Ghi chú phát hành cho Nền tảng SDK

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Trang này cung cấp thông tin phát hành của các gói SDK mà bạn có thể tải xuống từ Trình quản lý SDK, trong thẻ Nền tảng SDK.

Mỗi phiên bản Nền tảng SDK bao gồm các gói sau:

  • Gói Nền tảng SDK Android. Bạn phải sử dụng gói này để biên dịch ứng dụng cho phiên bản tương ứng.
  • Một số gói Hình ảnh hệ thống. Bạn phải có ít nhất một trong số các gói này để chạy phiên bản tương ứng trên Trình mô phỏng Android.

    Mỗi phiên bản nền tảng bao gồm một hình ảnh hệ thống dành cho mỗi hệ số hình dạng được hỗ trợ (điện thoại di động, Android TV và Android Wear). Mỗi hệ số hình dạng có thể cung cấp các biến thể để phù hợp với kiến trúc bộ xử lý của máy tính (chẳng hạn như Intel x86 và ARM EABI). Các hình ảnh hệ thống được gắn nhãn API của Google bao gồm quyền truy cập vào các Dịch vụ Google Play và các hình ảnh hệ thống được gắn nhãn Google Play cũng bao gồm Cửa hàng Google Play.

  • Gói Nguồn dành cho Android. Gói này bao gồm các tệp nguồn dành cho nền tảng Android. Android Studio có thể hiển thị các dòng mã từ những tệp này trong khi gỡ lỗi ứng dụng.

Các số bản sửa đổi liệt kê dưới đây chỉ dành cho gói Nền tảng SDK Android. Các hình ảnh hệ thống có thể nhận được các bản cập nhật riêng, thường là để giải quyết các lỗi trình mô phỏng. Không có ghi chú phát hành dành cho hình ảnh hệ thống, nhưng bạn nên luôn cập nhật những hình ảnh hệ thống đó.

Lưu ý quan trọng: Để xem các thành phần mới nhất của hệ thống Android trong Trình quản lý SDK Android, trước tiên, bạn phải cài đặt gói Bộ công cụ dòng lệnh SDK Android mới nhất.

Android 14 (Bản dùng thử cho nhà phát triển)

Để biết thông tin chi tiết về những thay đổi đối với nền tảng này, hãy xem Tài liệu về Android 14.

Android 13 (API cấp 33)

Để biết thông tin chi tiết về những thay đổi đối với nền tảng này, hãy xem Tài liệu về Android 13.

Android 12 (API cấp 31, 32)

Bản cập nhật tính năng 12L (API cấp 32)
Để biết thông tin chi tiết về những thay đổi đối với nền tảng này, vui lòng xem tài liệu về 12L.
Android 12 (API cấp 31)
Để biết thông tin chi tiết về những thay đổi đối với nền tảng này, hãy xem Tài liệu về Android 12.
Hình ảnh hệ thống Android 12 ATD

Hình ảnh Thiết bị thử nghiệm tự động (ATD) này là hình ảnh hệ thống Android được tối ưu hoá cho các thử nghiệm tự động không có giao diện người dùng. Dữ liệu ban đầu cho thấy các thử nghiệm sử dụng hình ảnh này sẽ giảm đáng kể trong quá trình mô phỏng CPU và sử dụng bộ nhớ, đồng thời giảm thời gian thử nghiệm.

Nền tảng giúp bạn đạt được những hiệu suất này thông qua:

  • Xoá hầu hết các ứng dụng mà người dùng có thể nhìn thấy và tương tác (ví dụ: Trình quay số, Cài đặt và SystemUI).
  • Tắt tính năng vẽ kết xuất phần cứng.

Hình ảnh này có 2 phiên bản: Google API ATD (cung cấp các API của Google) và AOSP ATD (cung cấp trải nghiệm AOSP thuần tuý).

Để tìm hiểu thêm về cách chạy thử nghiệm bằng ATD, hãy xem Chạy kiểm thử bằng Thiết bị thử nghiệm tự động.

Android 11 (API cấp 30)

Để biết thông tin chi tiết về những thay đổi đối với nền tảng này, hãy xem Tài liệu về Android 11.

Android 10 (API cấp 29)

Để biết thông tin chi tiết về những thay đổi đối với nền tảng này, hãy xem Android 10 dành cho nhà phát triển.

Android 9 (API cấp 28)

Để biết thông tin chi tiết về những thay đổi đối với nền tảng này, hãy xem Android 9 dành cho nhà phát triển.

Android 8.1 (API cấp 27)

Để biết thông tin chi tiết về những thay đổi đối với nền tảng này, hãy xem Android 8.1 dành cho nhà phát triển.

Android 8.0 (API cấp 26)

Để biết thông tin chi tiết về những thay đổi đối với nền tảng này, hãy xem Android 8.0 dành cho nhà phát triển.

Android 7.1 (API cấp 25)

Để biết thông tin chi tiết về những thay đổi đối với nền tảng này, hãy xem Android 7.1 dành cho nhà phát triển.

Android 7.0 (API cấp 24)

Để biết thông tin chi tiết về những thay đổi đối với nền tảng này, hãy xem Android 7.0 dành cho nhà phát triển.

Android 6.0 (API cấp 23)

Để biết thông tin chi tiết về những thay đổi đối với nền tảng này, hãy xem Các thay đổi đối với Android 6.0API Android 6.0.

Android 5.1 (API cấp 22)

Để biết thông tin chi tiết về những thay đổi đối với nền tảng, hãy xem Tổng quan về LollipopCác thay đổi về API Android 5.1.

Android 5.0 (API cấp 21)

Để biết thông tin chi tiết về những thay đổi đối với nền tảng này, hãy xem Tổng quan về LollipopCác thay đổi về API Android 5.0.

Android 4.4W (API cấp 20)

Phiên bản này cung cấp KitKat cho Android Wear.

Android 4.4 (API cấp 19)

Để biết thông tin chi tiết về những thay đổi đối với nền tảng này, hãy xem Tổng quan về KitKatCác thay đổi về API Android 4.4.

Android 4.3 (API cấp 18)

Để biết thông tin chi tiết về những thay đổi đối với nền tảng này, hãy xem Tổng quan về Jelly BeanCác thay đổi về API Android 4.3.

Android 4.2 (API cấp 17)

Để biết thông tin chi tiết về những thay đổi đối với nền tảng này, hãy xem Tổng quan về Jelly BeanCác thay đổi về API Android 4.2.

Android 4.1 (API cấp 16)

Để biết thông tin chi tiết về những thay đổi đối với nền tảng này, hãy xem Tổng quan về Jelly BeanCác thay đổi về API Android 4.1.

Android 4.0.3 (API cấp 15)

Android 4.0 (API cấp 14)

Android 3.2 (API cấp 13)

Android 3.1 (API cấp 12)

Android 3.0 (API cấp 11)

Android 2.3.3 (API cấp 10)

Android 2.3 (API cấp 9)