thay vào đó, hãy sử dụng LazyColumn và LazyRow (I5b48c)

 • Chuyển Dp.VectorConverter, Position.VectorConverter, v.v. sang animation-core, và không dùng VectorConveters cũ nữa (If0c4b)

 • API tự động điền hiện là API thử nghiệm và yêu cầu chọn tham gia (I0a1ec)

 • Thêm các bản khai báo về việc giải mã để tạo các phiên bản FocusRequester (I35d84, b/174817008)

 • accessibilityLabel đổi tên thành contentDescription. accessibilityValue đổi tên thành stateDescription. (I250f2)

 • Hàm infiniteRepeatable mới dùng để tạo một InfiniteRepeatableSpec (I668e5)

 • Hành vi định vị của DropdownMenus hơi biến đổi theo thông số kỹ thuật của Material. (I34c72, b/168594123)

 • Chúng tôi đã thêm tuỳ chọn hỗ trợ InteractionState cho TextFields. (I61d91)

 • Thêm Modifier.clearAndSetSemantics để xoá ngữ nghĩa của các thành phần con cháu và đặt các ngữ nghĩa mới. (I277ca)

 • Đã di chuyển ContentDrawScope sang mô-đun ui-graphics để sử dụng với DrawScope. (Iee043, b/173832789)

Phiên bản 1.0.0-alpha08

Ngày 2 tháng 12 năm 2020

Phát hành androidx.compose.material:material:1.0.0-alpha08, androidx.compose.material:material-icons-core:1.0.0-alpha08androidx.compose.material:material-icons-extended:1.0.0-alpha08. Phiên bản 1.0.0-alpha08 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • MaterialTheme hiện đặt màu chính xác cho các ô điều khiển lựa chọn và nền lựa chọn. Các ứng dụng không sử dụng Material có thể sử dụng AmbientTextSelectionColors theo cách thủ công để tuỳ chỉnh màu sắc sử dụng để lựa chọn. (I1e6f4, b/139320372, b/139320907)
 • Thêm mục kiểm tra tìm lỗi mã nguồn cho việc đặt tên và vị trí tham số lambda của thành phần kết hợp, để kiểm tra tính nhất quán với nguyên tắc Compose. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã di chuyển một số API sử dụng children dưới dạng tên cho lambda tạo vệt sang content, theo hướng dẫn và kiểm tra tìm lỗi mã nguồn. (Iec48e)
 • Đổi tên VectorAsset thành ImageVector Di chuyển và đổi tên VectorAsset thành Builder để trở thành một lớp nội tại của ImageVector theo các hướng dẫn của hội đồng API. Thêm bí danh loại của VectorAssetBuilder để liên kết về khả năng tương thích với ImageVector.Builder. (Icfdc8)
 • Đổi tên ImageAsset và các phương thức liên quan thành ImageBitmap. (Ia2d99)
 • Đã di chuyển các thuộc tính ngữ nghĩa nền tảng sang giao diện người dùng (I6f05c)
 • Không còn dùng fun RippleIndication() nữa và được thay thế bằng rememberRippleIndication() để đảm bảo tính nhất quán với các API khác. (Id8e2c)
 • Đã thêm thông số singeLine vào BasicTextField, TextField và OutlinedTextField. Đặt thông số này là true để đặt trường văn bản thành một dòng duy nhất có thể cuộn theo chiều ngang. (I57004, b/168187755)

Sửa lỗi

 • Bổ sung Dismiss hành động ngữ nghĩa (I2b706)
 • Di chuyển các API DrawModifier từ gói androidx.compose.ui sang gói androidx.compose.ui.draw. Tạo tệp DrawModifierDeprecated.kt để đưa các phương thức typealiases/helper vào nhằm hỗ trợ quá trình di chuyển từ các API không dùng nữa sang các API hiện tại. (Id6044, b/173834241)
 • Đổi tên Modifier.drawLayer thành Modifier.graphicsLayer Đồng thời cập nhật các lớp liên quan lên GraphicsLayer theo phản hồi của API. (I0bd29, b/173834241)
 • Xoá <T> khỏi khai báo SubcomposeLayout. Bạn có thể sử dụng thuộc tính này mà không cần chỉ định loại ngay. (Ib60c8)
 • Thêm API Modifier.scale/rotate để thuận tiện hơn cho drawLayer.
  • Đổi tên Modifier.drawOpacity thành Modifier.alpha.
  • Đã đổi tên Modifier.drawShadow thành Modifier.shadow (I264ca, b/173208140)
 • Thông số căn chỉnh của Hộp đã được đổi tên thành contentAlignment. (I2c957)
 • Các công cụ sửa đổi offsetPx đã được đổi tên thành offset. Công cụ này hiện đang sử dụng các thông số lambda thay vì Trạng thái. (Ic3021, b/173594846)
 • Giới thiệu các API SweepGradientShader và SweepGradientBrush. (Ia22c1)
 • Thêm tuỳ chọn kiểm tra mã nguồn cho các thông số của Đối tượng sửa đổi trong các hàm có thể kết hợp. Bước kiểm tra mã nguồn này kiểm tra tên, loại dữ liệu trả về, giá trị mặc định và thứ tự của thông số để đảm bảo tính nhất quán với các nguyên tắc của Compose. (If493b)
 • Cập nhật API TextFieldValue
  • đặt TextFieldValue.composition ở chế độ chỉ đọc
  • xoá trường hợp ngoại lệ được gửi cho phạm vi lựa chọn không hợp lệ (I4a675, b/172239032)
 • Đã thêm phương thức nạp chồng Modifier.drawLayer() mới. Phương thức này sẽ chặn một khối lambda trên một GraphicsLayerScope mới mà bạn sẽ xác định các thông số lớp theo cách cho phép bỏ qua việc sắp xếp lại và bố cục lại khi trạng thái thay đổi. DrawLayerModifier hiện đang nội bộ để chuẩn bị di chuyển logic sang phương thức placeable.placeWithLayer() của LayoutModifier (I15e9f, b/173030831)
 • Ngừng sử dụng các Ambients được đặt tên với hậu tố là Ambient và thay thế chúng bằng các thuộc tính mới có tiền tố là Ambient, tuân theo các nguyên tắc khác của API Ambients và Compose. (I33440)
 • Thêm mục kiểm tra tìm lỗi mã nguồn để kiểm tra nhằm đảm bảo rằng các trạng thái ban đầu đối tượng sửa đổi sử dụng androidx.compose.ui.composed {} nội bộ, thay vì được đánh dấu là @Composable. (I3c4bc)
 • Đã đổi tên đối số ngữ nghĩa mergeAllDescendants thành mergeDescendants. (Ib6250)
 • Quản lý thời gian trong thử nghiệm (TestAnimationClock và cách sử dụng) hiện đang được thử nghiệm (I6ef86, b/171378521)
 • Xoá mô đun ui-test cũ và các mã giả lập của nó (I3a7cb)
 • TextUnit.Inherit được đổi tên thành TextUnit.Unspecified nhất quán với các đơn vị khác. (Ifce19)
 • Giao diện Căn chỉnh đã được cập nhật và hoạt động bình thường. (I46a07, b/172311734)
 • đã đổi tên id thành layoutId đối với LayoutsIdParentData. Measurable.id đã được đổi tên thành Measurable.layoutId. (Iadbcb, b/172449643)

Phiên bản 1.0.0-alpha07

Ngày 11 tháng 11 năm 2020

Phát hành androidx.compose.material:material:1.0.0-alpha07, androidx.compose.material:material-icons-core:1.0.0-alpha07androidx.compose.material:material-icons-extended:1.0.0-alpha07. Phiên bản 1.0.0-alpha07 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Emphasis không còn được dùng nữa và được thay thế bằng AmbientContentAlpha. AmbientContentAlpha là giá trị trừu tượng đơn giản hơn đại diện cho nội dung alpha được ưu tiên cho một phần của hệ thống phân cấp, tương tự như cách AmbientContentColor đại diện cho màu sắc của nội dung ưa thích. Văn bản và Biểu tượng hiện sử dụng giá trị hiện tại từ AmbientContentAlpha mặc định và bạn có thể tự thực hiện: color.copy(alpha = AmbientContentAlpha.current) để tạo ra hiệu quả tương tự trong các thành phần. Thay vì sử dụng ProvideEmphasis, bạn có thể trực tiếp cung cấp một giá trị thông qua AmbientContentAlpha và sử dụng các cấp độ mặc định mới trong ContentAlpha để thay thế cho EmphasisLevels cũ. (Idf03e, b/159017896)
 • Thêm androidx.compose.material.AmbientContentColor để thay thế androidx.compose.foundation.AmbientContentColor (I84f7b, b/172067770)
 • Thêm androidx.compose.material.Text để thay thế androidx.compose.foundation.Text dưới dạng thành phần Văn bản cấp cao, có thể tạo giao diện. Đối với thành phần văn bản cơ bản không sử dụng màu / kiểu văn bản từ chủ đề, hãy sử dụng BasicText. (Ie6ae0)
 • Thêm maxLines vào TextFields (Ib2a5b)
 • Cập nhật TextFields để chấp nhận KeyboardOptions (Ida7f3)
 • Nền tảng hiện sử dụng độ cao tuyệt đối (tổng) khi tính toán lớp phủ độ cao, vì vậy một nền tảng được lồng trong một nền tảng khác sẽ sử dụng độ cao kết hợp để vẽ lớp phủ. (I7bd2b, b/171031040)

