Tối ưu hóa việc sử dụng mạng do máy chủ khởi tạo

Lưu lượng truy cập mạng do các chương trình máy chủ gửi tới ứng dụng của bạn có thể là một thách thức để tối ưu hóa. Giải pháp cho vấn đề này là ứng dụng của bạn phải thăm dò ý kiến máy chủ để kiểm tra các bản cập nhật định kỳ. Phương pháp này có thể lãng phí kết nối mạng và nguồn khi ứng dụng của bạn khởi động đài phát của thiết bị, chỉ để nhận câu trả lời là không có dữ liệu mới. Một phương pháp hiệu quả hơn là máy chủ sẽ thông báo cho ứng dụng của bạn khi có dữ liệu mới, nhưng việc tìm cách gửi thông báo từ máy chủ đến hàng nghìn thiết bị trước đây không dễ dàng như thế.

Dịch vụ Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase (FCM) giải quyết vấn đề liên lạc này bằng cách cho phép máy chủ gửi thông báo đến các phiên bản của ứng dụng ở mọi nơi được cài đặt, giúp tăng mức độ hiệu quả của mạng và giảm mức sử dụng nguồn.

Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách áp dụng dịch vụ FCM để giảm mức sử dụng mạng đối với các hành động do máy chủ thực hiện và giảm mức tiêu thụ pin.

Gửi bản cập nhật máy chủ bằng FCM

Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase (FCM) là một cơ chế gọn nhẹ dùng để truyền các thông báo ngắn gọn từ máy chủ ứng dụng đến ứng dụng của bạn. Với FCM, máy chủ ứng dụng của bạn sử dụng cơ chế chuyển tin nhắn để thông báo cho ứng dụng về việc có dữ liệu mới. Phương pháp này loại bỏ lưu lượng truy cập mạng mà ứng dụng của bạn sẽ thực hiện bằng cách không liên hệ với máy chủ phụ trợ để xem dữ liệu mới khi không có dữ liệu.

Ví dụ về việc sử dụng FCM là một ứng dụng liệt kê các phiên diễn giả tại hội nghị. Khi phiên được cập nhật trên máy chủ, máy chủ sẽ gửi một thông báo ngắn gọn đến ứng dụng của bạn để thông báo về các bản cập nhật hiện có. Sau đó, ứng dụng của bạn có thể gọi máy chủ để chỉ cập nhật các phiên trên thiết bị khi máy chủ có dữ liệu mới.

FCM hiệu quả hơn so với việc thăm dò ý kiến ứng dụng để thay đổi máy chủ. Dịch vụ FCM loại bỏ các kết nối không cần thiết, trong đó việc thăm dò ý kiến sẽ không trả về nội dung cập nhật và tránh chạy các yêu cầu mạng định kỳ có thể khiến đài phát của thiết bị được kích hoạt. Vì nhiều ứng dụng có thể dùng FCM, nên việc sử dụng FCM trong ứng dụng sẽ làm giảm tổng số kết nối mạng cần thiết trên một thiết bị và cho phép đài phát của thiết bị ngủ thường xuyên hơn.