Tài nguyên bổ sung dành cho âm thanh hiệu suất cao

Mẫu

  • Mẫu Oboe
  • Lớp học lập trình

  • Tạo sóng phần 1 – Xây dựng bộ tổng hợp
  • Tạo thêm nhiều sóng – Bộ lấy mẫu
  • Xây dựng trò chơi âm nhạc bằng Oboe
  • Video

  • Làm quen với Oboe
  • Các phương pháp hay nhất dành cho âm thanh trên Android (Google I/O '17)