Sửa lỗi

 • captureToBitmap đã chuyển đến captureToImage (I86385)
 • Ngừng sử dụng AmbientTextStyle, ProvideTextStyle và AmbientContentColor nền tảng. Thay vào đó, hãy sử dụng các phiên bản mới có trong thư viện Material. Đối với các ứng dụng không dùng Material, bạn nên tạo hệ thống thiết kế riêng cho không gian xung quanh có chủ đề mà có thể sử dụng trong các thành phần của riêng bạn. (I74acc, b/172067770)
 • foundation.Text không được dùng nữa và được thay thế bằng material.Text. Đối với một API văn bản cơ bản, không lựa chọn và không sử dụng giá trị nào từ một giao diện, hãy xem androidx.compose.foundation.BasicText. (If64cb)
 • Đổi tên KeyboardOptions thành ImeOptions (I82f36)
 • Đã di chuyển KeyboardType và ImeAction vào KeyboardOptions (I910ce)
 • BaseTextField không còn được dùng nữa. Sử dụng BasicTextField thay thế. (I896eb)
 • Đã xoá chú thích ExperimentalSubcomposeLayoutApi Hiện tại, bạn có thể sử dụng SubcomposeLayout mà không cần thêm @OptIn (I708ad)
 • FirstBaseline và LastBaseline đã được chuyển sang gói androidx.compose.ui.layout (Ied2e7)
 • Cập nhật API biểu tượng để nhận Color.Unspecified làm màu có khả năng phủ màu sẽ thu hút thành phần hoặc trình vẽ được cung cấp mà không cần ColorFilter. Trước đây, hệ thống sẽ cố gắng bỏ qua việc phủ màu bằng tính năng Color.Unspecified sẽ phủ màu có màu trong suốt và cuối cùng nhìn như không phủ màu một chút nào. (I049e2, b/171624632)
 • relativePaddingFrom đã đổi tên thành paddingFrom. Công cụ sửa đổi paddingFromBaseline được thêm để thuận tiện cho việc chỉ định khoảng cách từ ranh giới bố cục đến đường cơ sở văn bản. (I0440a, b/170633813)
 • LaunchedTask được đổi tên thành LaunchedEffect để nhất quánI với các API SideEffect và DisposableEffect. LaunchedEffect không có các thông số chủ đề để khuyến khích các phương pháp hay nhất. (Ifd3d4)
 • MeasureResult bị xoá khỏi MeasureScope. (Ibf96d, b/171184002)
 • Một số biểu tượng liên quan đến bố cục được chuyển từ androidx.compose.ui sang androidx.compose.layout.ui. (I0fa98, b/170475424)

Phiên bản 1.0.0-alpha06

Ngày 28 tháng 10 năm 2020

Phát hành androidx.compose.material:material:1.0.0-alpha06, androidx.compose.material:material-icons-core:1.0.0-alpha06androidx.compose.material:material-icons-extended:1.0.0-alpha06. Phiên bản 1.0.0-alpha06 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • androidx.compose.foundation.Icon được chuyển sang androidx.compose.material.Icon. Bạn cũng có thể sử dụng thành phần Hình ảnh/Modifier.Paint() với một Trình vẽ nếu không muốn sử dụng thư viện Material. (I9f622)
 • Thêm FloatingActionButtonElevation để thể hiện độ cao mà các FAB ở các trạng thái khác nhau sử dụng. Xem FloatingActionButtonConstants.defaultElevation() để triển khai mặc định (I2d4f5)
 • Thêm giao diện SwitchColors để thể hiện màu sắc được sử dụng bởi nút Switch ở các trạng thái khác nhau. Xem SwitchConstants.defaultColors để tuỳ chỉnh màu. (I93805)
 • Thêm các giao diện ButtonElevation và ButtonColors để biểu thị độ cao và màu sắc được các nút sử dụng ở các trạng thái khác nhau. Xem các hàm mặc định trong ButtonConstants để tuỳ chỉnh các thông số này. (Ic5b7b)
 • Thêm giao diện RadioButtonColors để đại diện cho màu sắc mà RadioButton sử dụng ở các trạng thái khác nhau. Xem RadioButtonConstants.defaultColors() để tuỳ chỉnh màu sắc được sử dụng ở các trạng thái khác nhau. (I74130)
 • Thêm giao diện CheckboxColors để biểu thị màu sắc được hộp đánh dấu sử dụng ở các trạng thái khác nhau. Xem CheckboxConstants.defaultColors() để tuỳ chỉnh màu sắc được sử dụng ở các trạng thái khác nhau. (I7dbdb)

Sửa lỗi

 • Những thành phần Material không đặt độ cao dưới dạng zIndex nữa. Điều này có nghĩa là trong cùng một thành phần mẹ, thành phần con cháu có kích thước bóng lớn hơn sẽ không tự động được vẽ lên đầu tập hợp con có lớp nhỏ hơn. Nếu bạn vẫn cần hành vi như vậy, vui lòng cài đặt Modifier.zIndex() theo cách thủ công khi cần (I70417, b/170623932)
 • Ngừng sử dụng VectorPainter thay bằng rememberVectorPainter để chỉ ra rõ hơn rằng API có thể kết hợp sử dụng nội bộ 'remember' để duy trì dữ liệu trên các nội dung hợp thành. (Ifda43)
 • Bật tính năng chuyển đổi trong ComposeTestRule; xoá tuỳ chọn để bật con trỏ nhấp nháy từ ComposeTestRule. (If0de3)
 • Thêm tuỳ chọn bàn phím một dòng vào CoreTextField (I72e6d)
 • Đổi tên API bán kính thành CornerRadius để thể hiện rõ hơn cách sử dụng API này trong khắp Compose. Tài liệu cập nhật cho biết rằng bán kính góc âm giới hạn được đặt bằng không. (I130c7, b/168762961)
 • Vẽ lại DrawScope và ContentDrawScope thành giao diện thay vì các lớp trừu tượng
  • Đã tạo cách triển khai CanvasDrawScope của DrawScope
  • Tái cấu trúc các nội dung triển khai DrawScope để sử dụng CanvasScope thay thế
  • Tạo DrawContext để bao gói các phần phụ thuộc cho DrawScope
  • Xoá các phương thức không dùng nữa trên DrawScope (I56f5e)
 • Box đã đặt thành một hàm cùng dòng. (Ibce0c, b/155056091)

Phiên bản 1.0.0-alpha05

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

Phát hành androidx.compose.material:material:1.0.0-alpha05, androidx.compose.material:material-icons-core:1.0.0-alpha05androidx.compose.material:material-icons-extended:1.0.0-alpha05. Phiên bản 1.0.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Cửa sổ bật lên và hộp thoại nay kế thừa FLAG_SECURE từ Cửa sổ thành phần mẹ. Ngoài ra, thêm tuỳ chọn định cấu hình mục này (I64966, b/143778148, b/143778149)
 • Theo mặc định, Modifier.swipeable hiện có ngưỡng 56.dp cho các trạng thái (Iab825, b/168610267)
 • tất cả trạng thái của Scaffold được đánh dấu là @Stable. drawerGesturesEnabled trong ScaffoldState đã tự chuyển đến Scaffold. (I36645, b/168297016)
 • Xoá loại giá trị rỗng khỏi thông số lambda của Scaffold, bạn có thể sử dụng emptyContent() để biểu thị không có nội dung cho một thông số nhất định. (I2b318, b/157633857, b/158551084)
 • Ngừng sử dụng các API contentColor() và currentTextStyle(), đồng thời thay thế các API đó bằng các môi trường xung quanh AmbientContentColor và AmbientTextStyle tương ứng. Bạn có thể truy cập giá trị hiện tại bằng cách sử dụng .current trên thuộc tính môi trường xung quanh, giống như với bất kỳ môi trường xung quanh nào khác. Chúng tôi thực hiện thay đổi này để đảm bảo tính nhất quán và tránh có nhiều cách để thực hiện cùng một việc. Ngoài ra, đổi tên một số thuộc tính không gian xung quanh để mô tả rõ hơn mục đích của các thuộc tính này như sau:

  • ContentColorAmbient -> AmbientContentColor
  • TextStyleAmbient -> AmbientTextStyle
  • IndicationAmbient -> AmbientIndication
  • EmphasisAmbient -> AmbientEmphasisLevels
  • RippleThemeAmbient -> AmbientRippleTheme (I37b6d)
 • Thêm AmbientElevationOverlay, cho phép tuỳ chỉnh / tắt lớp phủ độ cao mặc định áp dụng cho Surfaces trong giao diện tối. (I5b74d)

Sửa lỗi

 • Là một phần của tiêu chuẩn hoá các giá trị đặt gác cho các lớp cùng dòng, hãy đổi tên Color.Unset to Color.Unspecified để nhất quán với các lớp cùng dòng khác (I97611, b/169797763)
 • Ra mắtTextOverflow.None. Khi trình đơn mục bổ sung là None, Văn bản sẽ không xử lý mục bổ sung nữa mà sẽ báo cáo kích thước thực tế vào LayoutNode. (I175c9, b/158830170)
 • launchInComposition được đổi tên thành LaunchTask để phù hợp với các nguyên tắc Compose API (I99a8e)
 • OnPositionedModifier được đổi tên thành OnGloballyPositionedModifier và onPositioned() được đổi tên thành onGloballyPositioned(). (I587e8, b/169083903)

Phiên bản 1.0.0-alpha04

Ngày 1 tháng 10 năm 2020

Phát hành androidx.compose.material:material:1.0.0-alpha04, androidx.compose.material:material-icons-core:1.0.0-alpha04androidx.compose.material:material-icons-extended:1.0.0-alpha04. Phiên bản 1.0.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Hiển thị các thông số InteractionState trong các thành phần Material đủ trạng thái, để cho phép nâng cấp trạng thái và đọc / kiểm soát trạng thái. (Iaca5f, b/168025711, b/167164434)
 • Thay đổi thông số *color trên RadioButton và TriStateCheckbox để cho phép tuỳ chỉnh hoàn toàn màu sắc được sử dụng ở mỗi trạng thái, cũng như thay đổi cách màu sắc chuyển động giữa các trạng thái nếu muốn. Hãy xem các hàm màu animateDefault mới* trong CheckboxConstants và RadioButtonConstants để biết thêm thông tin. (I1c532)
 • Đổi tên rememberBackdropState thành rememberBackdropScaffoldState và thêm một thông số bổ sung cho đồng hồ hoạt ảnh. Đã đổi tên thông số backdropScaffoldState của BackdropScaffold thành scaffoldState. Đã đổi tên BackdropConstants thành BackdropScaffoldConstants. (Ib644d)
 • Thêm thành phần UnderSheetScaffold thử nghiệm. (Ie02f0, b/148996320)
 • Thêm thành phần ModalBottomSheetLayout thử nghiệm. (Ic209e, b/148996320)
 • Đổi tên ButtonConstants/FloatingActionButtonConstants.defaultAnimatedElevation thành defaultElevation và hiện trả về một giá trị Dp thay vì một AnimatedValue. (I5f3ed)

