Android 11—Tuần 8 – Phân phối ứng dụng và kiếm tiền

Tìm hiểu các bản cập nhật có thể giúp bạn đạt được thành công lớn nhất trên Google Play.

 

Thu hút nhiều người dùng ứng dụng hơn

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu cách Google Play có thể giúp bạn tiếp cận nhiều người dùng hơn.

Ra mắt Google Play Console phiên bản beta

Không bắt buộc

Tìm hiểu những điểm cải tiến đối với Google Play Console có thể giúp bạn phát triển hoạt động kinh doanh trên Google Play trong nhiều năm tới.

Tính năng mới để quản lý bản phát hành trên Play Console

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu về 3 thay đổi quan trọng nhất đối với quy trình quản lý bản phát hành trên Play Console.

Tính năng mới về báo cáo thu nạp người dùng trong Play Console

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu các báo cáo thu nạp người dùng được cải thiện trong Play Console, bao gồm cách báo cáo này đo lường hiệu suất tốt hơn, cũng như cách các thay đổi có thể ảnh hưởng đến dữ liệu của bạn.

Tính năng mới trong Play Commerce

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu về những nội dung cập nhật cho Play Commerce để giúp bạn kiếm tiền dễ dàng.

Các điểm cải tiến gần đây cho Android App Bundle

Không bắt buộc

Tìm hiểu các điểm cải tiến giúp bạn phát triển, thử nghiệm và phát hành bằng gói ứng dụng.

API Bài đánh giá trong ứng dụng

Không bắt buộc

Hãy dùng API Bài đánh giá trong ứng dụng để cho phép người dùng viết đánh giá mà không cần quay lại trang thông tin chi tiết về ứng dụng.

Tính năng xác minh 2 bước cho Play Console

Không bắt buộc

Tìm hiểu về yêu cầu sắp tới để sử dụng tính năng Xác minh 2 bước trong việc đăng nhập vào Play Console.

Android 11 – tuần 8 – bài kiểm tra về việc phân phối ứng dụng và kiếm tiền

Kiểm tra kiến thức của bạn về cách Google Play có thể giúp bạn tiếp cận được nhiều người dùng hơn và phát triển hoạt động kinh doanh của mình.