Viewpager

Hiển thị Chế độ xem hoặc Mảnh ở định dạng vuốt được. Nếu có thể, hãy dùng viewpager2.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 15 tháng 9 năm 2021 1.0.0 - - 1.1.0-alpha01

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Hãy xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 15 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.viewpager:viewpager:1.1.0-alpha01. Phiên bản 1.1.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa các lỗi

  • Thêm sự hỗ trợ cho Android 12 trải dài qua hiệu ứng cạnh cuộn.