Sửa lỗi

 • Cập nhật nhiều API Đồ hoạ
  • Cập nhật các API biến đổi tỷ lệ và xoay vòng để sử dụng một thông số Offset duy nhất thể hiện toạ độ trục thay cho các tham số nổi riêng biệt của các toạ độ x/y trong DrawScope và DrawTransform
  • Xoá phương thức Rect.expandToInclude và Rect.join
  • Cập nhật tài liệu về Bán kính để hiển thị hình bầu dục ngoài hình elip
  • Thêm tài liệu để cho biết trình tạo công khai cho lớp Bán kính nội dòng sẽ không được gọi trực tiếp mà thay vào đó các đối tượng Bán kính cần được khởi tạo thông qua trình tạo hàm
  • Xoá các API RoundRect để truy vấn topRight, bottomRight, bottomCenter, v.v.
  • Ngừng sử dụng Rect.shift thay vào đó là Rect.translate
  • Xoá các API RoundRect.grow và Rect.shrink
  • Đổi tên RoundRect.outerRect thành Rect.boundingRect
  • Xoá các phương thức RoundRect.middleRect/tallMiddleRect/wideMiddleRect và Rect.isStadium
  • Đổi tên RoundRect.longestSide thành RoundRect.maxDimension
  • Đổi tên RoundRect.shortestSide thành RoundRect.minDimension
  • Thay đổi RoundRect.center thành một thuộc tính thay vì một hàm
  • Cập nhật hàm khởi tạo RoundRect để sử dụng các thuộc tính Bán kính thay vì các tham số riêng lẻ cho giá trị bán kính x/y
  • Xoá các API kích thước giả định đó là một hình chữ nhật với gốc tại điểm 0,0
  • Thêm một API phá huỷ vào Radius
  • Di chuyển nhiều hàm tiện ích mở rộng RoundRect để trở thành thuộc tính thay thế
  • (I8f5c7, b/168762961)
 • foundation.Box không còn được dùng nữa. Thay vào đó hãy dùng foundation.layout.Box. (Ie5950, b/167680279)
 • Stack đã được đổi tên thành Box Box đã tồn tại trước đây sẽ không được dùng nữa, thay vào đó là Box mới trong compose.foundation.layout. Hành vi của Box mới là các thành phần con cháu xếp chồng lên nhau khi có nhiều thành phần con cháu. Điều này khác với Box trước có hành vi tương tự như Column. (I94893, b/167680279)
 • Ngừng sử dụng các tham số trang trí Box. Nếu bạn muốn trang trí/khoảng đệm trên hộp, hãy sử dụng Công cụ sửa đổi (Modifier.background, Modifier.border, Modifier.padding) (Ibae92, b/167680279)
 • Cập nhật nhiều API Đồ hoạ
  • Cập nhật API DrawScope bằng các phương thức chuyển đổi phạm vi để cho biết thao tác chuyển đổi chỉ được áp dụng trong lệnh gọi lại và sẽ bị xoá sau khi lệnh gọi lại được gọi
  • Cập nhật tài liệu clipPath để tham chiếu đến Đường dẫn thay vì hình chữ nhật tròn
  • Khắc phục lỗi khoảng cách trong tài liệu cho tham số bên phải trong clipPath
  • Đổi tên DrawScope.drawCanvas thành drawIntoCanvas và xoá tham số kích thước
  • Đổi tên các thông số dx/dy trong phương thức phần lồng ghép thành ngang và dọc
  • Thêm phương thức nạp chồng phần lồng ghép cung cấp cùng một giá trị phần lồng ghép cho cả 4 giới hạn
  • Xoá tài liệu về phương thức lồng ghép cho biết phần lồng ghép sẽ được áp dụng cho cả 4 cạnh
  • Cập nhật tài liệu cho lớp Rect
  • Cập nhật nhận xét về các tham số Rect để khớp với kiểu kdoc
  • Xoá Rect.join và Rect.expandToInclude
  • Đã tạo phương thức nạp chồng cho Rect.translate(offset) và ngừng sử dụng Rect.shift
  • (If086a, b/167737376)
 • Chúng tôi đã chặn tính năng nhập tĩnh nội dung của phạm vi bố cục (ví dụ: alignWithSiblings trong RowScope). Một phương án thay thế phạm vi rõ ràng nên được sử dụng: with(RowScope) { Modifier.alignWithSiblings(FirstBaseline) }. (I216be, b/166760797)

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 16 tháng 9 năm 2020

Phát hành androidx.compose.material:material:1.0.0-alpha03, androidx.compose.material:material-icons-core:1.0.0-alpha03androidx.compose.material:material-icons-extended:1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Đổi tên thông số onSelect của BottomNavigationItem thành onClick (I91925, b/161809324)
 • Thêm thông số InteractionState vào BottomNavigationItem và Tab, cho phép nâng trạng thái này và điều chỉnh cách thành phần xuất hiện ở các trạng thái khác nhau. (Ia3e9e, b/168025711)
 • Xoá các thông số disabledBackgroundColordisabledContentColor khỏi nút. Thay vào đó, bạn nên sử dụng các hàm màu mặc định mới bên trong ButtonConstants. Nếu đã cài đặt contentColor / backgroundColor một cách rõ ràng, bạn nên sử dụng các hàm mặc định này và tuỳ chỉnh một số / tất cả các thông số để tránh ghi đè màu cho cả trạng thái bật / tắt. (If9b52)
 • Màu nền của Textfield không sử dụng alpha trong suốt một cách ngầm định nữa. Thay vào đó, bất kỳ màu nào được cung cấp qua thông số backgroundColor sẽ được áp dụng trực tiếp. (Iecee9, b/167951441)
 • InnerPadding đã được đổi tên thành PaddingValues. (I195f1, b/167389171)
 • Các thông số resistanceFactorAtMinresistanceFactorAtMax trong Modifier.swipeable được thay thế bằng một thông số sức cản. Một phương thức defaultResistanceConfig mới đã được thêm vào SwipeableConstants. (I54238)
 • Thêm tuỳ chọn nâng cao về trạng thái hoạt ảnh cho Button và FloatingActionButton. Giờ đây, độ cao sẽ tạo hiệu ứng ảnh động giữa trạng thái mặc định và trạng thái đã nhấn. Để tuỳ chỉnh độ cao giữa các trạng thái, sử dụng ButtonConstants.defaultAnimatedElevation()FloatingActionButtonConstants.defaultAnimatedElevation() thay vì đặt giá trị Dp phẳng trong mọi trường hợp. (I37925)
 • Nhãn đã trở thành thông số tuỳ chọn bên trong TextField và OutlinedTextField (I267f6, b/162234081)

Sửa lỗi

 • Các hàm thử nghiệm chung như onNode hoặc waitForIdle hiện không còn được dùng nữa. Vui lòng di chuyển sang các hàm mới tương đương được xác định trong ComposeTestRule (I7f45a)
 • DpConstraints và các API sử dụng hàm này không còn được dùng nữa. (I90cdb, b/167389835)
 • Các thông số minWidth và maxWidth của widthIn đã được đổi tên thành min và max. Tương tự đối với preferredWidthIn, heightIn, preferredHeightIn. (I0e5e1, b/167389544)
 • Xoá các thao tác ngữ nghĩa cuộn tiến/lùi. Đã thêm các bước trong AccessibilityRangeInfo. (Ia47b0)
 • Việc sử dụng trọng lực được đổi tên nhất quán để căn chỉnh hoặc định vị trí trong các API bố cục. (I2421a, b/164077038)
 • Bổ sung onNode và các phương thức chung khác trên ComposeTestRules vì các phương thức chung hiện tại sẽ không được dùng nữa. (Ieae36)
 • Đã di chuyển createAndroidComposeRuleAndroidInputDispatcher từ androidx.ui.test.android sang androidx.ui.test (Idef08, b/164060572)

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 2 tháng 9 năm 2020

Phát hành androidx.compose.material:material:1.0.0-alpha02, androidx.compose.material:material-icons-core:1.0.0-alpha02androidx.compose.material:material-icons-extended:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Thêm một thành phần BackdropScaffold thử nghiệm. (Iad908)

Sửa lỗi

 • Matrix4 đã được thay thế bằng Matrix. Xoá tất cả các phần khác của gói vectormath. (Ibd665, b/160140398)

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 26 tháng 8 năm 2020

Phát hành androidx.compose.material:material:1.0.0-alpha01, androidx.compose.material:material-icons-core:1.0.0-alpha01androidx.compose.material:material-icons-extended:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Lỗi đã biết

= Không thể xoá ký tự đầu tiên trong trường TextField của Material bằng cách sử dụng phím Backspace (b/165956313)

