Hình ảnh Hỗ trợ nhà phát triển cho Pixel

Đối với các thiết bị Pixel 6, Pixel 6 Pro và Pixel 6a, Android 13 tích hợp một bản cập nhật cho trình tải khởi động để xử lý các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn. Bộ đếm chống khôi phục cho các thiết bị đó đã được tăng lên, giúp các thiết bị không bị hoàn nguyên về Android 12.

Để tạo điều kiện cho việc phát triển và kiểm thử ứng dụng, chúng tôi cung cấp ảnh hệ thống Android 12 đã sửa đổi cho các thiết bị Pixel này, gọi là hình ảnh Hỗ trợ nhà phát triển. Hình ảnh hỗ trợ nhà phát triển là hình ảnh hệ thống dựa trên các bản dựng công khai, ổn định của Android 12 (API cấp 31) và bản cập nhật tính năng 12L (API cấp 32), cũng bao gồm phiên bản cập nhật của trình tải khởi động với các bản sửa lỗi bảo mật và bộ đếm chống khôi phục tăng lên.

Thiết bị Pixel 6, 6 Pro hoặc 6a đang chạy Android 13 có thể hoàn nguyên về hình ảnh Hỗ trợ nhà phát triển Android 12, nhưng không thể khôi phục về bất kỳ hình ảnh Android 12 nào khác. Thiết bị đang chạy hình ảnh Hỗ trợ nhà phát triển có thể được cài đặt ROM lên bản dựng công khai mới nhất, nhưng không thể cài đặt ROM cho bất kỳ hình ảnh Android 12 nào trước đó.

Khuyến cáo chung

Mục đích của bản dựng Hỗ trợ nhà phát triển là cung cấp trải nghiệm hệ thống và ứng dụng gần giống nhất có thể với hành vi của Android 12 chạy trên thiết bị thông thường của người dùng. Tuy nhiên, sau đây là một vài điều cần lưu ý khi sử dụng các bản dựng này để phát triển và kiểm thử:

  • Các bản dựng Hỗ trợ nhà phát triển chỉ dành cho nhà phát triển và không phù hợp cho mục đích sử dụng chung.
  • Thiết bị sử dụng bản dựng hỗ trợ nhà phát triển không nhận được bản cập nhật bảo mật OTA như các thiết bị khác, đồng thời hình ảnh của Dịch vụ hỗ trợ nhà phát triển sẽ không được tạo lại bằng các bản sửa lỗi bảo mật mới nhất. Chỉ bao gồm một phiên bản trình tải khởi động cập nhật, với các bản sửa lỗi bảo mật riêng và bộ đếm chống khôi phục tăng dần.
  • Bản dựng Hỗ trợ nhà phát triển chưa được Bộ kiểm tra tính tương thích (CTS) phê duyệt, nhưng đã vượt qua thử nghiệm sơ bộ và cung cấp một bộ API ổn định cho nhà phát triển. Các ứng dụng phụ thuộc vào bản dựng được CTS phê duyệt hoặc sử dụng API SafetyNet có thể không hoạt động bình thường trên các bản dựng Hỗ trợ nhà phát triển Android 12.

Cách chia sẻ ý kiến phản hồi

Hãy sử dụng công cụ theo dõi lỗi để báo cáo vấn đề mới cũng như xem, theo dõi và bỏ phiếu cho các vấn đề mà bạn và các nhà phát triển khác đã báo cáo.

Trước khi báo cáo vấn đề của riêng bạn, hãy kiểm tra danh sách các vấn đề chưa giải quyết để xem đã có người nào báo cáo vấn đề đó hay chưa. Bạn có thể theo dõi và bình chọn cho một vấn đề bằng cách gắn dấu sao cho vấn đề đó trong công cụ theo dõi lỗi. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Theo dõi bằng cách gắn dấu sao một vấn đề. Để được trợ giúp chung về Công cụ theo dõi lỗi của Google, hãy xem tài liệu này.

Cài đặt ROM thiết bị

Bạn có thể cài đặt ROM bản dựng Hỗ trợ nhà phát triển Android 12 cho thiết bị theo một trong những cách sau:

Cài đặt ROM thiết bị bằng Android Flash Tool

Android Flash Tool cho phép bạn cài đặt ROM hình ảnh hệ thống một cách an toàn vào thiết bị Pixel được hỗ trợ. Android Flash Tool hoạt động được với mọi trình duyệt web hỗ trợ WebUSB, chẳng hạn như Chrome hoặc Edge 79 trở lên.

