Android 11 – Tuần 2 – Máy học

Công cụ máy học tạo điều kiện cho ứng dụng của bạn học và cải thiện dần từ kinh nghiệm. Khóa học này giới thiệu cho bạn nhiều công cụ cũng như phương thức máy học mà Android 11 cung cấp.

 

Khóa học Android 11 tuần – Máy học

Video Không bắt buộc

Hãy xem đoạn giới thiệu mở đầu để chuẩn bị cho các hoạt động trong khóa học này.

#AndroidDevChallenge – Các cải tiến hữu ích nhờ công cụ máy học

Video Không bắt buộc

Thử thách dành cho nhà phát triển Android, tập trung vào các “Cải tiến hữu ích”, vinh danh các nhà phát triển đã tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời nhờ công cụ máy học trên thiết bị. Hãy xem một số công cụ của Google tích hợp công cụ máy học trên thiết bị vào ứng dụng của bạn.

CameraX + OCR

Lớp học mã

Lớp học lập trình này giới thiệu cho bạn Bộ công cụ máy học, một SDK di động mang năng lực máy học của Google vào các ứng dụng Android của bạn. Bạn sẽ xây dựng một ứng dụng Android với Bộ công cụ máy học bằng cách sử dụng API Nhận dạng văn bản trên thiết bị của Bộ công cụ máy học giúp nhận dạng và dịch văn bản từ nguồn cấp dữ liệu camera theo thời gian thực.

Tạo mô hình tùy chỉnh của riêng bạn bằng Trình tạo mô hình TensorFlow và Android Studio

Lớp học mã

Lớp học lập trình này hướng dẫn bạn tích hợp mô hình TensorFlow Lite để nhận dạng hình ảnh tùy chỉnh trong ứng dụng Android bằng trình bổ trợ liên kết mô hình máy học mới trong Android Studio.

Mô hình có thể tùy chỉnh của TF Hub + Bộ công cụ máy học

Video Không bắt buộc

Trong video này, bạn sẽ thực hiện các bước tìm kiếm mô hình mong muốn trên ttfhub.dev, sau đó tải xuống và khởi chạy nó với chức năng theo dõi và phát hiện đối tượng Bộ công cụ máy học cho các mô hình tùy chỉnh.

Thiết kế cho công cụ máy học

Video Không bắt buộc

Hãy tìm hiểu từ ví dụ thực tế qua ứng dụng “Học cách đọc” của Google và xem cách bạn có thể sử dụng Sách hướng dẫn People + AI (Con người + Trí tuệ nhân tạo) để tạo được một thiết kế đầu tiên về AI (Trí tuệ nhân tạo).

Người chiến thắng trong cuộc thi Thử thách dành cho nhà phát triển Android “Stila” sử dụng Bộ công cụ máy học để theo dõi các căng thẳng

Video Không bắt buộc

Stila là một ứng dụng dùng để giám sát và theo dõi mức độ căng thẳng của cơ thể giúp bạn có thể hiểu rõ hơn cũng như kiểm soát những căng thẳng trong cuộc sống của mình. Hãy xem cách Yingding Wang, người chiến thắng trong cuộc thi Thử thách dành cho nhà phát triển Android, đã sử dụng Bộ công cụ máy học để nâng tầm trải nghiệm này.

Làm bài kiểm tra về Máy học để nhận được huy hiệu.

Đánh giá kiến thức của bạn về các công cụ cũng như kỹ thuật máy học của Android 11 và được công nhận bằng huy hiệu khóa học cho nội dung máy học.