Phiên bản 0.1.0-dev

Phiên bản 0.1.0-dev17

Ngày 19 tháng 8 năm 2020

Phát hành androidx.compose.material:material:0.1.0-dev17, androidx.compose.material:material-icons-core:0.1.0-dev17androidx.compose.material:material-icons-extended:0.1.0-dev17. Phiên bản 0.1.0-dev17 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Đã xoá RadioGroup và RadioGroupItems trước đây không còn được dùng. Thay vào đó, hãy sử dụng Row và RadioBotton (I381b7, b/163806637)
 • Đã xoá lệnh gọi lại onFocusChanged khỏi TextField. Thay vào đó, hãy dùng Modifier.focusObserver. (I51089, b/161297615)
 • Modifier.drawBorder không còn được dùng nữa. Thay vào đó, hãy dùng Modifier.border. Lớp dữ liệu đường viền đã được thay thế bằng BorderStroke (I4257d, b/158160576)
 • Đã đổi tên một số thuộc tính trong SwipeableState: swipeTarget -> targetValue, swipeProgress -> progress, swipeDirection -> direction. Đã thêm hàm rememberSwipeableState để tạo SwipeableStates. (I2fc9c, b/163129614, b/163132293)
 • Đã thêm tính năng hỗ trợ thanh thông báo nhanh kèm theo vị trí và danh sách chờ phù hợp. Truy cập tính năng này thông qua hàm tạm ngưng SnackbarHostState.showSnackbar. Ngoài ra:
  • Đã thêm các thành phần SnackbarHost. Thành phần này lưu trữ các Thanh thông báo nhanh dựa trên trạng thái và chịu trách nhiệm chuyển đổi giữa các thanh thông báo nhanh.
  • SnackbarHostState đã được thêm vào để cho phép kiểm soát các thanh thông báo nhanh, các nội dung lưu trữ thanh thông báo thanh và tách riêng các thông báo này khỏi ScaffoldState. bạn cũng có thể truy cập trạng thái này qua scaffoldState.snackbarHostState.
  • Đã bổ sung thông tin về phương thức nạp chồng trong thanh thông báo nhanh để hỗ trợ giao diện chung giữa snackbarHostState và thanh thông báo nhanh. (I79aaa)
 • Thêm thông số đã bật vào IconButton và sắp xếp lại thứ tự các thông số trong IconToggleButton (I0a941, b/161809385, b/161807956)
 • Phiên bản ListItem có API dựa trên chuỗi đã bị xoá. Vui lòng sử dụng phiên bản theo khe. (Ib8f57, b/161804681)
 • Xoá thành phần FilledTextField không còn được dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng TextField để triển khai Material Design của trường văn bản được tô màu nền. (I5e889)
 • AlertDialog hiện sử dụng FlowRow cho các nút (I00ec1, b/161809319, b/143682374)
 • Thêm các thông số trong Modifier.swipeable để thay đổi mức độ sức cản khi vuốt qua các giới hạn. Đã xoá thông số [min/max]Value. (I93d98)
 • Thêm thông số backgroundColor vào LinearProgressIndicator và xoá khoảng đệm nội bộ khỏi CircularProgressIndicator. Thêm ProgressIndicatorConstants.DefaultProgressAnimationSpec mới mà có thể được dùng làm AnimationSpec mặc định khi tạo ảnh động tiến trình giữa các giá trị (If38b5, b/161809914, b/161804677)
 • Đã thêm thông số velocityThreshold tuỳ chỉnh vào Modifier.swipeable. (I698ba)
 • bottomBarSize, fabSize và thuộc tính khác và không còn sử dụng được trong ScaffoldState. Thay vào đó, hãy sử dụng Modifier.onPosition trên thành phần bạn muốn biết kích thước. Đã thêm contentColor và các thông số của Công cụ sửa đổi Ic6f7b, b/161811485, b/157174382 )
 • Đổi tên và sắp xếp lại thứ tự một số thông số trong Tab để nhất quán với những API khác (Ia2d12, b/161807532)
 • Phân tách TabRow thành TabRow và ScrollableTabRow, xoá isScrollable khỏi TabRow. Đồng thời hiển thị edgePadding trong ScrollableTabRow, cho phép kiểm soát không gian trống trước / sau các thẻ. (I583e8, b/161809544)
 • Đối tượng TabRow đã bị xoá, thay thế bằng đối tượng TabConstants. TabRow.TabPosition đã chuyển sang cấp cao nhất (TabPosition) và indicatorContainer đã được đổi tên thành indicator. Hãy xem các ví dụ và tài liệu để biết thông tin chi tiết về cách sử dụng API đã cập nhật và các tuỳ chọn mặc định. (I54d45, b/161809544)
 • Thông số ngưỡng trong Modifier.swipeable đã được điều chỉnh; giờ đây, thiết bị này sẽ nhận một cặp trạng thái (loại T) và trả về ngưỡng giữa các trạng thái đó dưới dạng một ThresholdConfig. Thông số dismissThresholds đã được thêm vào SwipeToDismiss. SwipeToDismiss là một biểu thức lambda (DismissDirection) -> ThresholdConfig. (Ie1080)
 • Thanh trượt có nhiều màu sắc hơn để tuỳ chỉnh chi tiết hơn (I73e64, b/161810475)
 • Thông số màu sắc của Card đã được đổi tên thành backgroundColor (I01fc1, b/161809546)
 • Thanh thông báo nhanh hiện có màu nền và nội dung có thể tuỳ chỉnh (I238f2, b/161804381)
 • Các thông số tuỳ chỉnh của công cụ sửa đổi, backgroundColor, contentColor và scrimColor được thêm vào Ngăn (23655, b/161804378 )
 • Thành phần kết hợp state { ... } nay không được dùng nữa và thay vào đó là các lệnh gọi tới remember { mutableStateOf(...) } để đảm bảo sự rõ ràng. Điều này làm giảm giao diện API tổng thể và số khái niệm để quản lý trạng thái, đồng thời khớp với mẫu by mutableStateOf() của uỷ quyền thuộc tính loại. (Ia5727)
 • Thông số khoảng đệm của nút được đổi tên thành contentPadding (Id252e, b/161809394)
 • Thêm thành phần Material thử nghiệm SwipeToDismiss. (I129e5)

Sửa lỗi

 • Xoá onChildPositionedOnChildPositionedModifier. Thay vào đó, nhà phát triển nên sử dụng onPositionedOnPositionedModifier trên bố cục con. (I4522e, b/162109766)
 • Thêm hàm lambda mergePolicy vào SemanticsPropertyKey. Bạn có thể sử dụng tính năng này để xác định chính sách tuỳ chỉnh cho việc hợp nhất ngữ nghĩa mergeAllDescendants. Chính sách mặc định là sử dụng giá trị thành phần mẹ nếu đã có, nếu không sẽ là giá trị của thành phần con cháu. (Iaf6c4, b/161979921)
 • IntSize hiện là lớp nội dòng (I2bf42)
 • PlacementScope.placeAbsolute() đã được đổi tên thành PlacementScope.place(), còn PlacementScope.place() trước đó đã được đổi tên thành PlacementScope.placeRelative(). Theo đó, phương thức PlacementScope.place() sẽ không tự động phản chiếu vị trí theo ngữ cảnh từ phải sang trái nữa. Nếu muốn, hãy sử dụng PlacementScope.placeRelative() thay thế. (I873ac, b/162916675)
 • Chúng tôi đã ngừng sử dụng PxBounds và thay bằng Rect. Đã cập nhật tất cả các cách sử dụng của PxBounds bằng hình chữ nhật và thêm các chú thích không dùng nữa/thay thế phù hợp để hỗ trợ quá trình di chuyển (I37038, b/162627058)
 • Đổi tên RRect thành RoundRect để phù hợp hơn với các kiểu đặt tên của Compose Tạo các trình khởi tạo hàm tương tự thành RRect và ngừng sử dụng các trình khởi tạo hàm RRect (I5d325)

Phiên bản 0.1.0-dev16

Ngày 5 tháng 8 năm 2020

Phát hành androidx.compose.material:material:0.1.0-dev16, androidx.compose.material:material-icons-core:0.1.0-dev16androidx.compose.material:material-icons-extended:0.1.0-dev16. Phiên bản 0.1.0-dev16 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Màu sắc hiện là lớp cuối cùng thay vì giao diện. Thay vì mở rộng và cung cấp nội dung triển khai tuỳ chỉnh, bạn nên tạo môi trường xung quanh mới cho đối tượng giao diện tuỳ chỉnh và truy cập vào đối tượng giao diện thông qua môi trường xung quanh mới trong các thành phần, tương tự như cách MaterialTheme hoạt động trong nội bộ. (Ibae84)
 • Đã đổi tên ColorPalette thành Colors, để ánh xạ rõ hơn thành hệ thống màu của Material và loại bỏ sự nhầm lẫn trên ColorPalette là đối tượng giao diện 'chung', chẳng hạn như việc triển khai hệ thống màu cụ thể của Material. Ngoài ra, đổi tên lightColorPalette và darkColorPalette lần lượt thành lightColors và darkColors. (I9e976, b/161812111)
 • Đổi tên thông số text của BottomNavigationItem thành label, onSelected thành onSelect, activeColor thành selectedContentColor, inactiveColor thành unselectedContentColor và cập nhật thứ tự thông số cho phù hợp với nguyên tắc. (Icb605, b/161809324)
 • Modifier.stateDraggable đã được làm lại hoàn toàn và đổi tên thành Modifier.swipeable. Ra mắt một lớp SwipableState mới và tái cấu trúc DrawerState và BottomDrawerState để kế thừa từ nó. [Modal/Bottom]DrawerLayout không còn nhận thông số onStateChange. (I72332, b/148023068)
 • Gói foundation.shape.corner được làm phẳng thành foundation.share (I46491, b/161887429)
 • Đã thêm chú thích ExperimentalMaterialApi. RippleTheme được đánh dấu là Thử nghiệm (Ic5fa0, b/161784800)
 • Trường FilledTextField của Material được đổi tên thành TextField và TextField nền tảng đã được đổi tên thành BaseTextField để giúp người dùng dễ dàng khám phá và sử dụng API mong muốn một cách đơn giản nhất (Ia6242, b/155482676)

Sửa lỗi

 • OnChildPositioned đã ngừng hoạt động. Thay vào đó, hãy sử dụng OnPositioned trên thành phần con. (I87f95, b/162109766)
 • Khắc phục các bản sửa lỗi API rộng (I077bc)
  1. Xoá giao diện OffsetBase không sử dụng
  2. Căn chỉnh các lớp Offset và IntOffset để có một giao diện API nhất quán
  3. Đổi tên IntOffset.Origin thành IntOffset.Zero để phù hợp với API Offset
  4. Đã di chuyển phương thức nativeCanvas ra khỏi giao diện Canvas để hỗ trợ người dùng tạo các bản sao Canvas riêng của họ
  5. Tạo lớp EmptyCanvas mã giả lập để tái cấu trúc DrawScope thành tham số có giá trị không rỗng thay vì lateinit và đảm bảo tính không rỗng của trường
  6. Đổi tên enum ClipOp thành PascalCase
  7. Đổi tên enum FilterQuality thành PascalCase
  8. Đổi tên enum StrokeJoin thành PascalCase
  9. Đổi tên enum PointMode thành PascalCase
  10. Đổi tên enum PaintingStyle thành PascalCase
  11. Đổi tên enum PathFillType thành PascalCase
  12. Đổi tên enum StrokeCap thành PascalCase
  13. Cập nhật quá trình triển khai DrawCache để không còn sử dụng các thông số lateinit
  14. Đã cập nhật DrawScope để không còn sử dụng tính năng uỷ quyền tải lười cho các thông số nội bộ fillPaint và strokePaint
  15. Cập nhật thành phần kết hợp Image để tránh sử dụng Box nhằm giảm chi phí
  16. Cập nhật lớp Outline để có các chú thích @Immutable
  17. Cập nhật PathNode để có các chú thích @Immutable nhằm biết hướng dẫn cho từng lộ trình
  18. Cập nhật thành phần phụ trong Vector để xoá các lượt kiểm tra có điều kiện dư thừa về tính bình đẳng vì Compose đã xử lý chúng
  19. Các phương thức hàm khởi tạo đồng hành Rect đã ngừng hoạt động và được thay thế bằng các hàm tạo
  20. Cập nhật lớp Brush và hàm khởi tạo bằng các API @Immutable và @Stable
  21. Cập nhật enum VertexMode thành PascalCase
  22. Cập nhật phương thức DrawScope selectPaint để ghi đè có điều kiện các tham số nét vẽ trên bản vẽ nếu chúng thay đổi
  23. Cập nhật Size để thêm API huỷ cấu trúc, đổi tên UnspecifiedSize thành Unspecified và xoá các phương thức không sử dụng
 • Di chuyển hộp thoại đến giao diện người dùng (I47fa6)
 • Xoá SemanticsNodeInteraction.performPartialGesture. Chuyển sang sử dụng SemanticsNodeInteraction.performGesture. (Id9b62)
 • Đổi tên SemanticsNodeInteraction.getBoundsInRoot() thành SemanticsNodeInteraction.getUnclippedBoundsInRoot() (Icafdf, b/161336532)
 • API dành cho tính năng hỗ trợ từ phải sang trái đã được cập nhật. Đã thêm LayoutDirectionAmbient sử dụng để đọc và thay đổi hướng bố cục. Xoá Modifier.rtl và Modifier.ltr. (I080b3)
 • Modifier.deternimateProgress đã được đổi tên thành Modifier.progressSemantics (I9c0b4)
 • Cập nhật material-icons-extended với các biểu tượng mới nhất được thêm vào Material.io/icons (I4b1d3)
 • Yêu cầu chỉ định rõ loại T cho transitionDefinition. (I1aded)
 • Modifier.plus không được dùng nữa. Thay vào đó, hãy dùng Modifier.then. "Then" có tín hiệu rõ ràng hơn về thứ tự, đồng thời nghiêm cấm nhập Modifier.padding().background() + anotherModifier, khiến cho chuỗi bị phá vỡ và khó đọc hơn (Iedd58, b/161529964)
 • Đã đổi tên AndroidComposeTestRule thành createAndroidComposeRule. (I70aaf)
 • Thêm isFocused() và isNotFocused() SemanticsMatcher. (I0b760)
 • Đã xoá BaseGestureScope.globalBounds vì không nên sử dụng các thử nghiệm này. Sử dụng toạ độ cục bộ cho nút mà bạn đang tương tác. (Ie9b08)
 • Đã sửa vị trí cửa sổ bật lên trên màn hình cut-out. (Idd7dd)
 • Modifier.drawBackground được đổi tên thành Modifier.background (I13677)

