Bài kiểm tra về hoạt động kiếm tiền và phân phối ứng dụng

 1. Hãy ghép từng tính năng của Google Play Console với mục tiêu mà tính năng đó có thể giúp bạn đạt được.

  Mỗi đáp án chỉ đúng với một câu hỏi.

  Xác định các vấn đề mà ứng dụng hoặc trò chơi gặp phải trước khi người dùng nhìn thấy.

  Theo dõi tất cả kênh phát hành.

  Hiểu cách thu hút người dùng mới.

  Tối ưu hoá mức tăng trưởng doanh thu.

  Thu hút người dùng.

  Đọc những thông báo quan trọng nhất với bạn trên Google Play.

 2. Tính năng Xác minh 2 bước sử dụng mật khẩu kèm theo một cách nữa để xác minh danh tính của bạn nhằm tăng cường bảo mật. Mục nào sau đây không phải là loại xác thực thứ cấp được hỗ trợ?
 3. Android App Bundle có lợi ích gì dưới đây?
 4. Đúng hay sai? Nhờ API bài đánh giá trong ứng dụng, người dùng nay có thể để lại ý kiến phản hồi ngay trong trải nghiệm trên ứng dụng.
 5. Phương thức thanh toán nào sau đây được Google Play Billing hỗ trợ?