Tài nguyên bổ sung dành cho âm thanh hiệu suất cao

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Mẫu

  • Mẫu Oboe
  • Lớp học lập trình

  • Tạo sóng phần 1 – Xây dựng bộ tổng hợp
  • Tạo thêm nhiều sóng – Bộ lấy mẫu
  • Xây dựng trò chơi âm nhạc bằng Oboe
  • Video

  • Làm quen với Oboe
  • Các phương pháp hay nhất dành cho âm thanh trên Android (Google I/O '17)