Phiên bản 0.1.0-dev15

Ngày 22 tháng 7 năm 2020

Phát hành androidx.compose.material:material:0.1.0-dev15, androidx.compose.material:material-icons-core:0.1.0-dev15androidx.compose.material:material-icons-extended:0.1.0-dev15. Phiên bản 0.1.0-dev15 bao gồm các thay đổi sau.

Cập nhật phần phụ thuộc

 • Để sử dụng phiên bản 0.1.0-dev15 của Compose, bạn cần cập nhật các phần phụ thuộc theo đoạn mã mới hiển thị ở trên trong phần Khai báo phần phụ thuộc.

Thay đổi về API

 • Chú thích @Model hiện không được dùng nữa. Hãy sử dụng trạng thái và mutableStateOf để thay thế. Quyết định ngừng sử dụng này đã được đưa ra sau nhiều cuộc thảo luận cẩn thận.

  Căn chỉnh

  Lý giải bao gồm nhưng không giới hạn trong:

  • Giảm diện tích bề mặt API và các khái niệm mà chúng tôi cần hướng dẫn
  • Căn chỉnh chặt chẽ hơn với các bộ công cụ so sánh khác (Giao diện người dùng Swift, React, Flutter)
  • Quyết định đảo ngược. Chúng tôi luôn có thể mang @Model trở lại sau này.
  • Xoá trường hợp sử dụng corner-case và khó trả lời các câu hỏi về việc định cấu hình @Model dưới dạng những việc chúng tôi cần xử lý
  • Các lớp dữ liệu @Model, hàm cân bằng, mã băm, v.v.
  • Làm thế nào tôi có một số thuộc tính "quan sát được" và các thuộc tính khác thì không?
  • Làm cách nào để tôi chỉ định sự bằng nhau về cấu trúc so với tham chiếu được dùng trong nội dung quan sát?
  • Giảm "ma thuật" trong hệ thống. Sẽ làm giảm khả năng ai đó giả định rằng hệ thống thông minh hơn hệ thống trên thực tế (nghĩa là nó biết cách mở rộng một danh sách)
  • Giúp độ chi tiết của quá trình quan sát trở nên trực quan hơn.
  • Cải thiện khả năng tái tạo từ biến -> thuộc tính trên lớp
  • Mở ra khả năng tối ưu hoá theo từng Trạng thái được tạo thủ công
  • Căn chỉnh phù hợp hơn với phần còn lại của hệ sinh thái và giảm sự mơ hồ đối với thành phần bất biến hoặc chúng ta đang “chấp nhận trạng thái có thể thay đổi”

  Ghi chú di chuyển

  Hầu như tất cả cách sử dụng hiện tại của @Model đều không thay đổi theo một trong hai cách. Ví dụ dưới đây có một lớp @Model chứa hai thuộc tính chỉ để dùng làm ví dụ và lớp này đang được sử dụng trong một thành phần kết hợp.

  @Model class Position(
   var x: Int,
   var y: Int
  )
  
  @Composable fun Example() {
   var p = remember { Position(0, 0) }
   PositionChanger(
    position=p,
    onXChange={ p.x = it }
    onYChange={ p.y = it }
   )
  }
  

  Phương án 1: Sử dụng State<OriginalClass> và tạo bản sao.

  Cách tiếp cận này được thực hiện dễ dàng hơn với các lớp dữ liệu của Kotlin. Về cơ bản, hãy tạo tất cả các thuộc tính var trước đó thành các thuộc tính val của một lớp dữ liệu, sau đó sử dụng state thay vì remember và gán giá trị trạng thái cho các bản sao gốc của lớp dữ liệu gốc bằng cách sử dụng phương thức tiện lợi copy(...) của lớp dữ liệu.

  Điều quan trọng cần lưu ý là cách tiếp cận này chỉ hoạt động khi các đột biến duy nhất đối với lớp đó được thực hiện trong cùng phạm vi mà phiên bản State được tạo. Nếu lớp tự biến đổi bên ngoài phạm vi sử dụng và bạn đang dựa vào nội dung quan sát biến đổi, thì cách tiếp cận tiếp theo là cách mà bạn sẽ muốn sử dụng.

  data class Position(
   val x: Int,
   val y: Int
  )
  
  @Composable fun Example() {
   var p by state { Position(0, 0) }
   PositionChanger(
    position=p,
    onXChange={ p = p.copy(x=it) }
    onYChange={ p = p.copy(y=it) }
   )
  }
  

  Phương án 2: Sử dụng mutableStateOf và các đại diện thuộc tính

  Cách tiếp cận này trở nên dễ dàng hơn với các đại diện thuộc tính của Kotlin và API mutableStateOf cho phép bạn tạo các phiên bản MutableState ngoài thành phần kết hợp. Về cơ bản, hãy thay thế tất cả các thuộc tính var của lớp ban đầu bằng các thuộc tính varmutableStateOf làm đại diện thuộc tính của chúng. Điều này có lợi thế là cách sử dụng lớp này hoàn toàn không thay đổi, mà chỉ có cách triển khai nội bộ của lớp đó. Tuy nhiên, hành vi này không hoàn toàn giống với ví dụ ban đầu vì mỗi thuộc tính nay được quan sát/đăng ký riêng lẻ, vì vậy các thành phần mà bạn thấy sau khi kết hợp lại này có thể hẹp hơn (một điều tốt).

  class Position(x: Int, y: Int) {
   var x by mutableStateOf(x)
   var y by mutableStateOf(y)
  }
  
  // source of Example is identical to original
  @Composable fun Example() {
   var p = remember { Position(0, 0) }
   PositionChanger(
    position=p,
    onXChange={ p.x = it }
    onYChange={ p.y = it }
   )
  }
  

  (I409e8, b/152050010, b/146362815, b/146342522, b/143413369, b/135715219, b/143263925, b/139653744)

 • Lệnh gọi lại onFocusChange trong các trường văn bản đã được đổi tên thành onFocusChanged (Ida4a1)

 • Đã thêm thông số ngưỡng ở stateDraggable để chỉ định ngưỡng giữa các liên kết cố định. Thông số này dùng để đặt ngưỡng 56 dp tại ngăn dưới cùng. Ngoài ra, BottomDrawerLayout hiện sử dụng một giá trị enum riêng biệt là BottomDrawerState. (I533fa)

 • Xoá Modifier.ripple không dùng nữa trước đây. Bây giờ, tính năng Khả năng nhấp sử dụng hiệu ứng gợn sóng như chỉ báo mặc định (nếu bạn đã đặt MaterialTheme {} trong ứng dụng của mình). Vì vậy, trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể chỉ cần sử dụng khả năng nhấp và nhận miễn phí chỉ báo hiệu ứng gợn sóng. Nếu cần tuỳ chỉnh thông số màu/kích thước/giới hạn cho hiệu ứng gợn sóng, bạn có thể tạo chỉ số RippleIndication theo cách thủ công và chuyển thông số này thành có thể nhấp như thông số chỉ báo. (I663b2, b/155375067)

 • Đã xoá tuỳ chọn ghi đè không dùng nữa của thành phần kết hợp FilledTextField (I7f8f8)

 • Đổi tên đối tượng Nút (chứa các giá trị mặc định mà hàm Button sử dụng) thành ButtonConstants (I7c5f7, b/159687878)

 • Khe nội dung của Nút giờ đây hoạt động như Hàng (hữu ích khi bạn cần có biểu tượng có văn bản, hãy xem ví dụ về phần Button để biết cách viết Nút) (I0ff10, b/158677863)

 • Ngừng sử dụng RadioGroup và RadioGroupItem. Sử dụng Box với Modifier.selectable, Hàng và Cột để thiết lập đúng các lựa chọn radioButton theo thiết kế của bạn (I7f5cf, b/149528535)

 • Đã thêm trường văn bản có đường viền của Material (I1a518)

 • androidx.ui.foundation.TextFieldValue và androidx.ui.input.EditorValue không còn được dùng nữa. Các thành phần kết hợp TextField, FilledTextField và CoreTextField sử dụng loại đó cũng không còn được dùng nữa. Vui lòng sử dụng androidx.ui.input.TextFieldValue thay thế (I4066d, b/155211005)

 • TabRow.TabPosition không chứa vị trí trong Dp, không phải trong IntPx (I34a07, b/158577776)

 • Thay thế việc sử dụng IntPx bằng Int. Thay thế IntPxPosition bằng IntOffset. Thay thế IntPxSize bằng IntSize. (Ib7b44)

 • Để thống nhất số lượng các lớp dùng để biểu thị thông tin kích thước, hãy chuẩn hoá cách sử dụng lớp Size thay vì pxSize. Điều này mang lại lợi ích của một lớp nội tuyến nhằm tận dụng giá trị long để gói 2 giá trị float đại diện cho chiều rộng và chiều cao được biểu thị dưới dạng floats. (Ic0191)

