Hồ sơ Android Baseline

Hôm nay, Google đã thông báo về việc phát hành hồ sơ Android Baseline 2021 dành cho Vulkan.

Chúng tôi hay nhận được phản ánh của nhà phát triển về một vấn đề nhức nhối, đó là sự khó khăn trong việc xác định các chức năng cơ sở trên hàng loạt thiết bị Android.

Hồ sơ Android Baseline có thể giải quyết vấn đề này nhờ một Hồ sơ Vulkan (Vulkan Profile) nêu rõ tập hợp các tiện ích, tính năng, định dạng và giới hạn của Vulkan trong phần lớn thiết bị Android đang hoạt động. Thông qua dữ liệu sẵn có và các cuộc thảo luận với các đối tác của Khronos, chúng tôi đã tạo ra hồ sơ này để mở rộng tối đa phạm vi tương thích với cả thiết bị hiện có và thiết bị sau này, đồng thời đại diện cho bộ chức năng Vulkan tiên tiến nhất nhằm giải quyết các hạn chế nói trên.

Bạn nên đọc toàn bộ Hồ sơ Android Baseline trên GitHub.

Ví dụ: Hồ sơ Android Baseline 2021 đòi hỏi hỗ trợ đầy đủ về:

  • Kết cấu bề mặt được nén thông qua ASTC và ETC
  • Dải màu biến đổi thông qua VK_EXT_swapchain_colorspace
  • Đổ bóng mẫu và nội suy đa mẫu thông qua sampleRateShading

Chúng tôi hy vọng phần lớn thiết bị Android đang hoạt động sẽ hỗ trợ hồ sơ này mà không cần cập nhật qua mạng không dây.

Chúng tôi sẽ công bố phần trăm hỗ trợ Android của hồ sơ Android Baseline trên Trang tổng quan về hoạt động phân phối trên Android tại https://developer.android.com/about/dashboards.

Google cam kết cập nhật hồ sơ Android Baseline 2022 vào cuối năm nay, với các nội dung được làm mới theo nhu cầu của nhà phát triển, đối tác và người dùng.