Khởi chạy

Khi người dùng nhấn vào một phần tử mẹ dựa trên phần của mặt đồng hồ, chẳng hạn như PartText, phần tử này sẽ kích hoạt quá trình khởi chạy một ứng dụng hoặc thành phần ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị Wear OS.

Ra mắt trong Wear OS 4.

Cú pháp

<Launch target="string">
</Launch>

Thuộc tính

Phần tử Launch có một thuộc tính bắt buộc là target. Giá trị này có thể là một trong những giá trị sau:

  • Tên do nhà phát triển tuỳ chỉnh: Cho biết tên của một thành phần được khởi chạy.
  • ALARM: Ứng dụng đồng hồ báo thức mặc định của thiết bị.
  • BATTERY_STATUS: Màn hình trạng thái pin trong phần cài đặt hệ thống.
  • CALENDAR: Ứng dụng lịch mặc định của thiết bị.
  • HEALTH_HEART_RATE: Ứng dụng theo dõi nhịp tim mặc định của thiết bị.
  • MESSAGE: Ứng dụng nhắn tin văn bản mặc định của thiết bị.
  • MUSIC_PLAYER: Ứng dụng phát nhạc mặc định của thiết bị.
  • PHONE: Ứng dụng điện thoại mặc định của thiết bị để người dùng gọi điện.
  • SETTINGS: Chế độ cài đặt hệ thống của thiết bị.