Şablonlu uygulamanıza Android Auto desteği ekleyin

Android Auto'nun uygulamanızın CarAppService öğesini keşfedip onunla etkileşimde bulunabilmesi için uygulamanızın manifest dosyasında nasıl değişiklik yapacağınızı öğrenmek üzere aşağıdaki bilgileri inceleyin.

Android Auto desteğini beyan etme

Android Auto ana makinesi, uygulamanın Android Auto'yu desteklediğini beyan edip etmediğini kontrol eder. Bu desteği etkinleştirmek için uygulamanızın manifest dosyasına aşağıdaki girişi ekleyin:

<application>
  ...
  <meta-data
    android:name="com.google.android.gms.car.application"
    android:resource="@xml/automotive_app_desc"/>
  ...
</application>

Bu manifest girişi, AppProjectDirectory/app/src/main/res/xml/automotive_app_desc.xml yoluyla oluşturduğunuz başka bir XML dosyasına başvuruda bulunur. Bu dosyada, uygulamanızın desteklediği Android Auto özelliklerini açıklarsınız.

Android for Cars Uygulama Kitaplığı'nı kullanan uygulamalar, template özelliğini automotive_app_desc.xml dosyasında beyan etmelidir:

<automotiveApp>
  <uses name="template" />
</automotiveApp>