 • Ngừng sử dụng Modifier.ripple. Bây giờ, tính năng Khả năng nhấp sử dụng hiệu ứng gợn sóng như chỉ báo mặc định (nếu bạn đã đặt MaterialTheme {} trong ứng dụng của mình). Vì vậy, trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể chỉ cần sử dụng khả năng nhấp và nhận miễn phí chỉ báo hiệu ứng gợn sóng. Nếu cần tuỳ chỉnh thông số màu/kích thước/giới hạn cho hiệu ứng gợn sóng, bạn có thể tạo chỉ số RippleIndication theo cách thủ công và chuyển thông số này thành có thể nhấp như thông số chỉ báo. (I101cd, b/155375067)

 • Chúng tôi đã thiết kế lại API Khung: ít thông số đã thay đổi tên của chúng, thêm các thông số mới để tuỳ chỉnh tốt hơn. Đã thêm phương thức getter cho các kích thước truy vấn của Fab, TopBar và BottomBar (I0e7ce)

 • Thêm thành phần DropdownMenu trong tài liệu giao diện người dùng, một cách triển khai trình đơn Material Design. (I9bb3d)

 • Cho phép hiển thị/ẩn bàn phím phần mềm thủ công bằng cách sử dụng SoftwareKeyboardController (Ifb9d6, b/155427736)

 • Modifier.indication đã được thêm vào gói nền tảng. Sử dụng thành phần này để hiển thị chỉ báo nhấn/kéo hay chỉ báo khác trên các thành phần tương tác tuỳ chỉnh (I8425f, b/155287131)

 • Thống nhất việc triển khai CanvasScope để chỉ có DrawScope và ContentDrawScope Đổi tên CanvasScope thành DrawScope. Cập nhật DrawScope để triển khai giao diện Density và cung cấp lớp con LayoutDirection Xoá DrawScope trong ContentDrawScope Painter và PainterModifier đã được cập nhật để không còn duy trì thuộc tính RTL vì DrawScope làm việc này mà không cung cấp nó một cách thủ công (I1798e )

 • Đổi tên Emphasis.emphasize() thành Emphasis.applyEmphasis() (Iceebe)

 • Các nút đã tắt giờ đây tuân theo thông số kỹ thuật của Material Design (I47dcb, b/155076924)

 • FilledTextField nhận được thao tác ime, chuyển đổi hình ảnh và hỗ trợ loại bàn phím (I1f9cf, b/155075201)

 • Thêm thông số strokeWidth vào CircularProgressIndicator để tuỳ chỉnh kích thước nét vẽ. Để thay đổi kích thước nét vẽ (chiều cao) của LinearProgressIndicator, bạn có thể sử dụng Modifier.preferredHeight() hoặc công cụ sửa đổi kích thước khác. (Icea16, b/154919081)

 • Thêm thông số strokeWidth vào CircularProgressIndicator để tuỳ chỉnh kích thước nét vẽ. Để thay đổi kích thước nét vẽ (chiều cao) của LinearProgressIndicator, bạn có thể sử dụng Modifier.preferredHeight() hoặc công cụ sửa đổi kích thước khác. (Icea16, b/154919081)

 • Đã thêm API khe cho biểu tượng tạo vệt và hàng đầu trong trường FilledTextField và xử lý trạng thái lỗi (Ic12e0)

 • Màu mặc định của FAB và FAB mở rộng được mở rộng đã được thay đổi thành MaterialTheme.colors.secondary. (I3b9b9, b/154118816)

 • Thay thế tất cả Color có thể nhận giá trị rỗng trong API bằng các Color không nhận giá trị rỗng và sử dụng Color.Unset thay cho giá trị rỗng (Iabaa7)

 • Đã đổi tên EdgeInsets thành InnerPadding. Đã đổi tên thông số innerPadding của các Nút Material thành phần khoảng đệm. (I66165)

 • Thanh trượt hiện không có trạng thái. Người dùng sẽ cần tự chuyển và cập nhật trạng thái, giống như trong các tuỳ chọn kiểm soát khác. (Ia00aa)

 • Đã xoá StaticDrawer. Nếu cần, hãy sử dụng Box có chiều rộng của material-spec'ed thay thế (I244a7)

 • Bổ sung cách triển khai Material Design của Trường văn bản được tô màu nền (Ic75cd)

 • Thêm thông số công cụ sửa đổi vào ListItem và sắp xếp lại các thông số để quảng bá nội dung lambda tạo vệt (I66e21)

 • Thêm thông số hàm tạo defaultFontFamily vào Kiểu chữ, cho phép chỉ định họ phông chữ mặc định sẽ được dùng cho bất kỳ TextStyles nào đã cung cấp chưa đặt nhóm. (I89d07)

 • Đã tạm thời xoá Bảng dữ liệu Material khỏi nền tảng API. (Iaea61)

 • Đổi tên thông số trong thành phần kết hợp Divider (Ic4373)

 • thành phần con cháu (Ia6d19)

 • Xoá MaterialTheme.emphasisLevels, thay vào đó hãy sử dụng EmphasisAmbient.current để truy xuất các mức độ nhấn mạnh (Ib5e40)

 • Hệ thống sắp xếp theo chủ đề hình dạng được cập nhật theo thông số kỹ thuật của Material Design. Giờ đây, bạn có thể cung cấp các hình dạng nhỏ, vừa và lớn để hầu hết các thành phần đều có thể sử dụng (Ifb4d1)

 • Đã thay đổi các API Material Design như MaterialTheme.colors(), MaterialTheme.typography() thành các thuộc tính thay vì các hàm. Xoá dấu ngoặc đơn khỏi các lệnh gọi hiện có, dự kiến không có thay đổi về hành vi. (I3565a)

 • Tái cấu trúc API FloatingActionButton để chấp nhận các biểu thức lambda của thành phần kết hợp thay vì thuộc tính gốc. Xem mẫu đã cập nhật để biết thông tin về cách sử dụng. (I00622)

 • thêm thông số enabled vào Hộp đánh dấu, Chuyển đổi và Có thể chuyển đổi (I41c16)

 • Ripple hiện là một Công cụ sửa đổi. Mặc dù thao tác Khả năng nhấp chưa được chuyển đổi, mục đích sử dụng đề xuất là Clickable(onClick = { ... }, modifier = ripple()) (Ie5200, b/151331852, b/150060763)

 • Nền tảng và Thẻ đã được di chuyển từ androidx.ui.material.surface sang androidx.ui.material (I88a6d, b/150863888)

 • Button, FloatingActionButton và Clickable hiện có thông số enabled riêng biệt. Một số thông số trên Button (Nút) đã được đổi tên hoặc sắp xếp lại. (I54b5a)

 • Đã đổi tên Image thành ImageAsset để phân biệt rõ hơn sự khác biệt giữa dữ liệu Image và thành phần kết hợp của Image sắp tới dùng để tham gia vào bố cục và vẽ nội dung. _Body: Đã tạo phương thức mở rộng trên android.graphics.Bitmap, Bitmap.asImageAsset(), để tạo một phiên bản của ImageAsset hữu ích cho việc kết hợp hoạt động phát triển ứng dụng Android truyền thống với khung Compose (Id5bbd)

 • Xoá API thanh thông báo nhanh có thông số Chuỗi và thay thế bằng việc sử dụng phương thức nạp chồng chấp nhận biểu thức lambda của thành phần kết hợp. Xem các mẫu mới cập nhật để biết thông tin sử dụng (I55f80)

 • Tái cấu trúc API thẻ để chấp nhận biểu thức lambda texticon, (Ia057e)

 • Đã thêm thành phần BottomNavigation, xem tài liệu và ví dụ để biết thông tin sử dụng (I731a0)

 • Thêm Icon, IconButton và IconSwitchButton, đang xoá AppBarIcon. Bạn có thể trực tiếp thay thế các cách sử dụng hiện có của AppBarIcon bằng IconButton, và chúng hiện sẽ có đích nhấn chính xác. Xem các mẫu thông tin sử dụng và xem Biểu tượng cho các Biểu tượng của Material được cung cấp mà bạn có thể sử dụng trực tiếp với các thành phần này. (I96849)

 • Đã thay thế ButtonStyle bằng các chức năng riêng biệt và xoá phương thức nạp chồng (chuỗi) văn bản. Xem mẫu đã cập nhật để biết thông tin về cách sử dụng. (If63ab, b/146478620, b/146482131)

 • đổi tên công cụ sửa đổi Border thành DrawBorder (I8ffcc)

 • LayoutCoordinates không còn có thuộc tính vị trí. Thuộc tính vị trí không hợp lý khi xem xét LayoutModifiers, xoay vòng hoặc chuyển tỷ lệ. Thay vào đó, nhà phát triển nên sử dụng parentCoordinates và childToLocal() để tính toán lượt chuyển đổi từ một LayoutCoordinate sang một chế độ khác.