Android Flash Tool sẽ hướng dẫn bạn từng bước thực hiện việc cài đặt ROM thiết bị (bạn không cần cài đặt công cụ này), nhưng bạn cần phải mở khoá thiết bị và bật tính năng Gỡ lỗi USB trong Tuỳ chọn cho nhà phát triển.

Kết nối thiết bị của bạn qua USB rồi chuyển đến Android Flash Tool bằng một trong các đường liên kết sau và làm theo hướng dẫn trên màn hình:

Để xem hướng dẫn đầy đủ, hãy tham khảo tài liệu về Android Flash Tool.

Cài đặt ROM thiết bị theo cách thủ công

Bạn cũng có thể tải hình ảnh Hỗ trợ nhà phát triển xuống rồi cài đặt ROM hình ảnh đó vào thiết bị của mình theo cách thủ công. Hãy xem bảng sau đây để tải hình ảnh hệ thống xuống thiết bị kiểm thử của bạn: Việc cài đặt ROM theo cách thủ công cho thiết bị sẽ hữu ích nếu bạn cần kiểm soát chính xác môi trường kiểm thử hoặc nếu cần cài đặt lại thường xuyên, chẳng hạn như khi thực hiện kiểm thử tự động.

Sau khi sao lưu dữ liệu thiết bị và tải hình ảnh hệ thống phù hợp xuống, bạn có thể cài đặt ROM hình ảnh đó vào thiết bị.

Bạn có thể chọn trở về bản dựng công khai gần đây nhất bất cứ lúc nào.

Hình ảnh gốc của thiết bị

Pixel 6

Ngày phát hành Ngày 29 tháng 8 năm 2022
Android 12 (API cấp 31)

Bản dựng: SQ1D.220205.004.X2

Cấp bản vá bảo mật: tháng 2 năm 2022

Dịch vụ Google Play: 21.24.23

Bản cập nhật tính năng 12L (API cấp 32)

Bản dựng: SQ3A.220705.004.X2

Cấp bản vá bảo mật: Tháng 7 năm 2022

Dịch vụ Google Play: 22.26.15

Pixel 6 Pro

Ngày phát hành Ngày 29 tháng 8 năm 2022
Android 12 (API cấp 31)

Bản dựng: SQ1D.220205.004.X2

Cấp bản vá bảo mật: tháng 2 năm 2022

Dịch vụ Google Play: 21.24.23

Bản cập nhật tính năng 12L (API cấp 32)

Bản dựng: SQ3A.220705.004.X2

Cấp bản vá bảo mật: Tháng 7 năm 2022

Dịch vụ Google Play: 22.26.15

Pixel 6a

Ngày phát hành Ngày 29 tháng 8 năm 2022
Bản cập nhật tính năng 12L (API cấp 32)

Bản dựng: SD2A.220601.004.X2

Cấp bản vá bảo mật: Tháng 6 năm 2022

Dịch vụ Google Play: 22.26.15

Thiết bị Phiên bản Đường liên kết để tải xuống Giá trị tổng kiểm SHA-256
Pixel 6 Android 12 (API cấp 31) 1b9d8fc0de380af1a9041f0267c4e31dd5e98de4c8a4d419f28e2c66e89cb68c
Bản cập nhật tính năng 12L (API cấp 32) c5a024229cf49055559c5d2c4088754f36402222a050be30844ff5d821ed06c3
Pixel 6 Pro Android 12 (API cấp 31) ca630efcbbf56f41300e21e70054f66820bdfdc61aa64cf89d4fac2a9e7623b8
Bản cập nhật tính năng 12L (API cấp 32) 56c65af280d45e21b53c12ef27d2d5a1155d2169c55f4d0586eb125560346219
Pixel 6a Bản cập nhật tính năng 12L (API cấp 32) 6f661e14bd3f2f23faee6d00877df1a2a09b139047c9c03fbdcae9f1cd45ed3c

Trở về bản dựng công khai

Bạn có thể sử dụng Android Flash Tool để cài đặt ROM theo hình ảnh gốc hoặc lấy ảnh hệ thống có thông số kỹ thuật gốc trên trang Hình ảnh gốc cho thiết bị Nexus và Pixel sau đó cài đặt ROM cho thiết bị theo cách thủ công.

