Vectordrawable

Hiển thị đồ họa vectơ.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 1 tháng 5 năm 2024 1.2.0 - - -

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc vào VectorDrawable, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.vectordrawable:vectordrawable:1.2.0"

  /* To be able to animate properties of a VectorDrawable, add the following. Useful for
   * illustration purposes or state changes in response to user events
   */
  implementation "androidx.vectordrawable:vectordrawable-animated:1.2.0"

  /* To use a seekable alternative for `androidx.vectordrawable:vectordrawable-animated` add the
   * following
   */
   implementation "androidx.vectordrawable:vectordrawable-seekable:1.0.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.vectordrawable:vectordrawable:1.2.0")

  /* To be able to animate properties of a VectorDrawable, add the following. Useful for
   * illustration purposes or state changes in response to user events
   */
  implementation("androidx.vectordrawable:vectordrawable-animated:1.2.0")

  /* To use a seekable alternative for `androidx.vectordrawable:vectordrawable-animated` add the
   * following
   */
   implementation("androidx.vectordrawable:vectordrawable-seekable:1.0.0")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Vectordrawable-Seekable 1.0.0

Phiên bản 1.0.0

Ngày 1 tháng 5 năm 2024

Phát hành androidx.vectordrawable:vectordrawable-seekable:1.0.0. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng chính của phiên bản 1.0.0

androidx.vectordrawable:vectordrawable-seekable là một mã lệnh thay thế có thể tìm kiếm cho androidx.vectordrawable:vectordrawable-animated cùng với một số tính năng bổ sung. API này hỗ trợ định dạng XML tương tự như AnimatedVectorDrawable.

 • Tạm dừng và tiếp tục
 • Tìm kiếm (setCurrentPlayTime)
 • Lệnh gọi lại nâng cao

Xem SeekableAnimatedVectorDrawable để biết chi tiết.

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 20 tháng 4 năm 2022

androidx.vectordrawable:vectordrawable-seekable:1.0.0-beta01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ phiên bản 1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-beta01 chứa những cam kết này.

VectorDrawable-Seekable Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 19 tháng 8 năm 2020

Phát hành androidx.vectordrawable:vectordrawable-seekable:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

Vectordrawable-Seekable Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 15 tháng 4 năm 2020

Phát hành androidx.vectordrawable:vectordrawable-seekable:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

androidx.vectordrawable:vectordrawable-seekable là một mã lệnh thay thế có thể tìm kiếm cho androidx.vectordrawable:vectordrawable-animated cùng với một số tính năng bổ sung. Tính năng này hỗ trợ định dạng XML tương tự như AnimatedVectorDrawable.

 • Tạm dừng và tiếp tục
 • Tìm kiếm (setCurrentPlayTime)
 • Lệnh gọi lại nâng cao

Hãy xem nội dung SeekableAnimatedVectorDrawable để biết thông tin chi tiết.

Phiên bản 1.2.0

Phiên bản 1.2.0

Ngày 1 tháng 5 năm 2024

Phát hành androidx.vectordrawable:vectordrawable:1.2.0androidx.vectordrawable:vectordrawable-animated:1.2.0. Phiên bản 1.2.0 bao gồm các thay đổi sau.

Phiên bản 1.2.0-beta01

Ngày 20 tháng 4 năm 2022

androidx.vectordrawable:vectordrawable:1.2.0-beta01 được phát hành mà không có thay đổi nào kể từ phiên bản 1.2.0-alpha02. Phiên bản 1.2.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

VectorDrawable Phiên bản 1.2.0-alpha02

Ngày 19 tháng 8 năm 2020

Phát hành androidx.vectordrawable:vectordrawable:1.2.0-alpha02. Phiên bản 1.2.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

Vectordrawable Phiên bản 1.2.0-alpha01

Ngày 15 tháng 4 năm 2020

Phát hành androidx.vectordrawable:vectordrawable:1.2.0-alpha01. Phiên bản 1.2.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Bản phát hành này không có tính năng công khai mới. Đây là phần phụ thuộc cần thiết khi bạn sử dụng androidx.vectordrawable:vectordrawable-seekable-1.0.0-alpha01.

Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0

Ngày 5 tháng 9 năm 2019

Phát hành androidx.vectordrawable:vectordrawable:1.1.0androidx.vectordrawable:vectordrawable-animated:1.1.0. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Những thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.0.0

Tính năng mới

 • fillType hiện đã được hỗ trợ trong ClipPath
 • Tính năng phủ màu hiện đang được hỗ trợ bằng việc sử dụng ColorStateLists được xác định bằng các thuộc tính trong VectorDrawableCompat

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi trong khi hiển thị VectorDrawables với các tính năng tô màu chuyển sắc (b/117796719)
 • Sửa getColorFilter() là câu lệnh trả về giá trị rỗng ngay cả khi đã đặt lệnh (aosp/762198)

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 2 tháng 7 năm 2019

androidx.vectordrawable:vectordrawable:1.1.0-rc01androidx.vectordrawable:vectordrawable-animated:1.1.0-rc01 được phát hành mà không có thay đổi nào từ 1.1.0-beta02. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Phiên bản 1.1.0-beta02

Ngày 5 tháng 6 năm 2019

Phát hành androidx.vectordrawable:vectordrawable:1.1.0-beta02androidx.vectordrawable:vectordrawable-animated:1.1.0-beta02. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Sửa lỗi

 • Thay đổi tên gói vectordrawable-animated (aosp/963431)

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 7 tháng 5 năm 2019

Phát hành androidx.vectordrawable:vectordrawable:1.1.0-beta01androidx.vectordrawable:vectordrawable-animated:1.1.0-beta01. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Tính năng mới

 • fillType hiện đã được hỗ trợ trong ClipPath

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 3 tháng 12 năm 2018

Tính năng mới

 • Hỗ trợ việc phủ màu bằng việc sử dụng ColorStateLists được xác định bằng các thuộc tính trong VectorDrawableCompat.

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi trong khi hiển thị VectorDrawables với các tính năng tô màu chuyển sắc (aosp/790377)
 • Sửa getColorFilter() là câu lệnh trả về giá trị rỗng ngay cả khi đã đặt lệnh (aosp/762198)

Phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0

Ngày 7 tháng 11 năm 2018

Tính năng mới