  LayoutCoordinates sử dụng IntPxSize cho thuộc tính kích thước thay vì PxSize. Do bố cục sử dụng kích thước pixel số nguyên nên tất cả các kích thước bố cục phải sử dụng số nguyên và không sử dụng giá trị dấu phẩy động. (I9367b)

 • Thay đổi có thể gây lỗi đối với API môi trường xung quanh. Hãy xem nhật ký và tài liệu Ambient<T> để biết thông tin chi tiết (I4c7ee, b/143769776)

 • Đã thêm thành phần Scaffold Material Các nội dung triển khai Scaffold (I7731b)

 • Thay thế DrawBorder bằng đối tượng sửa đổi Border (Id335a)

Sửa lỗi

 • Ngừng sử dụng FocusModifier, thay vào đó là Modifier.focus, Modifier.focusRequester, Modifier.focusObserver. FocusState và FocusDetailedState đã ngừng sử dụng, thay vào đó là FocusState2 (I46919, b/160822875, b/160922136)
 • VerticalScroller và HoriziontalScroller không còn được dùng nữa. Sử dụng ScrollableColumn và ScrollableRow để tạo trải nghiệm tích hợp với hoạt động và thông số Cột/Hàng hoặc Modifier.verticalScroll và Modifier.horizontalScroll trên phần tử của riêng bạn. Tương tự, ScrollerPosition không còn được dùng nữa và thay vào đó là ScrollState' (I400ce, b/157225838, b/149460415, b/154105299)
 • Các API Modifier.draggable và Modifier.scrollable đã được làm lại. DragDirection đã bị xoá, thay vào đó là Hướng. Trạng thái cần thiết cho thành phần có thể cuộn đã được đơn giản hoá. ScrollableState được đổi tên thành ScrollableController (Iab63c, b/149460415)
 • runOnIdleCompose đã được đổi tên thành runOnIdle (I83607)
 • Các thuộc tính ngữ nghĩa một giá trị hiện sử dụng kiểu gọi. Ví dụ: 'semantics { hidden = true }' hiện được viết dưới dạng: 'semantics { hidden() }'. (Ic1afd, b/145951226, b/145955412)
 • Một số API thử nghiệm đã được đổi tên để mang tính trực quan hơn. Tất cả các API findXYZ được đổi tên thành onNodeXYZ. Tất cả các API doXYZ được đổi tên thành performXYZ. (I7f164)
 • API chuyển đổi đã được thay đổi để trả về một TransitionState thay vì chuyển TransitionState sang các thành phần con cháu. Điều này giúp API nhất quán hơn với các API animate(). (I24e38)
 • Một lớp đơn vị IntBounds đã được thêm vào, đại diện cho các giới hạn pixel số nguyên từ bố cục. Đã cập nhật API của PopupPositionProvider. (I0d8d0, b/159596546)
 • Một cờ useUnmergedTree mới tuỳ chọn được thêm vào trình tìm kiếm thử nghiệm. (I2ce48)
 • Xoá các API thử nghiệm kích thước lỗi thời. (Iba0a0)
 • Xoá lớp cùng dòng Shader gói lớp dự kiến NativeShader Đổi tên NativeShader thành Shader. Lớp cùng dòng Shader được gói không thêm bất cứ giá trị vào nền tảng API và là một lớp cùng dòng, vì vậy hãy sử dụng lớp NativeShader trực tiếp. (I25e4d)
 • Popups, Dialogs và Menus hiện kế thừa MaterialTheme theo ngữ cảnh (Ia3665, b/156527485)
 • Material DropdownMenu hiện có thể cuộn được. (Ide699)
 • Đã xoá thông số hướng bố cục khỏi khối đo lường của hàm Layout(). Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng hướng bố cục bên trong lệnh gọi lại thông qua đối tượng phạm vi đo lường (Ic7d9d)
 • Sử dụng AnimationSpec thay vì AnimationBuilder trong các API cấp cao nhất để làm rõ khái niệm về thông số kỹ thuật của ảnh động tĩnh -Cải thiện chuyển đổi DSL bằng cách xoá yêu cầu hàm lambda để tạo AnimationSpecs như tween, spring. Thay vào đó, chúng trực tiếp lấy các thông số của hàm khởi tạo. -Cải thiện khả năng dễ sử dụng tổng thể của AnimationSpec khi mở các hàm khởi tạo thay vì dựa vào trình tạo -Thay đổi thời lượng và độ trễ cho KeyFrames và Tween thành Int. Việc này sẽ loại bỏ các phương thức truyền không cần thiết và các phương thức nạp chồng (để hỗ trợ cả Long và Int). (Ica0b4)
 • Giờ đây, nút chuyển xuất hiện ở trạng thái tắt khi enabled được đặt thành false (If4624, b/155941869, b/159331694)
 • Modifier.tag đã được đổi tên thành Modifier.layoutId để tránh nhầm lẫn với Modifier.testTag. (I995f0)
 • Vị trí Int dòng Căn chỉnh được trả về từ Placeable#get(AlignmentLine) hiện không rỗng. Nếu dòng căn chỉnh được truy vấn bị thiếu, AlignmentLine.Unspecified sẽ được trả về. (I896c5, b/158134875)
 • Tái cấu trúc lớp Bán kính để trở thành một lớp cùng dòng. Xoá các phương thức tạo quảng cáo đồng hành có cấu trúc hàm tạo cùng với thông số mặc định để có bán kính cùng với trục y khớp với bán kính của thông số bán kính trục x bắt buộc.

  Đã cập nhật DrawScope.drawRoundRect để sử dụng một thông số Bán kính duy nhất thay vì 2 giá trị nổi riêng biệt cho bán kính dọc theo trục x và trục y (I46d1b)

 • Để thống nhất số lượng lớp đại diện cho thông tin vị trí, hãy chuẩn hoá việc sử dụng lớp Offset thay vì PxPosition. Điều này mang lại lợi ích của một lớp nội tuyến nhằm tận dụng giá trị long để gói 2 giá trị float đại diện cho độ lệch x và y được biểu thị dưới dạng độ chính xác đơn. (I3ad98)

 • Thay thế việc sử dụng lớp Px trong nhiều lớp Compose như một phần của nỗ lực tái cấu trúc lớn để chỉ dựa vào Dp và các loại dữ liệu nguyên thuỷ cho các tham số pixel. Xoá toàn bộ lớp Px (I3ff33)

 • Thành phần có thể chuyển đổi không còn được dùng nữa. Hãy sử dụng Modifier.toggleable thay thế (I35220, b/157642842)

 • Thay thế việc sử dụng lớp Px trong nhiều lớp Compose như một phần của nỗ lực tái cấu trúc lớn để chỉ dựa vào Dp và các loại dữ liệu nguyên thuỷ cho các tham số pixel (I086f4)

 • Thay thế việc sử dụng lớp Px trong nhiều lớp Compose như một phần của nỗ lực tái cấu trúc lớn để chỉ dựa vào các loại Dp và loại dữ liệu gốc cho các thông số pixel (Id3434)

 • Đã thay thế việc sử dụng lớp Px trong nhiều lớp Compose như một phần của nỗ lực tái cấu trúc lớn để chỉ dựa vào các loại Dp và loại dữ liệu gốc cho các thông số pixel (I97a5a)

 • Sửa onClick không được gọi cho DropdonMenuItems. (I3998b, b/157673259)

 • MutuallyExclusiveSetItem không còn được dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng Modifier.selectable. (I02b47, b/157642842)

 • TestTag hiện không còn được dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng Modifier.testTag. (If5110, b/157173105)

 • Con trỏ của TextField có một ảnh động nhấp nháy (Id10a7)

 • Thay thế việc sử dụng lớp Px trong nhiều lớp Compose như một phần của nỗ lực tái cấu trúc lớn để chỉ dựa vào Dp và các loại dữ liệu nguyên thuỷ cho các tham số pixel (I19d02)

 • VerticalScroller hiện cung cấp tính năng Cột ngay từ đầu. HorizontalScroller hiện cung cấp tính năng Hàng ngay từ đầu. (Ieca5d, b/157020670)

 • Thay thế việc sử dụng lớp Px trong nhiều lớp của Compose như một phần của nỗ lực tái cấu trúc lớn chỉ dựa vào các loại Dp và loại gốc cho các thông số pixel (Iede0b)

 • Chúng tôi đã ngừng sử dụng Modifier.semantics để cho phép sử dụng các thành phần cấp cao. (I4cfdc)

 • API đối tượng sửa đổi DrawLayers đã được thay đổi: outlineShape được đổi tên thành shape và có giá trị mặc định RectangleShape và hiện không rỗng; đổi tên clipToOutline thành clip; xoá clipToBounds giống như clip == true với RectangleShape (I7ef11, b/155075735)

 • Cập nhật các API của Compose cấp độ cao hơn để hiển thị CanvasScope thay cho Canvas. Việc này giúp người tiêu dùng không cần phải duy trì các đối tượng Paint của riêng mình. Đối với khách hàng vẫn yêu cầu quyền truy cập vào một Canvas, họ có thể sử dụng phương thức mở rộng drawCanvas. Phương thức này cung cấp một lệnh gọi lại để tạo ra một lệnh vẽ cho Canvas. (I80afd)

 • Thành phần kết hợp AlignmentLineOffset không được dùng nữa, thay vào đó, hãy sử dụng công cụ sửa đổi relativePaddingFrom(). Xoá thành phần kết hợp CenterAlignmentLine. (I60107)

 • API hàm lambda tạo vệt WithConstraints đã được thay đổi. Giờ đây, thay vì hai thông số, giao diện này có phạm vi trình tiếp nhận. Cùng với các giới hạn và layoutDirection, giao diện cung cấp các thuộc tính minWidth, maxWidth, minHeight và maxHeight trong Dp (I91b9a, b/149979702)

 • Thêm đối tượng sửa đổi bố cục defaultMinSizeConstraints. Đối tượng này đặt giới hạn kích thước thành bố cục bao bọc chỉ khi các giới hạn tương ứng sắp tới không được chỉ định (0 cho các giới hạn tối thiểu và infinity của các giới hạn tối đa). (I311ea, b/150460257)

 • FocusManagerAmbient đã bị xoá. Sử dụng FocusModifier.requestFocus để lấy tiêu điểm. (Ic4826)

 • Đã tạo API CanvasScope bao gồm một đối tượng Canvas để hiển thị nền tảng API bản vẽ không có trạng thái, có thể khai báo. Các chuyển đổi nằm trong phạm vi trình thu thập dữ liệu riêng và thông tin kích thước cũng nằm trong giới hạn lồng ghép tương ứng. Nó không yêu cầu người dùng duy trì đối tượng trạng thái Paint của riêng mình để định cấu hình các hoạt động vẽ.

  bổ sung CanvasScopeSample cũng như cập nhật ứng dụng minh hoạ để bao gồm bản minh hoạ đồ hoạ khai báo (Ifd86d)

 • Thêm tuỳ chỉnh màu con trỏ vào TextField (I6e33f)

 • TextFieldValue được sử dụng với TextField hiện có thể là hoạt động giải trí tồn tại khi được sử dụng như sau: var text by savedInstanceState(saver = TextFieldValue.Saver) { TextFieldValue() } (I5c3ce, b/155075724)

 • Đã đổi tên LayoutModifier2 thành LayoutModifier. (Id29f3)

 • Xoá giao diện LayoutsModifier không còn sử dụng. (I2a9d6)

 • Đã thay thế thông số CoreTextField/TextField focusIdentifier bằng FocusNode để tích hợp với hệ thống con lấy tiêu điểm. (I7ea48)

 • Các hàm đo lường nội tại trong Layout và LayoutModifier2 có trình tiếp nhận IntrinsicMeasureScope hiện cung cấp API truy vấn nội tại với hướng bố cục được truyền ngầm. (Id9945)