Download Android 12 Developer Support system image

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

Developer Support version warning: You are about to download, install, and use a Developer Support version of Android on your Pixel device. Developer Support versions may not be stable, and may contain errors and defects that can result in serious damage to computer systems, devices, applications and data. Data or metrics may be collected from the devices in the Developer Support build at the sole discretion of Google. Google makes no warranties, express or implied, with respect to the Developer Support versions. Your use is at your own risk, and not Google's. Certain functionality (including core functionality, such as your ability to place and receive calls) or applications may not work properly. You are solely responsible for any error, defect, damage or destruction due to such use, including damage to any device or loss of data. The Developer Support version of Android contains a bootloader update with the latest anti-rollback version. After installing the Developer Support version, you will no longer be able to revert to a public release Android version with a lower bootloader anti-rollback version. Switching between Developer Support and public release Android versions on your device may require you to wipe all data from your device.
Download Android 12 Developer Support system image

oriole-sq1d.220205.004.x2-factory-1b9d8fc0.zip

Download Android 12 Developer Support system image

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

Developer Support version warning: You are about to download, install, and use a Developer Support version of Android on your Pixel device. Developer Support versions may not be stable, and may contain errors and defects that can result in serious damage to computer systems, devices, applications and data. Data or metrics may be collected from the devices in the Developer Support build at the sole discretion of Google. Google makes no warranties, express or implied, with respect to the Developer Support versions. Your use is at your own risk, and not Google's. Certain functionality (including core functionality, such as your ability to place and receive calls) or applications may not work properly. You are solely responsible for any error, defect, damage or destruction due to such use, including damage to any device or loss of data. The Developer Support version of Android contains a bootloader update with the latest anti-rollback version. After installing the Developer Support version, you will no longer be able to revert to a public release Android version with a lower bootloader anti-rollback version. Switching between Developer Support and public release Android versions on your device may require you to wipe all data from your device.
Download Android 12 Developer Support system image

raven-sq1d.220205.004.x2-factory-ca630efc.zip

Download Android 12 Developer Support system image

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

Developer Support version warning: You are about to download, install, and use a Developer Support version of Android on your Pixel device. Developer Support versions may not be stable, and may contain errors and defects that can result in serious damage to computer systems, devices, applications and data. Data or metrics may be collected from the devices in the Developer Support build at the sole discretion of Google. Google makes no warranties, express or implied, with respect to the Developer Support versions. Your use is at your own risk, and not Google's. Certain functionality (including core functionality, such as your ability to place and receive calls) or applications may not work properly. You are solely responsible for any error, defect, damage or destruction due to such use, including damage to any device or loss of data. The Developer Support version of Android contains a bootloader update with the latest anti-rollback version. After installing the Developer Support version, you will no longer be able to revert to a public release Android version with a lower bootloader anti-rollback version. Switching between Developer Support and public release Android versions on your device may require you to wipe all data from your device.
Download Android 12 Developer Support system image

bluejay-sd2a.220601.004.x2-factory-6f661e14.zip

Download Android 12 Developer Support system image

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

Developer Support version warning: You are about to download, install, and use a Developer Support version of Android on your Pixel device. Developer Support versions may not be stable, and may contain errors and defects that can result in serious damage to computer systems, devices, applications and data. Data or metrics may be collected from the devices in the Developer Support build at the sole discretion of Google. Google makes no warranties, express or implied, with respect to the Developer Support versions. Your use is at your own risk, and not Google's. Certain functionality (including core functionality, such as your ability to place and receive calls) or applications may not work properly. You are solely responsible for any error, defect, damage or destruction due to such use, including damage to any device or loss of data. The Developer Support version of Android contains a bootloader update with the latest anti-rollback version. After installing the Developer Support version, you will no longer be able to revert to a public release Android version with a lower bootloader anti-rollback version. Switching between Developer Support and public release Android versions on your device may require you to wipe all data from your device.
Download Android 12 Developer Support system image

oriole-sq3a.220705.004.x2-factory-c5a02422.zip

Download Android 12 Developer Support system image

Before downloading, you must agree to the following terms and conditions.

Terms and Conditions

Developer Support version warning: You are about to download, install, and use a Developer Support version of Android on your Pixel device. Developer Support versions may not be stable, and may contain errors and defects that can result in serious damage to computer systems, devices, applications and data. Data or metrics may be collected from the devices in the Developer Support build at the sole discretion of Google. Google makes no warranties, express or implied, with respect to the Developer Support versions. Your use is at your own risk, and not Google's. Certain functionality (including core functionality, such as your ability to place and receive calls) or applications may not work properly. You are solely responsible for any error, defect, damage or destruction due to such use, including damage to any device or loss of data. The Developer Support version of Android contains a bootloader update with the latest anti-rollback version. After installing the Developer Support version, you will no longer be able to revert to a public release Android version with a lower bootloader anti-rollback version. Switching between Developer Support and public release Android versions on your device may require you to wipe all data from your device.
Download Android 12 Developer Support system image

raven-sq3a.220705.004.x2-factory-56c65af2.zip