Mặt đồng hồ là thứ đầu tiên mà người dùng nhìn thấy khi xem đồng hồ. Vì vậy, mặt đồng hồ trở thành giao diện dùng thường xuyên nhất của Wear OS. Mọi người tuỳ chỉnh đồng hồ cho phù hợp với phong cách và đáp ứng nhu cầu của họ. Hãy bắt đầu tạo mặt đồng hồ cho Wear OS ngay hôm nay. 

Tạo mặt đồng hồ

Bạn có thể tạo mặt đồng hồ cho Wear OS theo những cách sau.
Sử dụng Định dạng mặt đồng hồ để dễ dàng tạo mặt đồng hồ hoặc tạo bộ công cụ sáng tạo mặt đồng hồ dành cho nhà thiết kế.
Tạo mặt đồng hồ bằng Watch Face Studio – một công cụ tạo mặt đồng hồ không cần mã dành cho nhà thiết kế.
Tìm hiểu thêm về mặt đồng hồ trong các hướng dẫn kỹ thuật.
Hướng dẫn
Tìm hiểu thêm về quy trình và yêu cầu đối với việc cung cấp mặt đồng hồ trên Cửa hàng Google Play.
Hướng dẫn
Tìm hiểu cách đánh giá chất lượng của ứng dụng cũng như đáp ứng các yêu cầu khi tải ứng dụng Wear OS và tệp Định dạng mặt đồng hồ lên Cửa hàng Google Play.
Hướng dẫn
Khám phá các nguyên tắc về trải nghiệm người dùng, nguyên tắc chính và các chiến lược để tiết kiệm pin trong ứng dụng Wear OS.