 • Bổ sung Modifier.zIndex() mới để kiểm soát thứ tự vẽ của các thư mục con trong cùng một bố cục mẹ. Thuộc tính elevation trên DrawLayerModifier được đổi tên thành shadowElevation và không kiểm soát thứ tự bản vẽ nữa. Thứ tự thông số cho chỉ số DrawShadow thay đổi: độ cao hiện tại là độ cao đầu tiên và hình dạng là hình dạng thứ hai với giá trị mặc định của RectangleShape. (I20150, b/152417501)

 • RectangleShape được di chuyển từ androidx.ui.foundation.shape.* sang androidx.ui.graphics.* (Ia74d5, b/154507984)

 • Cập nhật API TextField - đã hợp nhất các lệnh gọi lại onFocus và onBlur thành một lệnh gọi lại onFocusChange(Boolean) duy nhất với các thông số (I66cd3)

 • Bổ sung tham số verticalGravity và horizontalGravity cho Row và Column tương ứng. (I7dc5a)

 • Cập nhật wrapContentWidth và wrapContentHeight để kỳ vọng Căn chỉnh dọc hoặc ngang thay vì bất kỳ Căn chỉnh nào. Công cụ sửa đổi trọng lực được cập nhật để chấp nhận Căn chỉnh dọc hoặc ngang. Hàng, Cột và Ngăn xếp được cập nhật để hỗ trợ Căn chỉnh liên tục tuỳ chỉnh. (Ib0728)

 • Tạo API PixelMap để hỗ trợ truy vấn thông tin pixel từ ImageAsset. (I69ad6)

 • Xoá ProvideContentColor, thay vào đó chỉ cần sử dụng ContentColorAmbient trực tiếp với Providers (Iee942)

 • Mô-đun ui-text-compose được đổi tên thành ui-text. ui-text hiện chứa các thành phần kết hợp CoreText và CoreTextField (Ib7d47)

 • mô-đun ui-text được đổi tên thành ui-text-core (I57dec)

 • Di chuyển các thành phần kết hợp ui-framework/CoreText, CoreTextField trong ui-text-compose. Bạn có thể muốn bao gồm thành phần kết hợp ui-text-compose trong dự án của mình. (I32042)

 • Cải thiện API DrawModifier:

  • Tạo phạm vi của trình thu nhận cho draw() ContentDrawScope
  • Xoá tất cả thông số trên draw()
  • DrawScope có giao diện giống như CanvasScope cũ
  • ContentDrawScope có phương thức drawContent() (Ibaced, b/152919067)
 • runOnIdleComposerunOnUiThread hiện là các hàm chung thay vì các phương thức trên ComposeTestRule. (Icbe8f)

 • Các toán tử uỷ quyền thuộc tính [Mutable]State đã được chuyển sang phần mở rộng để hỗ trợ tính năng tối ưu hoá uỷ quyền thuộc tính Kotlin 1.4. Các lệnh gọi phải thêm các mục nhập để tiếp tục sử dụng by state { ... } hoặc by mutableStateOf(...). (I5312c)

 • Đã thêm positionInParent và boundsInParent cho LayoutCoordinates. (Icacdd, b/152735784)

 • ColoredRect không còn được sử dụng. Thay vào đó, hãy sử dụng Box(Modifier.preferredSize(width, height).drawBackground(color)). (I499fa, b/152753731)

 • Đã đổi tên LayoutResult thành MeasureResult. (Id8c68)

 • Thêm LayoutModifier2, một API mới để xác định đối tượng sửa đổi bố cục; ngừng sử dụng LayoutModifier (If32ac)

 • Thay thế Đối tượng sửa đổi cùng với toán tử bằng các hàm mở rộng ban đầu (I225e4)

 • Thành phần Draggable chuyển sang công cụ sửa đổi (Id9b16, b/151959544)

 • Thành phần kết hợp ParentData đã không còn được dùng nữa. Bạn nên tạo một công cụ sửa đổi có triển khai giao diện ParentDataModifier hoặc sử dụng công cụ sửa đổi LayoutTag nếu bạn chỉ cần gắn thẻ thành phần con cháu của bố cục để nhận ra chúng bên trong khối đo lường. (I51368, b/150953183)

 • Ngừng sử dụng thành phần kết hợp Center. Bạn có thể thay thế cấu trúc này bằng công cụ sửa đổi LayoutSize.Fill + LayoutAlign.Center, hoặc với một trong các thành phần kết hợp Box hoặc Stack với các công cụ sửa đổi thích hợp (Idf5e0)

 • Thêm API VectorPainter để thay thế API thành phần phụ hiện có cho đồ hoạ vectơ. Kết quả của thành phần phụ là một đối tượng của VectorPainter thay vì DrawModifier. Các thành phần kết hợp trước đây của DrawVector không còn được sử dụng nữa và thay vào đó là VectorPainter.

  Đổi tên API Image(Painter) thành PaintBox(Painter) Tạo thành phần kết hợp vectơ hoạt động như thành phần kết hợp Image, ngoại trừ VectorAsset thay vì ImageAsset (I9af9a, b/149030271)

 • Đổi tên LayoutFlexible thành LayoutWeight. Đổi tên thông số chặt chẽ để điền. (If4738)

 • Đã xoá RepaintBoundary và thay vào đó là DrawLayerModifier (I00aa4)

 • DrawVector đã thay đổi từ một hàm có thể kết hợp thông thường thành trả về một đối tượng sửa đổi DrawShadow sẽ vẽ vectơ làm nền cho một bố cục. (I7b8e0)

 • Thay thế hàm có khả năng kết hợp Opacity thành công cụ sửa đổi drawOpacity. (I5fb62)

 • Thay thế hàm có thể kết hợp Clip bằng đối tượng sửa đổi drawClip(). DrawClipToBounds là một đối tượng sửa đổi thuận tiện để sử dụng khi bạn chỉ cần phân đoạn các ranh giới của lớp bằng một hình chữ nhật. (If28eb)

 • Thay thế hàm có thể kết hợp DrawShadow bằngcông cụ sửa đổi drawShadow(). Shadows hiện đang được vẽ như một phần của LayerModifier. (I0317a)

 • Đã thêm LayerModifier, một công cụ sửa đổi cho phép thêm RenderNode vào một Bố cục. Chế độ này cho phép cài đặt đoạn cắt, độ mờ, xoay, chia tỷ lệ và bóng. Thao tác này sẽ thay thế RepaintBoundary. (I7100d, b/150774014)

 • androidx.compose.ViewComposer được chuyển sang androidx.ui.node.UiComposer androidx.compose.Emittable đã được xoá. Nội dung này dư thừa so với ComponentNode. androidx.compose.ViewAdapters đã bị xoá. Chúng không còn là trường hợp sử dụng được hỗ trợ. Compose.composeInto không còn được dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng setContent hoặc setViewContent. Compose.disposeComposition không còn được dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng phương thức dispose trên Composition trả về bởi setContent. androidx.compose.Compose.subcomposeInto đã được chuyển sang androidx.ui.core.subcomposeInto ComponentNode#emitInsertAt đã được đổi tên thành ComponentNode#insertAt ComponentNode#emitRemoveAt đã được đổi tên thành ComponentNode#removeAt ComponentNode#emitMode đã được đổi tên thành ComponentNode#move (Idef00)

 • Đã tạo thành phần kết hợp Image để xử lý kích thước/bố cục bên cạnh việc vẽ một thành phần ImageAsset đã xác định cho màn hình. Thành phần kết hợp này cũng hỗ trợ vẽ mọi phiên bản Painter tuỳ ý tôn trọng kích thước nội tại của nó cũng như hỗ trợ kích thước cố định hoặc kích thước tối thiểu nhất định (Ibcc8f)

 • Ngừng sử dụng thành phần kết hợp Wrap. Có thể thay thế thành phần này bằng công cụ sửa đổi LayoutAlign hoặc bằng thành phần kết hợp Stack (Ib237f)

 • WithConstraints đã nhận tham số LayoutDirection (I6d6f7)

 • Làm cho hướng bố cục được truyền từ nút bố cục thành phần mẹ đến thành phần con cháu. Thêm công cụ sửa đổi hướng bố cục. (I3d955)

 • Thành phần Ngăn xếp hỗ trợ hướng từ phải sang trái (Ic9e00)

 • Thành phần kết hợp DrawShape đã bị xoá. Thay vào đó, hãy sử dụng công cụ sửa đổi DrawBackground. (I7ceb2)

 • Hỗ trợ hướng từ phải sang trái trong phương thức sửa đổi LayoutPadding (I9e8da)

 • Đã thêm AdapterList, một thành phần danh sách dạng cuộn chỉ kết hợp và sắp xếp các mục hiển thị. Các lỗi hiện đã biết bao gồm cả lỗi chỉ theo chiều dọc và không xử lý hết mọi trường hợp thay đổi đối với thư mục con. (Ib351b)

 • Cập nhật cờ ComposeFlags.COMPOSER_PARAM thành true, cờ này sẽ thay đổi chiến lược tạo mã cho trình bổ trợ của Compose. Ở cấp độ cao, việc này sẽ tạo ra các hàm @Composable với một thông số tổng hợp bổ sung. Hệ thống sẽ chuyển các thông số này đến các lệnh gọi @Composable tiếp theo để thời gian chạy có thể quản lý việc thực thi một cách chính xác. Tuy nhiên, đây là một thay đổi quan trọng liên quan đến việc phá vỡ tệp nhị phân. Tuy nhiên, quy trình này cần phải duy trì khả năng tương thích ở cấp nguồn trong tất cả các trường hợp sử dụng của Compose đã bị xử lý. (I7971c)

 • Thêm thành phần Canvas. Thành phần kết hợp này có một số kích thước (do người dùng cung cấp) và cho phép bạn vẽ bằng CanvasScope (I0d622)

 • Density và DensityScope đã được hợp nhất thành một giao diện. Bạn hiện có thể sử dụng DensityAmbient.current thay vì ambientDensity(). Sử dụng with(density) thay cho withDensity(density) (I11cb1)

 • Đã thay đổi LayoutCoordinates để làm cho providedAlignmentLines là một Tập hợp thay vì một Bản đồ. Đồng thời có câu lệnh LayoutCoordinates triển khai toán tử get() thay thế để truy xuất giá trị. Điều này giúp các công cụ sửa đổi dễ dàng sửa đổi một hoặc nhiều giá trị của tập hợp mà không tạo bộ sưu tập mới cho từng công cụ sửa đổi. (I0245a)

 • Các trình cuộn hiện hiển thị nội dung chuyển động vuốt nhanh của Android. (I922af, b/147493715)

 • Các cải tiến đối với nền tảng API của Constraints (I0fd15)