Âm thanh hiệu suất cao

Các ứng dụng âm thanh hiệu suất cao thường đòi hỏi nhiều chức năng chứ không chỉ dừng lại ở chức năng phát hoặc ghi âm đơn giản. Các ứng dụng như vậy cần có hành vi hệ thống thích ứng theo thời gian thực. Sau đây là một số trường hợp sử dụng thường gặp:

  • Máy trạm âm thanh kỹ thuật số
  • Bộ tổng hợp
  • Trống máy
  • Ứng dụng học nhạc
  • Ứng dụng karaoke
  • Bộ hoà âm DJ
  • Hiệu ứng âm thanh
  • Hội nghị truyền hình/truyền thanh

Mục này giải thích các nguyên tắc chung để giảm thiểu độ trễ âm thanh. Mục này cũng đưa ra lời khuyên về việc lấy mẫu âm thanh, để giúp bạn chọn tốc độ lấy mẫu tối ưu và xem xét ưu điểm cũng như nhược điểm của việc sử dụng kiểu dữ liệu dấu phẩy động để biểu diễn dữ liệu âm thanh.

Phần còn lại của mục này mô tả hai thư viện hiện có để viết ứng dụng âm thanh hiệu suất cao:

  • OpenSL ES là phương thức triển khai dành riêng cho Android của bản đặc tả OpenSL ES™ API do Tập đoàn Khronos phát triển. Không nên dùng OpenSL ES cho các thiết kế mới. Nhà phát triển ứng dụng và nhà cung cấp phần mềm trung gian nên nhắm đến giao diện âm thanh gốc Oboe hoặc AAudio.
  • AAudio được phát triển dưới dạng một giải pháp gốc Android gọn nhẹ thay thế cho thư viện OpenSL ES. API AAudio nhỏ gọn hơn và dễ sử dụng hơn OpenSL ES.

Tài nguyên khác

Để tìm hiểu thêm, hãy tận dụng các tài nguyên sau đây:

Mẫu

Lớp học lập trình

Video